En ung mands kjærlighet

av Nordahl Grieg

FØRSTE AKT


    JAN reiser sig fra pianoet.

Jeg er ræd De maa gaa nu, Berit. Jeg vilde saa gjerne at De skulde bli, men jeg skal ut iaften, ser De.


    BERIT

Det var galt av mig at komme her.


    JAN smiler.

Frygtelig galt av Dem.


    BERIT

Jeg mente: jeg har opholdt dem. De skal ut og møte nogen, sa De.


    JAN

Hvad tænker De paa nu, Berit?


    BERIT tier.

    JAN

Nei, jeg skal ikke ut og møte nogen. Jeg har været ute én gang idag, og da møtte jeg nok! Det var saa søtt av Dem at bli med mig ind her i min ensomhet.


    BERIT

Er De saa ensom?


    JAN

Der er De igjen. Ja. Jeg er ihvertfald saa ensom at jeg har været forfærdelig glad ved at sitte og se paa Dem. Jeg tror den sorteste synder maatte gi op overfor Dem. Blændet av blondhet.


    BERIT

Jeg har ogsaa været glad ved at være her. Nu maa jeg gaa.


    JAN ved det aapne vindu.

Hør hvor stille det er blit nede paa gaten, Berit. Det er som luften staar og venter paa noget, nu i skumringen.

Berit gjør en bevægelse som for at gaa.

Nei, det behøver ikke at være akkurat Dem den venter paa! Vet De Berit, at jeg synes det er trist De skal gaa? Jeg var saa fuld av gode forsætter da jeg reiste mig fra pianoet, men nu staar De der og skal gaa …

Er det ikke rart og ondt at tænke paa at om mange, mange aar skal jeg staa alene her ved vinduet med et fremmed, gammelt legeme og huske noget jeg visst har læst i en bok om en ung mand som stod en kveld i skumringen ved siden av en ung pike som het Berit – – –


    BERIT

Ja; De har bare læst det i en bok –


    JAN tar haanden hendes.

Berit, jeg skulde ønske at vi steg ut av den glemte boken. At det var os som stod her iaften.


    BERIT som for at verge sig, ræd.

Men det er ikke os.


    JAN

Jo, det er os.

Under de sisste replikker har Jan forberedt sig til at kysse hende. Nu gjør han det.

De er saa søt, Berit.


    BERIT

Nei. De skulde ikke ha gjort det. Det var galt av Dem.


    JAN

Var det galt av mig, Berit?


    BERIT langsomt og bedrøvet.

Ja, for De bryr Dem ikke om mig; og jeg er glad i Dem.


    JAN

Berit –


    BERIT

De er ikke glad i mig. Jeg vet det. Jeg kan se det paa Dem.


    JAN

Saa meget underlig du vet bak den rolige panden din.

Vil kysse hende.

    BERIT

De skal ikke. For det er en anden De er glad i.


    JAN forskende.

Jasaa, Berit.


    BERIT

Jeg vet det. Det er fru Blich De er glad i.


    JAN

Du skal tro mig. Jeg er glad i dig. Jeg elsker dig.


    BERIT

Nei. Det er ikke mig.


    JAN

Berit, hvad vet du? Hvad vet du om hjertet mit? Vet du hvad jeg tænkte da du kom op her? Vet du hvad jeg tænker nu? Men Berit, vit ingenting … Du er glad i mig? aa nei, Berit – Men hvis du var, ber jeg dig. La mig faa tro – Berit kjære, kjære dig, du forstaar det ikke, gaa fra mig om du vil, men kjend mig ikke, la mig faa være lykkelig ved at du ikke kjender mig. Det er som tro og haab er i det, Berit, og kjærlighet …


    BERIT

Nei. Jeg forstaar dig ikke.


    JAN

Hvordan skulde du? Hjertet dit Berit – saa rolig, trofast og godt. Men der er kanske dem som ikke har et saant hjerte, kanske bare et tomrum som andre fylder, helder litt i – der kan ætse noget derinde som ikke er ens eget, det kan gurgle av tomhet og bitterhet. Men dig Berit – at faa elske dig maatte være som at eie en fred, en evighet – som havet under maanen …

slipper hende pludselig.

