Utvalgte dikt

av Christian Braunmann Tullin

GRILLICANDER


       Grillicander, hvad er det?
       Er du ei endnu af Griller mæt?
Blinde Hjerter som sin Roe i Uroe søger!
       Saadan Roe gjør ikkun Sindet træt.
       Hvorfor vil du arme Træl
       Plage meer en plaget Sjel:
       Skal da Sorgen slaae dig rent ihjel?
Nei; lad Verden tumle, Modgangs Vinde rase:
       Lee du kun deraf, saa gjør du vel.


       Feige Hjerter, Slavesind,
       Er det kun som sig vil bilde ind,
At naar Himlen graaner, Havet Bølger vælter,
       Skibet strande skal ved mindste Vind.
       Er ei Lykkens Himmel blaa,
       Og man Havn ei nær kan naae:
       Haabets Skib da strax vil undergaae.
Men for Helte og de rette Dydens Kæmper
       Vee, og Vel, ja alting bukke maa. /


       Vil da tusend Plagers Skok
       Reent udjage mig af Lykkens Flok:
Ei! hvad fattes den som intet meer behøver;
       Men i Dyden har sit Ene nok.
       Synes Himlen ofte vred:
       Skyder Torden Kiler ned:
       Jeg dog frygter ikke; thi jeg veed,
At den Almagt som kan Skjebnens Rasen styre,
       Aldrig blive kan af Naade kjed.


       Nu saa staaer den Slutning fast:
       Jeg vil haabe, om end Himlen brast,
Slige kjekke Hjerter Dyden altid skjænker,
       Som ei bugner under nogen Last.
       Stormer alting mod mig an,
       Jeg dog trøstig holder Stand;
       Ja, om Himmel, Jord, og Ild, og Vand
Buldrer, suser, bruser, lyner, tordner, truer,
       Haab og Mod dog aldrig rokkes kan. /

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Da Christian Braunmann Tullin i 1763 ble utnevnt til rådmann i Christiania, var det ifølge de danske myndighetene i kraft av «sine deilige danske poesier». Her er 20 av de mest kjente diktene.

Tekstene er hentet fra Samtlige skrifter, utgave ved Harald Noreng, 3 bind, Det norske språk- og litteraturselskap, Gyldendal, Oslo 1972-76.

Se faksimiler av Samtlige skrifter (1972-76), bind 1, bind 2 og bind 3 (nb.no)

Les mer..

Om Christian Braunmann Tullin

Christian Braunmann Tullin blir ofte kalt den største poetiske begavelse i Danmark-Norge i tiden mellom Holberg og Ewald på midten av 1700-tallet. Hans diktning bærer preg av rokokkoen, en stil full av dekorasjoner og detaljer, men uten barokkens overdådighet. Landskapene han skildrer er stiliserte og detaljrike.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.