Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Til Ahasverus Bartholin.

See velkommen Danske Skialder
J det Norske Fieldgraa Land,
Steenbiid og Graa-Seyen falder,
Grov kost for een lecker-tand,
Mig er kiert hand sprang af Dvale
Og lod løbe sort paa hvit,
Over Bierg og Dybe Dale
Ved een skriftlig Riim-Vissit;
Tack, Monsieur, for det og meere,
Hand var altid from og fiin,
Derfor skal ieg og laudere
Ahasverus Bartholin;
At her lyves paa min Digten
Skiøtter jeg slet intet om,
Lasteren for læt i vigten
Bør mand icke give Rom.
Mit Sang-Offer Jefnlig slicked
Blev til Afsked trende færd,
Haanlig sværted og beklicked,
Det har hærdet mig detzvær;
Ellers maa kun hvem der gider
Giennemgloe hver Salme-Bog,
Trykt til nu, fra Noæ tider,
De skal blive lige klog.
Hvor Min Mæsters Lærdom øves,
Og hand i Disciplen boer,
Jngen Staalen hielp behøves,
Det er aflagt lille Broer,
Det maae gnave Steen og Stocke
At min Digt i sommes tro
Bær een Lugt af Buxe-Kocke,
Ævi gid de sad paa Sproe.
Giør Pind-Buxer folck saa viisse,
Faar ieg Laane mig et par,
Om de kun af Rusted Fiisse
Lugten icke med sig bar.
Det er Meeningen paa Leegen,
Hver har sin Forstand behov,
Stiilen er saa mend min egen,
Simpel efter Norges Lov.
Vj her boer blant Bergens Klipper,
Jcke naaer Parnassi top,
Og hvor jis-kolt Søevand slipper
Staar for Hellicon en prop;
Dog skal alle med mig sande,
Som begriber Sagen ret,
At mand kand i salte vande,
Ogsaa faae sød fiskedræt,
Jcke Syg er mine Sange
For een Hycklers Rose-brev
Jcke heller meget Bange,
Om en Laster Dommen skrev.
O! ja Slaug vand for Vild-Basser,
Der giør Qvinde Vercket sort,
Nei een Bimpel Nonnen-Wasser
Blandet med Skaansk Bonde Coelort,
Mod adskillig vrid i Belgen
Kand slig Dosis meer forsla
Og snart torde stoppe Svelgen
Sladder-Vasset kommer fra,
Det var got, Recepten vircked,
Hafde Claus ickun de Bær,
Mellem Tænderne smaa knirket
Hand saae trygt i Buurmands hær;
Bulder Jyden hører Mater
Er lit skarp-skoed i sin Flab,
Enden paa hin gamle Pater,
Holder vist til Ægteskab;
Bed ham lade Dricken fare,
Og smugt propter Ordinem
Tage sin Bestilling vare,
Der til er hand best beqvem;
Ellers slar hand, Versse-kremmer
Jngen blind Mærs øyen ud
Om hand skiønt Mundharpen stemmer
Ligest til een Fidssel Tud;
Eengang drak hand Woldbor Minde,
Og da giorde jeg beskeen,
Har og icke meer i sinde,
At tildricke saadan Een.
Vil Hand dantze Galiater,
End om Buxe Remmen brast,
Og der siunges Discantz parter,
Hei Brorlill, holt agter fast,
Nock paa hannem er alt voved,
Bort med Riim og Gante spil
Jeg har andet i mit hoved,
Skumle, hvem der skumle vil,
Skal og icke lenger digte,
Men i stilhed tiene Gud,
Og til Maalet Eene sigte,
Hand har foresat sin Brud.
Jntet nyttigt bør forsømmes,
Om jeg stundum ved een Praet
Af hin Vantro Verden Dømmes,
Nein, für Wahr das macht kein Qvaet,
Diamanten hvor den kastes,
Findes for og efter fri
Om hun Rosses eller lastes
Bliver dog i sin Verdie.
Jeg som andre, der desværre
Dricker Synden ind som vand,
Staar og falder for min Herre,
Trotz Spotmulers Avinds Brand.
Nu Monsieur, Far vel jeg slutter,
Og een heel hob Norske Tack,
J hans Danske Næve putter,
For de Vers hand til mig stack,
Lev da Sund i fryd og Lycke,
Riimfuld over ald hans Krop,
Brødet og et Kiød-Rigt stycke,
Leede Gud for hannem op.

<

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.