Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Til Hr. Peter Dass, da Bogen følgede med efter Begiering.

Salutem Elskelig Guds Mand,
Med Løche-Ønsk paa Søe og Land.

Jeg fik Vers fuld kiæk og rare
Fra een Vellærd artig Præst,
Løster ham lidt af min Vahre,
Skal hand blive prunket nest.
Grand Mercy, mein lieber Frater,
Hæderlig Hr. Peter Dass,
Vi vil være Camerater,
Falder det ham saa til pas.
Jeg som een Poete Unge,
Byder frem, hvad ieg formaar,
J een simpel Qvinde Tunge
Jngen høy Discurs bestaar.
Om ieg zwischen uns at sige,
Kand lidt meer end Fader Vor,
Maa ieg for de Lærde viige,
Buxefolket gaar dog for.
Mine Sange ieg har digtet,
Er eenfoldig slet og ret,
Mens til Herrens Ære sigtet,
Der fuldbragte mit Forsæt.
Det er mig een Roe og Glæde,
At min Bog behager dem,
Som selv i Apostel-Sæde
Fører Christi Tale frem.
Ellers er ieg bar af Bøger,
Og har deelt saa længe om,
At hvor ieg i Huuset søger,
Findis alle Vinkler tom.
Denne laante ieg hos dennem,
Som før takket mig saa mildt,
Gloedde mig nu nær igiennem,
Aa grein stygt saa inqvart ildt.
Tager Bogen kun til Takke,
Hæderlig høytæred Ven,
Vil de andre paa mig hakke,
Jeg skal fly dem een igien;
Effterdi her ventis fleere,
Som ieg har forbædret lit,
Vor Boghandler vil regiere,
Giorde ieg end Kors for mit.
Jkke meere Rim for Penge,
Deri er ieg uperfect,
Farer vel og lever længe,
Under Herrens Varetegt.

At hans Hæderlighed maatte fuldende sin hiemreyse lykkelig og finde sine med Glæde, ønsker Hans tienstvillige

Dorothe Engelbrets Daatter.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.