Ung må verden ennu være

av Nordahl Grieg

I

En likvogn trukket av en utmagret, tungt slitende hest kom kjørende langs floden. Kisten var dekket med et rødt klæde. Bak vognen kom følget: en mann og to små barn. Nå utpå formiddagen var den sortgrå vintertåken spedd ut til et slags blekt lys. Som et malt teppe uten dimensjoner av rum gled Kremlmuren bortover; på den andre siden endte gaten i rekkverket ned mot floden, som lå islagt, men med en åpen råk et stykke utpå, hvor frostrøken hvirvlet over strømmen. Den andre elvebredden var usynlig i skodden.

Den brede gaten, hvor sneen lå i flekker på asfalten, var folketom; av og til skranglet en overfylt sporvogn forbi. Det lille liktoget trasket fremover mot en skumring som vek langsomt baklengs foran hestemulen. Alle tre var trette, bleke og magre, med dårlige klær. Mannen ropte noe til kusken; vognen stanset. Faren løftet begge barna op på kisten. Hesten prøvde å få vognen i gang, hovene glapp mot det isete gatelegemet; piskeslagene som smalt over det kjempende, redde dyret, var del av kampen, gitt i samme angst og anspennelse, for at hesten ikke skulde styrte. Mannen satte skuldrene mot likvognen; til slutt rullet den videre. Barna satt på kisten mens de så tause og alvorlige fremfor sig. Mannen gikk alene bak den døde.

Leonard Ashley, som kom gående på fortauet langs elven, innhentet likvognen og øket farten for å komme fort forbi og ved en større fysisk anstrengelse å få slettet av tankene dette uutholdelige billedet som han allikevel stod så maktesløs over.

Han hadde ennå et stykke igjen før han var i hus. Av og til passerte han en sporvognsholdeplass, hvor en flokk urørlige, tålmodige skikkelser ventet på en cement-øy ute i tåken. De fleste var bønder, med grågule skinnpesker, vatret over brystet som bløte svømmebelter. Ashley hadde engang prøvd å kjøre med sporvognen; hurtig var han blitt skrudd fast inne i midtgangen av en tung, tett menneskehop som luktet ramt. Mange hadde smurt sig inn med nellikolje mot flekktyfus, for å holde borte lusen som bar smitten. Vinduene var hvite av tykk is, med små åndehull som folk pustet klare når de skulde se ut. Det var som en reise under havet.

Mens han nå hurtig gikk langs Moskvafloden, nærmet han sig et nytt stoppested. En sporvogn kom kjørende ut av tåken; foran sig sopte den en liggende skikkelse bortover jorden. Mannen var ved full bevissthet; han lå og så op i den grå luften, med et resignert uttrykk i ansiktet. Bakhodet blev gnurt mot sneen og asfalten. Hele menneskeflokken på holdeplassen stod og stirret på mannen som blev slept bortover mot dem, halvt under hjulene. Det var ikke en trekning å se i de tunge ansiktene, ingen rørte sig. Ashley merket selv hvorledes kulden og gråheten måtte ha sløvet hans reflekser; før han fikk sprunget frem, hadde vognføreren slått bremsene på. Sporvognen stanset. Den overkjørte reiste sig langsomt. Den ene foten var gjennemtrukket av blod. Han ropte ikke op. Det var en bonde som øiensynlig betraktet dette som en rimelig hendelse når han var i Moskva. Han haltet bort uten å ha sagt et ord. Det dryppet litt blod ned på sneen.

Noen minutter senere var Ashley fremme. Da han sakket farten, dukket likvognen straks op i hans bevissthet. – Jeg skulde ønske revolusjonen hadde funnet en ny måte å betrakte døden på, tenkte han, for eksempel i glede, gjerne med dans foran kisten. Men klimaet er i så måte kanskje ikke det beste.

Med den gode følelsen av å være kommet hjem, gikk han inn på biblioteket.


Det var fullt besatt inne i lesesalen; unge menn og piker satt tett i tett langs de rødbrune bordene. Siden Ashley var gjest og utlending, var det reservert en plass til ham. Alle satt med overfrakker eller skinnjakker på; ånden stod hvit ut av munnen på dem. Det var ildet i ovnen, men ikke meget. Hvis en nykommer som ikke visste bedre, reiste sig og gikk bort for å legge en øse på, hastet den gamle bibliotekaren, Pavel Petrovitsj Sarodin, forferdet bortover gulvet fra sin plass og minnet ham hviskende om brandfaren og at her var en av de mest uerstattelige håndskriftsamlinger i verden, folkets eiendom. Så blev det stille igjen.

Ashley utfylte en blankett med de manuskripter han ønsket og leverte den til Sarodin, som satt i sivsko og gammel vinterfrakk ved sitt bord. Den gamle nikket vennlig til ham.

Ashley satte sig med velbehag til rette. Han elsket biblioteker. British Museum og Bodleian var hans kjæreste tilholdssteder i England. Han holdt også inderlig av lesesalen her. I disse stille rummene var menneskelivet endelig kommet under kontroll. Salene innover og kjellerhvelvene under jorden var fylt av bøker og manuskripter, tettskrevne av århundrenes hendelser, som hadde skapt rådvillhet og angst og begeistring i generasjoner. Ærgjerrige planer fantes her, hærer på marsj, brennende byer, lik, elskov, dynastiers undergang og makt; med rolig hånd kunde en trekke ut kartotekskapets lange gule skuff, finne frem et blankt kort og vente til de døde med sine tanker og gjerninger var bragt frem fra magasinet. Så fikk de svare for sig. Mellem disse tyste, bokklædde veggene nyttet ingen tyrannbrøl, pinsler eller løgner; de skremte ingen lenger. Selv de grusomste var kuet, betvunget av sin død, sitt verks maktesløshet, historiens omskiftelser, eller i hvert fall av fjernheten.