Nei. Nei. De tror mig ikke. De er ikke glad i mig.


    BERIT

Jo. Jeg er glad i Dem. Jeg er bare altfor glad i Dem.


    JAN

Men saa sandt du er glad i mig, skal du tro mig, Berit.


    BERIT

Jeg tror dig, Jan.

Jan kysser hende.

    JAN

Aa Berit

holder hende derpaa ut fra sig.

Kys mig; du.


    BERIT sakte, men likesom betydningsfuldt.

Ja.

Kysser ham.

    JAN

Du saa saa underlig paa mig.


    BERIT

Det mente alt for mig.


    JAN

Mente det alt for dig?


    BERIT

Jeg har aldrig kysset nogen før, ser du.


    JAN kysser hendes hænder.

Men du maa ikke se saan paa mig, Berit.


    BERIT

Jeg vet at jeg aldrig kommer til at kysse nogen anden.

Det ringer.

    JAN farer sammen.

Hvad var det? Ringte det? Men det kan ikke …


    BERIT

Venter du nogen?


    JAN

Nei, jeg venter ikke nogen. Jeg venter ingen.

Det ringer igjen.

Aa bli her et øieblikk, saa skal jeg se efter.

Jan kommer ind med Gunnar og Lisbeth.

    JAN

Det er bare Gunnar og Lisbeth. Ja, dere kjender hverandre?


    GUNNAR

Jo. Vi traff hverandre paa hospitalet ifjor. Jeg var kandidat paa den avdelingen hvor Deres søster laa, da hun var syk, og vi pleiet at nikke til hverandre i korridorene, ikke sandt?


    BERIT

Jo. Jeg husker Dem godt. Min søster sa De var snild.


    GUNNAR

Hører du det, Elisabeth. Jeg er snild.


    LISBETH hele tiden naivt betydningsfuldt og indsmigrende.

Jeg trodde De bare var en liten pike, jeg Berit. Jeg trodde ikke De kom her, De ogsaa.

Berit vender sig til Jan.

    JAN

Berit kommer her. Hun kommer ikke her – ogsaa.

Gunnar ser interessert op. Berit tar et skridt nærmere Jan.

    LISBETH

Nei. Jeg vet ikke hvem som kommer her.


    GUNNAR

La mig faa være dit vitne paa det.

Til Berit.

Elisabeth har aldrig været heroppe før, skjønner De.


    JAN

Det er første gang Berit ogsaa er her iaften. Deres første, men ikke sisste, Berit.


    BERIT

Naar vil du jeg skal komme igjen?


    LISBETH

Saa underlig at vi skulde komme hit iaften for første gang begge to. Vi begynder likesom samtidig, Berit.


    JAN

Frøken Lisbeth uttrykker sig næsten spændende.


    LISBETH

Kanske De har ret.


    JAN

Ret i hvad?


    LISBETH ser paa ham.

Det var mig som vilde herop iaften.


    BERIT

Jeg maa gaa.


    JAN

Jeg skal følge Dem ut, kjære.

Rolig til Lisbeth.

Det var hyggelig av Dem at ville besøke mig.


    GUNNAR

Elisabeth er hyggelig saan.


    BERIT

Farvel.

Jan og Berit ut.

    LISBETH med ryggen til.

Saa yndig hun er, Berit.


    GUNNAR

Jeg merket at du syntes det.


    LISBETH

Du merket ikke mer.


    GUNNAR

Jo.

Jan kommer ind.

    JAN

Saa koselig av dere at slænge indom.

Ser paa armbaandsuret.

Sæt dere ned. En cigaret?


    LISBETH

Hvorfor gik Berit? Jeg vilde saa gjerne at hun skulde ha blit.


