Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Effterfølgende Grafskrift

skal teinis paa Dorothe Engelbregtzdaters sali Ambrosi
hardenbecks ligkiste med vide malede bogstaver paa laaget og
omkring, hun var fød j Bergen 1634 den 16 januari af hederlige
forældre og døde salig 170nb: i hendes alder nb. aar.

Ach siæle brudgom trøstens gud
Anam din prøvet Encke brud
Nu kom fra megen trengsel
Fra uro møye sorg og synd
Fra redsel fryct og dybedz dynd
Till himmelen bar lengsell

I verden enlig og forlat
Jeg vandret om min siæles skat
Som en forjaget due.
Besk Maræ vand og kummer brød
I suck og anger taare flød
Antente troens lue

Nu ferdig trøstig og bered
Far ieg lycksalig hen i fred
Tit husvil maate fløtte
Bedrøved under byrdens tvang
Jeg klagelig sang jammers sang
En angst den anden møtte

Nu har ieg strid den gode strid
Og ofvervant i naadsens tid
Al pinlig vee og vaade
Det sendebud forløstet mig
Mod mishaab og i dødsens Krig
Du persen for mig traade

Nu rolig blant de dødes tall
Jeg viller i den mørke dal
Stedz varig intil dommen
Da ieg og hver bodferdi lem
I Zion nyder hus og hiem
Hvor glæden er fulkommen

Med joseph der i ro og fred
Jeg glemmer min Elendighed
Barmhiertig salig-giører.
Hos dig og blant din engle hær
Ieg evig glæde neger bær
Hvor ingen sorg mig rører

Af graven glad og ærefuld
Opreisis vi fra støf og muld
Nor røsten siger kommer
Da siunger ieg som debora
Triumph sang og haleluja
Du vedst o naadig dommer

At fra skinhellig hyckleri
Har bedekonsten giort mig fri
I dig bestod min glæde
Dit kraftig ord i dette lif
Var min udvalde tidsfordrif
Udi mit Enke sæde

Sang ofretz fruct ieg ofret dig
Du plantet self og størcket mig
Andagten siælen gauvner
Tel arbeidz løn jeg venter hist
Brud-kronen herre Jesu Christ
Hvor mand og børn mig fauvner

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.