Men den som satt i biblioteket og søkte, måtte kjempe, han også. Aldri kunde han henfalle til passivitet eller hovmodig dømmesyke. Hans egen evne og kunnskaper sviktet ham, materialet vek unda i uklarhet eller tomrum. Ustanselig måtte han skjerpe sig selv, prøve å kombinere og med tålmodig flid føie dokumentenes brokker og fragmenter sammen til et hele som kunde holde; men så engang kunde han kanskje reise sig, trett og glad, med den blendende lykken: dette er sannheten.

Hvor godt at det fantes slike rolige tilholdssteder, hvor mennesker kunde sitte med vissheten om at kaos og fortvilelse og blindhet alltid fikk sin lille, avgrensede plass i historien, og at en kyndig hånd engang skulde trekke frem vår egen tids begivenheter og menn, som kunde virke så uforståelige, omhyggelig katalogisert i en smal skuff. Det var en beskyttelse i denne forgjengelighetens vemodige ironi.

Ethvert menneske som kom innenfor denne tryllekretsen, hvis styrke ikke var mystikk, men klarhet og viden, følte likesom en ny ydmyghet. På disse lesesalene var det en hensynsfullhet overfor andre som ellers aldri noensteds. Ingen snakket tilhverandre, man henvendte sig lavt hviskende til bibliotekaren. Menneskene blev stille under århundrenes tukt. Hvis dette var dødsstillhet, tenkte Ashley, måtte døden være god, for da betydde den liv, ordnet og behersket av en lovmessighet.

En ung assistent kom op fra hvelvene med armene fulle av gulnede manuskripter. Ashley følte en forventningsfull glede. Bibliotekaren bragte dem selv, alvorlig og forsiktig, bort til ham. Med en aura av kostelighet lå de på bordet foran Ashley. Han rullet med uendelig varsomhet op et av pergamentene. En sort skygge flakket nedover kalveskinnet, som det engang hadde vært utsatt for brand. Han begynte å lese med spent iver.

Ashley arbeidet på et videnskapelig verk om det moskovittiske keiserdømme i siste halvdel av det sekstende århundre, med engelskmannen Giles Fletcher som den centrale figur. Han følte ofte med bekymring at dette kunde opfattes som en slags popularitetsjakt; på den andre siden kom tidens merkverdige seder i et usedvanlig klart relieff mot denne landsmann som virket så fortrolig. Fletcher som i flere år hadde opholdt sig i Moskva, hadde ved hjemkomsten optegnet sine inntrykk i en liten bok: «OF THE RUSSE COMMONWEALTH». Det var en mann med ganske store kunnskaper, han var således dr. juris, men fremfor alt en klar, likevektig natur. Det var ikke så lite av en nydelse å følge denne flegmatikers vei i det russiske despoti; Ashley var kommet til å holde opriktig av ham.

Boken fantes bare i fem-seks, meget sjeldne eksemplarer; selv eide han ett av dem. Den var øieblikkelig blitt forbudt i Russland, frigitt et par ganger i det nittende århundre og oversatt, men straks efter igjen beslaglagt.

Ashley var helt klar over at intet var lettere enn å utnytte Fletcher. I dedikasjonen til dronning Elizabeth hadde han for eksempel skrevet: «en sannferdig og selsom beskrivelse av en tyrannisk stat (fullkommen ulik Eders egen) uten sant kjennskap til Gud, uten skreven lov, uten rettferdighet for alle.» Hvilket makeløst funn for de behendige forskerne som yndet å montere kjensgjerningene slik at de fikk en frapperende likhet med vår egen tid. Ashley foraktet slike folk. Fletcher hørte hjemme i det sekstende århundre, og der skulde Ashley sørge for at han fikk bli.

Manuskriptene som han nå fordypet sig i, var mest brev som de skrivekyndige av bojarene hadde sendt hjem fra hoffet til sine pårørende på landet. Ashley leste, oversatte teksten og gjorde sine notater; en fin, stille lykke fylte ham. Det var som alt vilde hjelpe ham idag; selv hans gammelrussiske ordbok viste ham en beredvillig vennlighet. Når han slo op, var det nesten bestandig på den riktige siden, og øiet fant straks det han søkte. Det gikk plutselig et støt av spenning gjennem ham, han følte sig som en jakthund foran byttet. For tredje gang i disse månedene hadde han funnet et brev hvor Fletcher var omtalt. En ung bojar beskrev hvorledes han og noen andre forgjeves hadde prøvd å drikke engelskmannen under bordet. Ashley smilte, men blev straks alvorlig igjen, da smilet virket nesten som en larmende usømmelighet i disse omgivelser. Han bøide sig igjen over manuskriptet, opriktig tilfreds over at hans venn hadde klart sig så utmerket.

Gamle Sarodin skottet i smug over brillene bort på engelskmannen. Han likte den høie slanke skikkelsen, det lyse vakre hodet, med ansiktets fine, litt nervøse trekk, som stakk slik av fra de grove, kraftige ungguttene ved siden av. Man har sikkert studert og lest meget i hans slekt, tenkte han anerkjennende. Derefter tok han klærne i øiesyn: vinterfrakken var ny av et prektig varmt stoff, dressen var også meget god. Han måtte sikkert være rik. Men da vilde det gå ham ille, når revolusjonen kom i hans land, tenkte Sarodin bekymret.


