Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Till Mag: Laurs Thura, Rector i Kiøge.

Lycksaligt nyt aar, merck Høylærde Herr Magister For hans og Løffted schyld ieg Rime-Poßen Rister.

Siungis med sin Egen Melodie
Skam faa du, scham naa du mit Nelde blad etc:

At Søge til Kiøge har Verrit mit Snack,
Og pligten for digten, aflegge med tack
Jeg Gester Skolmester paa Ærlig parol
Nu tungen har Siungen ut re mi fa sol:
Ved brummen af Trummen ieg blifuer en Vrant,
Afsindet Kalfschindet nær springer iblant,
Skalmeyer Bortfeyer min Samlede Skat,
Verß-Krammen til sammen Suind-Sotten har fat,
Nød vergen ad Bergen ieg gifuer een nyes,
Naar røgen af Gøgen er kommen til byes,
Her digter og figter for mange mod een
Mit hofuit er dofuit og intet af Steen,
Fra purren og Snurren ieg drager min Kaas
Og heffter bag effter for pennen it Laas
Den schumpis og Stumpis i haanden for slit
Naar Kruchen, er Sprucken Den duer kun Lit.
Nu brefued er skrefued saa lefuer da Vell,
J Lacked staar pached stor helßen med skiell
Till nytte beschytte hans Hederlighed.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.