Vaaren

av Sigrid Undset

V.

76Torkild gik nedover til kontoret en novembermorgen. Det var tæt taakeveir, saa væten la sig som dugg i vinterfrakkens luv.

Nedigjennem slotsparken gik folkestimen mot byen, – opover kom bare skolebarn. Folk strømmet gjennem taaken og blev borte paa etpar skridts avstand.

Torkild kjendte igjen de fleste mennesker fra dag til dag. Foran sig litt inde i skodden hadde han direktør Rings brede ryg – de to gik like fort og holdt avstanden. Den lille halvgamle damen med ildrød filthat var strøket forbi – stakkars, hun var vel paa kontor etsteds langt nede ved jernbanen, hun styrtet altid avsted som et jaget dyr. Og han hadde gaat forbi det unge forelskede par, som altid tok det med ro.

Han kjendte ogsaa skolebarna. De to stygge, søte smaapikerne med de store brune moreløine i de runde, rødlette apekatfjæs. Den lange spræke lyse gutten, der altid gik i en flok av kamerater og snakket høit og ivrig. Og den bittelille bleke gutten, som han hadde lagt merke til ihøst; en liten fyr, som pleiet somle omkring inde paa plænerne og samle op brogede lønneblad og kastanjer eller staa og stirre efter de to ekorn, som holdt til i parken. En dag hadde Torkild i forbifarten nappet luen av den vesle. Gutten saa op med et par forfærdede vasblaa øine:

77«Hvad sier de hjemme, for du altid kommer forsent paa skolen gut?»

Barnet saa ulykkelig paa ham.

«Hvorfor kan du ikke plukke op de kastanjerne, naar du gaar hjem da?»

«Nei for da kom jeg forsent til middagen vel – og saa har de andre tat dem ogsaa –» «Jasaa du. Du er nok en forstandig mand du, smaaen.»

Da saa smaaen saa hjerteskærende forfærdet op, at Torkild gav ham femogtyve øre og en formaning om at forbedre sig.

Siden spurte den lille gutten ham gjerne hvad klokken var, naar de møttes. Torkild rystet mørkt paa hodet, trak sit ur frem og holdt det op foran ham. Da pustet ungen et uhørlig tak og tok tilbens, stakkars liten, saa penal og bøker skramlet inde i voksduksranselen.


«Torkild.»

Han braasnudde:

«Rose! – Men i Herrens navn – er du her i byen –»

Han blev staaende og stirre. Ved gud var det Rose, som stod der midt i slotsbakken – i en sort gummikaape, med en sort skindhat paa sit lyse haar. Forbi dem randt menneskestrømmen, ut av skodden, bort i skodden –.

«Kjære dig – hvad i alverden betyr dette her –»

«Jo jeg skal paa kontoret jeg – nu skal du høre, men du, jeg maa gaa – kom skal jeg fortælle 78dig det. Jo bruket skal altsaa gaa ind i Bruntefors Bolag – dette maa du altsaa ikke si, men svenskerne har kjøpt det, men disponenten varslet mig for at jeg kunde se mig om efter noget andet i god tid. Og saa saa jeg i forrige uke en post i Aftenposten og den søkte jeg og fik brev i mandags, jeg kunde faa den, men den maatte tiltrædes straks. Det er hos Lahn limited – og jeg rikstelefonerte ind og saa snakket jeg med disponenten og saa pakket jeg i en fei og kom til byen iforgaars aftes og begyndte paa kontoret igaar –.»

«At du ikke varskudde mig da – saa kunde jeg møtt dig paa toget.»

«Nei jeg vilde overraske dig, ser du – jeg forsøkte at ringe dig op igaar flere ganger, men først var telefonen optat og siden saa var der en dame som sa, kontorchefen var optat i en konferance –»

«Hvis ikke den damen skal faa en dragelse –»

«Uf nei stakkar la hende slippe da! Uf det gaar med dragelser nede hos os, ser jeg – direktøren vor er vist forfærdelig maset –.»

«Jasaa! Jeg synes han er en fært hyggelig kar – ja jeg har bare snakket med ham nogen ganger vi skulde kjøpe no maskineri –. Men hør her du, kan jeg ikke faa møte dig ved kontoret klokken to – hvis du vilde gaa ut og spise middag med mig, vilde jeg synes det var svært pent av dig –»

«Ja tak du – det kunde være hyggelig. Forresten, de maa syns i pensionatet, jeg er en fælt utsvævende dame –.»

