Vaaren

av Sigrid Undset

VI.

Torkild stanset nede paa vandet og ventet litt spændt paa Rose. Idag paa nysneen hadde hun greiet kleverne, men hun dat vel i den sidste dumpen.

Hun kom susende ut mellem granerne – i en sky av sne, hun skrubbet med staven alt hun orket. Over den første dumpen seilet hun, i den andre sjanglet hun fælt forover og fegtet med armene – sesaa, nu gik hun vel paa næsen – nei – hun klarte sig da.

«Ja nu kan du da si du har staat Tryvandskleverne,» sa Torkild.

«Jamen det blir visst ikke mere end denne ene gangen,» svarte Rose mismodig.

«Det er akkurat det du ikke skal tro – du dætter bare, fordi du venter hele tiden at naa falder du. Og saa du rider paa staven altid –.»

«Ja,» sa Rose føielig. Hun svarte beredvillig ja til alt Torkild sa, naar de var paa ski sammen, og rullet gladelig ved den aller mindste smule anledning.

De tok utover vandet.

«Gaa bakefter mig du,» sa Torkild. «Er ikke det bedre –»

93«Jeg vil heller gaa ved siden av dig. Det er saa vakkert at se utover den nye, rene sneen –.»

«Jaja – bare du ikke blir for træt saa – den blir tung for dig at gaa i, ser du.»

De gik tause, med øinene fæstet paa de to par skibauger, som pløiet op den dype, bløte nysne. Staverne sank i den urørte hvite flate og slængte op smaa dotter for hvert tak. Hele dagen hadde det veltet ned med sne, og endda stod himmelen blytung og truet med mere – aaserne rundt vandet var skoddegraa av de vældige fonner, som dækket og tynget trærne.

Det saa ikke ut som nogen hadde gaat over vandet, ialfald ikke de sidste timer. Og ikke et menneske at øine utpaa, uten to smaa svarte mænd, som strøk fort indover under den anden bredd og blev borte i skogen.

«Tror du det var Lund og Helsing,» spurte Rose.

«Nei jeg tror det var Kjendligutterne. De andre er sikkert ifølge med Betzy og Aagot ogsaa. Og de gaar altid over Frognersæteren da –.»

Saa gik Rose og Torkild og tidde igjen. – Det var lørdagskveld sidst i april og det var akkurat saavidt det ikke klabbet under skierne. Inde i skogen laa smaabjerken bøiet tvers over løipen med toppen begravet i sne. Og hvert øieblik fik de et dryss over sig fra granerne.

Mørket faldt fort. Da de kom frem paa høiden, kunde de netop skimte dammen som en liten rund lysere flek i det lysegraa mørke. Der var ikke lys i hytten, tydeligvis var de de første.

94Da Torkild laaste op, slog luften isnende og raa imot dem fra det mørke rum. Han tændte hængelampen og begyndte at gjøre op paa peisen.

«Fan at de ikke er kommet da – saa bikjekaldt her er, og du er vaat –.»

«Aa det gjør ingenting, Torkild –.»

«Men her blir straks bedre,» trøstet han. «Sæt dig bort til peisen nu og byt paa føtterne, mens jeg gaar efter vand –.»

Da han kom tilbake, hadde hun begyndt at pakke ut av rygsækkerne. Han hentet kaffekjel og stekepande.

«Nu sner det igjen. Vi kan lave det herinde, saa slipper jeg at tænde paa komfyren. Eller vil du vi skal vente til de andre kommer?»

«Nei hvorfor da? – Kanske de andre sletikke kommer,» sa hun om litt.

Torkild hadde tænkt det samme. Og han spurte:

«Vilde du synes det var leit?»

«Nei.» Rose svarte fort og blev rød. Og hun spurte avledende: «Hvad kan jeg hjælpe dig med?»

«Tak vil du steke koteletterne, saa skal jeg dække. Vi kan flytte det lille bordet hen til peisen og spise paa, ikkesandt?»

