Utvalgte dikt

av Christian Braunmann Tullin

FRA MELICINDA TIL MENALCAS, PAA HANS FØDSELS DAG

Lad mit Øje tale,
       Dyrebare Mand,
Og min Sjel afmale,
       Da min Mund ei kan.
Lad den Ild du skuer
       Nu at tindre der,
Vidne om de Luer,
       Som i Hjertet er:
Da hvert Suk derinde
       Med en sød Allarm
Kappes om at finde
       Udgang til din Barm. /

O! med hvilken Glæde
       Saae jeg denne Dag
Solen dig beklæde
       I mit Favnetag!
Da jeg tænkte efter
       Hvilken Dag vi skrev:
Alle Sjelens Kræfter
       Strax opfyldte blev
Med en Pligt, som ligner
       Al den Dyd hos dig,
Og den Dag velsigner,
       Du blev fød for mig.

Du og jeg skal dele
       Lykkens skjulte Kaar:
Himlen veed det hele,
       Som os forestaaer.
Men hvad end vil trykke
       Legem, Sind, og Sjel: /
Alting blir min Lykke,
       Naar du lider vel.
Tæl velsignet Mage,
       Til mit Vel, for dig
Mange Fødsels Dage
       Sund og lykkelig. /

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Da Christian Braunmann Tullin i 1763 ble utnevnt til rådmann i Christiania, var det ifølge de danske myndighetene i kraft av «sine deilige danske poesier». Her er 20 av de mest kjente diktene.

Tekstene er hentet fra Samtlige skrifter, utgave ved Harald Noreng, 3 bind, Det norske språk- og litteraturselskap, Gyldendal, Oslo 1972-76.

Se faksimiler av Samtlige skrifter (1972-76), bind 1, bind 2 og bind 3 (nb.no)

Les mer..

Om Christian Braunmann Tullin

Christian Braunmann Tullin blir ofte kalt den største poetiske begavelse i Danmark-Norge i tiden mellom Holberg og Ewald på midten av 1700-tallet. Hans diktning bærer preg av rokokkoen, en stil full av dekorasjoner og detaljer, men uten barokkens overdådighet. Landskapene han skildrer er stiliserte og detaljrike.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.