Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Efterfølgende Ny Sang.

Har en smuck
Melodie: Efter en gammel Sang,
som nu icke er at faa, ikke heller nogen,
her, kunde sætte den ud paa Noder.

1.

BArmhiertigheds Fader, og Trøstens GUd
Paa Din Befalning, Løfter og Bud,
Jeg drister mig til i Aanden:
At tale med dig ved dit Ord,
Enddog jeg er ickun Støv og Jord,
Du Naadig antendte Taanden,
Og ragte mig Hielpe-Haanden.

2.

Det kunde dog ikke stort baade dig,
Om du slet vilde forskyde mig
Som tiener dig, huld og trolig,
Und Pillegrimen denne Trøst
Hun saa: maa høre din Guddoms Røst
Min lydig Datter, vær rolig
Jeg fæster i dig min Bolig.

3.

Det viser mig Veyen til Livsens Havn,
Dit Anker blive mit Ror og Stavn,
Med Farten jeg icke drøser,
Men iiler, og dig haver kiær,
Det volder jeg Reyse-færdig er,
Ledsag du mig min Forløser,
Jeg Hierted og Bøn udøser.

4.

Bedrøved, Eenlig, og ofte forlat,
Jeg Vandred omkring min Siæles Skat;
Træt, som en forjaged Due.
Beesk Mara Vand og Kummer-Brød
J dybe Sukke, og Taarer flød
Dend fælsom, indvortes Lue,
Kom Kiød og Blod til at grue.

5.

Mod Synde-Straffens u-lidelig Skrig,
J dine Vunder, jeg skiuler mig,
Til Vredens Jver gaar over:
Hos dig min Frelser, mild og blid,
Jeg søger Redning i Naadsens Tid,
Og Angerfuld Bedring lover,
Før Kroppen i Graven sover.

6.

Udmatted, og svag, av Fire Snees Aar,
Jeg yderlig paa Grav-Bredden gaar,
J Verdens u-rolig Fængsel;
Bekymring Synd, Angest og Nød
Udrydder, en sød, og Salig Død.
Jn Summa, fra megen Trængsel
Jeg bær til Himmelen Længsel.

7.

Der over vinder all Timelig Ank,
Der staar jeg ævig, blant Engler blank,
Og ikke længer skal græde:
Men Trøstig, Frydefuld og Fro,
Mig glad til mine bortgangne Sno,
Der skal jeg med Lyst og Glæde,
Triumphen og Psalmer qvæde.

8.

Nød-Hielper, haf Lof, Pris, Ære og Tak,
For Gave-Pundet du til mig stak,
For Gierning du mig betroede,
For Sang, og Taare-Offrets Frugt;
For Faderlig Refselser og Tugt,
For Ophold, og alt det gode,
Du lodst Miskundig indpode.

9.

J Templet, blant den Udvalde Samfund,
Jeg Ordet af Prædikantens Mund,
Beholder, Siælen til Lise:
Advarsel, vederqvæger mig,
Ved Sindets opløftelse til dig,
Jeg lader mig undervise,
Og dig Evindelig prise.

10.

Bestandig i Troen og stadigt Haab,
Fuldendes mit sidste Bane-Laab,
Klenodet har jeg at vente,
Du skikker mig dit Sende-Bud,
Naar Time-Glasset er runden ud
Mit Navn du mercked og kiendte
J Livsens Bog lod indprente.

11.

Lad Tiener-Jnden henfare i Fred!
Jer har her intet blivende Sted,
Hvor Lycke-Hiulet sig vender:
Fra Jammer-Dalen vil jeg gaa,
Til Zions Bolig, staar min attraa;
Naar Aanden af Kroppen render
Er Siælen i dine Hænder.

12.

Tilsted mig min Skaber Jmmanuel,
Jeg nu maa byde dennem far vel,
Sær gunstig, Enken besøgte,
Og Dydefuld i Ny og Nee,
Lod gode Gierninger siunlig see;
Min Bog var, som deres Løgte
Andagten, Liuset forøgte.


*

Nu sluttes min skriftlig Tale
Nu byder DOROTHE Vale
Hun haster Hiem, og er bereed
At fare Salig hen i Fred.
Bede-Konsten størker her, De Trette
Hænder, og snublende Knær.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.