Vaaren

av Sigrid Undset

VIII.

120Torkild hadde kløvet op paa hyttetaket, og der sat han lænet op til skorstenspipen og lot sig solsteke.

Det var middagsstilt og midsommerhett. Orekrattet nede omkring dammen var tæt og mørkt av løv nu, saa der syntes bare en stripe av vandet over, hvitglitrende av solbrand. Granskogen bak stod og drak sol, med nye lyse aarsskud paa grenene. Og ned igjennem uren blomstret høisommerens kraftige og sterkfarvede vekster, gjeterams og graablaa lushat.

Der var ikke lyd, uten en svak liten sus i trætopperne og saa insekternes surring – der stod en sky av mygg nede mot orekrattet, sindsforvirret danset den op og ned, blev usynlig i skyggen og røk gylden op i solskinnet igjen.

Klokken var bortimot et. Kanske kom der ingen. Kanske ikke Betzy kom allikevel.

Torkild tændte snadden – stak paa lek fyrstikken til det solsvidde græs paa hyttetaket. Ilden løp bortover, usynlig næsten i solskinnet, men straaene blev svarte og faldt sammen i aske. Han klappet ut varmen med haanden. Ikke leke med varmen – ak ja.

– Han skulde været alene med Betzy heroppe idag. Alene med sin forlovede. Og det var Betzy.

121Han var træt av at tænke om og om igjen hvordan det var gaat til at han nu var forlovet med Betzy Helsing.

Iforgaars var det fire uker siden den natten det hændte. Og da han om kvelden gik utover til Ramms, hadde han neppe tænkt paa hende et sekund.

I det hele, han hadde jo aldrig husket paa hende, naar han ikke var sammen med hende. Hændte det at hans tanke streifet hende, ja saa smilte han litt som man gjør, naar man mindes en hyggelig bagatel. Aa ja – forresten, sommetider naar han var træt av sit eget tungsind og dødtræt av denne historien med Rose, saa hadde han længtet litt efter Betzy og hendes smil og hendes jargon. Denne kyssingen mellem dem var jo ogsaa bare en jargon –.

Han hadde været træt og uoplagt den aftenen han skulde paa dansemoro til Ramms – det var i anledning de hollandske sjøofficerer. Men han var gaat, fordi han pludselig ikke orket at være alene med sig selv længer. – I flere uker hadde han ingen villet se – ikke Rose engang. –

– Hende hadde han været i teatret sammen med en aften like før Nationalteatret lukket. Han hadde spurt efter Aksel, og hun var blit rød, da hun svarte, hun hadde ikke set ham siden den kvelden de hadde været paa Frognersæteren sammen. – Han hadde jo skjønt grunden. – Men det hadde ikke beroliget ham – tvertimot. Han syntes Rose var indesluttet og fortænkt. Og han undredes, angret hun? Hadde denne Aksels maate 122at ta tingene paa – dette enten-eller – gjort indtryk paa hende – vokset Aksel for hendes fantasi? der var motsætningen til hans ydmyge efterhængen –. Men det var jo dog ikke med Aksel som med ham – Aksel var en ny bekjendt og han – ogsaavidere, ogsaavidere, evindelig i ring traakket hans tanker om dette forhold uten begyndelse og uten ende –.

– Der paa ballet var han blit jaloux paa en liten hollandsk løitnant. Unegtelig hadde han vænnet sig til at Betzy skulde kurtisere ham, og han likte ikke hun gjorde stas av nogen anden. Desuten hadde Betzy været ualmindelig pen den kvelden. Hun hadde hat enslags krans av roser om panden med sløife ved ørene og en lyseblaa kjole uten ærmer, bare med koralsnorer over skulderne. Det saa svært pent ut. – Saa var der blit nogen misforstaaelse om en dans. Og da hans vals kom, hadde han hentet hende og danset ut med en mine, som fortalte at dette var hans kjedsommelige pligt. Men saa hadde hun hvisket mens de danset:

«Det var tredje vals, Torkild. Jeg sa virkelig jeg var engagert i anden du. Jeg sa tredje.»

«Jaja. Naturligvis sa du det. Det er jo ikke no at snakke om da. Jeg har vel hørt feil –»

«Du kan da vel skjønne, jeg vilde meget hellere danse med dig. Meget, meget hellere. Jeg elsker at danse vals med dig, har jeg sagt dig.»

