Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Recept for en Ord-Gyder.

Her giøris Bøn for Christen Skræp,
Der har it Svin paa Skougen
Og slaar for andris Næße Knæp
Saa hemmelig mod Lougen.
Hand fandt i Ulspils Huußpostill
At ieg opvarmed Salmer
Som ord fra ord har været till
Før Svendschen slogst for Calmer.
Ney, derfor er ieg uden frycht
End stach hand som en Slange.
Prophete-bær saa Refven trygt
Og iche mine Sange.
Hans Bestefader Løy ham fuld,
De tidinger er viße,
Om schiønt hand kunde skide Guld
Og hvidt Canel-Vand piße.
O! hvad forslaar it Hundret Aar,
Det Datum er for lidet,
Det var da Burmand Træt og Saar
Mod Olger Dansche stridet.
Men troe mig hafde Dyrendall
J hans smaa-tarmer raget,
Hand schulde glemt at løbe Gall,
Nu ieg betaler Laget.
J Viisdom druckner hand saa mend,
Her gaar alt Røg af Branden,
Hierusalems Skomager-Svend
Har gamelt Lær i Panden.
Bisp Olis Rim og Hiarnis Still
Hand kiender Grandt i blinde,
Og seer paa Vuggen uden tvifll,
Hvad Barnet har i Sinde.
Slig Klogskab some sluger ind,
Dog af en Aand Regieris,
Der legger kun paa Skalchhed Vind,
Claus Nar bør Castereris.
Det var ham bedre hand gick frem
En Gilding her i Live
End siden som it raadet Lem
Med beged brander kifve.
Dag-drømmere har ingen Art,
Paafundet iche heller.
Mit Verck for Gud er Aabenbart,
Hvad Domme Verden felder,
Een Danmand blifver lige god
For Hunden ad ham blafer,
Det binde Giechen ved sin fod,
Indtill hand Dichten schafer.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.