Torkild bar ind tallerkner og kopper fra kjøkkenet og dækket, mens Rose lavet maten. Det var bare tøvet at bry sig om det – hvad skulde det kunne gjøre, om hun og Torkild blev alene her inat. Dersom ikke de andre kom opover imorgen heller, saa kunde det jo netop være hyggelig. Ialfald 95ønsket hun, de slap frøken Helsing – hende likte hun nu engang ikke –.

Det vilde allikevel ikke rigtig gaa med samtalen. Torkild sat og faldt i tanker – og det var ikke Roses sak at holde en liten samtale om alslags ingenting igang. Saa efter de hadde spist og tat av bordet, sat de og tidde stille, mens de røkte og saa ind i peisvarmen.

Til Torkild med en gang spurte:

«Var det ikke tolvte november du kom hit til byen –?»

«Jo,» sa Rose sagte. Og hun saa ned og føiet til: «Jeg sat netop og tænkte paa det samme –.»

«Neinei – du maa ikke tro, jeg vil benytte mig av situationen. Jeg skal ikke snakke om det nu.»

«Jo.» Rose saa fremdeles ikke paa ham. «Det er over seks maaneder siden. Og det er bedre at snakke om det, siden vi begge tænker paa det. Jeg er kommet til at tænke paa, at det var ikke rigtig av mig at ta mot det dengangen. Jeg har tat imot alt mulig av dig – venskap og kameratskap – uten dig vilde jeg været forfærdelig ensom her i byen, det vilde være frygtelig for mig at undvære dig. Men det er jo ikke like parti – naar jeg er tilfreds med det, saan som vi har det og ikke ønsker nogen forandring – mens du gjør det –.»

«Jo Rose, det var rigtig av dig. Du kan da vel ikke tænke dig andet end at jeg er glad for hver gang jeg ser dig og er sammen med dig. Kan du tænke andet end at jeg er glad for at 96være sammen med dig her iaften – selv om jeg ikke kan la være at tænke paa at denne kvelden kunde være endda tusen ganger bedre –.

Herregud Rose – mellem os kan det da ikke være forbi – du mener da ikke at vi to skulde kunne skilles og bli fremmede for hinanden – med alt det vi har levet sammen – fordi om jeg sier, jeg elsker dig, og du svarer, jeg elsker dig ikke –.

Gud skal vite jeg elsker dig. At jeg ønsker og eie dig helt og holdent. Men glem ikke hvor meget av dig og dit jeg eier fra før – og at du eier hele mig. – Der er da noget mellem os, som aldrig kan tilintetgjøres. Selv om du gik hen og gav dig til en anden – vilde du ikke føle, at der var noget av dit, som tilhørte mig – du kunde ikke slette mig ut av dit liv, kunde du vel –?»

Rose drog pludselig pusten tungt. Og hun løftet hodet og stirret paa ham et sekund med underlig svimle øine:

«Torkild –» der var en undertrykt voldsomhet i hendes stemme. «Jo du, jeg tror – saa uendelig meget det er, som du snakker om, alt som har været mellem os to – jeg tror den dag kunde komme, som slettet det alt ut av mit liv!»

Hun snudde hodet bort og hendes hænder tok haardt om stolkarmene.

«Det er jo det som jeg selv synes er det oprørende Torkild. Jeg føler at slikt kunde ske – og jeg ønsker det skulde ske. Jeg længes efter det!»

De blev sittende stumme begge to. Varmen 97spraket i vedskierne, det raslet med en liten skjør lyd, naar det brændte træ faldt sammen. De saa ikke paa hinanden – men naar Torkild bøiet sig frem og stelte med baalet, la nye vedskier til og saan, stirret Rose paa hans ansigt. Den fast sluttede mund, øienhaarenes mørke skygge nedpaa kindet – igrunden, hvor vakker han var. Og pludselig sa hun sagte:

«Jeg kan ikke for det. Torkild. Jeg er træt av mig selv – av at jeg altid er alene med mig selv. Om jeg gik bort til dig nu – lot mig kysse av dig og omfavne av dig og bad dig ta mig i armene dine –» hun drog en bue om sig med haanden – «der vilde være noget imellem os allikevel som jeg hadde en skal utenom mig –. Og det er forfærdelig at føle det saan, og du kan ikke rive mig ut av mig selv – men jeg kan ikke la være at ønske, der skal komme en som kan.»

