Fire skjønnlitterære fragmenter

av Sigrid Undset

Litteratur

Litteratur med tilstrekkelig referanse i teksten er ikke inkludert.

Sitater fra og henvisninger til Undsets bøker og artikler gjelder førsteutgavene; disse er med i litteraturlisten bare når konteksten ikke gir nødvendige opplysninger. Hennes bøker kom ut hos Aschehoug i Kristiania/Oslo. For essays og artikler henvises det også til Liv Bliksruds utgave 2004.Andersen, H.C. 2003. Andersen : H.C. Andersens samlede værker : Eventyr og historier 1, 1830–1850. København, Det danske sprog- og litteraturselskab, Gyldendal

Bliksrud, Liv 1988. Natur og normer hos Sigrid Undset. Oslo, Aschehoug

Blindheim, Charlotte 1982. Moster Sigrid : et familieportrett av Sigrid Undset. Oslo, Aschehoug

Collett, Camilla 1879. Amtmandens Døtre. 3. gjennemsete og forøgede Udg. Kristiania, Cammermeyer

Davidson, Hilary 2006. «Sex and Sin : the Magic of Red Shoes». Giorgio Riello and Peter McNeil (ed.): Shoes : a History from Sandals to Sneakers, Oxford and New York, Berg, 272–88

Fett, Harry 1910. Om fortids og nutids huse og villaer i by og bygd, bykunst og byregulering m.m. Kristiania og Kjøbenhavn, Gyldendal

Hasnes, Geir 2007. «Le Morte d'Arthur av Sir Thomas Malory, London, 1908». Arnfinn Åslund et al. (red.): Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk : i bøkenes verden : en presentasjon av boksamlingen på Bjerkebæk ved den offisielle åpningen 20. mai 2007. Lillehammer, Maihaugen, 60–61

Johannesen, Georg 1994. «Holberg og essayet». Etterord til Ludvig Holberg: Essays, utvalg ved Kjell Heggelund. Oslo, Cappelen, 111–36

Krane, Borghild 1970. Sigrid Undset : liv og meninger. Oslo, Gyldendal

NAOB = Det Norske Akademis ordbok, https://www.naob.no/

Nielsen, Erling 1956. «Introduktion» til Sigrid Undset: I grålysningen. Perspektiv, København, årg. 3, nr. 7, 5

NRO = Norsk riksmålsordbok, https://www.ordnett.no/

Nygård, Mette 1982. «Far og datter hos Sigrid Undset». Pål Espolin Johnson et al.: Sigrid Undset i dag. Oslo, Aschehoug, 84–100

ODS = Ordbog over det danske Sprog, http://ordnet.dk/ods

Reistad, Gunhild Ramm 2017. «Sigrid Undset på hyttetur i Nordmarka». Byminner, 2007, nr. 1, 14–21

SNL = Store norske leksikon, https://snl.no

Steen, Ellisiv 1969. Kristin Lavransdatter : en estetisk studie. 2. utg. Oslo, Aschehoug

Steen, Ellisiv 1982. «Omkring Sigrid Undsets første samtidsskildringer». Pål Espolin Johnson et al.: Sigrid Undset i dag. Oslo, Aschehoug, 34–61

Tvedt, Knut Are red. 2010. Oslo byleksikon. 5. utg. Oslo, Kunnskapsforlaget

Undset, Sigrid 1912a. «Nogen kvindesaks-betragtninger : i anl. av Perkins Gilman: Verden som manden har indrettet den». Samtiden, 1912, 539–56; Undset 2004, 75–94

Undset, Sigrid 1912b. [«Georg Brandes»]. Anders Krogvig og Einar Skavlan (red.): Georg Brandes 1842–1912 : fra Norge på syttiaarsdagen. Kristiania, Gyldendal, 14–15; Undset 2004, 95–96

Undset, Sigrid 1915a. Fortællinger om kong Artur og ridderne av Det runde Bord. Kristiania, Aschehoug

Undset, Sigrid 1915b. [«Kong Artur»]. Urd, 1915, 536; Undset 2004, 175–76

Undset, Sigrid 1917. «Tre søstre». Samtiden, 1917, 178–93, 325–46, 399–428; Undset 2004, 198–277

Undset, Sigrid 1979. Kjære Dea. Forord og kommentarer ved Christianne Undset Svarstad. Oslo, Cappelen

Undset, Sigrid 2004. Essays og artikler 1910–1919. Liv Bliksrud (red.). Oslo, Aschehoug

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fire skjønnlitterære fragmenter

De fire Undset-fragmentene som her utgis for første gang, er alle udaterte. De må være fra en tidlig fase av forfatterskapet, men kan ikke sees å være direkte forarbeider til noen av hennes trykte verk. Alle utgjør de første sidene i noe som kunne blitt en roman, novelle eller skisse.

Mathea-fragmentet skildrer moderne Kristiania-ungdom tidlig i 20-årsalderen. Det korte Vår-fragmentet er en typisk Undset-tekst, med våren som sentralt motiv. De to «De rikes Armod»-fragmentene utgjør to litt ulike versjoner av den samme fortellingen om litteraten og oversetteren Knut Hole og medisinerstudenten Dorthea og deres kjærlighetsforhold.

Fragmentene utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.