Utvalgte dikt

av Christian Braunmann Tullin

UDEN OPSKRIFT


       Da jeg var andres Tolk, og skrev blot Tankespil,
Saa kunde vel min Pen et fremmed Suk beskrive;
Men nu mit Hjerte her sin egen Tolk skal blive,
Saa har jeg intet Ord som siger hvad det vil.
O kunde derfor du, som saa fuldkommen er,
Forstaae det Hjertesprog som Ord ei kan forklare,
Og see de skjulte Suk, som vilde aabenbare
Hvad Lykke var mig meer end Millioner kjer!
Dog nok; gjør du mig kun saa lykkelig at troe,
At øm Ærbødighed, og Ønsker uden Skranker
Veileder hvert et Skrit, og danner alle Tanker,
Som nærmer sig til dig og Himlen for din Roe.
Tilsidst et Suk i Dag – (Gud veed du er det værd!)
Bliv sund, lyksalig, glad langt meer end jeg kan blive!
Nyd al den Lykke Gud til Mennesker kan give,
Det er med faae Ord sagt: Nyd blot hvad du er værd! /

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Utvalgte dikt

Da Christian Braunmann Tullin i 1763 ble utnevnt til rådmann i Christiania, var det ifølge de danske myndighetene i kraft av «sine deilige danske poesier». Her er 20 av de mest kjente diktene.

Tekstene er hentet fra Samtlige skrifter, utgave ved Harald Noreng, 3 bind, Det norske språk- og litteraturselskap, Gyldendal, Oslo 1972-76.

Se faksimiler av Samtlige skrifter (1972-76), bind 1, bind 2 og bind 3 (nb.no)

Les mer..

Om Christian Braunmann Tullin

Christian Braunmann Tullin blir ofte kalt den største poetiske begavelse i Danmark-Norge i tiden mellom Holberg og Ewald på midten av 1700-tallet. Hans diktning bærer preg av rokokkoen, en stil full av dekorasjoner og detaljer, men uten barokkens overdådighet. Landskapene han skildrer er stiliserte og detaljrike.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.