Torkild vendte sig mot hende:

«Ske hvad der ske vil Rose – saa elsker jeg dig. Og jeg kommer aldrig til at ønske, at jeg ikke gjorde det.»


Torkild laa vaaken og urolig. Hun sov vel sagtens trygt for længe siden nede i det lille kammerset.

Det var sandt, hvad han hadde sagt. Han var glad, hvergang han var sammen med hende. Deres forhold, slik det var, var bedre end ingenting – men altid hadde han jo igrunden betragtet det som midlertidig. For alvor hadde han aldrig et 98øieblik tænkt andet end at han skulde vinde hende tilslut –. End si, at der skulde komme en anden –.

Nu i denne natten følte han for første gang angsten for virkelig at miste hende –. Og han visste han orket det ikke og han syntes han var istand til hvad det skulde være for at ta hende –. Alle midler vilde være ham like gode –.

Gaa og vente, som den lojale, trofaste barndomsven – det hadde han kunnet saa længe han trodde, hun visste ikke hvad kjærlighet var. Han hadde blit ved at se hende som barnet fra fru Wegners stille stuer, en liten pike, som lekte paa en strandbredd av livet, plukket op alt som skyllet ind derutefra, saa paa det med forskende, aarvaakne øine, ordnet og gjemte det i sit sind. Men han hadde trodd hun var rolig, hendes længsel efter at leve selv ikke vaaknet – og at naar den vaaknet, saa skulde han være der –.

Men hun visste, hvad kjærligheten var – omskaperen, nyskaperen, omvelteren. For ham hadde den omskapt hans ulykkelige barndom til et yndig sagn. Hun forlangte den skulde skape hende en ny verden. Aaja – hun maatte vel forlange det. Hendes barndom var levet i et drivhus, sin ungdom slet hun op i et arbeide, der hidset hendes nerver uten at utløse hendes energi. Og veien var stængt for hende til det arbeide, hvor hun kunde bruke sin krop og sin egen hjerne, hun hadde bare et at vente som kunde fylde hende med bevisstheten om at hun levet – levet med hver fiber og trævl av sig selv, med hver evne spændt mot et maal, som det var umaken værdt 99at kjæmpe for, med hver følelse stigende til sin ytterste evne –.

Hun længtes altsaa –. Bort fra ham, fordi han hadde været i hendes liv bestandig – det lille stille liv –, der aldrig kaldte paa noget ubrukt i hende selv. En dag kunde længslen ta magten fra hende – hun kunde svimle, saa de kolde, klare øine forvirredes – da kunde det bli den første den bedste. – Eller hun kunde bli træt av sin egen længsel, som aldrig fandt et maal – og det kunde bli ham, som hun træt gav sig over til –.

Ogsaa av ham kunde hun la sig overrumple –. Ja han visste at det kunde ske. – Ved gud, spillet var i fuld gang mellem de to. Han visste ikke om han spillet ærlig. Hun gjorde det. Hendes tillid til ham var ubegrænset. Hun hadde sagt ham, at alt som var imellem dem, det var hun villig til at gi bort for det hun ikke kjendte. – Han – han visste at han bare vilde forsøke at stænge hende inde i hendes lille verden – og ta hende den stund hun blev for træt til at længes – længer.

Han orket ikke ligge og tænke paa det mere. Det var bedre at gaa ned og ta en bok – han hadde bøker liggende heroppe, fordi han og Helsing hadde været alene paa hytten nu de sidste søndagene paa vaarføret.