«Naada – hvor bor du forresten?»

79«Borte i Holtegaten – frøken Stenersens pensionat heter det. Det er bare for damer –»

«Aa fan –»

Rose lo:

«Ja der ser forresten litt fan ut der – men jeg har et noksaa pent værelse og der er billig –. Men ser du, Aksel kom opom igaaraftes, jeg ringte til ham og, og saa vilde han jeg skulde spise ute med ham –»

«Naa saan,» sa Torkild. «Saa du har truffet Aksel –»

De gik litt uten at snakke. Til Rose sa:

«Jeg spurte ham efter dere allesammen, men han visste ikke no. Doris hadde han ikke hørt fra siden hun reiste og dig hadde han ikke set paa over fjorten dage, sa han –»

«Det er nu forresten en overdrivelse – han var med mig opover til hytta søndag for otte dage siden –.»

«Dere sympatiserer vist ikke no videre, du og Aksel?»

«Aa jo da. Men ser du, naar man er vokset op langt fra hinanden, under rent forskjellige forhold, saa er det ikke saan – det at man vet man er brødre, er næsten iveien for at man blir kamerater – jeg hadde nær sagt, man er genert over det –»

«Aaja. Hører du fra din far nogengang – hvordan har han det?»

«Jotak. Han holder paa med boken sin. Og saa har han faat no oversat til tysk – det er han jo svært glad for –»

80«Det var da moro. Ja her skal jeg op – farvel da –»

«Farvel da, paa gjensyn –.»


Torkild sat og svinget i sin amerikanske skrivebordstol.

Jasaa – hun hadde været ute med Aksel igaar. Faen, faen at ikke frøken Pedersen kunde spurt hende om nummeret – eller sagt fra til ham. Den skidtkonferancen – det var jo bare denne fyren fra remfabrikken, som vilde ha en ordre. Hun var nu ogsaa saa dum, frøken Pedersen – aldrig kunde det nytte at diktere hende de engelske brevene heller, hun maatte saa altid skrive dem om –.

Han tændte lampen og saa igjennem posten. Naa – det meste kunde frøken Lindvik besvare paa egen haand – svaret til konsul Aas og kontrakten med Seymour fik han diktere hende og skrive de franske brevene selv.

Torkild stirret ut av vinduet. Oppe i kaapefabrikkens systue i bakgaarden sat de smaa damerne og sydde ved lys hele dagen i denne tid. Idag skimtet han bare de elektriske blus derover som gule flekker i taaken, han kunde ikke se syerskerne. Der var en liten lys vakker pike som lignet Rose saa av ansigt, stakkars hun var saa forfærdelig halt. Ute fra gaarden pep og knirket løpekranerne paa sine jernbjelker, vareheisen duret op og ned. Inde fra kontoret ved siden av klapret begge skrivemaskinerne i kor.

«Frøken Lindvik – aa vær saa snild at si 81til da, naar De faar tid – jeg har etpar brever –.»

«Kan ikke frøken Pedersen ta det da – jeg har saan masse for direktøren saa –»

Uf. Torkild satte sig igjen og tok en cigaret.

– Hun hadde været ute med Aksel. Ja der var jo ikke noget urimelig i at hun hadde ringt op Aksel ogsaa. Eller i at hun hadde gaat ut med ham – først. Skjønt – skjønt –. Mon hun sletikke hadde kunnet tænke sig, at han vilde hat vondt av det, naar han fik vite hun gik ut med hans bror, mens han selv ikke ante, hun var i byen engang. Hun kunde opgit sit nummer til frøken Pedersen, bedt ham ringe op –.

Aksel. De var ikke kommet hinanden nærmere, han og broren. Tvertimot – det som var begyndt at spire mellem dem den natten, det var visnet aldeles bort siden. Allikevel, det hadde da været mere end nat og whisky og en stemning. Kunde det være fordi Rose var kommet dagen efter.

