Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Sørgelig Sang.

Under Melodie:
Naar min Tid og Stund er for Haand.

In Nomine JEsu!

1.

Ach HErre GUD i Himmelen,
Du Landsens Fader giemte,
Din Salvede, Din kroned Ven,
Kong Christian den Femte,
En Loflig-dyrebar Regent,
Jt Ynske-Lius i Naade tent
For Dannemark og Norge.

2.

De tvende Rigers Sool og Glands,
Dit Naadig Billed ligned,
Den Jordisk GUd, den æret Krands,
Hver Undersaat velsigned,
Udvelled Dyder, elsked Fred,
J Guds Frygt og Retfærdighed,
Det bar Lifsalig Fructer.

3.

Den Christen Helt Kong Christian
Paa CHristum stadig trode,
At nøtte Navned var Hand van,
Tre Ting er alle gode,
Det tog din kroned Ven i agt
Og trøstig indgik gammel Pagt,
Da Siæl og Legom skiltis.

4.

Ad Zion drog den Tapper Helt
Til Rolighed fra Møyen,
Hans bortgang mørkned Glædens Telt
Og vædet manges Øyen.
Ved Suk og Graad for Dødsens slav
Paa hver Jndbygger, Høy og Lav,
En Bitterhed var kommen.

5.

Sort Sørge-dragt alt Landet bær,
Og Folket er bedrøved,
Pragt, Strenge-leeg og lystig Fær
Blev kasted hen i støved,
Fordi den Glæde-Sool gik ned,
Hvis Naade-Straaler ikke gled,
Før Døden mørkned Glandsen.

6.

Forandring giør atskillig Tegn,
Erfarenhed det lærer,
Paa Sool-skin plejer følge Regn,
Vand-løbet fløør og fiærer,
Naturen er omskiftelig
J Ny og Næ det hender sig,
Bekymring skiuler Glæden.

7.

Veemodig raabte med en Mund
All Sørge-Standens Orden,
Gud glæde Kongen for hver stund,
Han leved her paa Jorden,
Barmhiertig, taalig, Engel-from,
Retsindig keck, gav Lov og Dom,
Berømmelsen fortiente.

8.

At Skilsmis bolner Sør og Noor,
Hver tro Gemyt erfarer,
Roos-værdig Navnet staar i Floor,
Alt medens Verden varer,
Hand i sit Regiment saa rar,
Som Josaphat og David var
Gudfrygtig og Retfærdig.

9.

Det Spejl Hand her i siune fik,
Andagtens Rødder fested,
Til Hand bereed ad Zion gik
Og førig Konger giested;
Far vel, far vel, far Evig vel
Stormægtigste Høybaarne Siæl
Du Søde JESUM favned.

10.

J Himmelen fra Dødsens dal
Monarchen for din Throne,
Antar blant udvald Førsters Tal,
En Evig Arve-Krone,
Og hos sin Kongelige Sæd,
J Lifsens Kiortel Engle-klæd,
Glad-Hierted triumpherer.

11.

Haleluja, Victoria,
Laudamus i det Høye,
Og Hosianna siunges da
Frimodig uden Møye,
Klenodet er Musiken værdt
Hver Christen nyder her har lærdt,
Den gode Strid at stride.

12.

Kong David, Dyders Contrafej,
Jndvikled i dit Hierte,
Gik fordum bort all Verdens Vej,
Jsraels Folk til Smerte,
Men Læge-Sønnen Salomon,
J Konge-Sædet redebon,
Skinbarlig lindred Qviden.

13.

Viisdommens Aand og Dyders Ros
Navn-kundig Hannem fryded
Hand din Befalning, og der hos
Sin Faders Raad adlyded
Som sagde, mit i Dødsens Krig:
Vær trøstig, og vær Mandelig,
Blant videre Formaning.

14.

Tag det ad Notam Trøstens Gud,
Af Danner Konge-Roden,
Sprang Laurbær-Greenen frugtbar ud
Hvor i vi venter Boden,
En Friderick et Dyde-Spiir,
Den Oldenborgske Stammis Ziir,
J Fædris Food-spor træder.

15.

Hans Navn udtydis Frede-Rig,
Vor Sorrig kand forandre,
Lad Ham, som det behager Dig,
J Dine Veje vandre,
Og efterfølge Salomon
Til Hand i Fred med Simeon
Omfavner sine Fædre!

16.

Nu Ærens Konning, Livsens Sool,
Kron naadig Dydens Kierne;
Sæt Hannem paa sin Konge-Stool,
Blank som en Morgen-Stierne;
Leg til Hans Alder femten Aar,
Saa Ezechiæ Maal Hand naaer,
O alle HERRERS HERRE!

JEsu JEsu Davids Søn,
Hør Dog Endelig Den Bøn.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.