Sarodin hadde før omveltningen vært en stille videnskapsmann, som elsket sine manuskripter og beskjeftiget sig aldri med politikk. Han var revet inn i revolusjonen på følgende måte: Vladimir Ilitsj Lenin hadde en dag kalt ham op på Kreml og sagt til ham: Pavel Petrovitsj, Deres stilling er fra idag i den røde armé. Det var det mest forbausende øieblikket i Sarodins liv. Lenin hadde derefter forklart ham hvad hans opgave var. Under kampene hendte det ofte at adelspaléene utover landet blev svidd av, eller plyndret av uvitende mennesker. Uvurderlige bokskatter gikk på denne måten til grunne. Det blev Sarodins sak å redde dem.

Med et pass undertegnet personlig av Vladimir Ilitsj var den saktmodige, ja fryktsomme videnskapsmannen samme natt underveis til den hæren som kjempet sydpå mot Denikin. Andre videnskapsmenn blev sendt ut nord, vest og øst. I de neste måneder dukket Sarodins tynne, skranglete skikkelse i den fotside militærfrakken op på de merkverdigste steder. Han var blitt grepet av en fullkommen krigsfeber. Når en by blev bombardert av de hvite, så husene styrtet sammen og utslitte sårede menn bare ventet på ordren om å gå tilbake, kunde Sarodin komme ilende op i staben og rope bydende: hold byen ennå fire timer! Han hadde nettop funnet noen sjeldne førsteutgaver, og var forvisset om at det måtte være flere.

Engang hadde han vært i sykelig ophisselse flere dager. Kampen stod om en av Orloffenes herregårder, hvor Sarodin visste at det var en aldeles enestående samling av bysantinske håndskrifter. Gården var besatt av fienden; det blev kjempet om den natt og dag. Til slutt satte de hvite ild på og gikk tilbake; men for å dekke retretten hadde de efterlatt to maskingeværreder i skogbrynet. Flammene slo op av slottet. «Manuskriptene brenner!» ropte Sarodin forferdet. Ingen kunde holde ham tilbake; mens maskingeværkulene smatret rundt ham, stormet han fremover plenene. De andre syntes de måtte følge ham; slik tok de slottet. Sarodin sprang inn i det brennende hus, løp op i annen etasje, hvor biblioteket efter hans oplysninger var og kastet manuskriptene ut av vinduet, ned mellem de døde og sårede.

Siden hadde Sarodin innenfor sitt eget miljø sett meget av revolusjonens tragedier. Mennesker han holdt av var flyktet utenlands, var skutt, sendt i forvisning; andre som helt enkelt ikke evnet å tilpasse sig var gått under og drev omkring som råtnende planterester i vannet. Men for Sarodin selv hadde revolusjonen betydd et altoverskyggende gode: den hadde sosialisert håndskriftene.

Hvilken helt igjennem udemokratisk ordning, tenkte han, å la alle disse sjeldenheter ligge henslengt rundt på godsene, som regel vanskjøttet av uvitende mennesker, undertiden brukt til å tapetsere vegger med. Hvilket fremskritt var det ikke å opheve den private eiendomsrett til dem og få dem samlet og katalogisert. Dette utgjorde det vesentligste av hans politiske syn.

Men med den største bekymring hadde han sett hvorledes den nye generasjon aldeles ikke interesserte sig for hans manuskripter. Det var ingen grunn til å skjule at det var ganske andre bøker som disse unge mennesker nå satt og studerte. Sterkt presset av partiorganene hadde Sarodin vært nødt til å skaffe sig de forunderligste verker til sitt bibliotek, lærebøker i kjemi og fysikk og elektro-hydrauliske maskiner, ganske ordinære trykksaker som utkom i hundretusener av eksemplarer og passet ille blandt hans sjeldenheter. Men omgangen med århundrene hadde lært ham å være tolerant, og han tenkte: muligens er dette også nødvendig. Men undertiden ytret han sin forbauselse til dem. Pavel Petrovitsj, sa de da, vi må gjøre dette unda. Våre barn skal få lese Deres håndskrifter.

Den eneste på lesesalen som for øieblikket hadde en helt forståelig lesning, var denne unge engelskmannen. Ashley hadde også gitt uttrykk for sin beundring over den enestående og velordnede manuskriptsamling han hadde funnet der. Efter Sarodins opfatning hadde han slett ikke dårlige kunnskaper i den perioden som han beskjeftiget sig med. Men hans plan om å gjøre Fletcher til en slags samlende skikkelse, fant Sarodin meget betenkelig. Selv hadde han med stor fornøielse lest Fletchers bok, men hvorfor overhodet beskjeftige sig med noe kjent når det var et slikt hav av uutforsket materiale til å styrte sig ut i? Sarodin fant det bent frem litt fryktsomt. Ellers hadde han bare godt å si om Ashley. Med tilfredshet så den gamle at engelskmannen idag flere ganger hadde lyst av iver, han hadde bestemt gjort et lykkelig funn.

Ashley så tankefullt frem for sig. Han hadde nettop stavet sig gjennem et brev hvor en av bojarene fremholdt for sin far på landet at det var temmelig utelukket at keiseren, Theodor Ivanovitch, noensinne kom til å få en arving, da han allerede var over fireogtredve år. Brevskriverens samtidige i England delte fullt ut dette syn: de kalte sig selv for oldinger straks de var over tredve. Efter denne beregningen, tenkte Ashley, har jeg få år tilbake av min manndoms fulle kraft, og det er altså på høi tid at jeg får barn. Han elsket barn og gledet sig til å få sine egne. Men med et rykk av ubehag kom han nå inn på problemet Margaret, og han gledet sig ikke fullt så meget.