    JAN

Hun maatte gaa. Hun er saa søt. Da hun gik, lignet hun et billede jeg har sett engang: Daadyret forsvinder i skogen.


    LISBETH

Er De glad i Berit?


    GUNNAR

Det var femte gang. Vi maa gaa, Elisabeth. Det var femte gang Jan slog asken av cigaretten sin. Se her, jeg er endnu ikke begyndt. Jan venter nogen.


    JAN

Oprigtig talt, ja. Men der kommer ingen før om en cigaret. La os røke den ut.


    LISBETH

Det var nok riktig det jeg sa om Berit ogsaa.


    JAN tier.

    LISBETH

Hun er saa søt, Berit. Men De har saanne sterke, blaa øine.


    JAN smiler.

Selv om jeg hadde, hvad skulde det gjøre Berit og mig.


    LISBETH

Hun sa du til dem. De sa De til hende. De maa netop ha kysset hende.


    JAN

De maa ogsaa ha sterke, blaa øine, frøken Lisbeth.


    LISBETH

Kanske har vi det begge to. De og jeg. Men det er Aimée De venter.


    GUNNAR

Oprigtig talt, Elisabeth.


    JAN

Værsaagod, frøken Lisbeth.


    GUNNAR

Jeg saa forresten hendes mand i byen idag.


    JAN og med et svakt ekko av Lisbeth.

Bernhard?


    GUNNAR

Ja. Han var forøvrig sammen med en aldeles nydelig pike. Han kom tilbake fra Shanghai imorges. Han skal ha været forfærdelig fuld da skibet kom ind. Men allikevel klarte han like efter ankomsten at klatre op paa taket av Grand Hotel Royal med en flaske champagne under armen. Han vilde skaale med solen over sin fødeby, sa han.


    LISBETH

Han er ikke som de andre, Bernhard Blich.


    GUNNAR

Nei. Gudskelov. Er der andet end skam og sjofelhet og skjændsel der han gaar. Hun Aimée kan prise sig lykkelig at hun er færdig med ham.


    LISBETH

Har du truffet ham, Gunnar?


    GUNNAR

Nei. En saan pøbel bør man undgaa. Han burde skytes.


    LISBETH

Cigaretten min er færdig.


    GUNNAR reiser sig.

Det er paa tide vi forsvinder.


    LISBETH

Ja. Fru Bernhard kunde komme paa os.

Jan rykker til. Gunnar er i den anden ende av værelset.

    LISBETH

Saaret jeg Dem nu.

Jan tier.

Jo jeg saaret Dem.

Gaar like hen til ham.

Jeg vilde saare Dem. Det er det jeg vil.

Gunnar og Lisbeth gaar. I døren vender Gunnar sig og kommer fort ind igjen.

    GUNNAR

Det var bare en ting jeg vilde si dig. Vær forsigtig med Berit.


    JAN

Hvad mener du?


    GUNNAR

Berit nævnte at hun hadde truffet mig da hendes søster laa paa hospitalet. Da hun var syk, sa vi. Det var en eiendommelig sykdom. Det var gasforgiftning.


    JAN

Mener du – – –


    GUNNAR

Ja. Hun forsøkte at ta livet av sig. Jeg tror ikke Berit kjender til det –


    JAN

Men jeg forstaar ikke –


    GUNNAR

Jeg vilde bare si det til dig. Jeg kjender litt til den familien. De er litt eksentriske naar det gjælder kjærlighet. De tar kjærligheten saa alvorlig, saa dødelig alvorlig.


    JAN

Kjære Gunnar. Mens vi snakker om at ta ting saa dødelig alvorlig: Hvad er det for frygtelige ting du tænker jeg har isinde?


    GUNNAR

Du har sikkert ingenting isinde. Men du vet kanske at nede i Alpene paastaar de at et enkelt fuglefløit kan sætte lavinen igang. Der flyver en liten fugl over snefonnen og kvidrer «jeg elsker dig» og mener det ikke saa farlig og flyver videre. Men en liten lydbølge svinger kanske ned til et utsat punkt, og hei! lavinen gaar, et brak av rædsel soper nedover fjeldet. Man finder et lik i sneløsningen. Et menneske har møtt sin skjæbne i det fuglefløitet.