Hun smilte saa der blev dype gruber i mundvikerne. Han hadde sagt hende saa ofte, at naar hun smilte slik, kunde han ikke la være at kysse 123hende. Og hun blev ved at smile hele tiden mens de danset. De hadde danset svært længe.

«Du vet da vel, jeg vilde meget hellere danset med dig,» gjentok hun, da de efterpaa gik ned igjennem haven.

«Nei det kunde jeg da ikke vite –»

«Vet du hvad!» Hun sa det alvorlig. Straks de var kommet litt ned i havegangen, hadde han lagt armen om hendes skulder – listet et par fingre ind under sjalet, ind paa hendes nakne, varme hud. Hun protesterte svakt. Og hun sa:

«Tror du virkelig jeg finder mig i alt det der av mine andre venner kanske, som jeg er saa dum og finder mig i med dig. Al den kyssingen din og det der –»

Hun saa op paa skraa og smilte – litt sørgmodig, men meget opfordrende, syntes Torkild. Han hadde ikke hat spor av lyst til at kysse hende netop da, men han hadde virkelig en følelse av at det vilde være uhøflig at la være. Saa han kysset hende og sa:

«Hvorfor skulde det være dumt da, at du lar mig kysse dig? – Naar du liker det og jeg liker det –»

Hun drog sig litt unna, og hun sa:

«Nei jeg liker det sletikke jeg, Torkild. Ikke nu mere – for du bryr dig ikke det spor om mig igrunden, skal jeg si dig –»

Og da han svarte overrumplet og forvirret:

«Jo Betzy, jeg gjør det –» saa brast hun i graat og satte paa sprang nedigjennem haven, med slæpet over armen. Og han løp efter og tok 124hende igjen i syrinlysthuset, hvor hun hadde gjemt sig.

«Betzy da, søte lille Betzy da –»

Saa hadde hun slaat armen om hans hals, og han kysset bort hendes taarer – og siden hadde han kysset hende umættelig, den lille fremmede piken som laa og graat i hans armer. Han hadde kysset hendes runde myke hals og hendes kjølige skuldre, koralsnoren gik over, og han hadde kysset nedover hendes bryst – og paa knæ foran hende, mens han bøiet hende ned mot sig, saa hans kind hvilte mot hendes barm, hadde han brutt ut med alt det, han i sit hjerte hadde sagt til en anden –.

Da Betzy tilsidst løp fra ham, var hendes taarer tørret og hun var forpustet og lattermild, mens hun styrtet rundt huset og holdt dragten oppe over brystet med begge hænder – for at slippe uset ind gangveien til dameværelset og faa sig gjort istand. Mens han børstet jord av bukseknærne sine og langsomt drev tilbake til havestuen igjen.

Han var ør og underlig træt i nakken. Og var bare ræd for at rusen skulde gaa over – følte en vak angst for imorgen. Og da hun om en stund kom ind, med et høirødt silkebaand, der flommet som et seierssignal, paa den forlorne koralkjedes plads, smilte han imot hendes straalende og lyksalige ansigt. Og de signaliserte hemmelig og kaat til hinanden hele aftenen og de sat ved samme bord – sammen med nogen andre; Torkild hadde Aagot tilbords – drak med hinanden 125og listet hænderne i hinandens under bordet og var utilsløret forelskede.

De danset sidste dans sammen, og han vilde gi sig denne galskap i vold, han danset og danset og vilde ikke slutte. Og til slut hadde han leiet hende ut til hendes vogn og var kjørt avsted med hende. Han brød sig ikke om at huske, hvad han hadde sagt og gjort og bedt om, men han laa paa knæ foran hende i vognen – han hadde hidset sig selv op, til Betzy var aldeles dødsens ræd for hans vildskap, og det gav ham en liten fattig triumf. For inderst inde visste han med sig selv, at han var kold.

Siden hadde de været sammen hver dag. Og Betzy drysset smaa muntre kjærtegn utover ham og kaldte ham med kjælenavn, gutten sin og bassen sin og Killi, lille Killivilligutten sin. Og mens han sat og syntes det var flaut og ekkelt og dumt og trist, kysset og kysset han hende og fandt paa like flaue og dumme kjælenavne til hende for at bilde sig selv ind, at han var forelsket i Betzy Helsing.

