Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Paa samme Maneer frem Kommen.

Vi buxe-folck tyckis
Om det kun vill lychis
Og giøre lit gavn,
At for os stod maled
Og ypperlig praled
Jt gimerlams Nafn.
De røde bogstafuer
Hun iche udgrafuer,
Dem lider vj paa.
Hør, Mette Margrete:
Huor denne prophete
Paa retten tør staa,
Og meener tilfulde
Vj sicherlig schulde
Med nydelig baand
Een Roßen Krandtz binde,
Og baandet smugt tuinde
Om Jomfruens haand.
Nu Nafned er funden
Og du blifuer bunden,
Reck haanden kun hid.
Vj derpaa nock Smecker,
Endog den Seer Lecker
Og huider end Krid.
Men baandet er ringe
Her burte vel springe
Saa lønlig i smug
De dyrebar steene
Og perler hin Reene
Til saadant it brug.
Det hindrede tiden
Som for os er liden
og falder lit slap,
Vj haabes hos dyden
Er ingen fortryden
Om pruncked schiønt glap,
Beviis os den Ære
Du bandet vil bære,
O Sødeste siel,
Mand iche saa lige,
Sachtmodig kand sige,
Giem belte giem uel.
Vj tro oc Søster lilde
Her vancker it gilde
Før Knuden gaar op,
Det heder Spendere,
Huad er det da meere
Du faar holde trop.
Dit Venskab at nyde,
Os meere kand fryde
End Retter forgylt.
Vj Gledis ued Kandtsen
Fordj Roßen Krandtsen
Med dyder er fylt.
Os Dinne tro tiener
Du neppe bort giener,
Din fromhed er stor.
Vj følger dig Gierne,
Med fødder og Hierne
Huor bladet sig snor.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.