I virkeligheten kunde han ikke peke paa noget som var hændt de fjorten dage Rose hadde været hos dem. Det var jo en selvfølge, at naar Aksel var der, kunde ikke hun og han bestandig gaa turer alene eller sitte og snakke bare de to, mens Doris holdt paa i huset. Det var ogsaa selvfølgelig at hun og Aksel hadde hat en hel del at snakke om – fælles kjendinger i Danmark og saan. Hun likte Aksel, det sa hun – og der var ingen grund, hvorfor de to ikke skulde like hinanden. Aksel hadde aldeles ikke gjort kur til hende – nei, Torkild 82hadde ikke mindste grund til at tro, broren skulde være forelsket i Rose Wegner. Tvertimot, de første gangene Eva var hos dem, hadde Aksel været temmelig indtat i hende. Han var jo blit lei hende i en fart – selvfølgelig.

Allikevel. Naar Rose var ute paa kjøkkenet og hjalp Doris, eller naar de to hadde gaat ned for at bade, saa var samtalen mellem ham og broren blit saa underlig tvungen. Der var ikke noget besynderlig i at Rose hadde bedt ham spille om aftenerne, det pleiet hun altid gjøre – hun visste jo det at han var glad i at spille for hende. Og det var svært naturlig at Aksel satte sig bort til hende ved vinduet – de holdt jo altid til borte ved det lille runde bordet der allesammen, naar de var i dagligstuen.

Der var den historien med seilturen – igrunden var det ikke noget det heller. Han hadde sagt det blaaste for haardt, han vilde ikke seile med Rose og Doris i slikt veir. Men de maste og vilde endelig utpaa og saa hadde Aksel spurt tilsidst om han kunde faa ta baaten – han hadde seilet meget i sundet og var forsigtig. Men da Torkild hadde svart, jaja, saa fik han bli med da, – den anden kjendte jo ikke fjorden – hadde Aksel set litt fortrydelig ut, da han svarte: «Vi kunde jo godt lade være – det var maaske ligesaa fornuftig.» Men Doris hadde absolut villet. Naa, der hadde ikke hændt andet end at de var blit vaate til skindet alle fire – og at Aksel hadde faat lære sig, at fjorden kunde være lei nok. Men han hadde gjort en bemerkning om det, da de gik 83op om kvelden for at lægge sig: «Du er nu meget forsigtig, Torkild – pigebørnene er sgu ikke bange av sig.» Og Torkild hadde svart: «Nei naar man ikke kan seile, er man aldrig ræd da.»

Men det var blit kjøligere mellem ham og Aksel efter den seilturen. Og straks efter Rose var reist tilbake til Wermland, hadde Aksel drat tilfjelds. Planen om at de to skulde bo sammen i Kristiania var aldrig blit berørt mere; stiltiende hadde de leiet i hvert sit pensionat.

Han hadde absolut ingen grund til at være skinsyk paa sin bror. Men han var det.


«Hvor gik dere hen igaaraftes da,» spurte Torkild, mens de drog opover mot Karljohan.

«Paa Teatercafeen, – ovenpaa.»

«Skal vi kanske gaa paa Speilsalen nu da, eller vil du heller et andet sted?»

«Nei –» Rose smilte litt. «Jeg har sandelig aldrig været paa Speilsalen – forresten, jeg hadde aldrig været paa Teatercafeen før heller.»

«Ikke det.» Torkild smilte. «Ja saa gaar vi paa Speilsalen da.» Han følte enslags skuffelse, idet han sa det. Det kunde jo absolut være like bra – det var bare det at han hele tiden hadde tænkt, de skulde gaa ovenpaa paa Teatercafeen. Men han hadde ikke lyst at gaa dit, naar hun hadde været der med Aksel igaar.

«Men hør nu her du Rose,» sa han da de hadde sat sig. «Nu faar vi jo bare to timer – ikke det engang. Kan du ikke bli med mig i 84teatret iaften, saa gaar vi nogensteds hen efterpaa, hvor vi kan sitte og snakke litt ordentlig sammen –»

«Tak – men du vet, jeg kan ikke række hjemom og klæ mig –»

«Jeg synes da du er pen nok som du er,» sa Torkild. «Det klær dig med snip. Jeg har ikke set dig med det før –»

«Er du gal du – jeg kan da ikke gaa i teatret med kontorblusen.»