    JAN

Men hun søsteren til Berit –


    GUNNAR nikker.

Hun kom sig. Hun er helt frisk nu.


    JAN

Det var det jeg visste.

Under de sisste replikker har han sittet og smidd med jaktkniven sin paa et vedstykke foran kaminen. Nu hugger han kniven i træet, mens han sier:

Man dør ikke av kjærlighet.


    GUNNAR

Men vær forsigtig med den. Vær forsigtig med andre menneskers kjærlighet.

Ved den inntrængende, næsten truende tone hvormed Gunnar sier disse sisste ordene, ser Jan forundret op. Men Gunnar staar rolig og smilende borte ved døren, paa vei ut.

    GUNNAR

Blir du hjemme senere iaften?


    JAN slaar ham megetsigende paa ryggen, mens han følger ham ut.

Prøv naar du kommer fra hospitalet. Det kan jo være der blir lukket op.


    GUNNAR

Men om det ikke blir lukket op. Ser dig ihvertfald i morgen, Jan.

Ut.
Jan driver rundt i værelset. Det er blit mørkt. Han tænder en lampe. Staar ved vinduet. Opdager noget; gaar ut; straks etter kommer han ind igjen med Aimée, pelsklædt.

    AIMÉE

Aa Jan, hvis du visste hvor godt det er at være hos dig igjen!

kysser ham.

Aa, det er godt.


    JAN

La mig hjælpe dig av med tøiet.


    AIMÉE

Alt nu? Skal vi ikke sitte og snakke litt først? Foran ilden?


    JAN

Jeg mente bare pelsen, kjære.


    AIMÉE

Aa pelsen. Ja selvfølgelig. Jeg hadde rent glemt pelsen du.

Blir hjulpet.

Tak skal du ha.


    JAN

Sæt dig her. Vil du ikke ha en pute i ryggen. Har du det bra slik?


    AIMÉE

Tak. Aa Jan – saa deilig at sitte her foran ilden og se ind i de rø glørene. En føler sig roligere, lykkeligere. Trodde ikke jeg skulde kunne føle slik idag.


    JAN

Har du hat en ond dag idag? Jeg kunde ikke merke det paa dig da du kom.

Litt anstrengt:

Jeg syntes du var munter og uanstændig som du pleier.


    AIMÉE ler litt. Sier stille:

Det var fordi jeg var saa grænseløst Iykkelig ved at være hos dig igjen det, Jan.


    JAN

Hvad er det som er hændt dig idag?


    AIMÉE

Ingenting har hændt mig.


    JAN

Hvad er det da?


    AIMÉE

Jeg vet ikke, en underlig angst –


    JAN

Kanske jeg vet det.


    AIMÉE

Hvad mener du.

Sætter sig op.

Hvad er det, Jan. Hvorfor stirrer du saan paa mig. Du har gjort det hele tiden, nu ser jeg det. Svar mig.


    JAN haardt.

Jeg forstaar hvorfor du føler dig ulykkelig idag.


    AIMÉE

Idag? Aa nu begynder jeg – Du mener at –


    JAN

Ja.

Stilhet.

    AIMÉE

Du tar feil, Jan. Det var ikke derfor.

Stilhet igjen.

    AIMÉE

Jan.


    JAN

Ja.


    AIMÉE

Er du glad i mig?


    JAN

Det vet du jeg er.


    AIMÉE

Nei, jeg vet ikke. Ingen vet det.


    JAN

Ja. Jeg er glad i dig.


    AIMÉE

Ta haanden min.

Stilhet igjen.

    JAN

Hvad var det som gjorde dig bedrøvet, Aimée.


    AIMÉE

Saa godt det er at sitte her. Undertiden kommer sorgen ingensteds fra.

Jan ser op paa hende.

