Utvalgte dikt

av Christian Braunmann Tullin

DIGTERENS ØNSKE TIL ET SELSKAB, SOM VAR SAMLET FOR FØRSTE GANG I AARET 1758


       Nu vi i Dag forsamled’ ere
              Den første gang i dette Aar,
       Mit første Ønske da skal være:
              At hver maa faae hvad han attraaer;
Det er: At Himlen vil opfylde det
Som alle ønsker, naar de ønsker ret.


       Gid gifte elske hver sin Mage,
              Som første Dag i mange Aar!
       Gid ingen ugift maa beklage,
              At han ei det han elsker faaer!
Hver i sin Stand, af Adel, læg, og lærd
Saa megen Lykke faae som han er værd! /


       Gid Norge maa sin Lykke drive
              Saa højt som den vist drives kan,
       Naar Normænd kun vil Normænd blive,
              Og bruge Lykken med Forstand.
Gid Skove, Skibe, Bjerge, Plov og Harv
Fuldkomme det som mangler Norges Tarv! /

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Da Christian Braunmann Tullin i 1763 ble utnevnt til rådmann i Christiania, var det ifølge de danske myndighetene i kraft av «sine deilige danske poesier». Her er 20 av de mest kjente diktene.

Tekstene er hentet fra Samtlige skrifter, utgave ved Harald Noreng, 3 bind, Det norske språk- og litteraturselskap, Gyldendal, Oslo 1972-76.

Se faksimiler av Samtlige skrifter (1972-76), bind 1, bind 2 og bind 3 (nb.no)

Les mer..

Om Christian Braunmann Tullin

Christian Braunmann Tullin blir ofte kalt den største poetiske begavelse i Danmark-Norge i tiden mellom Holberg og Ewald på midten av 1700-tallet. Hans diktning bærer preg av rokokkoen, en stil full av dekorasjoner og detaljer, men uten barokkens overdådighet. Landskapene han skildrer er stiliserte og detaljrike.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.