Der var noget fremmed over hende i den uendelige hverdagslige dragten – en graa og blaastripet skjortebluse med snip og slips, mørkt spaserskjørt. Torkild hadde ellers altid hat et ubestemt indtryk av at hun ogsaa i sine klær var anderledes end andre – fra hun som liten løp omkring i de underlige brogede dragter, moren gav hende, og til de sidste aar, naar de bare saaes i sommerferierne, da hun altid gik lysklædt og barhalset. Naar hun talte, var det som hodets bevægelser paa den slanke, nakne hals, strupens fine bue, gav hendes ord øket eftertryk for ham. De klær, hun sat her i nu, var alvorlige og almindelige som en menig soldats uniform. Men likesom en uniform sluttet de efter legemet netop saa meget, at hendes skikkelses kraftige og runde slankhet blev aabenbar. Og Torkild syntes at den menige dragt bare fremhævet hendes ansigts særpræg – den brede hvite pande under det skilte, mørkegule haar, de vaakne, eftertænksomme og kjølige staalgraa øine under de fyldige hvite øienlok, som hun hævet og sænket litt langsomt og tungt. Det eiendommelige ved hendes ansigt var motsætningen 85mellem de rent barnslig runde og myke træk ellers, den sunde røde og hvite hud, og saa de fast optrukne bryn og den sjelden smukke, eiendommelige mund. Den var temmelig stor, men friskt rød og skarpt utmeislet, overlæben hadde den rene bue, under underlæben var der en liten vellystig søt grube som paa gamle venushoder.

Og mot ansigtets friske sanselighet stod øinenes svale og rolige blik. Mot legemets slanke rundhet hendes store magre hænder. De var fine og langstrakte av form, men sener og knoker vistes, og fingrene spidset ikke til, men endte i store, ovale negler. Torkilds egne hænder var lange og smale, men de var helt forskjellige fra hendes; paa hans skimtet aarerne blaa under huden, og neglerne var spidse og riflet.

Han visste med sig selv at han saa vek ut. Paa sæt og vis hadde han god figur, lang og slank og ledig, men han var litt flatbrystet og skuldrene for skraa. Og mot haarets tætte svarte hætte saa hans hvite hud sykelig skjær ut, de blaa øine var for lyse og munden for rød og fyldig, den smale, like næse var for kort – at haken var firskaaren og kraftig, kunde ikke redde ansigtet for et præg av svakhet.

Søsteren lignet ham – og han følte med urolig uvilje, hvordan hun maatte ta sig ut i andres øine – utfordrende og vergeløs.

Men Aksel lignet ikke dem – han saa ikke vek ut. Han var liten av vekst, sikkert ikke fuldt saa høi som Rose engang. Men han var tætbygget og muskelfyldig – Torkild husket brorens armer 86naar de fegtet, og hans smaa firskaarne, sterke hænder. Og Aksel hadde farens lave brede pande under brunt, kruset haar, og farens gulbrune øine, hans brede kraftige næse og hans lange og like, smallæbede mund. Aksel blev ogsaa rødsprængt og solbrun i ansigtet efter en eneste seiltur, mens han selv kunde ligge paa fjorden dag efter dag i vaarsolen eller ukevis paa fjeldet, uten at der la sig mere end en falmet gul skygge over hans bleke hud.

Mon Rose hadde lagt merke til – eller følt – forskjellen mellem ham og hans bror? Hadde hun set det allerede isommer – og hadde han selv set – at broren var sterkere, mere kampdygtig. Styrke maatte vel tiltrække hende, der selv var saa sund –. Var det dette som gjorde ham skinsyk, instinktivt og ubetvingelig, paa Aksel?


«Hvordan liker du at være kommet tilbake til byen da?»

«Ja –» Rose smilte litt. «Igrunden saa har jeg jo aldrig bodd i byen, vet du. Bo hos mamma var jo ikke at bo i Kristiania –»

Torkild nikket.

«Jeg kjender jo igrunden ikke et menneske her. Vet du hvem som bor i pensionatet hos os – frøken Antonsen, som var bokholderske hos Lande & Ludvigsen, du vet den første posten jeg hadde. Tænk jeg var saa glad for at træffe hende – hun var forresten svært søt mot mig ogsaa. Og da hun fortalte om de gamle kameraterne dernede – hun er der endda hun – jeg vet ikke, det var akkurat som det skulde være mine kjæreste venner 87allesammen, endda jeg var jo aldrig noget sammen med dem dengangen – men det er jo næsten de eneste mennesker jeg kjender. Jeg merket forresten hvor gammel jeg maa være blit – dengangen syntes jeg jo Anna Antonsen var en ren oldinginde – og nu vi begge er blit fem aar ældre, syntes jeg næsten vi var jevnaldrende –.