Men da han kom op igjen med boken, var det for koldt til at ligge og læse. Han svøpte sig ind i uldteppet og forsøkte at sove.

Hun laa og sov nedenunder. – I mørket iaftes, 100da de stod nedover den sidste kleven og han støttet hende – alle de gangene paa skiturerne, naar han hjalp hende op – aa den flygtige berøring av hendes deilige, slanke, faste legeme –. Et aapenbart forsøk paa at overrumple hende – det var bare at han ikke turde. Han turde ikke resikere hendes tillid – for det var ved hendes tillid at han mente at snike sig ind paa hende –. Det var ikke bedre end vold –. Det var bare feigere –. For han visste, inat visste han saa skrækkelig visst, at hun kom aldrig til at bli hans fordi han var den hun længtes efter –.

– Forhaabentlig blev der ikke no kjedelig snak om det, selv om det skulde spørres, at de hadde været alene paa hytten inat. Lund og Helsing var han ikke ræd for. Men Betzy, Betzy – forhaabentlig kom hun ikke. For Betzy kunde naturligvis ikke holde sin kirsebærmund –.


Han sovnet sent, og det første han hørte da han vaaknet, var Betzy Helsings stemme nede fra stuen. Hun snakket med Rose.

«Nei det klabbet ikke da vi gik opover,» sa Rose, «ja det var jo ikke fint føre netop. Men De vet jeg bryr mig ikke om at det skal gaa saa fykende.»

Torkild aabenbaret sig paa stigen.

«Der har vi ‘n sandelig,» ropte Betzy. «Lorens og Nils svor paa du vilde sove rundt idag, men jeg sa, naar ‘n lugter kaffen, kommer’n nok for en dag, sa jeg.»

«Ja dere er noen flinke smaapiker,» gjespet 101Torkild, Rose, Betzy Helsing og Aagot Holm-Hansen hadde frokostbordet færdig.

«Ja det er frøken Wegner som har æren av det, hun hadde kaffen paa, da vi kom –.»

«Hvor blev det av dere igaarkveld da?»

«Jo jeg hadde været paa dansemoro igaaraftes ser du,» – Betzy førte ordet. «Jeg sier dere altsaa paa forhaand, at naar jeg har spist, saa gaar jeg ind og lægger mig og saa sover jeg i hele dag. Men saa var mamma saa grætten imorges saa jeg gad ikke sitte hjemme idag, og saa gik jeg allikevel, da de andre kom bortom mig –.»

«Naa – hadde du det moro da?»

«Uf nei, det var saanne dumme herrer saa. Neimen si om dere kjender løitnant Løkke, Finn Løkke – tænk at den manden tror ikke jeg er rigtig ret i hodet. Han var altsaa saa rasende forlibt i mig hele aftenen, og saa vilde han endelig følge mig hjem, og det lot jeg ham faa lov til, for stakkar, hvorfor skulde jeg ikke unde ham den lille glæden. Men maa jeg by dere det, saa vilde han endelig kysse mig –.»

«Jaja,» sa Nils Lund. «Du undte ham nu vel den lille glæden ogsaa da!»

«Uf hold kjæft da gut. Det er fært Nils, at du aldrig kan indse, du skal ikke forsøke paa at være morsom, for det ligger ikke for din stemme. – Nei jeg sa meget værdig, at jeg kysser av princip ikke herrer som jeg ikke er dus med –.»

Betzy storlo selv. «Torkild, du skulde altid gaa i hvit switter, du vet ikke hvor pen du er med det. Aa frøken Wegner, si han skal gaa i hvitt altid 102da – det er rent moro at se no saa pent. – Jeg sætter mig bort til dig jeg Torkild, for du skjærer brød saa nydelig, Nils og Lorens de skjærer saanne stomper, at jeg kan ikke bite av dem engang –.»