Nei hvorledes skulde du vite det som ikke kjender sorgen.

Jan ser væk igjen.

Saaret det dig, at du ikke kjender sorgen? Kys mig Jan.

Jan gjør saa.

Naar du kysser mig, vet jeg ikke længer at der er sorg til, og smerte. Nei slip mig ikke Jan. Hold mig tæt ind til dig. Her er saa godt at glemme angsten.


    JAN

Fortæl alt til mig.


    AIMÉE

Men jeg vet ingenting. Hvor kom det fra. Jeg hørte et hikstende aandedræt ved siden av mig, og saa var den der. Den dødelige rædsel. Barnet, Jan, barnet.


    JAN

Er barnet sykt?


    AIMÉE

Nei, nei, det er ingenting. Ingenting. Jeg sat bare ved siden av det i mørket efter at jeg hadde lagt det, og saa hørte jeg dette ene hikstende pustet. Det er ingenting. Hun laa forkjært kanske, jeg vet ikke. Men op av dette aandedrættet steg der en angst, mørk, uforstaaelig. Det begyndte at leve inde i mørket, ting jeg trodde var gaat i graven var ikke døde allikevel. – Nu ser du saan paa mig igjen.


    JAN

Jeg trodde du var færdig med ham.


    AIMÉE

Nu er du ond mot mig.


    JAN

Du har sagt saa ofte at om du saa ham en dag pludselig paa gaten, vilde du føle ingenting. Idag er han her.


    AIMÉE

Han har ingenting at gjøre med mig. Hvad jeg føler. Alt som angik ham er dødt inde i mig. Forstenet.


    JAN

Men saa var det angsten.


    AIMÉE

Du skal ikke Jan.

Stilhet.

    AIMÉE

Har jeg fortalt dig hvordan jeg blev skilt fra Bernhard. Jeg skal gjøre det nu. Saa vil kanske du, selv du som aldrig har lidt, forstaa at jeg aldrig, aldrig kan lide mere for hans skyld. Det er seks aar siden nu. Jeg var ung dengangen. Nei du behøver ikke. Det er længe siden. Var jeg endnu forelsket i ham? Jeg vet ikke, kanske var jeg det. Meget hadde jeg taalt for hans skyld, alt dengang var der bestandig noget galt paafærde, gjæld, drik, nød og elendighet.

Han bedrog mig. Jeg visste det. Ikke med en. Men med mange. Jeg fandt mig i det. Saant faar man finde seg i naar man er gift, ikke sandt?


    JAN

Aimée.


    AIMÉE Hører ikke paa ham.

Saa en dag skedde det. Dette – – –!

Jeg hadde lagt mig, hadde slukket, var vist sovnet. Jeg vaaknet ved at lyset blev slaat paa. Saa hørte jeg likesom et dyr skrike, et vræl ved sengen. Det var Bernhard. Han stod like over mig. Døddrukken. Han hadde en pike med sig. Slæpt en gatetøs med sig op, ind til mig. Jesus Kristus, kommer jeg aldrig til at glemme de to ved sengen. Væk med dig, skrek han; mens jeg kastet nogen klær paa mig borte i et hjørne, gik han tilsengs; med hende.


    JAN

Aimée; min elskede. Hvor du maa ha lidt.


    AIMÉE

Ja. Den natten var den sisste jeg var i Bernhards hus. Forstaar du nu at ingenting kan bevæges herinde naar det gjælder ham?


    JAN

Ja.

Kysser hendes hænder. Stilhet.

    AIMÉE Pludselig.

Bedrar du mig, Jan?


    JAN

Hvordan kan du spørre? – – –


    AIMÉE

Du skal svare.


    JAN

Nei.


    AIMÉE

Mon tro. Er det nogen som ikke bedrar?


    JAN

Du skal ikke snakke slik.


    AIMÉE

Jeg er vant til at bli skuffet.


    JAN

Nei. Aimée, du skal ikke bli skuffet mer. Jeg skal elske dig glad igjen. Det onde som er hændt dig skal jeg sone. Slik er jeg glad i dig.