Det er forresten et komisk menageri, saant damepensionat. Der er en bergenserinde paa værelset ved siden av mig, jeg husker ikke hvad hun heter. Tænk imorges kom hun ind mens jeg klædte mig, hun vilde laane nogen haarnaaler. Og saa slog hun sig ned uten videre, gav sig til at se paa tingene mine, spurte om alle fotografierne – «er det kjærester det der,» sa hun, «gid for noen nydelige fyrer» – det var det sidste billedet av dig og saa et av Bengt Stenbock i uniform – var det ikke komisk?»

Torkild smilte:

«Jeg liker forresten ikke rigtig den der Bengt –»

Rose la hænderne mot hinanden og smilte underfundig:

«Sandt at si du – det gjør forresten ikke jeg heller. Jeg tilstaar, jeg hadde sat op billedet – ja fordi jeg syntes selv, det var en pen fyr – saan noksaa dekorativ –, med uniformen og det hele. Men da hun bergenserdamen sa det –»

«Naa?»

«Ja –» hun lo. «Saa bestemte jeg mig til at putte ham i skuffen.»

«Skaal,» sa Torkild.

Hvis ikke hun var det søteste i verden –. Nu 88kom de jo til at gaa ifølge nedover til kontoret hver morgen næsten – naturligvis! Det kom han pludselig til at tænke paa. Selvfølgelig, det blev ham som fik se hende hver dag; han skulde faa hende opover med sig om søndagene, de skulde ha det som i gamle dage, hun skulde komme og snakke med ham som hun hadde snakket til ham mens de var halvvoksne. Det skulde bli ham og hende igjen – der var jo ingen anden for nogen av dem. Han var hendes – og hun var hans, bare at hun ikke visste det endda. Deilige jentungen hans!

«Forresten saa trodde jeg, Stenbocks var dine aller intimeste venner,» sa han.

«Briten ja – jeg er forfærdelig glad i Briten. Og forresten saa er der meget ved Bengt som jeg liker rasende godt. Men –» hun lette litt efter ordene. «Ja du forstaar, Bengt betyr jo ikke noget for mig, uten netop det at han er Britens bror –»

Torkild smilte:

«Og du betød naturligvis adskillig mere end Britens veninde –»

Rose svarte ikke straks. Saa sa hun:

«Kan du ikke skjønne, da hun bergenserdamen sa det – saa syntes jeg det var flaut – jeg syntes det var litt, jeg vet ikke hvad jeg skal kalde det – at jeg hadde sat op det fotografiet av en mand, som jeg ikke bryr mig no større om, bare fordi han pyntet med et pent ansigt og en gjil uniform –»

Igjen smilte han:

«Altsaa, alle dine veninders brødre forelsker sig i dig –»

89Rose saa brydd ut:

«Men Rose – jeg skal ikke kastes ut, skal jeg vel det – fordi jeg bare er en bror til en veninde og bergenserdamen kalder mig en pen fyr –»

Rose svarte fort, uten at se op:

«Du vet da godt, Torkild, at jeg bestandig har syntes, jeg var igrunden meget mere din veninde end Doris .»

«Det var pent sagt av dig, Rose. Faar jeg lov at kysse dig paa haanden for det?»

Rose løftet hodet og saa litt usikkert paa ham, likesom uvilkaarlig la hun sine hænder ned i fanget. Torkild sa fort:

«Hør her, jeg skal ikke plage dig med det du vet. Jeg skal forpligte mig til ikke at snakke om det paa et halvt aar. Vil du være sammen med mig da – ikke putte mig i en skuf eller stænge mig inde i et album saa at si med gamle fotografier fra fortiden –. Kan vi ikke være venner som i gamle dage – som vi var da vi var barn og da vi var ganske unge – mens din mor levet –.»

Rose sat taus en stund og saa ham forskende ind i ansigtet.