Torkild hadde leiet hytten sammen med Lund, Helsing og Fjeld. De tre andre hadde hat den etpar aar allerede, og der var en hel flok av deres venner og veninder som var stamgjester der, da han kom til. Og veninden Betzy regjerte deroppe, som det var hende der eiet hele hytten. Hun var enslags kusine til Lorens Helsing, og Albert Fjeld var desuten forelsket i hende til opover begge ørerne.

Torkild hadde truffet hende tidlig paa høsten, før Rose var kommet til byen. Og de hadde danset sammen, og hun danset briljant, og hun hadde straks forkyndt at hun likte ham og foreslaat dus – eftersom hun var dus med alle de andre i hytten.

Selv likte han hende – rigtig godt paa et vis. Hun var ubetinget ganske pudsig, og hun hadde fra første gang av overøst ham med sin veltalenhet paa en maate, som hadde smigret ham, fordi hun var den, som alle de andre kurtiserte. Han hadde savnet hende, da hun pludselig gjorde sig usynlig – hun hadde fundet nye og bedre jagtmarker, sa Lorens Helsing. Da saa Fjeld straks efter reiste til Amerika, hadde hele sværmen av hans veninder og venner omtrent helt holdt op at komme i hytten. Og igrunden likte han sig bedre deroppe bare med 103Lund og Helsing. Ja de var enige om det alle tre, at det var egentlig noksaa hyggelig at ha fred paa hytta.

Især da saa Rose kom, hadde han været glad for at det var blit slut paa levenet. For det hadde hun unegtelig ikke passet op i. Men Lund og Helsing var hyggelige gutter; Rose likte dem, og de likte hende, ja Nils Lund var til og med noksaa forelsket i hende, men han respekterte Torkilds ældre rettigheter, og det faldt ikke Torkild ind at være skinsyk paa Lund. Og Rose drog tappert ivei med dem indover til Kikut og Kobberhaugene, satte utover hvorsomhelst uten at blunke, rullet og lo over sin egen umulighet – hun hadde omtrent ikke hat ski paa benerne før, for skisport hadde hendes mor anset for noget meget livsfarlig og strengt forbudt. Og de lo av hende og smaabandte, men de tok hende det ikke saa forargelig op, for syt eller ugreier var der aldrig med hende. De hadde hat det rigtig hyggelig sammen vinteren utover, de fire.

Men saa en dag i februar var Betzy dukket op igjen, selvfølgelig med den uundgaaelige Aagot i hælene. Og siden hadde hun været oppe hos dem omtrent hver søndag.

Fra første dag av hadde der været en stilfærdig, velutviklet antipati mellem de to unge piker. Det vil si, Betzy var altid overstrømmende venlig mot Rose. Søte frøken Wegner, sa hun, og undertiden sa hun du og Rose, likesom av forsnakkelse, og rettet det og bad omforladelse. Og Rose sa, jeg ber, og foreslog ikke dus. Hun var utsøkt høflig 104og forekommende mot Betzy og uttrykte aldrig overfor Torkild eller de andre, at hun misbilliget frøken Helsing.

Men i al stilhet misbilliget hun den anden fra top til taa, med alt hendes væsen og hendes jargon og hendes gjerninger.

Pen var Betzy ikke akkurat, men hun tok sig ut. Hun hadde litt utslet, det saa ut som det kom av at huden var for fet, og ansigtet var saa lubbent at øinene likesom var litt gjengrodde. Men saa smilte de øinene altid, og munden var bitte liten og aldeles yndig, haaret askeblond, litt fettet og tilbøielig til at flise sig, men der var en masse av det med tillæg av valker og løskrøller, og hun hadde en rund og lubben, nydelig liten figur, hun danset henrivende, stod paa ski som en præmiegut, og saa var hun trods sine fireogtyve aar syttenaarig i al sin tale og al sin færden – kanske i sit sind og, skjønt Torkild tvilte litt paa det. Han tvilte ogsaa litt paa, at hun var akkurat saa naiv og uskyldig, som hun lot til – det var litt merkelig med alt det hun skravlet om og saa efterpaa kvidret. «Kjære dere – var det no farlig da – sa jeg no galt – fy dere er ekle –.» Men herregud, derfor var hun jo like moro, hun var gudskelov hverken hans søster eller hans kjæreste –.

