Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Gud-Elskende Læser.

U-Anseet jeg kiendte mig forringe til, at giøre videre Forklaring paa Trøst- og Taare-Kilden, Doct. Møller, udvald herlig sammen skrev, om den bodfærdig Synderinde, satte jeg dog blant andet en Deel ud paa Vers for Materiens Yndelighed skyld, og mit eget Hierte til Fornøyelse i min bedrøffved Stand. Før bød jeg Sang-Offer frem, som GUD skiød mig i Sinde, oc nu ved samme Raad-giver, Taare-Offer; saa ubestandig er Verdens Fryd. Naar Rosen falder aff, faar Stilcken en sørgelig Fasun. Men som jeg ved Troens Taarer haabis at græde mig ind i Himmelen oc see Frelseren med forklared Øyen, skal det i Jammer-Dalen være min Glæde at holde mig til ham. Tag derfor min enfoldig Gierning op i beste Maade, Qvindeligt er mit Arbeyd, Qvinde var hun Poenitentzen giorde, oc gick glad fra HErrens Ansict. Gid enhver hvis Retfærdighed er som et besmitted Klæde maa giøre ligesaa. Jeg slutter med den Bøn, oc ynsker hin Dydefuld Læser GUds Naade, Velstand i dette Liff og Salighed i det Tilkommende.

Beed got for mig igien, giør det saa giør du vel, Og sig naar jeg er Død: GUD glæde hendis Siæl.

Dorothe Engelbretz-Daatter.
Salig Ambrosii Hardenbeks.
/
Æresdikt, pag. A7 — B8.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.