Leonard Ashley kom fra den høiere engelske middelklasse; det hadde endog vært tale om at hans far skulde bli knighted for sine rundelige bidrag til det konservative parti. Så kom krisen i 1929 da faren tapte det meste av formuen og dermed sin egentlige berettigelse til å leve; han syknet langsomt hen, og med et siste blikk, som ennå skar Leonard i hjertet, fullt av undskyldning til dem alle, lukket han sine øine.

Faren hadde i en fjern fortid vært forretningsmann, med sine største interesser i utenlandske grubeselskaper. Det var, såvidt Leonard forstod, vesentlig slike aksjer han hadde efterlatt sig. Like efter krigen hadde han trukket sig tilbake fra City og slått sig ned på landstedet i Suffolk. Her og i London-hjemmet utfoldet hans hustru et familieliv og en selskapelighet av utrolig kraft.

Moren kunde sikkert ha vært en flott pike, tenkte Leonard undertiden, hvis hun bare hadde fått en annen i mann. Hvorfor denne storlemmede, sikkert meget blodfulle kvinnen hadde slått ned på hans far, var Leonard ikke så lite av en gåte. Kanskje var det en foreldrebeslutning; kanskje var hun som den sterkere blitt forelsket i hans sky, hjorteaktige ynde.

Det var tydelig at denne magre, lille mannen som ikke så ut til å ha en dråpe rødt blod bak den gustne huden sin, aldri kunde ha vært noen elsker. Han prøvde å gjøre det godt igjen ved en fin, utrettelig hensynsfullhet; uendelig bekymret var han for hustruens helbred, sikkert i et spinkelt håp om at det en dag virkelig skulde bli nødvendig å legge et pledd over hennes kraftige underparti, når hun satt ute i haven. Hun tok vennlig imot de smuler han således gav henne. Selv gikk han stille med sitt. Hans hovedinteresser var frimerker og fugler. Det forekom sønnen som noe rørende, at faren barrikaderte sig bak så skjøre ting. Eller var det en visdom: disse interessene var så mikroskopiske at moren brydde sig ikke om å fortære dem, slik som hun ellers alltid så sig berettiget til.

Om våraftenene kunde de høre faren fløite som fugler langt borte i skogen bak huset. Han hadde opøvd en forbausende evne til å efterligne dem, han var snart hannen som kalte på sin make, snart hunnen med hennes skjelmske svar; kanskje likte han å delta i dette flagrende lette elskovslivet som hadde passet ham så meget bedre enn hans eget. Han kvitret ennå litt av ømhet overfor hustruen når han vendte tilbake fra skogen, men blev hurtig kuet av hennes massive kraft, og gled vennlig inn i sitt arbeidsrum, til lupen og frimerkealbumet.

En eftermiddag ikke lenge før hans død, hadde Leonard sett et gripende syn. Faren satt alene på en benk ute i parken, hvor den hellende solen skrånet inn mellem trærne. Han virket inderlig trett og ferdig. Med ett var han begynt å plystre med selsomme lokketoner. Langs stammene kom ekorn løpende loddrett ned, eller i mektige byks fra grenene. Snart var det åtte-ti ekorn forsamlet på jorden foran benken, de satt med opmerksomme øine og buskete haler som hjul. Den syke smilte til dem, fant frem noen nøtter av en lomme, og nå sprang de op på benken og spiste av hånden hans. Det var som den hellige Frans fra Assisi var vendt tilbake til jorden.

Sitt fnysende overskudd av krefter øste moren ut på andre felter. Hun deltok med lidenskap i all slags veldedighetsarbeid (hun var datter av en domprost). Hver week-end var huset fylt av gjester, ofte religiøse personligheter, men av alle avskygninger, da hun betraktet sig selv som meget frisinnet. Engang hadde hun ved hjelp av felles venner fått lokket Gandhi dit ut. Til middag spiste han litt grønnsaker og drakk et glass melk. Efterpå satte han sig til ved sin spinnerokk. – Dere lever som gale i England, sa han anklagende, bare i India spiser man fornuftig. Den yngste sønnen, Francis, som var en ond natur, sa da: I England er den gjennemsnittlige levealder 52 år. Hvad er den i India? – 19 år, svarte Mahatma alvorlig, og spant videre. Konservative politikere gjestet stadig huset. På dette området hadde Mrs. Ashley bare én opfatning. – Det er vår plikt å holde igjen, kunde hun si med sitt uforlignelige uttrykk av offervilje, ellers flår man oss for skatter. Det var henne som i mannens velmaktsdager stod bak hans politiske donasjoner, og hennes dypeste sorg ved hans død var kanskje at hun aldri skulde bli lady Ashley.

Mest opofrende var hun overfor barna, tre sønner og en datter. Hun overveldet dem med morsømhet. Hun forstod dem, hun følte med dem. Hadde de som barn fått en eller annen interesse, da delte mor den så inderlig med dem at de selv mistet lysten. Blev de som unge mennesker glad i noen, kysset mor dem diskret og beveget til god natt, og de lå søvnløse og visste at noe var tatt fra dem. Hun ante deres sorger, hvor forsiktig de prøvde å skjule dem, og fikk tak i dem nennsomt og kjærlig som når en boaslange sluker egg. Hun var et mønster på en mor.

