Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[Till een der drømte]Till een der drømte vi hafde Lagt
Kierlighed sammen i Gamle dage,
uden tviill 1520 d. 31 April.

Guds fred ærværdig Levi Mand,
Langt henne i det Jydsche Land,
Og Tack for Rime-Verched,
For u-mag, Gunst og høflighed,
For brefuerne her gick afsted
Med Seill og udskrift mercked:

Hand gißed mist, og foor lit vild;
Huorfor ieg iche blef ret mild.
Om mand skall Sanden Sige;
Huem hand har elsched eller ey,
Mit trin kom aldrig paa hans Vey,
Endog hand var min Lige.

Jeg er af Nordschfød Præste-Slect,
Min Faders Nafn var Engelbrect,
J Bergen by hand boode,
Og der it pastors Sæde nød,
Huor ieg blef baade giort og fød
Da Tiderne var Goode:

Men hør, her raabis af ald Krafft
At ieg har ingen Søstre hafft,
Min smucke præst i Randers
Langt mindre Kierlighed i hast
Till Peder eller Pouel kast
Dem fattedis Vat Anders.

Forbyde Gud mit Skriftøy fick
Paa den Manner een schiden Klick,
Ney, ellerß tack min Herre;
Har hand schiønt for smaa-lefled lit,
Saae har ieg dette Snib-rom frit,
Er dog Synd-fuld des verre,

Just i det Anno skrefued staar,
Var ieg een Glut paa femten aar,
Og nys af reede runden:
Det er fordj mit korte Suar
At ieg med hannem aldrig var
J Kierlighed forbunden,

Meer end vj Christne een og huer
Hin Anden Loulig schyldig er,
Tys, plagt Ju dat Gewethen?
Det bedre skicker sig i Mangt
At vide ret, end tenche Vrangt,
Døm om er Sej Gebethen!

Min schaall blef blant Studenter Lag
U-drucken indtill denne dag,
Af ham og Peder Bentzen,
Jeg Brødet og it Ærligt Nafn
Nød vel tre Aar i Kiøbenhafn,
Men langt ifra Regentzen.

Brolill, no blifuer Gud befalt,
Jeg haabes at huis her er talt
Ham icke strax mishager!
Saa Lefuer vel, og blifuer From,
Men taller iche lenger om
De Gammel Elschous Sager.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.