Vaaren

av Sigrid Undset

I.

Aksel gik utenfor banken og ventet paa sin bror.

Det smaaregnet tæt og stadig. Aasen med skoddehætte raket op over husene. Det var byens hovedgate, mest toetages trægaarder, som var renslig malt i lyse, sure farver, graagult og graahvitt, tyndt koldt chokoladebrunt. En murgaard borte ved broen brøt kalkhvit op av rækken, nakent og fattig med rød brandmur og mindet sørgelig om virkelige byer.

Hadde det været solskin, vilde jeg kanske syntes det hadde været idyllisk, tænkte Aksel. Han saa paa uret, hadde ventet et kvarter.

Saa vimset pludselig brorens lille røde harehund ind mellem benene paa ham, tversnudde og satte opover sin herre. Torkild hilste:

«Du faar undskylde, du maatte vente –»

«Jeg trodde rigtignok, I bankfolk gik i det mindste præcis,» sa Aksel, og Torkild lo:

«Du snakker rent dansk du. Du faar jamen se at vende tilbake til dit morsmaal, gut.»

«Mit morsmaal er det da forresten,» sa Aksel eftertænksomt.

2Det var som alt hans mismod pludselig og voldsomt fortættet sig til lede og opgithet. Hvorfor ialverden var han igrunden kommet hit. Og han sa pludselig det han hadde gaat og tænkt paa hele dagen:

«Hør engang Torkild – synes du det gaar an, overfor far altsaa, at jeg reiser en tur op i landet – tilfjelds for eksempel?»

«Selvfølgelig. Du kan da skjønne, far venter ikke, du skal bli gaaende i dette hullet her hele sommeren.»

«Næ-æ,» sa Aksel lettet. «Jeg skal jo først tiltræde stillingen om seks uger –»

«Nei gudbevare dig. Gaa her i seks uker, naar en ikke er nødt til det – det er der sgu ingen der greier.»

De svinget ind av hotellets port. Og da de hadde faat av sig yttertøiet og sat ved vinduet i den mørke, utrivelige spisesal, visste ingen av brødrene rigtig, hvad de skulde snakke om. Og de saa ut paa gaten og regnen, til Aksel sa:

«Rose Wegner kommer altsaa imorgen.»

«Ja.» Torkild blev pludselig litt rød. Men Aksel smilte og sa:

«Hun var køn som barn, saavidt jeg husker. Man kunde maaske fordrive tiden med at gøre en smule kur til hende. Hvis hun da ikke er anderswo engagiert?»

«Ja det vet jeg ingenting om. Men jeg tror ikke du vil finde hende no morsom at kurtisere forresten.»

Aksel hadde paa følelsen, at Torkild ikke likte 3at snakke om det tema. Men han kunde ikke finde paa noget andet, saa han sa:

«Fru Wegner er jo død nu –»

«Ja hun døde for flere aar siden.»

Maten kom. Og en stund spiste de i taushet. Til Torkild tok sit glas:

«Skaal da du. Moro du kom hjem engang tilsidst. – Det har nok været en stor glæde for far ogsaa –» la han til efter et øieblik.

«Mon?» Aksel saa op. «Tror du det – alvorlig talt?»

Torkild nikket. «Far har jo lidt svært under det, han og da.»

Men Aksel svarte ikke. Nu, da han kunde hat enslags anledning til at snakke med broren om forholdene i hjemmet, merket han, at han var allikevel ikke istand til det.

Han var blit glad, da Torkild om morgenen hadde foreslaat, de skulde møtes efter banktid og gaa og spise middag sammen. For han hadde tænkt, den anden ønsket det samme som han selv. Ønsket at snakke med ham – ønsket de skulde bli kjendte. Herregud – de var da brødre –.

Han hadde da hat et hjem han og engang for længe siden – baaret med sig i alle de hjemløse aarene et minde om hjem – slik det var. Han hadde gaat og tænkt paa Hellerud –.

