Utvalgte dikt

av Christian Braunmann Tullin

TIL DORIMENE, PAA HENDES FØDSELS DAG


       Gak du, mit Brev, hvor jeg har ikke selv Forlov:
Til den lyksalig Seng hvor Dorimene hviler;
Hvor alle Gratier i een indslumred’ smiler
Blant Purpurroserne, som før naar Venus sov.
Bliv der, og see dig om i den fuldkomne Kreds,
Hvor Solene vel nu i Søvnens Hav er dalet;
Men Morgenrøden dog paa Horizonten malet,
Og om en herlig Dag forvisser allesteds.
Naar Verdens Øje vil med samme Lyst som du,
Nysgjerrig kige ind i Dorimenes Leie,
Saa tænk: Lyksalig den som frit skal see og eie
Meer Skjønhed her end jeg og Solen øjner nu.
Bryd ei min skjønnes Søvn, men vent indtil hun dig
Opvognet af sig selv et Øjekast tilsender;
Kryb saa ærbødig hen i hendes smukke Hænder,
Giv hver af dem for mig et kjerligt Kys og sig: /
Min Herre ønskte selv at gjøre hvad jeg gjør,
At kysse, ønske dig lyksalig, Dorimene;
Men da hans Lykke nu vil denne Gunst formene,
Saa maa jeg gjøre hvad han selv nu ikke tør.
Hans Hjerte denne Dag er ganske fuldt af dig,
Af al den Glæde din Fuldkommenhed kan skjenke;
Hvad Under da han tør om dig saaledes tænke:
Paa denne Dag blev Dyd og Skjønhed fød for mig?
Tillad da deiligste, at han maa vise her
Et Aftryk af sig selv og af de Hjertetanker,
Som denne Dag for dig om Skjebnens Throne vanker,
Og tigger om et Liv, som du saa værdig er.
Gid du i mange Aar paa hver en Fødsels Dag
Velsigne maa den Dag som dig til Verden bragte!
(Det er min Herres Bøn) Gid Himlen stedse agte
Dit Liv og Lykke som sin Omsorgs Hovedsag!
Din Lykke er jo hans? O lev da lykkelig,
Hvis han skal leve saa! Lev søde Dorimene,
Lev længe lykkelig for dig, og ham alene,
For ham som lever nu kun for at elske dig! /
Jeg veed hans Hjerte fandt i Falskhed aldrig Smag;
Han elsker inderlig, og elsker dig alene;
Gjør du nu saa mod ham, fuldkomne Dorimene;
Saa blir hans Jubelfest hvert Aar paa denne Dag. /

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Da Christian Braunmann Tullin i 1763 ble utnevnt til rådmann i Christiania, var det ifølge de danske myndighetene i kraft av «sine deilige danske poesier». Her er 20 av de mest kjente diktene.

Tekstene er hentet fra Samtlige skrifter, utgave ved Harald Noreng, 3 bind, Det norske språk- og litteraturselskap, Gyldendal, Oslo 1972-76.

Se faksimiler av Samtlige skrifter (1972-76), bind 1, bind 2 og bind 3 (nb.no)

Les mer..

Om Christian Braunmann Tullin

Christian Braunmann Tullin blir ofte kalt den største poetiske begavelse i Danmark-Norge i tiden mellom Holberg og Ewald på midten av 1700-tallet. Hans diktning bærer preg av rokokkoen, en stil full av dekorasjoner og detaljer, men uten barokkens overdådighet. Landskapene han skildrer er stiliserte og detaljrike.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.