Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Svar til Mag: Iens.

Kand schee min schialdre konst er kommen naar vj grandscher
For orde Hist og her omtrent som Kiøge handscher
Guds Mand det lier saa ieg legger af min gield
Med største tach for vers, for trøst der hafde hæld
Och falt som Dug paa græs i Vedsch-løs sommertyrche
Hanß hierte, mund og Haand schal ærens Konge styrche
Af lengsel effter Gud ieg meer end gierne vil
Fra Verdens Sodoma ad Zoar ofven til
Begierer derfor heldst med Paulo at forløses
Och lefve blant min floch, hvor lifsens strøm udøßes.
Den verdslig lyst for mig er mist i dette lif
Alleene søger ieg i Gud min tids fordrif.
Det fryder sindet meer en guld og Diamanter
O bed da got for mig retsindig Prædicanter
Jeg sender bøn for ham til min Jmmanuel
Blif gunstig Kiære Præst ieg slutte vil far vel.

D: Engelbretz D:

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.