Hvis han endda hadde hat utsigt til at kunne gifte sig med hende nogenlunde fort. Saa hadde eventyret været stængt uigjenkaldelig ute av hans liv – det visste han med sig selv, at med det han hadde oplevet som barn, vilde der ikke være noget som het skilsmisse og optøier for hans vedkommende, naar han først hadde kone og barn. Og i samlivet med Betzy vilde vel hans forrevne nerver falde til ro. Hun var jo en svært hyggelig pike, han likte hende jo paa en maate, og han 126visste, hun vilde bli en bra kone og gjøre alt som stod i hendes magt for at forkjæle ham – og det vilde han ikke være uimottagelig for. Saa fik han slaa sig tilro, bli en husfader i staten og lægge fett paa nerverne –.

Men der vilde gaa mindst to aar før han kunde gifte sig – efter al sandsynlighet. Og det var fuldstændig haabløst at tænke fremover paa en lang forlovelse – hele tiden med dette komediespil for sig og hende.

Endda hadde han ikke været i hendes hjem – men det kunde han vel hellerikke slippe stort længer. Han hadde set sine tilkommende svigerforældre paa gaten – faren var infanterikaptein, en lang, stuttrygget, slitt mand med hængende øienlok, næse, barter, alting faldt likesom træt nedover paa ham. Betzys mor saa tarvelig ut, var gulfet og høirøstet, skulde være meget sladderagtig og religiøs. – Saa hadde Betzy en ældre søster, som var gift med en agent, en bror i Amerika, en halvvoksen søster og endel smaasøskende, helt ned til en fireaars Tulla, som hun elsket. Hun var forfærdelig glad i de mindste – med dem hadde hun og Torkild været hos konditoren to ganger. Ellers kom hun vist heldigvis daarlig ut av det med sin familie.

Han kunde ikke la være at tænke paa første gang han hadde kysset hende. Det var like før Rose kom til byen. Der hadde ligget sne ved Frognersæteren nogen dage og han hadde bedt hende med sig opover. De hadde spist aftens deroppe og skulde ake ned. Men det var daarlig føre, 127litet sne og mildt, litt maaneskin var det ogsaa. Etsteds hvor kjælken hadde stanset, blev de sittende stille og tøve. Saa, engang hun vendte hodet bakover mot ham og smilte ham op i ansigtet – hadde han kysset hende – ganske uoverlagt.

«Men Christiansen! Er De gal!» Hun hadde sprunget op, meget fomærmet. Og hun sa med eftertryk:

«Det hadde jeg sandelig ikke trodd om Dem – at De var en av den sorten –»

«Den sorten – hvordan mener De –»

Replikken berørte ham pinlig. Og hun hadde vist ogsaa selv følt, at den ikke var heldig formet. Men det næste hun sa, var ikke bedre:

«Ja denslags herrer vel, som bilder sig ind, at naar de har buden ut en dame med sig en kveld, saa kan de tillate sig baade et og andet –»

«Er De gal,» hadde han sagt. «Jeg ber Dem om forladelse – men jeg gjorde det rent i distraktion jeg, Betzy Helsing. For naar De smiler paa den maaten, saa faar jeg altid saan uimotstaaelig lyst til at kysse Dem. Og saa kom jeg til at gjøre det rent av forglemmelse – jeg husket ikke paa, at det ikke gik an –»

Hun hadde ledd. Og siden, naar han hadde kysset hende, hadde hun altid ledd og tat det som en uskyldig spøk. Torkild hadde virkelig mange ganger bare kysset hende fordi hun hadde sat op det ansigt, som han paastod, han ikke kunde la være at kysse. Og han hadde gaat og vaaset sig ind i denne jargonen –.

128– «Det hadde jeg sandelig ikke trodd om Dem, at De var en av den sorten –»

Han maatte huske paa det, naar han tænkte paa hendes familie. Hun hørte til i et lag, hvis jargon han nok kunde være med paa. Men han regnet det sandelig ikke som sit eget Fortrolig med den tonen, vant til at verge sig mot nærgaaenheter mellem folk, som hverken var nøieregnende eller fintfølende – det var Betzy.

Rose. «Den sorten» eksisterte i det hele ikke for hendes bevissthet –.


Der kom en ung pike gaaende alene paa stien borte i vasenden. Det var Betzy. Han kløv ned av taket og gik hende imøte.

Hun saa nydelig ut idag – med en stor panamahat paa det uregjerlige haar, den vakre, fyldige figur i en barnslig lyseblaa matroskjole, en stor buket nyperoser stukket ind ved det høie røde lakbelte.

