Prolog ved det bergenske Theaters Mindefest for Joh. Ludv. Heiberg


56Nu har alt Tiden Maaneder og Dage
i sine stærke Kredsløb lagt tilbage,
fra Sørgebuddet over Norden lød
om Johan Ludvig Heibergs bratte Død
og om det store Tog til Dødninghaven
og Ærens blomsterfulde Krans paa Graven.

En Stund sad Fama tavs og ruged over
den friske Jordhaug, hvori Støvet sover;
da slog den frejdig sine Vinger ud –
hen over Lande bar den Sejersbud,
og ringe blev den Kreds, som Støvet tabte,
mod den, der tog i Arv hvad Aanden skabte.

57Thi se – Arvtageren er hele Norden!
Vel nok hans Digteraand i Fosterjorden
skød bag et trofast Hegn sin stærke Rod;
saa højt dog rejste sig den Stamme god,
at frugttung Gren hang vidt ud over Hegnet –
dér har vi plukket med, til Træet segned.

Men tung er stærke Aanders Vej i Livet!
Fredlyst er tit et Smaakrybs Gang blandt Sivet,
mens han, som spænder Tankens Buesnor
og rammer Verden med profetisk Ord,
han har slet intet Værn – kun tifold Smerte,
naar Spurveflokken styrer mod hans Hjærte.

Dog, om hin Digter god, af Tiden trættet,
sin Digterkrans har mellem Torne flettet, –
det er forbi! Om Parcen lunefuld
spandt snart sin Traad af Is og snart af Guld,
hvad spørge vi? Den Blomst, vi ofre Graven,
er ej Forsonings- eller Angers-Gaven.

58Det er en tornfri Krans til Aandens Minde,
som vi af Tak og Sympathier binde;
thi hvor han klared i den dunkle Tid,
og hvor han frelste i Partiers Strid,
og hvor han skrev med Brod sin Digterlære,
dér bar han Staal for hele Nordens Ære.

Og hvor hans Aand sig som en Smaafugl gynger
i Fantasiens Sommertræ og synger
det flagrende og barnlig milde Kvad,
hvorhelst han vender Sagnets dunkle Blad
og tyder Skriften ved sin Tankes Kjærte
og tryller Pulsslag i det brustne Hjærte, –

og hvor han slynger ud Satirens Pile,
og sporer Aanden i dens træge Hvile,
dér har vi lyttet tit og gjærne til
de underlige Toners Vekselspil,
og Gjenlyd har de vakt, som varmt og længe
skal klinge ud fra alle Hjærtets Strænge.

59Og derfor har vi sat os – Mand og Kvinde –
et kjærligt Stævne med hans Digterminde.
Lad Fosterjorden vogte Støvets Tarv,
vi dele Vagten om hans Digterarv.
Hans Navn staar skrevet ind for alle Dage
i Nordens fælles store Digtersage.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Digte

Samlingen Digte ble utgitt i 1887 og inneholder 38 dikt, f.eks. «Til Bjørnstjerne Bjørnson», «En Sommernatsdrøm», «Andreas Munch» og nye versjoner av noen av diktene fra den første diktsamlingen, Digte af en Dame (1860): «Til Ham», «Min Brudgom» og «Fire Bogstaver».

Samlingen inneholder en rekke kjærlighetsdikt, men også en del leilighetsdikt skrevet til spesielle anledninger.

Les mer..

Om Magdalene Thoresen

Magdalene Thoresen er i dag kanskje mest kjent som Ibsens svigermor, men hun var en viktig og produktiv dansk-norsk forfatter i sin tid. Hennes nettverk omfattet de fleste av tidens kulturpersonligheter i Danmark og Norge, noe hennes store korrespondanse vitner om.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.