Alle barna prøvde å undkomme fra henne. John, den eldste, klarte det først; han falt i krigen. Efter hans død, i begynnelsen av 1915, blev det sendt hjem noen sonetter som han hadde skrevet i skyttergravene; de åndet av lykke og befrielse. Datteren Cis – Bwanaen som de kalte henne, giftet sig med en yngre sønn av en lord, og fikk ham overtalt til å bosette sig så fjernt som i Kenya. Leonard selv hadde valgt som sitt spesiale gammelrussisk sprog og litteratur, et emne som moren stod avmektig og uforstående over. Hun hadde riktignok prøvd å innleve seg i hans merkverdige yrke og trukket op en lysende bane for ham som Oxford don og internasjonal autoritet. Med mild stedighet hadde han skuffet henne. Han vilde stelle med arbeidet sitt i stillhet; hvorfor skulde han legge beslag på en videnskapelig stilling som kanskje andre hadde bruk for? Den eneste av barna som åpent bekjente kulør overfor moren, var den yngste, Francis. Med en kynisme som rystet Leonard hadde han alt som syttenårig antydet til sine søsken at hvis det var noe tak i dem, burde de skaffe moren en elsker; det vilde lette trykket på dem. Men hans store chance kom efterat de hadde mistet de fleste av pengene sine.

Nå var det virkelig ikke så ille, hver av barna hadde en årlig inntekt som selv under depresjonen aldri hadde vært mindre enn åtte hundre pund, og moren hadde minst like meget. Leonard klarte seg utmerket. Men for Mrs. Ashley stod det som den rene skjære fattigdom. Landstedet og London-huset var blitt solgt; hun var nødt til å flytte inn i en leilighet med bare én pike. Francis, som hadde aksjemeglerforretning og stelte med familieformuen, pinte henne med en aldri sviktende oplagthet hver gang hun stod i bét for penger.

Hun klaget sin nød for Leonard og han grep sig i å synes synd på denne hjelpeløse sekstiårige kvinnen med rødfiolett, pudret ansikt, glassaktige øine og skrumpet hals, som følte sig så ensom og var så fjernt fra sine barn. Hadde hun ikke, gråt hun, alltid prøvd å hjelpe dem og forstå dem? Riktig, tenkte Leonard, derfor må du endelig engang finne dig i å være ensom. Han snakket mildt og beroligende til henne, men var hele tiden på vakt: en av hennes yndlingstanker som hun fremsatte straks han røbet deltagelse, var at Leonard skulde flytte sammen med henne, det vilde være så godt for ham. I hennes stridigheter med Francis holdt han sig alltid utenfor.

Derimot fikk hun den mest forbausende støtte fra Bwanaen i Kenya, som skrev hårdt til Francis og overstrømmende kjærlig til moren; Leonard tenkte undertiden: kanskje var ikke dette godhet men tvert imot en super-grusomhet, fordi moren, selve Mrs. Lady Ashley, skulde føle at hennes egen datter måtte beskytte henne.

Hvor lykkelig, hvor tårevætet var ikke moren da hun fikk høre at han var blitt forlovet med Margaret. Hun fortalte ham så ofte at hennes vordende svigerdatter ikke eide én feil, at han, som hederlig mann, blev tvunget til å beskjeftige sig med spørsmålet. Hvorfor skulde for øvrig ikke mennesker ha feil? De skulde ha feil. Men han så Margarets klarere hver gang han kom fra moren.

Margaret var datter av en professor i Oxford, hun var blond og nydelig, red som en satan, danset glimrende. Hun var meget morsom, forekom det Leonard. Men eftersom tiden gikk, moret han sig ikke alltid like meget. Hennes vidd hadde en smellende skråsikkerhet, ikke fordi hun hadde gjennemtenkt noe som helst, men fordi hun fra barndommen av var blitt avguderisk dyrket av studentene. I deres pubertetslengsler stod hun – som nesten alle kvinner vilde ha gjort – som noe skinnende, der hun gikk i farens have midt i det kvinneløse colleget; Margaret delte stort sett deres opfatning av henne.

Leonard var alt begynt å grue sig til et livslangt samliv med all denne vellykkede kontanthet. Hvorfor skulde han snakke med henne kanskje i en menneskealder, når han vilde få så kvikke svar?

Kort efter at de var forlovet, besluttet han sig til å arbeide et halvt år i Moskva; det dreide sig om et meget viktig videnskapelig arbeid. Margaret fant sig meget lojalt i det. Men hun måtte ha ant at han umerkelig var begynt å gli bort fra henne.

En week-end like før han skulde avsted var de sammen hos noen venner. Leonard hadde lagt sig og lå med tendt nattbordlampe, mens han leste en interessant fransk studie over bysantinsk kunst. Han ante fred og ingen fare. Da blev døren lydløst åpnet og inn gled Margaret i lysegul silkenattserk. Han skjønte straks hvad som skulde skje. Det var noe bevende jomfruelig over skikkelsen, men et hellig uttrykk av offervilje over ansiktet. «Jeg følte at du lengtet sånn efter mig, kjære,» hvisket hun.

En lammende skrekk grep Loenard, men samtidig skjøt forbitrelsen op i hjernen hans. Hun vilde gi sig til ham, for at han skulde gi sig til henne. Så var han bastet og bundet, når han om få dager reiste. Dette var ikke lidenskap, det var terror. Hvorfor skulde alle mennesker eie ham mot hans vilje, først moren og nå Margaret.

Han så beveget på henne, mens han sa med kjærlig røst: «Vi må være fornuftige, kjæreste.»

Han la til, med en manns rolige vilje til å beskytte det han holder av: «Det vilde være galt overfor dig.»

Han virket så bestemt at Margaret skjønte at slaget var tapt. Hun stirret på ham, samtidig hjelpeløst og beundrende, og Leonard forstod at nå måtte han, for å gjøre det lettere for henne, se smertefullt heroisk ut, som han øvet en nesten uutholdelig selvbeherskelse.

Hun sa: «Jeg elsker dig for at du er så tapper.» Hun gled stille ut igjen som om hun var stolt over ham. Neste dag var alt som før, men Leonard skjønte meget vel at nå gav hun aldri slipp på ham. Hun hadde fått noe å hevne.

