Til en Olafs-Ridder


22Der var engang en Riddertid
i gode gamle Dage.
Da drog de Konger frem til Strid
med sine Kæmper fage.
Da stred de bolde Riddersmænd
for Kongens Land med Sværd ved Lænd,
og Alle hed de: Kongens Mænd –
i gode gamle Dage!

Nu har vi og en Riddertid,
men uden Sværd og Lanse,
dog ikke derfor uden Strid
og uden Sejerskranse.
23Thi nu er Kongen Folkets Mand,
og Folket ejer selv sit Land –
derfor den bolde Ridderstand
er uden Sværd og Lanse.

Før spurgtes der ved Ridderdyst:
«Er Dine Vaaben stærke?
«Har Du en Helgen paa Dit Bryst?
«Hvad er Dit Skjoldemærke?»
End spørges dog den Kæmper bold:
«Hvad mon Du bærer i Dit Skjold?
«Er Dine Vaaben stærke?»

Der svares Nej, der svares Ja;
hvem kjender fuldt sig sikker?
Kritikken drager altid fra,
hvor dybt saa Retten stikker.
Kun han, som slaar for Hjærtets Fred,
og ingen større Ære ved
end mandigt Mod og Trofasthed,
kan kjende fuldt sig sikker. –

24Du Ridder af den nye Tid!
Hvad er Dit Skjoldemærke?
Har Du med trofast Kæmpers Id
brugt Dine Vaaben stærke?
Du følger Kunstens høje Bud!
Saa hold kun frem, som Du gik ud!
«For Kunstideen og for Gud»,
det er Dit Skjoldemærke.

Thi staar Du i Din Ridderdyst
foruden Frygt og Dadel.
Og Stjærnekorset paa Dit Bryst
bevidner Hjærtets Adel.
Du hilses glad af Drot og Land
velkommen i den høje Stand
som Kunstens bolde Riddersmand
foruden Frygt og Dadel!

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Digte

Samlingen Digte ble utgitt i 1887 og inneholder 38 dikt, f.eks. «Til Bjørnstjerne Bjørnson», «En Sommernatsdrøm», «Andreas Munch» og nye versjoner av noen av diktene fra den første diktsamlingen, Digte af en Dame (1860): «Til Ham», «Min Brudgom» og «Fire Bogstaver».

Samlingen inneholder en rekke kjærlighetsdikt, men også en del leilighetsdikt skrevet til spesielle anledninger.

Les mer..

Om Magdalene Thoresen

Magdalene Thoresen er i dag kanskje mest kjent som Ibsens svigermor, men hun var en viktig og produktiv dansk-norsk forfatter i sin tid. Hennes nettverk omfattet de fleste av tidens kulturpersonligheter i Danmark og Norge, noe hennes store korrespondanse vitner om.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.