«Aa Torkild. Du vet jeg er forfærdelig glad i dig. Jeg er ikke saa glad i noget andet menneske som jeg er i dig. Men ikke paa den maaten du mener – jeg vet saa sikkert jeg blir aldrig glad i dig paa den maaten. Jeg vilde næsten ønske jeg kunde. Men jeg vilde helst du skulde forstaa, hvordan det er. Dig har jeg jo kjendt saa længe jeg har levet næsten og holdt av dig bestandig – paa samme maaten som jeg holdt av mamma – 90saan som jeg vilde holdt av en bror, om jeg hadde hat nogen. Aa, men Torkild du –.» Hendes unge ansigt blev pludselig forandret, der kom et drag av søt og smertelig sanselighet over den fyldige mund, og hun sænket øienlokkene:

«Jeg vet, jeg kunde holde av nogen paa en anden, anden maate. Jeg vet, jeg kan føle noget, jeg aldrig har følt før –. Og jeg længes efter det – jeg længes efter noget som skal forandre mig. Jeg har jo været den samme, den samme bestandig. Jeg blir ikke en anden, naar jeg er sammen med dig –.

– Da jeg traf Bengt, saa tænkte jeg kanske det var ham –. Derfor syntes jeg dette med fotografiet var saa ekkelt ogsaa – isch –.

– Aa Torkild –» hendes stemme blev pludselig svak og klagende –. «Tænk hvor mit liv har været det samme bestandig. Mamma døde og jeg kom til at bo i pensionat mellem fremmede mennesker, og jeg fik denne posten i Sverige og kom dit – men det var det samme – blev ved at være den samme, skjønner du. Aa Torkild, tænk at der er aldrig hændt mig noget –.»

Torkild møtte hendes øine:

«Ja Rose. Men jeg har ogsaa kjendt dig bestandig, vet du. Og den eneste ting som er hændt mig, og det som er saa meget, at der ingenting kan hænde mig, som forandrer mig mere – det er det at jeg kom til at elske dig. Det forandret mig, og det forandret dig for mig, og min egen barndom kom i et nyt lys og min fremtid og alt i verden – da jeg saa, at jeg elsket dig som jeg har 91kjendt og været glad i bestandig. Slikt kommer ikke utenfra, fra andre mennesker – det som sker, det sker i en selv –.

Men jeg skal ikke snakke mere om det. Jeg skal ikke plage dig. Og naar du er sammen med mig, skal du huske paa, at du er meget andet for mig end den jeg elsker. Husk at din mor var like meget for mig som min egen stakkars mor –.»

Opvarteren bragte kaffen i det samme. Rose skjænket den og de sat litt uten at snakke. Til hun hvisket som uvilkaarlig:

«Jeg bilder mig ind, jeg skal møte nogen en dag og da skal alting i mig si, gaa til ham, gjør alt han vil – du er hans eiendom som en ring paa hans finger, han kan ta dig og bære dig eller han kan lægge dig fra sig – men du er hans –.»

Torkild saa ikke paa hende og han svarte sagte:

«Det er vel slik for nogen mennesker –.»

Saa rystet han paa hodet og lo:

«Saa skal jeg ikke snakke mere om det. Vil du altsaa gaa paa Frognersæteren med mig iaften da –.»

Rose tidde stille.

«Som gamle venner –» smilte Torkild opmuntrende.

«Som gamle venner –» hun forsøkte ogsaa et litet forsigtig smil: «ja tak.»

De reiste sig begge to. Og han sa endda smilende:

«Og faar jeg lov at kysse dig paa haanden da – som gammel ven – i anledning kontrakten –.»

92Hun rakte ham sin haand og saa alvorlig, forlegent paa ham, da han bøiet sig og kysset den Men han lo overmodig.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vaaren

Romanen Vaaren kom ut i 1914 og leses gjerne i sammenheng med essayet «Det fjerde bud» fra samme år. Temaet er ekteskapets betydning og etiske verdier som plikt, ansvar og trofasthet.

Rose Wegner og Torkild Christensen har kjent hverandre siden de var små. Vennskapet utvikler seg til kjærlighet og de gifter seg. Men etter en dødfødsel drives de fra hverandre.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1914 (nb.no).

Les mer..

Om Sigrid Undset

Sigrid Undset regnes som en av de store norske forfatterne. Hun debuterte med dagboks- og ekteskapsromanen Fru Marta Oulie i 1907, og forfatterskapet består først og fremst av romaner og noveller fra samtiden og historiske romaner fra middelalderen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.