Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Efterfølgende Liig-Sang.

Under Melodie:
Som: Eden den Have lystig laa,
Eller: Naar min Tid og Stund er for Haand,
etc.

Maa, som et Amindelsis-Tegn, siungis sidst over Graven,
Viin-Gaards HErrens Tieniste-Qvinde
Den Eensam Daglønner-Jnde,
Saligheden Af Hannem Begiærte,
Hviler Legomed i.

2. Tim. IV. 7. 8. Jeg haver stridet den gode Strid;
Jeg fuldkommede Løbet; Jeg forvarede Troen,
fremdeelis er Retfærdigheds Krone henlagt til mig.

1.

NU har den Bergens Debora
For ingen Sorg at grue,
Her sad i sit Bethania
Og kurred som en Due,
Bedrøved, eenlig, og forlat,
Bød Vellyst længe gode Nat
Før Døden slog til Hiertet.

2.

O Lof skee GUd! den gangbar Giæst,
U-taalig Kummer døved,
Gav det dyb-saared Kre sin Rest,
Hand Mand og Børn berøved.
Nu rolig uden Klage-Skrig
Hos Deris Been hun hviler sig,
Til Røsten aabner Graven.

3.

Fra Synd og Sorg med Taared Kind
Undveg Hun Hevne-Riised;
Bad, sukked, græd og sang sig ind
J Eden Paradiised,
Der blev all piinlig Jammer slugt,
Der bar Viduens Offer Frugt
Forløseren self podet.

4.

Ved Svane-Sangen, Døden fick,
Ved nyttig Andagts Tancker,
Hun opad Himmel-Stigen gick,
Og Glæde-Neger sancker,
Det sørgelig Bethania,
Og Verdens syndig Sodoma,
Var Qvindens Pestilentze.

5.

En salig Død var Hende nock,
Her nyned angst og bange,
Hist siunger Hun blant Engle-Flock
Triumph og Jubel-Sange:
Forlyster sig og kiender da
Maria, Judith, Debora,
Elisabeth og Anna.

6.

Lof-Sange fordum Tid bar frem
J Helligdommens Tempel,
En Dorothe, et uselt Lem
Her tog af Dem Exempel,
Sang GUd til Ære, sig til Trøst,
Omskiønt de hellig Qvinders Røst
Gick over Synder-Jndens.

7.

Tog dog, Brudgommens, Trøstens GUd,
Hver Bood-fuld Siæl udkaarer
Miskundig mod sin Encke-Brud,
Ham offred Sang og Taarer:
Hin skrøbelig Brøstfældig Kar
J Meseck en Udlending var
Holt Troen fast til Enden.

8.

Klenodet, Bane-Laabeds Løn
Tro-Tienere hist henter,
Og Lifsens Krone meer end skiøn
J Brude-Skat Hun venter:
Nu først og fremst staar Siælen blank
Til Legomed foruden Ank
J Jorden har udhviled.

9.

Naar da Basunen bær det Bud
Paa Domme-Dag saa klinger:
Stat op du Døde, kom her ud,
Hun glad af Graven springer,
Og Siælen ind i Legomed
Forklared naaer et Fryde-Sted
Blant Zions Sanger-Jnder.

10.

Sødt ledskis af Vellystens Aa,
Og udstaffered frydis,
Hvid-Klæd med Ære-Kronen paa
Til Lammeds Bryllup bydis:
Hvor Herlighed og Glæden er,
Ny Sang Hun Evig siunger der
For Lammed og for Stolen.

11.

Hver Anger-given Knused-Rør
Skal og i lige Maade,
Her lever vel og salig dør,
Erlange samme Naade;
Men ingen nyder den Credit,
De saa kand blive Døden qvit
Som Enoch og Eliah.

12.

Mirackel-Viis med Siæl og Krop,
Fra slemme smit-som Synder,
Til Himmelen blev tagen op,
GUds Ord os det forkynder:
Vi maa for Døden holde Food,
Undvige Sanden, giøre Bood,
Som Paulus og Manasses.

13.

Bøj Hierteds Knæ, synd-fangen Træl,
Naturens Gield bør yde,
Saa giorde denne salig Siæl
Lod Anger-Taarer flyde,
Til Hun i Haabed Bønnens Form
Løb giennem Luften sidste Storm,
Vandt Sejr, Striden stilled.

14.

Foor hen i Fred fra Synd og Nød
Til Glæden i det Høye,
En sød-kiærkommen ynske-Død
Bort jog all Sorg og Møye,
Kiøds Lyster Hun af Sindet slog,
Da JEsus Hiertet til sig drog
Ved Aandens Drage-Liner.

15.

Nu trøstig, Ære-fuld og glad
Beskuer klar og herlig
GUds Ansigt, udvald Venne-Rad
Med Hende siunger kiærlig,
Blant Engle-Tal, som Debora,
Haleluja! Victoria!
Te Deum nos Laudamus.

16.

Betæncker, efterlatte Faar,
Med Angers Taare-gyden,
At Evigheden forestaar
Og Døden er i Gryden:
Far vel! med-Søstren takked af,
Strør dog lit Løf paa Hendis Graf,
J Himmelen bær Palmer.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.