Her i Moskva fikk han brev fra henne to ganger i uken; hun talte dagene til han kom igjen, så de kunde gifte sig.

Der gikk et støkk av ubehag gjennem ham hver gang han tenkte på Margaret i nattserken; det var hans livs pinligste minne.


Ashley arbeidet flittig til klokken var halv fem. Han la da håndskriftene sammen, leverte dem til Sarodin og gikk. Først da han var ute på gaten, tenkte han urolig på hvad som vel kunde vente ham idag. Veien hjem fra biblioteket betydde alltid en vandring mot en ukjent skjebne.

Han hadde vært så heldig alt fra London å få leid et rum hos en landsmann, ingeniør Robins. Det var overordentlig vanskelig med hotellrum, og Ashley var glad ved tanken på å skulle bo i et engelsk hjem med bad om morgenen, speilegg og skinke, te; og mer enn disse goder hele den atmosfæren av rolig tilbakeholdenhet som var den eneste han kunde puste i.

Robins møtte ham på stasjonen, en stille, sky mann i begynnelsen av firtiårene, med et magert regelmessig ansikt; det lå som en hinne av almindelighet over trekkene. De kjørte hjem i slede, ingen av dem sa noe; dette passer mig, tenkte Ashley.

Robins hadde en leilighet på fire værelser, kjøkken og bad i et bygg for fremmede spesialister; han pleide gjerne å leie ut et værelse med full pensjon, da han hadde kone og to barn å underholde hjemme i Golders Green.

Ashley likte værelset sitt, det var lite, men vendte ut mot noen nakne trær i en have; her måtte bli bra når våren kom. Og best av alt, her var fredelig.

– Når pleier De å spise? spurte han Robins.

– Eriiic, remjet en kvinnestemme plutselig etsteds innefra. Robins lot som ingenting.

– Det blir vi nok enige om, svarte han svevende, flyttet på sig, men blev sittende.

– Eriiic, illskrek det igjen.

– Et sekund, sa ingeniøren og forsvant hurtig. Det gikk en time. Ingen viste sig. Ashley som gjerne vilde ha et bad efter reisen, begynte å forske på egen hånd, hvor meget han enn mislikte det. Den første døren var låst, den andre førte inn til spisestuen; ødslig, på en flekket bordduk krøp en edamerost sammen under sin glassklokke. Til slutt fant han frem til kjøkkenet. Her stod piken Anfisa som hadde hjulpet med å bære inn koffertene, en kjempeskikkelse med tykke raggsokker på benene; hun lignet en snild hest i ansiktet; det luktet også hest av henne, en søtlig dyraktig ém av svette. Hun knegget glad ved synet av Ashley. Hun var vant til at der fulgte munterhet med pensjonærene; den forrige, en ung amerikaner, hadde alltid sprunget på henne, når hun lukket op for ham om natten. Hun hadde verget sig henrykt, fnist og dasket om sig med hender store som spader; bestandig var han blitt edru og motløs, før de var kommet ut i kjøkkenet hvor hun sov.

– Er gaspadin Robins gått ut? spurte Ashley.

Piken begynte nå å skjære grimaser og slå sig på lårene og vifte lydløst med nevene. Hun gjorde de merkeligste byks rundt ham, mens hun pekte mot veggen.

– Grafira Ivanovna, kniste hun begeistret.

Jenten er splitter pine gal, tenkte Ashley. Høit sa han: – Kan jeg få et bad.

Nå tok piken til å skule og knurre med alle tegn på uro. Hun grep ham om armen, pekte på vedskjulet ute på gårdsplassen, vred rundt en imaginær nøkkel og hvisket dystert: «Grafira Ivanovna.»

Ashley hadde ikke annet å gjøre enn å vaske og barbere sig i iskaldt vann. Han satte sig til å lese. Ved to-tiden begynte han å bli sulten; det var ikke tegn til mat. En stund efter blev det langsomt liv i huset, det gikk i korridoren, noen hvisket. Han gløttet på døren, en skikkelse i badekåpe smatt vekk inne i gangens halvmørke. Snart efter begynte det å sprake i badeovnen, endelig, tenkte han, men hver gang han tok i døren var den låst. Denne leiligheten hvor alle sprang vekk fra ham som om han var en besmittet, gikk ham efterhånden på nervene.

Klokken var nå blitt seks, han var svimmel av sult; skulde han gå inn til byen og prøve å finne noe å spise? Han gikk ut i kjøkkenet, piken Anfisa stod ved komfyren og viftet avvergende med luffene. Han satte sig til å vente. Klokken syv kom Anfisa med hvitt forklæ og banket på døren: Kusjit, pasjalsta.

Han gikk inn i spisestuen. Bordet var dekket med skinnende, snehvit duk, lys brente i store sølvstaker. Her var rød storperlet kaviar, grønne agurker, gul majones, en dugget vodkaflaske, mørk kaukaservin i karafler.

Robins stod ved vinduet. Han så grå og sliten ut, men det var noe mer selvsikkert, nesten utfordrende over ham. «Jeg blev optatt i en konferanse,» sa han og slo ut med hånden.

Grafira Ivanovnakom brusende inn. Ashley så først bare et stort strålende smil, som streifet ham lynsnart før det vendte sig underfundig mot veggen. De satte sig, Robins skjenket rødvin i glass med Elisavetta Petrovnas initialer under keiserørnen. Ashley tok Grafira i øiesyn. Hun kunde vel være tredve år, bredbygd, spillende av livskraft. Huden stod hvit og stram over pannen under det mørkebrune håret, det var noe hysterisk spent over hele overansiktet; men munnen var stor og løs; når hun ikke smilte, hang den ned grådig og tåpelig. Øinene var glitrende, men de var aldri å få tak i, de skjente alltid vekk, ned mot duken, bort mot veggen.

