Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Piint af Haanden som det førrige.

Hør Got folck veed J nyt, dend Salig mand Sanct Ole
Gaar vist igien idag, og paa sinn Ræt tør stole,
Hans Nafne tilig nock En Riinn af huden faar;
Vech Monsieur Rømer op saa hand af sengen staar.
Skaf ham sin underbrog og brøst-vand ind for gøgen,
Om nogen giorte vold hand iche bort sprang nøgen,
Fordj min Almanach har Dommen alt beslut,
Olaus frem og læeß, det gaar dig an min Snut,
Sla væd, huad gielder det, du blifuer over vunden,
Her liger baandet knøt, og dermed est du bunden,
Men for din penge pung vj setter ingen prop,
Jt Gestebud faar till før Knuden løßis op,
Paa Kiøbet kand vel schee, der ogsaa hen i tancker,
Tre firre dußin Kyß blant andet smaatøy vancher.
Og kunde du Nest Gud flj mig naar aaret slap
Een glutt at leege med holt vj os begge schrap.
Nu Rømer ædle Siell beuiis det mesterstycke,
Jt Aluar, Andet schempt, huem veed Per bøchers lyche,
Giør dinne Venner Viis du selfuer baandet fant
Perfect Sanct Olufs dag, da ieg min Engel bant.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.