    AIMÉE

Min egen ven.

Stilhet.

Men Jan?


    JAN

Ja.


    AIMÉE

Pleier du at kysse de unge pikene du er sammen med?

Smiler.

Noget maa du jo gjøre, siden du ikke bedrar mig.


    JAN

En enkelt gang kanske.


    AIMÉE

Naar var sisst du?


    JAN

Jeg husker bare en gang.

Pludselig ærlig:

Det er forresten ikke saa mange dagene siden.


    AIMÉE

Fortæl mig om det. Alt. Sa du at du elsket hende?


    JAN

Ja. Hun sa at hun var glad i mig. Og saa – jeg vet ikke …


    AIMÉE

Dere er nogen søte smaa barn, er dere.


    JAN

Du er ikke det spor sint paa mig?


    AIMÉE

Hvad vet en saan ung pike om kjærlighet. Kjærlighet er ikke noget man faar givendes. Kjærlighet er noget som maa læres. En ung pike kan aldrig gi dig noget. Jeg kan bare ikke forstaa at det kan bety noget for dig, et kys hist og her; en bitteliten krusning av sjøen …


    JAN

Det høres næsten ut som du foragter mig.


    AIMÉE

Hvorledes?


    JAN

At jeg lar mig nøie med en liten krusning. At jeg ikke bedrar dig tilbunds.


    AIMÉE

Tvertimot. Fortsæt bare at gaa paa sommertogt med dine smaapiker ombord.


    JAN

Du likte bedre at jeg dro paa langfart.


    AIMÉE

For at fortsætte billedet: hvorlangt?


    JAN

Aa for eksempel: til Shanghai.


    AIMÉE

Hvad mener du?


    JAN

Ingenting. Du sa at kjærlighet maa læres. Ja, du har lært mig. Men hvem har lært dig?


    AIMÉE

Du vet likegodt som jeg at der har været andre mænd i mit liv end dig.


    JAN

Har der været mere end én?


    AIMÉE Let ironisk.

Nei, min elskede …


    JAN

Vokt dig nu.


    AIMÉE Sætter sig pludselig op.

Er det en scene du haaber paa?


    JAN

Paa ingen maate. Bare en fortrolig passiar. Vil du ha et glas vin? Der er kanske noget vi kunde drikke for.

Skjænker.

Har du hørt at der var en mand som skaalte fra taket paa Grand Hotel Royal imorges.


    AIMÉE

Nei.


    JAN

Det var Bernhard! Han klatret op paa taket med en flaske champagne under armen og deroppe drak han en velkomstskaal med solopgangen.


    AIMÉE Revet med.

Akkurat likt ham …


    JAN

Ja, det var kjækt gjort. Du er stolt over ham nu. Vil du at jeg skal dele din glæde. Skal vi ønske ham velkommen hjem igjen. Din skaal, Bernhard – du som til syvende og sisst har lært mig kjærligheten.

Skriker.

Æsj –


    AIMÉE Sætter glasset fra sig, sier rolig.

Føler du slik ofte?


    JAN

Tak for din omtanke. Ja, jeg gjør det. Jeg er syk av det glimtet i øinene dine, forstaar du.


    AIMÉE

Hvad er det du taler om?


    JAN

Det er ham som er i øinene dine. Jeg har set det tusen ganger, det blikket som glir gjennem mine øine langt bort til ham som salvet og indviet dig til kjærligheten.


    AIMÉE Isnende rolig.

Dette er muligens meget udmerket som kvindepsykologi. Du glemmer bare hvad slags mand Bernhard var.


    JAN

Du tar feil der. Ingenting paa jorden husker jeg som det. Alle de andre i dit liv spiller ingen rolle for mig. Dem har jeg kunnet møte paa like fot i dine tanker, de var mænd som jeg, jeg tror kanske jeg har vundet litt over dem.

