Alexandra med sine lekende Børn

(Norsk Illustreret Folkeblad 1867).

120Unge, kongelige Kvinde!
Nær Dit eget Barndomsminde
leker Du det muntert om igjen,
leker Barn med Dine Sønner,
mens Du sender Dine Bønner
lønlig til den store Børneven.

Du har set, hvad Magten ævner,
naar den vrede Skæbne stævner
os til Møde ved sit strænge Vink;
thi den gav Dig Vigselskysset,
skjønt Du stod som stjærnedrysset
af en Kongekrones Straaleblink.

121Husk da det, naar bedst Du leker:
at den Magt, som Livet bleker,
er et Drag af Tidens stærke Flod;
den udskifter til hver Alder,
gir og tar, selv hvor den falder
som et Dugdrys over Barnets Fod.

Unge, fagre Kongemoder!
Livets stærke Offergoder
bar Dig varlig op til Tronens Fod;
og Naturen gav Dit Hjærte
fulde Slag i Lyst og Smerte –
Folkesympathiens høje Mod!

Lær da Du de unge Sønner
hvad sig bedst i Livet lønner
fuldt saavel for Store som for Smaa:
Giv Gud Æren, hans er Magten!
Ydmyghed er Samfundspagten
med hin Kongers Konge i det Blaa.

122Lær dem, at hver Sjæl, som skabtes,
aldrig af hans Naade tabtes,
at selv ringest Navn en Engel skrev.
Drot og Folk maa sammen stige
til det store Hjemlandsrige,
betle om det samme Borgerbrev.

Kongemoder! Rosenblomme!
Held Dig, at den Tid er omme,
den, hvori en gravgjemt, usæl Kløgt
satte Folkets Magt og Vilje
som et tøjret Faar paa Tilje
under egenmægtig Kongerøgt.

Trygt Du lære kan de Unge
Frihedssang med Folketunge,
Barnelek paa sjunkne Tiders Grus:
Du har tændt Din Arnes Lue,
saa det hele Folk kan skue
den som Varde over Kongens Hus.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Digte

Samlingen Digte ble utgitt i 1887 og inneholder 38 dikt, f.eks. «Til Bjørnstjerne Bjørnson», «En Sommernatsdrøm», «Andreas Munch» og nye versjoner av noen av diktene fra den første diktsamlingen, Digte af en Dame (1860): «Til Ham», «Min Brudgom» og «Fire Bogstaver».

Samlingen inneholder en rekke kjærlighetsdikt, men også en del leilighetsdikt skrevet til spesielle anledninger.

Les mer..

Om Magdalene Thoresen

Magdalene Thoresen er i dag kanskje mest kjent som Ibsens svigermor, men hun var en viktig og produktiv dansk-norsk forfatter i sin tid. Hennes nettverk omfattet de fleste av tidens kulturpersonligheter i Danmark og Norge, noe hennes store korrespondanse vitner om.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.