Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

J Jesu Naffn skall All Vor Gierning skee.1.

O Nordens Lius og Liiff En Sød Gudz Engel Ligner,
Too Rigers Sooll og Glandz, Huer undersaat Velsigner,
Velkommen Dyders SPeill! Velkommen J Den By,
Vaad-Jlden Tungt greb An, og Folked Motte fly.

2.

Gudz Templer Er (: Disverr:) Bedrøveligst Att skue,
Som Bane-saared fik Da Bergen Stod J Lue,
Till Ordetz svekning, og till Deris under gang,
Huis Midler Huus og Hiem, i Hast fra Dennem sprang.

3.

All Byens Jndbyggere sig Ved Hans Komme glæder,
Blant Talled ieg, J Løn Mitt Hosianna Quæder,
Og med Haleluia frem Byder Zions Sang,
Att Røsten oven till J Høyden giver Klang.

4.

En Field-gaas Auled Her og Føed Aff Levi Stamme,
Dens Ensam Digte-Pen J Naade Hand Annamme
Den Store Friderich, Den Dyrebar Regent
Prisværdig, from og Mild udj sitt Regiment.

5.

Gudz Engler bære Ham Paa Deris Trygge Hænder,
Til Hand, Af Dag Mæt seer Frugten Af Hans Lænder,
Att Sidde Prydelig Paa Kongens Arve-Stooll,
Hos Thronen skinnende som Tvende Rigers Sooll.

6.

Gid Alt Dett Konge-Blood! Till Gudz og Landsens Ære,
Rood-fæst som Ceder Træ, Maa Arve-Kronen bære!
Og Træde Priselig, saa Lenge Verden Staar,
J Fædris Fode-spor, Gudz fryct Klenodet Naaer.

7.

Med Kronen, Scepter, Spiir og Kongelige Dyder,
Liffz Førsten, siunlig Viis sitt Ære-Billed Pryder,
Att Hand Lyksalig Maa Regere Mange Aar,
J Gudz fryct, fryd og fred Min Hiertens ynsk bestaar!

8.

For Konning Friderich Den fierde fromhedz Kierne
Oprinde Naadsens Sooll og Hver Liffsalig Stierne,
J Ham og Hans Natur, All Nordens Lyst og Ziir
Vi ser Augustum Med sitt Mildhedz gylden Spiir.

9.

Gud Self Sin Kroned Ven og Salvede Ledsage!
Frimodig føre Ham frem og igien Tilbage!
Lykynskning Paa Hans Vej, Strør Kiærlig alle Mand
Huers Amen leggis! till J Høy og Nedrig Stand.

10.

Forsiun Aff Himmelen fred over Hannem Liuser,
Nu Førster, En og Hver, Jmod Hin Anden Bruser
Med sværd og Vaaben-Brag, Med Voldz Verk Mord og Brand,
Till Folkedz Ach og Vee! Blod-Bad Paa Søe og Land.

11.

For oß, Mod fiende-Ran Gud sette Muur og Gierde,
Stedz Varig Runden om, Kong Friderich Den Fierde,
Att Hand maa sidde Ved sitt Figen Træ J Roo!
In Summa: uden fryct, Glad-Hierted frisk og froo!

12.

Som Voris Vern og Skiold, Vi bør Alvorlig bede,
At Hand sin Naade-Ving, Vill over oß udbrede,
Dett øver u-Paamindt Jtt Saared Creatur,
Ved bøn Anholder om Monarkens krafftig Cur.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.