Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

I hast sammen kliint efter begiering.

Guds fred ieg bancker paa. Er Jørgen Eylers hiemme
Min Almanach i dag paa hanem gifuer Stemme,
Det er saa meget sagt, hand schal om fod og haand
Subtillig bindis med it Gyldenstychis baand.
Jeg knytter, holder J som findes her til stede,
Min Engell du est Fast for dig kand ingen bede;
Løß dig Hr. Cammer-raad, paa huad maneer du vill,
Først med en Kierlig Kys og huis der hører till,
Saa med Galanteri man her paa børßen kiøber,
Og siden med Confect der gennem halßen løber.
In summa huad du vedst og bege tiener best,
Frit lag bør Verre med, saa faar vj vel en gest,
Tag baandet ichun henn, og lad dig intet mercke,
Tilstanden er saa slæt, siig at en foraars Lerche
Fløy fort i fulde Suing, forbj det hiørne tag
Og tabte baandet der, Just paa Sanct Jørgens dag.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.