Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Til Hendis Fader.

Min Tak og Datterlige Pligt
Med Lydighed og Ære,
Langt tynger end Jeg er i Vigt
Og Legomed kand bære,
Jeg fører med Mig lige hen
Til Min Dydprydet Fader
Som er nest Gud Min Beste Ven
Og daglig Dags mig Mader,
J Faders og i Moders sted
Hand er een trofast støtte,
For Mig og for Min Broder med
Vor Moder maate fløtte,
Hun alt hos sin Jmanuell
J Paradiis sig fryder,
Gud glæde hendes Søde Siæll
Som var saa fuld af Dyder,
Gid Faderen med sine Smaae
Maa lefve vel og Lenge,
Og indtet fahrligt Anstød faae
Der kand til Hiertet Trenge,
Paa Prunke-Klæder til min Krop
Og Stadzen til mit Hoved
Hand af faveur een Hønse Top
Nu Nyligen har voved,
Habitten seer saa dejlig ud
At Jeg med foldet Hænder
Smaae-Maaber som een liden Brud
Og mig self neppe kiender
Tak Hierte Fader Tuusend Tak
Kys-Hand jeg hannem rekker
Og Skrifver i Min Almanack
Hans Datter er saa Lekker,
Jeg aldrig mens min Hud er Varm
Vil hørsom heder Sparre,
Fra Slemme Sæder Ham til Harm,
Skal Herren Mig bevarre.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.