Veninden, Aagot, syntes ogsaa valgt av politik. Skjønt, Betzy var ialfald forfærdelig snild mot Aagot og vilde aldrig ut paa no moro, uten Aagot skulde være med. Men hun gav ialfald en udmerket folie for Betzy. Ikke fordi, Aagot danset endda bedre og var like flink paa ski. Men 105hun gjorde absolut ingenting ut av sine færdigheter – liten og spinkel og blek og faamælt fulgte hun Betzy som hendes skygge. Helsing paastod til og med, at hvergang Betzy var forelsket, forelsket ogsaa Aagot sig i gjenstanden, men bare for at sekundere Betzy, hun opererte aldrig for egen regning.


– «Hvad fan er det for no stinkende, du har paa dig Betzy,» ropte Helsing over bordet. «Fy til rakkeren, hvad er det for no?»

«Si om det er sandt – Torkild – er det saa fært? Mamma sier, det er saan styggedameparfym, jeg kan ikke gaa med det paa mig – jeg fik det av Larsen, da han kom fra Paris, det har saant langt fransk navn som jeg ikke kan uttale. Torkild, er det fydamelugt, kjend?» Hun la sin haand over hans ansigt.

«Fy, sier jeg ialfald – den var ikke bra –.»


Siden, da Torkild kom ut paa kjøkkenet, stod Lund med opbrættede ærmer og vasket op. Da han saa Torkild, lo han – sin lille rare kneggende latter.

«Naada?»

«Neida, det var ikke no –.»

«Hvad fan flirer du efter da da – er det mig?»

«Nei det er bare smaapikerne – det er pudsig, naar damer er uvenner om en fyr –»

«Nei hør naa her, nu sier jeg som Betzy, du skal ikke forsøke at være morsom.» Han taug litt. «Hvis du mener at Betzy forsøker at erte op 106Rose, det kan sgu gjerne være –. Men hun kan desværre spare umaken.»

«Haha. Bare gjøre kur til Betzy du, saa faar du se. Rose likte fan saa litet at Betzy klappet dig lel –.»


«Tøis,» sa Torkild og gik ut med vasbøtterne.

Tøis, blev han ved at gjenta. Det var nok ikke saa vel heller, at hun var skinsyk paa Betzy – endda hun likte ikke at Betzy lot saa intim mot ham. – Forresten, skinsyk kunde hun jo godt være, fordi om hun ikke var forelsket i ham –.

Veiret hadde letnet – der seg et blekt solstreif utover aasernes hvite skogbølge. Han saa op – en enkelt straale lekte i de hvite lutende grene over ham, og himlen blaanet svakt høit oppe, hvor skydækket likesom smeltet til et tyndt, tafset slør. Rundt i skogen skred hele tiden sne fra grenene med en blid, puslende liten lyd.

Bittelitetgrand tinte det ogsaa. Med længe imellem klunket en og anden draape, som dryppet ned borte under hyttetaket.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vaaren

Romanen Vaaren kom ut i 1914 og leses gjerne i sammenheng med essayet «Det fjerde bud» fra samme år. Temaet er ekteskapets betydning og etiske verdier som plikt, ansvar og trofasthet.

Rose Wegner og Torkild Christensen har kjent hverandre siden de var små. Vennskapet utvikler seg til kjærlighet og de gifter seg. Men etter en dødfødsel drives de fra hverandre.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1914 (nb.no).

Les mer..

Om Sigrid Undset

Sigrid Undset regnes som en av de store norske forfatterne. Hun debuterte med dagboks- og ekteskapsromanen Fru Marta Oulie i 1907, og forfatterskapet består først og fremst av romaner og noveller fra samtiden og historiske romaner fra middelalderen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.