Men med ham, med Bernhard er det en anden sak. Hans umaadelige raahet og sjofelhet har git ham et forsprang som faar mig til at fortvile. Den plassen i dit hjerte kan jeg aldrig vinde, og den er stor, den er grænseløs, næsten alt! Jo jeg vet det. Og dyret skaaler med solopgangen, hvem kan motstaa ham? Og dette er det avskyelige, ser du. Alle beundrer vi pøbelen, det er latterlig ikke at være ham, latterlig at være god. Dette er likesom summen av alt som livet lærer os: Jesus eller Barrabas, hvem av de to? Gi Barrabas løs! Og Barrabas er løs, min Barrabas, vor Barrabas, du tror du har kvalt ham i dit hjerte, men han lever, han flyter som gift i dig, og det er jeg som drikker den.

Stanser. Tænker sig om, smiler skjævt.

    AIMÉE

Hvorfor smiler du?


    JAN

Jeg smiler av giften. Det var ikke sandt det jeg sa til dig om Berit, den piken som jeg kysset.


    AIMÉE

Det var Berit hun het.


    JAN

Nei, for satan, hun het ikke Berit. Det er høre paa mig du skal. Jeg visste godt hvad jeg vilde da jeg tok hende op hit. Det var – giften.


    AIMÉE

Mener du at –


    JAN

Nei, jeg er en usling – ogsaa i usselhet. En undermaaler i sjofelhet. Derfor kommer du aldrig til at elske mig. Hun fik gaa. Men da jeg skriftet til dig om det uskyldige kysset som var alt, da saa jeg glimtet i øinene dine: Det skulde ha været Bernhard.


    AIMÉE

Jan.


    JAN

Du faar prøve paa at tilgi mig. Hun var saa ung og søt og ræd. Det hele var saa helt anderledes.


    AIMÉE

Du er glad i hende.


    JAN

Tvertimot var det vel en kjærlighetserklæring til dig i det kysset jeg gav Berit. Det burde smigre dig. Et aldrig saa litet forsøk paa at være Bernhard, at nærme mig dine idealer.


    AIMÉE

Du nevnte Barrabas isted. Jeg kunde nævne Judas.


    JAN

Nu smigrer du mig. Mit kys har nok ikke de Judaske dimensioner. Men du kan ha ret i det: det er et bittert kys du har lært mig.


    AIMÉE

Det er hvad jeg har lært dig?


    JAN

Ja. Og du har lært mig mer. Du har lært Judas en bøn: Gud la mig bli sjofel nok til at bli elsket.


    AIMÉE Kaster sig pludselig nedover divanen.

Er dette dig?


    JAN Ved siden av hende.

Nei. Det er ikke mig. Det er ikke mig, Aimée.

Stilhet.

Si noget Aimée. Jeg orker ikke dette.


    AIMÉE

Hvad ondt har jeg gjort dig siden du er saa grusom mot mig.


    JAN

Ingenting ondt har du gjort mig.


    AIMÉE

Hater du mig bestandig slik.


    JAN

Jeg elsker dig. Du er selve livet for mig.


    AIMÉE

Er det derfor du er slik mot mig?


    JAN

Kan du tilgi mig. Aa, si at du gjør det.


    AIMÉE

Jeg elsker dig jo.


    JAN

Kys mig.

Hun gjør saa.

Aa dette er selve tilgivelsens sakrament. Jeg elsker dig.


    AIMÉE

Gutten min.

Stilhet. Aimée stryker ham over haaret.

Du var i angsten, Jan.


    JAN

Hvad mener du?


    AIMÉE

Jeg vet ikke. Kanske det er det at du er saa ung, Jan. Saa øm og svak selv naar du vil være grusom. Jeg taaler ikke at tænke paa at din time kanske kommer snart.


    JAN

Hvad er min time som du sier?


    AIMÉE

Jeg vet bare at du har ingenting mistet og ingenting lidt, og at summen skal være den samme for os alle naar vi gaar i graven. Du gaar ikke fri. Etsteds derute staar skjæbnen og venter paa dig, skaanselløs og blind. Da vilde jeg elske at være hos dig.