De kysset hinanden en masse ganger. Men saa spurte han ganske rolig:

«Kommer du alene da? Er ikke Aagot med?»

«Nei jeg sa dig jo, jeg vilde se og slippe avgaarde alene. Jeg har vel lyst til at ha Killebukken lammet mit alene for mig selv engang ogsaa vel.» Hun kysset ham igjen. «Men gud som jeg har maattet juge ihop for de hjemme – jeg hadde ikke faat lov at gaa alene for mamma og pappa da skjønner du, saa jeg maatte finde paa en lang historie –»

Torkild dækket middagsbordet paa verandaen.

129Men der var ingen stemning. Hun satte sig bort paa hans fang efterpaa, de drak kaffe av samme kop og hun hjalp ham at røke paa en cigar. Men deres kjærtegn var blit vanemæssige alt og de vilde bare dække over sin forstemthet med dem. Og Betzy snakket ikke i ett kjør, som hun pleiet. Da han foreslog, de skulde bryte op tidlig og gaa over aasen til Ullevoldssæteren og den veien hjem, nikket hun bare.

De spiste aftens paa Ullevoldssæteren, ute paa volden. Men de snakket næsten ikke sammen. Til Eriksengutterne kom bort og hilste paa dem. Betzy blev «dobbeltskravla» en stund igjen. Torkild strakte sig ut i græsset litt fra og stirret utover Skjærsjøens blanke flate og den gyldne flom av kveldsol, som badet hele Kamphaugaasen paa den andre siden vandet.

«Det var da skrækkelig saa hyggelig du var mot Eriksens,» sa Betzy spidst, da de gik videre nedgjennem skogen. «Jeg maa si du overanstrenger dig ikke med at være høflig, naar du er i det humor –»

«Det var da aldeles unødvendig ogsaa. Du klarte saa glimrende konversationen alene, synes jeg.»

«Jaha. Det skulde vel bare mangle, at jeg ikke skulde faa lov at snakke med mine venner, fordi du finder paa at være i daarlig humør.»

Torkild mumlet.

«– Saa skulde vi kanske til og med faat de fyrerne i følge med os nedover,» sa han om en stund.

130Betzy tok hans arm:

«Var det derfor du var saa væmmelig mot dem,» spurte hun blidt og saa op paa ham.

«Anton Eriksen er den ufordrageligste pøbelgut jeg har truffet i mit liv. Og den anden tetuten da –»

«Jeg liker dem jeg. De kan ikke alle være saanne prinser som dig.»

«Uf nei hold op da. Dette er ikke no moro.»

«Nei det skal Vorherre vite. Men nu skal jeg bare fortælle dig en ting jeg, gutten min, og det er at jeg vil ikke finde mig i dine luner mere. Og nu skal jeg si dig det jeg, at jeg er forlovet med løitnant Løkke.»

«Hvad er det du sier –» Torkild braastanset.

«Jeg er forlovet med Finn Løkke, kan du vel høre.»

«Jasaa,» sa Torkild langsomt. «Jeg svævet virkelig i den indbildning, at du var forlovet med mig. Eller kanske du bruker at være forlovet med to stykker om gangen? –»

«Pøh,» blaaste Betzy. «Jeg er jo aldeles ikke ordentlig forlovet med dig jo.»

«Ikke ordentlig forlovet – hvad er det for no sludder –»

«Du bryr dig jo ikke filla om mig jo –»

«Bryr jeg mig ikke filla om dig – hvordan tør du vove at si – hvorfor i alverden skulde jeg forlovet mig med dig da da?»

«Aa jeg vet ikke jeg. Det var nok ikke for du var no glad i mig, at du rev av mig klærne hos Ramms den aftenen. Jeg husker nok alt du 131laa og sa i vognen jeg – jeg husker nok hvad det var du vilde ha mig til –. Jo du hadde vist deilig forlovet dig med mig, hvis jeg hadde været saa dum og la dig faa det slik du vilde med mig –»

«Nei hør nu Betzy –. Nu gaar du jaggu for vidt –»

Betzy slængte sig pludselig storhulkende ned i lyngen. Hun laa grue og jamret Torkilds navn. Men da han tilslut knælte ned og tok omkring hende, reiste hun sig overende. Og hun sat og higstet og dyttet sig paa øinene med et sammentullet lommetørklæ. Saa pudset hun næsen og hun sa stille:

«Ja det var ikke saan, jeg skulde sagt dig det forresten –»

«Men kjære vennen min, hvad er det for noget – jeg skjønner ikke –?»