Som han husket tunet paa Hellerud. Den hvite stuebygningen med trammen ut mot gaardspladsen, den gule stuen, hvor forpagterens bodde, stabburet og de røde uthusene, den høie opmurte laavebroen og asketræet foran, der hesjestængerne 4stod stillet op omkring stammen. Midt paa tunet stod der en stor løn; han husket den om høsten, naar toppen tok til at brænde rød og gul i kveldssolen – skyggen laa allerede utover bygden, slik den bredte sig nedfor jorderne; orekrattet sommergrønt endda langs elven. Han husket de gule bladene, som drysset utover tunet og blev kjørt ned i oktobersølen, han husket den om vaaren, naar de gule sukkerblomster laa strødd under kronen, utover det fine blanke nye græs. Aaja, det korte, traakkede, avgnagede grønsvær i tunet, der trodde han han kjendte hver plante næsten, nesleskogen bortmed grisehuset, stierne, som var gaat op dørimellem, tunbakken den kunde han se for sig naar han vilde, som den laa med høi og rusk og skaarefliser. Han hadde vel været saa liten dengangen, at hans øine var nær ved jorden, og saa ung, at der var noget rart at opdage i hvert neslekjærr.

Haven husket han meget mindre tydelig. Bare at den var gjengrodd og forfalden, med epletrær, hvis kronglete grener var gule av lav. Han hadde vist sjelden været inde der.

I stuerne til forpagterens, og fjøset og laaven og stalden og smien nedpaa jordet – der skulde han kjendt igjen visst hver bjelke i taket, hver dørstok og fjæl i gulvet. Men værelserne hjemme husket han egentlig ikke ordentlig. Og han husket Marius og Even, forpagterens barn, og forpagteren og konen og Anton, gaardsgutten, og Emilie, den gamle budeien, meget tydeligere end faren og moren og søskende.

Naar han skulde være ærlig – saa hadde han 5igrunden visst ikke følt videre hengivenhet for nogen av dem dengang. Det var nok saa, at han hadde været en vildstyring, som hellere holdt til nedmed elven under de dype, bølgende lerbakkerne, eller i skogen ovenfor gaarden end hjemme. Og hjemmet hadde neppe været synderlig tillokkende – barnets instinkt hadde sagtens veiret, at det var begyndt at gaa i opløsning indenfra, ved den tid, han kunde huske. Forældrene hadde levet sit eget feberliv saa sterkt, at de litet fik stunder til at tænke paa barna, dersom der i det hele nogensinde hadde været et hjem, der hvor hans far og mor levet sammen.

Torkild og Doris var bare «ungerne» for ham dengangen. Han var sint som oftest, naar han skulde ha dem med, og han og forpagterens gutter snek langs skigaren og puttet sig bort i skogen for Torkild – og den lille broren gik og sutret og pep og ropte efter ham.

Det stak i ham nu at mindes det. Og han løftet pludselig sit glas mot broren:

«Skaal. Kan du huske Torkild, naar Marius Hansen og jeg stak av – fra dig og ikke vilde ha dig med og lege? Det kan du tro jeg har angret mange gange!»

Torkild rystet paa hodet. «Jeg husker ikke det.»

– Aksel hadde været elleve aar, da hjemmet faldt sammen. Han var kommet til sin morfar paa Hindevadgaarden. Hjemløs hadde han følt sig der, hjemløs endda mere hos onkelen i Kjøbenhavn, bare mere og mere hjemløs paa skolen i 6Hannover og paa fabrikken i Berlin. Og det var blit en fiks idé hos ham, at han maatte faa en post i Norge og komme hjem. Den dag det virkelig var skedd, hadde han skrevet til sin bror – han blev flau ved at tænke paa det brevet nu, han sat ansigt til ansigt med denne broren, som var en fremmed. Men han hadde længtet efter denne bror og efter søsteren i alle de utlændighetens aar – ja selv efter faren tilslut. Endda han hadde hadet sin far i aarevis – saa var han tilslut kommet til at tænke anderledes om ham derute – digtet, at hans far kanske hadde hat enslags ret til at leve sit liv, som han hadde gjort. – Nu som voksen kunde han jo bedre vurdere sin mors slegt, den han kjendte saa godt – og han hadde ikke saa vondt for at tænke sig undskyldninger for farens forhold.