    JAN

Du er saa god mot mig, Aimée


    AIMÉE

Ja. Jeg er det. Vi maa være gode mot hverandre, alle mennesker. Vi tør ikke andet. For derute i mørket er der nok smerte uten at vi hjælper til. Du tror kanske du har sett langt fremover, Jan, og følt livets pulsslag, dage og nætter, venskap og kjærlighet, lykke og skuffelse, fra nu til din sisste stund. Men Jan, den time vil komme da der vil være et mørke som natten efter den sisste dag. Det kan være døden eller ting som synes endda mere meningsløse. Aa Jan, det er saa ondt at rædselen skal komme ind hit hvor vi ofte har været saa lykkelige, gjennem døren, gjennem telefonen, et brev, et menneske. Er du aldrig ræd, Jan. Har du aldrig følt angsten glimte hvitt inde i mørket? Men disse glimtene, bleke, spøkelsesagtige vil en dag staa som en ulykke foran øinene dine og du vil se at de er ansigter. Din vens, din elskedes ansigt.


    JAN

Vil du gjøre mig ondt, Aimée?


    AIMÉE

Jeg blir ikke den eneste elskede i dit liv.


    JAN

Jo; det er dig. Jeg elsker dig. Du sa at du vilde beskytte mig. Men vet du, det gjør du alt. Det er den vidunderligste ting i mit liv. Det at du er glad i mig er som en hemmelig rustning om mig. Jeg kan gaa sikker og usaarlig der hvor jeg er ræd for at gaa, det er som alt ondt stanser sin fart mot mig og falder til jorden, fordi du elsker mig.


    AIMÉE

Det er bare mot mig at min rustning ikke hjælper.


    JAN

Du skal tilgi mig. Det er kanske fordi at du har gitt mig saa meget, at jeg gjør dig ondt saa du maa tilgi mig ogsaa. Rustningen dækker mig helt, Aimée.

Telefonen ringer.

    AIMÉE

Hvem er det?


    JAN

Vet ikke.

Gaar mot telefonen.

Kanske det er skjæbnen som du spaadde vilde komme til mig en aften gjennem telefonen her –


    AIMÉE

Jan, jeg er ræd –.


    JAN

Vær ikke latterlig.


    AIMÉE

Ja, jeg vet at det er meningsløst av mig. Men jeg har været saa underlig angst iaften. Og det er som det samme er i telefonen dér –


    JAN

Hvem tror du –


    AIMÉE

Nei, jeg vet ikke –


    JAN

Tror du at –


    AIMÉE

Hvorledes kan jeg –


    JAN

– at det er –


    AIMÉE

Nei nei! Det er ikke ham.

Jan tar røre.

    AIMÉE

Hvem er det?


    JAN

Aa, er det dig. Saa søtt det var av dig. Vil du bare vente et øieblik, jeg maa lukke en dør først …

Lægger røret ned.

Det er Berit. Hun maatte si hvor glad hun var i mig med engang hun kom hjem, sier hun. Det var ikke skjæbnen.


    AIMÉE

Nei, det var ikke skjæbnen. Det var ingenting at være ræd for. Ingenting. Ingenting. Si at du elsker mig, Jan.


    JAN

Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Bare, bare dig.

Mens Jan tar røret op og forbereder sig til at snakke, tæt omfavnet av Aimée, falder
TEPPET.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om En ung mands kjærlighet

En ung mands kjærlighet var det første teaterstykket Nordahl Grieg skrev og det ble satt opp første gang 28. oktober 1927 på Den Nationale Scene i Bergen. Dette kjærlighetsdramaet er svært ulikt fra de politiske stykkene til Grieg, men grunntemaet er det samme: kampen mellom godhet og råskap.

Skuespillet ble ingen suksess og Nordahl Grieg var heller ikke fornøyd med det. Han ønsket at dette stykket og Atlanterhavet skulle utgå av hans forfatterskap.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.