Utvalgte dikt

av Christian Braunmann Tullin

MENALCAS TIL MELICINDA, PAA HENDES FØDSELS DAG

Sidst da dine Øjne vare
       Sjelens Tolk, min beste Ven,
Aabned’ jeg min Mund at svare,
       Men blev maalløs strax igjen.
Hjertet aabned’ Glædens Aare,
       Sprengte tvende Kilder frem;
Du saae den gang mine Taare;
       Hør mig nu som Tolk for dem.

Med en Glædeblandet Smerte
       Saae jeg dine Ømheds Tegn:
Pligter tordned’ i mit Hjerte;
       Derpaa fulgte denne Regn.
Al din Dyds og Fromheds Smykke
       Glimred’ dette Øjeblik,
For at vise al den Lykke,
       Som jeg vandt da jeg dig fik. /

En velsignet Dag befaler,
       At jeg nu, fuldkomne Ven,
Lidt af al min Gjeld betaler;
       Men for hvad der staaer igjen
Tag det ømmeste af Hjerter
       Til Forsikring, tag det heelt:
Himlen skabe nye Smerter
       Til den Dag det bliver deelt! /

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Da Christian Braunmann Tullin i 1763 ble utnevnt til rådmann i Christiania, var det ifølge de danske myndighetene i kraft av «sine deilige danske poesier». Her er 20 av de mest kjente diktene.

Tekstene er hentet fra Samtlige skrifter, utgave ved Harald Noreng, 3 bind, Det norske språk- og litteraturselskap, Gyldendal, Oslo 1972-76.

Se faksimiler av Samtlige skrifter (1972-76), bind 1, bind 2 og bind 3 (nb.no)

Les mer..

Om Christian Braunmann Tullin

Christian Braunmann Tullin blir ofte kalt den største poetiske begavelse i Danmark-Norge i tiden mellom Holberg og Ewald på midten av 1700-tallet. Hans diktning bærer preg av rokokkoen, en stil full av dekorasjoner og detaljer, men uten barokkens overdådighet. Landskapene han skildrer er stiliserte og detaljrike.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.