Fire skjønnlitterære fragmenter

av Sigrid Undset

Forord

De fire fragmentene som her utgis for første gang, finnes som manuskripter i Nasjonalbiblioteket. De ligger i Sigrid Undsets etterlatte papirer (hennes privatarkiv, Ms.fol. 4235, med undersignatur C:1:a–c). Nasjonalbibliotekets bestand av manuskripter, notater og korrespondanse etter henne ble i 2016 innlemmet i listen over Norges dokumentarv, som er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Etter at en ufullført erindringsbok (Ms.fol. 4235:A:12) ble utgitt av Liv Bliksrud og meg i 1998 under tittelen Tolv år, inneholder ikke det meget omfangsrike arkivet andre upubliserte skjønnlitterære prosatekster enn disse fragmentene. Digitale bilder av fragmentene finnes på Nasjonalbibliotekets nettsider:

Fragmentene er udaterte. De må være fra en tidlig fase av forfatterskapet, men kan ikke sees å være direkte forarbeider til noen av hennes trykte verk. Alle utgjør de første sidene i noe som kunne blitt en roman, novelle eller skisse, og alle slutter uferdig, uten at siste side er skrevet fullt ut. Handlingen synes lagt til hennes samtids Kristiania og knytter slik an til Undsets nåtidsromaner og novellesamlinger 1907–18: Fru Marta Oulie (1907), Den lykkelige alder (1908), Jenny (1911), Fattige skjæbner (1912), Vaaren (1914), Splinten av troldspeilet (1917) og De kloge jomfruer (1918).

For enkelhets skyld vil fragmentene i det følgende bli omtalt etter innhold eller overskrift, slik:

  • Ms.fol. 4235:C:1:a: Mathea-fragmentet
  • Ms.fol. 4235:C:1:b: Vår-fragmentet
  • Ms.fol. 4235:C:1:c:1: «De rikes Armod», versjon 1
  • Ms.fol. 4235:C:1:c:2: «De rikes Armod», versjon 2

De to versjonene av «De rikes Armod» ble omtalt i et stort oppslag i Aftenposten 28. juni 1997, med oppfølging 3. juli. Alle fragmentene ble kort nevnt i en artikkel om Undset-arkivet i Aftenposten 10. januar 1998 og i Sigrid Undset-selskapets blad Gymnadenia høsten samme år. Mer utførlig ble de presentert i en redegjørelse for arkivet i Gymnadenia 2001 (opprinnelig holdt som innlegg på et møte i Sigrid Undset-selskapet i mars 2001).

Jeg takker H. Aschehoug & Co som har gitt tillatelse til publisering, og Nasjonalbiblioteket som har lagt til rette for utgivelse i serien NB kilder. Ellen Nessheim Wiger har stått for tekstkodingen. Under arbeidet har jeg trukket veksler på Mette Refslund Wittings erfaring med utgivelse av Camilla Collett-tekster og takker henne for skarpt blikk og gode råd. Takk også til Annette Møller Madsen, Universitetsbiblioteket i Oslo, som i 2001 identifiserte en tekst av Thomas Otway, og til Gunhild Reiby, Stiftelsen Lillehammer museum, som har undersøkt utgaver av Percy Bysshe Shelley og Thomas Otway i Undsets boksamling på Bjerkebæk. En særlig takk retter jeg til Liv Bliksrud, som entusiastisk har støttet utgivelsen og i sitt etterord satt fragmentene inn i en større sammenheng i Undsets forfatterskap.

Oslo, 10. oktober 2018
Tone Modalsli

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fire skjønnlitterære fragmenter

De fire Undset-fragmentene som her utgis for første gang, er alle udaterte. De må være fra en tidlig fase av forfatterskapet, men kan ikke sees å være direkte forarbeider til noen av hennes trykte verk. Alle utgjør de første sidene i noe som kunne blitt en roman, novelle eller skisse.

Mathea-fragmentet skildrer moderne Kristiania-ungdom tidlig i 20-årsalderen. Det korte Vår-fragmentet er en typisk Undset-tekst, med våren som sentralt motiv. De to «De rikes Armod»-fragmentene utgjør to litt ulike versjoner av den samme fortellingen om litteraten og oversetteren Knut Hole og medisinerstudenten Dorthea og deres kjærlighetsforhold.

Fragmentene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Sigrid Undset regnes som en av de store norske forfatterne. Hun debuterte med dagboks- og ekteskapsromanen Fru Marta Oulie i 1907, og forfatterskapet består først og fremst av romaner og noveller fra samtiden og historiske romaner fra middelalderen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.