Mens de sat ved kaffen, kom et selskap av byens herrer ind. De hilste paa Torkild og en liten tyk rød mand med smørgult haar kom bort til ham:

«Fan, er De her, Christiansen, det var en sjelden mand! Hvor fan gjør De av Dem om dagen – sitter hjemme og syr kanevas, hva?»

«Ja for det meste,» sa Torkild og lo.

Aksel blev forestillet for herrerne. Det var etpar ingeniører, en kontorchef og en disponent. Nogen forfærdelige fyrer, syntes Aksel, og han undret sig paa om det var Torkilds kamerater. Det slog ham forresten netop da, hvor broren var forskjellig fra dem og fra de fleste, han hadde kjendt – han syntes i det øieblik at der var et 7næsten degenereret præg over den andens slankhet og blekhet; hænderne med de spidse, lange fingre var sykelig hvite.

Alting forekom ham med en gang saa underlig uvirkelig. At han hadde forvildet sig op i denne norske provinsby, som han aldrig hadde set før i sit liv, for at søke sig hjem og slegt blandt vildfremmede – faren, søskendene, som han hadde dumpet ned iblandt for otte dage siden, var jo i virkeligheten vildfremmede for ham – et otte dage gammelt bekjendtskap, som han forsøkte at betragte som sine nærmeste, sa han til sig selv. Nu da disse frygtelige, provinsielle, utviskede kavalererne indstillet sig som tilhørende miliøet, var det hele i hans egne øine bare et taapelig, overilet indfald.


«Du er vist ikke videre begeistret egentlig over byen vor,» sa Torkild, da de gik hjemover i regnet.

«Jeg begriber bare ikke, hvordan I holder ud her,» svarte Aksel.

«Tja. Doris snakker om at hun vil til Kjøbenhavn og være der i vinter. Jeg har tænkt at tale med far om det. Hun er buden til at bo hos onkel Holgers – men jeg vet ikke. Ja ikke fordi – jeg kjender jo knapt de menneskene. Men jeg har tænkt paa at hun kunde faa gaa paa en husmorskole dernede –. Og jeg søker en post i Kristiania da, som jeg vist faar. Banken er interesseret i firmaet og den anbefaler mig.»

«Saa blir far alene her –» sa Aksel.

8«Der er jo absolut ingen fremtid i det at gaa her.»

De gik en stund og tidde stille. Den ene ventet paa at den anden skulde tale. Det blev Torkild som sa:

«Han blir nu forresten ikke stort mere alene end han er.»

Aksel saa op paa sin bror.

«Ja. Her er altid slik som du har set det disse dagene,» sa Torkild.

«Jeg har ikke hørt I har talt et ord med far – uden om musik.»

Torkild smilte:

«Ja det maa forresten være lite moro for dig – du sier jo du er ikke musikalsk. Rart nok forresten – mor var gjennem musikalsk hun og.»

«Det var vel saa ogsaa det eneste, de havde sammen,» sa Aksel. «Ja – og saa os.»

«Os.» Torkild smilte et slags skjævt lite smil. «Os har de aldrig hat – bare faat – og saa latt os gaa der. Far brød sig ikke om at ha os – og mor kunde ikke –.

– Aanei, ulykken kom nok snarest av at de var for like i mange stykker.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vaaren

Romanen Vaaren kom ut i 1914 og leses gjerne i sammenheng med essayet «Det fjerde bud» fra samme år. Temaet er ekteskapets betydning og etiske verdier som plikt, ansvar og trofasthet.

Rose Wegner og Torkild Christensen har kjent hverandre siden de var små. Vennskapet utvikler seg til kjærlighet og de gifter seg. Men etter en dødfødsel drives de fra hverandre.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1914 (nb.no).

Les mer..

Om Sigrid Undset

Sigrid Undset regnes som en av de store norske forfatterne. Hun debuterte med dagboks- og ekteskapsromanen Fru Marta Oulie i 1907, og forfatterskapet består først og fremst av romaner og noveller fra samtiden og historiske romaner fra middelalderen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.