Ashley som ikke var vant til moderne russisk, holdt sig i begynnelsen forsiktig tilbake. Robins fylte på glassene. Grafira satt bare og glitret, hun sugde alt sammen inn, den fremmede, lyset og farvene.

All forbitrelse var strøket av Ashley; han smilte mot Grafira, da han vågde sig til å snakke; et løst hvitt smil skjente tilbake. Engang da hun var ute, lente Robins sig over mot ham og sa fortrolig: «Grafira Ivanovna er et utmerket menneske.» Ashley var enig. Anfisa humret av velvære.

Noen prektige dager fulgte. Huset falt til ro efter mottagelsen, Ashley arbeidet på biblioteket, og kom hjem til et rolig og fredelig familieliv. Om kvelden satt han gjerne inne hos Robins og pratet en halvtime, mens de tok sig en snadde. Grafira satt med henene oppe i en stol og fulgte taus med.

Men en morgen, da han møtte henne i gangen, hilste hun plutselig ikke på ham, hun hastet forbi truende og hånlig og smalt døren igjen efter sig. Ashley tenkte: hvad ondt har jeg gjort; han fant ingenting. I flere dager smalt Grafira med dørene. Hun flyktet for ham, det samme gjorde Robins. Ashley spiste alene på flekket bordduk med edamer-ost. Selv piken Anfisa vågde knapt å snakke med ham. Hun nøide sig med å vifte hemmelighetsfullt med tommelen inn mot Grafira.

Livet blev ikke lett. Når han skulde gå på badet om morgenen, fløi der ufravikelig en skikkelse foran ham i samme øieblikk han kom ut på gangen. Det var Grafira. Hun badet lenge og vel, gjerne to timer. Når han i sin fortvilelse banket forsiktig på døren, skvapset det voldsomt med vann. Grafira satte i en sang, helst en av de perverse vuggevisene fra før krigen:

Kakerlakkens fete kropp
kravler på divanen op.
Sov mitt barn på englevis.
Mamma rømte til Paris.

Utmattet hamret han på døren til Robins, det blev plutselig musestille inne i soveværelset; ingen hjelp å få.

Det blev efterhånden ikke til å bære. Ashley skjønte han måtte på hotell, han vilde si opp imorgen den dag. Alt annet enn dette. Men da han om kvelden gikk inn til den ødslige spisestuen kom Grafira strålende imot ham, champagnen stod på bordet. Robins skjenket i, der hadde vært en liten misforståelse, sa han, Grafira hadde tatt sig nær av at de hadde snakket engelsk sammen, hun var et sånt utmerket menneske.

De fire dagenes uhygge blev plutselig en fjern drøm for Ashley, hele rummet funklet av velvilje, Anfisa hadde et henrykt smil rundt mulen, han strøk alt ut.

Der kom konjakk og whisky. Grafira krøp op i sofaen til Robins og hvisket noe om gjesten, han var så sympatisk. Og Robins svarte dempet: hun hadde rett, det var et utmerket menneske. Så fulgte en rolig dag eller to, før neste uvær brøt ut.

Dette var Grafiras liv.

Hun og Robins hadde truffet hverandre i et ingeniørselskap et halvt år efter at han var kommet til Moskva. Neste dag besøkte hun ham for å se på noen persiske tepper han var kommet over; fra den kvelden var hun blitt boende hos ham; det var nå tre år siden.

Hun var stengt inne i denne leiligheten; russere kom nødig til en engelsk spesialist, de eneste som vanket der var noen folk fra teatrene, kjenninger av Grafira som likte Robins’ whisky. Rundt omkring arbeidet millioner, alle; triumferende så hun et evig sig av skikkelser strømme gjennem den rå vinterkulden mot fabrikker og kontorer. Hun var utenfor; hun hadde reddet sig.

Det var som en blind, grådig drift i henne, ørkesløsheten. Hun var datter av en rik, fordrukken kjøpmann ute i provinsen; revolusjonen rev alt med sig, men hun beholdt dette ene instinktet: la de andre arbeide. Hun klarte det, hun manøvrerte sig frem med sin voldsomme livsvilje; til slutt fant hun den riktige, Robins.

Hennes glupske umettelighet var nå presset inn i disse fire værelsene, det utenfor talte ikke, her skulde alt skje. Regelmessighet virket aldeles uutholdelig på henne; men hennes minste kunst var å fremtrylle hendelser. Hun flådde huden av dem som bodde der, rev nervene deres op, det lød rop i gangen, Anfisa gråt, luften dirret av elektrisitet, hun elsket det, uhyggen knitret som en silkekjole rundt henne.

Så forbløffet hun dem plutselig med godhet, de lot våbnene synke, hennes solskinn tok dem med storm, atter en hendelse.

Men utro var hun aldri. Hun visste at dét, forbausende nok, var det eneste som kunde drive Robins til å ta en hurtig beslutning og ugjenkallelig flytte på hotell. Hun gjøs ved tanken.


Robins elsket Grafira, han hadde aldri sett hennes make.

Hans kone Milly var bra nok, storartet mot barna, men noe eventyr var hun ikke. Deres ekteskap var jevnt lykkelig, som ekteskapene var det i rekkehusene i Golders Green. Han var alt det hun ventet av ham, stø, hensynsfull. Da han blev sendt til Moskva for sitt firma, blev hun tilbake i London. Hver måned hevet hun tredve pund i banken, hun syntes livet gikk sin vante gang. Selvsagt savnet hun ham undertiden, mest når hun en råkald kveld krøp ned i sengen til varmedunken og spente lårene om den glohete, spente gummien; de hadde alltid hatt det så hyggelig.

