Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Til Professor Wandal.

Brevdragerens ydmyge Begiæring indvortis er denne: At hand kun Passelig maatte Examineris, naar Attestatz Lexen skal Svædes ud; Om Sygen bestaar i Svaghed eller frygt for hand af betutelse tør komme fra sine Concepter, og siunge tiendes Messe, hvor Ord gielder penge, Gaar over min forstand, vilde Velædle Hr. Professor og stadfæste sin fromhed i denne Sag,

Og Hører Peder Caudj Bøn
Fordj hand er een Encke Søn
Hvor lidet er at hente,
Maa Her Magister lide paa
Hans Børn med ære skal bestaae
Som endnu er i Vente.

Gud give Hans Velbyrdighed med Ædle Kieriste i Velstand maa leve Lyckelig og Lenge, til de mæt af Dage fløtter fra Jorden ad Himmelen, det ønscher uden Schrømt til Valet.

Deris Ærbødigste D: E: Daatter.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.