«Jo. Finn har altsaa fridd til mig. Og jeg har sagt ja.»

«End jeg da?» Han la lempelig en arm om hende. Hun skalv endda efter graaten og gjemte sig ind til ham, men svarte ikke.

«Jeg skjønner det ikke,» sa Torkild sagte. «Og saa gik du op til mig og vi har været sammen i hele dag og du har været akkurat som ellers og du har ikke sagt et ord om dette –»

«Hvis du hadde brydd dig om mig, saa hadde du nok ikke synes, jeg var akkurat som ellers.» Hun svelget litt. «Jeg hadde nok tænkt at si det. Det var derfor jeg vilde være alene sammen med dig idag. Men jeg vilde ha en eneste deilig dag 132sammen med dig først, ser du. Men hvis det hadde blit deilig – hvis jeg hadde skjønt at du virkelig brød dig om mig saa –» hun hulket igjen, «saa – saa – saa Torkild, saa hadde jeg nok gjort forbi med Finn da –»

«Men Betzy min –» han tok hende ind til sig igjen, «jeg er jo glad i dig, Betzy, ungen min,» – og han syntes han mente det.

Hun løftet hodet, saa paa ham og spurte:

«Tør du se mig i øinene Torkild og si, du er mere glad i mig end i frøken Wegner?» –

Torkild kjendte farven komme og gaa i sit ansigt. Men han tok sig sammen og svarte sagte:

«Du behøver ikke være skinsyk paa Rose Wegner, Betzy.»

«Nei forsaavidt som hun ikke vil ha dig. Skjønt forresten» – Betzy rystet paa hodet «– hun er da ialfald saa skinsyk paa mig saa –. Det har jeg godt skjønt. Saa selv om hun aldrig har brydd sig en døit om dig før, saa kan det saamen gjerne hænde at nu –.

Aa nei da Torkild. Jeg vet saa godt hvordan det vilde gaa, hvis vi skulde gaa og vente paa hinanden. Du vilde ikke være en smule glad i mig, længe før vi kom saa langt at vi kunde tænke paa at gifte os. Det hadde været en anden sak naturligvis, hvis vi det hadde kunnet straks. – Og jeg orker ikke at gaa hjemme, naar jeg til og med skulde ha det at se paa, hvordan du blev mindre og mindre forelsket i mig. Det kan være fælt nok som jeg har det, gaa der hjemme og høre bestandig at jeg ikke gjør no nytte, for de 133regner ikke det at jeg er paa kontor – men naar de aldrig har villet la mig lære no ordentlig, saa syns jeg de kunde takke til at nogen vil gi mig førti kroner maaneden for at høre efter telefon om formiddagen. Og saa bruker mamma sig, fordi jeg er forfløien, sier hun, og render med mandfolk hun ikke kjender, men naar huset er fuldt av mammas gudelige sladrekjærringer og møter støtt saa – noe moro maa vel jeg og ha. – Og aldrig behandler de mig som et voksent menneske men griner og gnaaler og skjender. – Nei jeg vil gifte mig ser du, for jeg orker ikke det der længer. – Og jeg er saa lutende lei av at fly og holde leven og være bachfisch ogsaa –.

Og saa vet du da godt hvordan det kom til at gaa, hvis vi skulde være forlovet længe,» sa hun lavmælt. «Og saa kanske bli nødt til at gifte sig i en fei – og vite atpaa til, at det var ikke fordi du var glad i mig –.»

Torkild sat og saa utover. Stien løp foran dem over en lysning med store svaberg; fjorden skimtet langt ute i gløttet mellem granerne, med en blek rosenrødme over de fjerne mørkeblaa aaser.

«Men Betzy,» sa han tilslut sagte. «Jeg er jo glad i dig. Og jeg trodde du holdt av mig –.»

«Ja,» sa Betzy og sukket. «Jeg er forfærdelig glad i dig Torkild. Kanske du er litt gladere i mig du og, end jeg trodde. Men du er mere glad i hende den anden –.»

«Aa Betzy ikke snak om hende, er du snild,» hvisket han forpint.

134Betzy rystet paa hodet.

«Men Finn er saa forfærdelig glad i mig ser du, Torkild. Du kan tro han fridde saa nydelig. Mye penere end du, far,» forsøkte hun at le, – men det blev en trækning bortimot graat.

