Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[Høyædle og Velbaarne Hr. Stifftbefalings Mand]Høyædle og Velbaarne Hr. Stifftbefalings Mand,
Vel Edle og Velbyrdige Hr. Bischop,
Vel Edle og Velbyrdige Hr. Assistents-Raad.

Værdige efterfølgende Sandrue Aabenbaring
Medlidelig Øyen og Øren.

Rednings Middel Enken rester,
Nu mig Nummer Nix voldgiester,
Huusvild er det tabte Faar,
Legemed ad Dundej gaar,
Frygdsom, redeløs, foriaged,
Som een Eenlig fugl paa taged
Og Rørdrummen i en ørck,
Sorrig giør ald glæde mørck.
Bergens Debora fornemmer
Buxefolch den stachel glemmer,
Fløtning giør forraadet blot,
Lefninger er som een Dot.
Møndig Herre, trøster, trøster,
Fruentimrets forgangs Søster,
Hvis Sangoffer vandrer om,
Lad da Naaden finde Rom,
Før mit haab utaalig tabes,
Og Poetens Geist vandskabes,
Gafve Pundet til Ruin,
Som nu veier faa Qvintin,
For min Scholt er hartad knuset,
Hielper mig i fattig huuset,
At ieg der blant kierling feed
Sidder Roelig i Guds freed.
Noble øfrigheds Personer
Og Dom-Kierchens sær patroner,
Lader Redning siunlig see,
Jche kand ieg svage Kree
Enten grafve eller gøgle,
Skammer mig dog ved at trøgle,
Til ieg Vandrer Kiødsens Vey
Met af Suck og gammel Sey.

Det Endre Documenterne.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.