Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Til Christian Geersøn.

En Venlig helßen ieg med Gud
Min fromme Geersøn Sender,
Og tacker for hans bref og bud
Langt for i Veyen Render.
J Torßdags afften Klochen Nj
Jeg u-schad kom till Sundet,
Det farlig schrecke haf forbj
O efter hville stundet!
Men bag Castelet fich sin Rest,
Og endnu vell tør Svie,
Et cætra hielper mangen prest,
Jeg faar med schaden tie;
Hin foored Kiole giorde got,
Mod Kuld og Vindens Brußen,
Kreen Kreenßen Kiørsuend der sat blot
Piist-peb iblant som Mußen:
Fuld som en Alcke, hart ad Lam,
Af Vognen falt den fante,
Og fick i hiemmefølge scham,
Hand baade schrig og bante.
Nu schichis Kiollen hiem igien
Med største tack for Laaned,
Den Var saa heed høyærede Ven,
Jeg nesten hafde daaned,
Og tengte derfor det i trang
Var eyermandens Vane
Hand paa sit Høns udfoored Sprang
Frimodig som en Hane
Strax Snode ieg det Laadne ud,
Og heller vilde Fryße
End plagis med een Lefle Klud
Half bange for en gyße,
Humeuren blifuer Melancholsk
For Hafuets Grußom stormen,
J Hofuedet ieg nær Catolsk
Smaa vrier mig som ormen,
Det har ieg for min sølle daad
Gud lønne dem det Volte,
Og legge mig de beste raad,
Der døden for mig tolte:
Om tienligt veir og synden vind
Jeg huer minut maa raabe
Og snart som hønen paa en pind
Faar side her og maabe,
Saa lef da vel Æuindelig,
Mit Vale hand annamme,
Geweßner Wirt beed got for mig,
Jeg giør mod ham det samme.
Hils Æchtefællen og de smaa
Huer efter derris alder,
Og lad fem sex for Envold gaa,
Om Leiligheden falder.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.