«Men du da – bryr du dig om ham?»

«Ja–a, det gjør jeg. Jeg liker ham skrækkelig godt.»

De gik stille videre. Sognsvandet laa stort og blankt med røk drivende utover fra stuerne omkring, og julikvelden graanet over de mørke, vikende skogaaser og de store grønne enge. Der var rampegutter, som hylte i skogen, og jenter som skrek, og der var trækspillaat og mundharmonika fra alle pladserne rundt vandet, hvor de solgte brus og kaffe, der myldret av folk med barnevogner og barn og koner, som var ute og holdt søndag, og snakken drev som en stilfærdig tør mumien utover veien.

– Kaptein Helsing bodde paa Hægdehaugen i en ny trævilla, som allerede saa litt forfalden ut. Betzy laaste sig ind av ytterdøren, og Torkild fulgte hende op til entrédøren i anden etage. Der var halvmørkt og lummert og lugtet støv og solbakt træ i trappeopgangen. – Saa blev de staaende foran hendes dør. Han forstod ikke selv, hvorfor han ikke kunde gaa – eller hvorfor han var saa forfærdelig bedrøvet. For han visste, at under laa en følelse og ulmet, hvori der var litt ydmygelse, men megen befrielse.

«Du aner ikke, hvor lei jeg har været av alting ofte,» sa Betzy sagte og klagende. «Dere mandfolk 135tror, at naar en ung pike later som hun er saa lystig og naturlig og naiv, saa er vi det. Men jeg tror, der er ikke nogen som er det jeg. Jo saanne som Rose, som gaar saa stille og alvorlige og gjør sig værdige. Hun er naiv og uskyldig hun, men naar man virkelig er det, saa vil man ikke være ved det, det er saken, ser du –.

– Aa jeg har været saa trist, saa trist ofte, Torkild, at du aner det ikke – jeg syntes ikke der var noen mening i hele livet –.

Det er dig jeg er glad i Torkild. Jeg er mest glad i dig. Ja der er ikke noen jeg er virkelig glad i uten dig. Men du er ikke glad nok i mig du, ser du –.

Men du maa bare ikke tro at Finn skal bli narret paa mig. Jeg skal nok faa det godt med ham. Vi skal gifte os til høsten alt, kanske blir jeg gift før Aagot allikevel. Og naar jeg faar mit eget hus – jeg har bestemt mig til at bli forfærdelig flink maa du tro. Og naar jeg har faat nogen smaa barn selv og saan, saa vet jeg, jeg blir noksaa tilfreds –.»

De stod litt. Saa trak han hende ind til sig og kysset hende. Og han følte grænseløst sørgmodig, at nu, han kysset hende for sidste gang, var det første gang han kysset hende, fordi han holdt av hende.

«Det er bedst for allesammen, at jeg gjør det slik Torkild,» hvisket hun.

«Lille Betzy – aa lille Betzy –»

Han knælte pludselig ned paa dørmatten og kysset begge hendes hænder.

136«Du er saa søt – jeg er glad i dig, Betzy min.»

«Ja men du elsker mig ikke – gjør du vel?»

Han rystet paa hodet der han laa, og han kysset hænderne igjen.

Hun laaste op entrédøren, lukket den efter sig med et litet knep. Saa hørte han det gik i en dør inde i leiligheten, og saa blev der stilt.

Torkild blev sittende længe hjemme paa sit værelse uten at gaa iseng.

Det var litt latterlig at tænke paa, at han hadde ligget paa knæ for Betzy der paa Helsings dørmatte. Men der var noget, han hadde følt slik. Og saa hadde vist Betzy likt det svært godt stakkars –.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vaaren

Romanen Vaaren kom ut i 1914 og leses gjerne i sammenheng med essayet «Det fjerde bud» fra samme år. Temaet er ekteskapets betydning og etiske verdier som plikt, ansvar og trofasthet.

Rose Wegner og Torkild Christensen har kjent hverandre siden de var små. Vennskapet utvikler seg til kjærlighet og de gifter seg. Men etter en dødfødsel drives de fra hverandre.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1914 (nb.no).

Les mer..

Om Sigrid Undset

Sigrid Undset regnes som en av de store norske forfatterne. Hun debuterte med dagboks- og ekteskapsromanen Fru Marta Oulie i 1907, og forfatterskapet består først og fremst av romaner og noveller fra samtiden og historiske romaner fra middelalderen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.