Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Til en gammel Student Jacob Hassebart.

O! Sølle grimmert Hasebart!
Er din Couragie sprungen?
Har hare skiegget med en fart
Smaafeiet penge pungen?
Du giorde Renbord meer end net,
Og iche sov paa vejen,
Forgyldningen om folch seer ret,
Er af Sanct Jørgen gnejen.
Hvor lider du? Hvor har det sig?
Er dine poser lette?
Men du saa staar og krymper dig
Som dend der ville sprette
Paa hælene, mand kand noch see
Du sveches meer og meere,
Og lidt laarbaget snus maa skee
J laget tør Spendere.
O! hvi! Din stachel seer saa suurt
Og Barten gaar i flammer,
Qvæhullet blef for meget smurt,
Nu maa du sue rammer.
Dend vædske lavet til ved Rhiin
Var vandet paa din Mølle,
Bag efter med lidt leche viin
Du burde halßen skiølle.
Slet Regnskab kand dit Buxe trold
For din huusholdning giøre,
Befal dig derfor Gud i vold,
Men Texten faar du høre.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.