Grafira hadde gitt Robins et nytt liv. Han hadde som elsker vært det samme han var som ingeniør, en rolig, fantasiløs arbeider; det hadde bestandig vært oversikt over lidenskapen. Plutselig var han en utvalgt, han var hvirvlet ut i en rasende malstrøm, der lød gisp, klynk, skrik som sa at ingen var som han.

Ikke et sekund blev galskapen vane, Grafira kom i kastevind fra alle fire verdenshjørner. Et menneske beskjeftiget sig med ham hver time av døgnet, aldri hadde det hendt ham før. En dag fikk han for eksempel et brev fra England, en viktig forretningsmeddelelse, han skulde nettop til å åpne det. Da triver Grafira brevet til sig, hun flerrer det i stumper og stykker; hele tiden stirrer hun på ham med et spent, henrykt glimt i øinene, den store løse munnen henger åpen, det er som hun lener sig forventningsfullt fremover mot raseriet.

– Er du blitt gal! skriker han.

Hun river fremdeles i de siste stumpene, han styrter mot henne. Plutselig snur hun sig og springer inn på soveværelset, han efter.

– Hvorfor gjør du sånt? stønner han mot henne.

Der er ikke noe svar å få, hun egger ham videre, hun vil ha maksimum av hendelse ut av det. Med ett roper hun at brevet var jo fra England, han skal ikke prøve å nekte. Gud hun hater Milly.

– Men brevet var jo ikke fra Milly.

– Nei, kanskje ikke fra Milly, men han hadde hatt så mange andre i England.

– Det var jo et forretningsbrev, du så selv firmastemplet!

– Ja, men frimerket var fra England, hvor han hadde hatt så mange andre. Å han kunde vokte sig!

Hun farer løs på ham, men denne gang er kampen av annen natur med den lykkeligste utgang. Hun kysser ham i neseborene, hun kaller ham sin hankatt, sin sølvdue; Robins er lykkelig. Han vet at Grafira kan være umulig, men der er en grunn til det, han selv er grunnen, han er elsket.

Som tiden gikk tok han Grafira som noe fullkomment naturlig, han var sløvet av deres samlivs voldsomhet, hennes påfunn måtte trenge gjennem en grå hinne i hjernen hans og nådde frem til hans bevissthet som en normal, rimelig uttrykksform. Når hun således klorte ham gul og blå, blev han straks tenksom og skjønte: jeg må altså ha gjort henne imot.

Slik begrep han egentlig ikke hvad Ashley gikk og hektet sig i småting efter. Han var ubetinget på Grafiras side, hans mindreverdighetsfølelse mot Oxford-mannen gjorde sig gjeldende, en sånn fyr var det ikke mulig å gjøre til lags. Helst vilde han ingen leieboere ha, men det var så sin sak, når man hadde to koner å forsørge. Det gikk en iling av stolt tilfredshet gjennem Robins, to koner, det stod ikke skrevet ved hans vugge.


Grafira hadde idag funnet det spennende å la dem spise presis. Efter middagen var Robins gått ut. Ashley satt inne hos sig selv og så igjennem formiddagens notater.

Telefonen hadde ringt flere ganger, og hver gang hadde Grafira spranget til og ropt: ikke hjemme. Da Ashley gikk ut på badet, så han henne sitte sammenkrøpet på en puff, mens hennes øine så bebreidende og barnslig på ham; hvorfor vil du ikke leke med mig?

Det slo ham da at telefonopringningen efter allsannsynlighet gjaldt ham selv. Da det ringte kort efter, sprang han ut, men Grafira var fortere: ikke hjemmel ropte hun triumferende og smalt røret på. Hun så anerkjennende på Ashley, dette var bedre.

Ashley satte sig igjen ved skrivebordet og prøvde å forme noen tanker om det sekstende århundres Moskva. Men han var nå aldeles sikker på at telefonen var til ham selv og tenkte forbitret at dette går virkelig ikke an. Han listet sig på tå bort til døren da han hadde et instinkt om at telefonen snart vilde kime igjen. Utenfor ante han Grafira, ferdig til sprang fra puffen.

Jeg blir gal av dette huset, sa han til sig selv. Spent stod han og ventet, tett presset op til veggen. Der! Han rev døren op og i et tigersprang kastet han sig mot telefonen. Grafira ruste mot ham, men var et tiendedels sekund for sen. Med halvåpen munn stod hun og stirret på ham.

– Ja, det er mig, sa Ashley.

– Det er Ann Morrison. Kom opom i kveld og ta en drink.

– Det er akkurat hvad jeg trenger.

Han la røret på. Grafira stod forventningsfull foran ham. Gid han vilde lugge mig, tenkte hun i et øieblikks optimisme. Ashley gikk koldt inn til sig selv.

Grafira stod skuffet tilbake. Hun syntes at han var så kjedelig, hun ønsket at den siste leieboeren, amerikaneren, ikke var reist. Han var så sympatisk, engang løp han efter henne med en kniv. Fattigslig satte Grafira sig inn i stuen og så et øieblikk ut i luften. Hun kom til å se på uret. Robins hadde lovet å være tilbake klokken åtte, og nå var den sannelig over syv. Hun sprang op, hellig besluttet på å pine ham.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Ung må verden ennu være

Ung må verden ennu være ble utgitt i 1938 og kalles ofte Griegs «russiske roman». I halvannet år i 1933-34 hadde Grieg oppholdt seg i Sovjetunionen for blant annet å studere russisk teater. Første del av romanen omhandler forholdene i Sovjetunionen i første del av 1930-årene, andre del handler om den spanske borgerkrigen og Moskvaprosessene.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.