Vaaren

av Sigrid Undset

VII.

235Torkild tænkte det selv undertiden, det var en sykelig nærtagenhet, som han ikke burde gi efter for. Fra tid til anden kom der jo stunder, da han syntes, det var for en stor del indbildning av ham, naar han mente det stod saa ilde til mellem dem. Deres samliv var ikke blit det han hadde tænkt sig, fordi han hadde forestillet sig at de begge skulde føle noget slikt ved at være hos hinanden bestandig, som fru Wegner hadde syntes at føle hver stund hun hadde sit barn hos sig – at der skulde være en evig stemning av helg i deres hjem. – Men han hadde rigtignok aldrig set et saant egteskap. Det han mest hadde set, det var, at i et egteskap fornærmet to mennesker hinanden og taalte fornærmelser, saan at det vilde været utelukket at man efterpaa hilste paa gaten den man hadde hat slike scener med, hvis det hadde været nogen anden end ens sengekamerat. Giftige ord, vanærende mistanke, uopdragen og uhøflig opførsel, ugenert egoisme kunde to mennesker by hinanden – og naar de begge hadde skjældt hinanden hæder og ære fra, gik de i seng sammen og avlet barn.

– De hadde jo neppe vekslet et ubehersket ord, Rose og han. Selv naar de hadde sagt hinanden bitre ting, hadde de da aldrig tilsidesat almindelig høflighet. Og igrunden var det ikke ofte det var kommet til bitre ord heller. Var 236deres samliv blit graat og hverdagslig, saa var det ialfald stille og fredelige hverdage.


November maaned blev usedvanlig vakker det aar. Om morgenen, naar Torkild gik til kontoret, var skogen graa av rim og solen stod rød op i frosttaaken. Utpaa dagen klarnet det gjerne, de haardfrosne veier blev sorte og i solskinnet tinet det og dryppet og glitret fra de luftige lunder, hvor trær og busker stod med de sidste falmede gule blade og brændrøde bær og nyper. Men efter solnedgang frøs det til og taaken la sig som en tynd hvit røk over sletten langs elven. Naar han kom hjem om eftermiddagen i tusmørket, stod lyset fra kjøkkenet og spisestuvinduerne som svære gule bjelker ut i frosttaaken.

Rose kom ikke mere ut og møtte ham i entreen, men hun ropte godaften fra kjøkkenet. Der var varmt og lyst i de vakre stuer, hvor hendes chrysantemum blomstret i vinduskarmerne, hvite og rosa og gule. Og naar hun kom ind, hilste hun gjerne glad og muntert paa ham og meddelte at idag skulde han faa noget forfærdelig godt. Hun var næsten barnslig kry av sin mat; i virkeligheten var hun blit en ualmindelig flink og ivrig husmor.

Allikevel virket det undertiden litt forstemmende paa ham, at hun bestandig var saa opskjørtet med husstellet. Efter middag bad hun ham gjerne spille litt, men ret som det var gik hun fra musikken ut i kjøkkenet. Hun kokte bort hermetik og hun syltet og saftet i en utstrækning, 237som ikke stod i noget forhold til husets størrelse, hun bakte kaker, som hun selv spiste litet og han ingenting av, det gik i piken og Lieds barn, som kom ned ret som det var. Ja saa sendte hun jo en hel del til syke og fattige i bygden. – Blev hun for en gangs skyld inde hos ham hele eftermiddagen, sat hun med et haandarbeide eller lappet og stoppet – det var som hun ikke orket at være ledig et øieblik – og paa Torkild virket det som hendes rastløse flid skulde tjene til at døve en dyp utilfredshet.

Og fra tid til anden var det som hun selv blev træt og lei sit eget stræv. – Saan kom han en dag hjem og blev mottat med det sedvanlige om at idag skulde de ha saan forfærdelig god middag. Det var en fransk persillesuppe og kjøtpudding med grønsakfyldning. Torkild roste maten alt han kunde og forsynte sig for anden gang av puddingen:

«Ja denne maa jeg si var aldeles udmerket – du er blit utrolig flink til at lave mat du –»

«Det glæder mig du syns det,» sa hun, men ikke i nogen videre elskværdig tone. Og litt efter kom det:

«Og du er nu blit en utrolig matkrok ogsaa –»

Torkild var ubehagelig overrasket. Men han var bestemt paa at holde fred, saa han sa bare meget rolig:

«Jeg vet ikke det? Naturligvis liker jeg at leve godt. Og det sørger du jo for jeg gjør saa –»

«Jeg gjør vel mit bedste – siden det nu engang er blit mit arbeide. Heldigvis har jeg interesse for 238det ogsaa. Men derfor kan jeg vel ærgre mig litt iblandt, naar du sitter og spiser og gotter dig, som der ikke fandtes andet end mat i verden at interessere sig for –»

Rose sat og saa kampberedt paa ham. Men Torkild svarte ingenting, spiste op, sa tak for mat og gik ind i stuen. Saa kom hun efter, skjænket kaffen og rakte ham hans kop. Pludselig gik hun bort og satte sig paa armen av hans stol, tok hans ansigt og vendte det imot sig:

«Om forladelse Torkild. Jeg var uskikkelig mot dig ista – uskikkelig ret og slet.»

Han saa op paa hende.

«Jeg angrer paa det,» sa Rose.

Han trak hende ned paa fanget.

«Hvad var det som gik av dig da,» spurte han sagte.

Uf jo. Piken hadde vasket hendes buffetduk, den med det grønne broderiet, og saa latt den ligge i skyllevandet, saa nu var al farven rendt utover. Endda hun naturligvis hadde sagt til Agnes hundrede ganger, at hun maatte aldrig la kulørt tøi bli liggende i vand –.

Torkild lo litt:

«Det bedste av det hele er at jeg kan ikke fordra kjøtpudding. Denne var naturligvis udmerket i sit slags – men jeg liker nu engang ikke saan mat som er tygget paa forhaand –»

Hun sat paa hans fang, blid og snild som en liten pike, der har været trollet og faat syndsforladelse. Pludselig sa hun:

«Torkild – hvis du telefonerte ind – kanske 239vi kunde faa billetter endda –. Jeg angrer paa jeg sa igaar at jeg ikke vilde gaa. Vi kan naa det, hvis vi forter os –»

Det var en koncert, han hadde hat lyst at gaa paa, men Rose hadde ikke villet – og han var ikke oplagt til at gaa alene. Det viste sig han kunde faa billetter og de løp op for at klæ sig lynende fort.

Det hele er jo no filleri, tænkte han, mens han stod inde paa sit værelse og barberte sig. Idiotisk at huske paa det mere. Hun hadde ærgret sig over sin elskede buffetduk, stakkars liten, og saa maatte hun vel la det gaa ut over nogen. Slikt fik man finde sig i, naar man var gift – og han var en tosk som tok sig nær av en slik bagatel som nogen grætne smaa ord –.

Hun kom ind til ham i sin lysegraa og røde silkekjole og bad ham knappe:

«Jeg har aldrig hat nogen dragt jeg har været saa glad i – det er saa moro at du ogsaa liker den,» sa hun og kysset ham til tak, da han var færdig med hegterne.

– Torkild var begeistret for den italienske pianistinde og efter koncerten spiste de til aftens i byen og reiste hjem i bil. Og saa kom der igjen en tid, da der laa som et gjenskjær av de gamle dages gode kameratskap over deres samliv –.


Denne jul var de enige om at reise bort; de tok til et sanatorium i Gudbrandsdalen. Rose hadde ikke let for at stifte bekjendtskaper, saa de holdt sig mest for sig selv, gjorde lange skiturer 240alene, danset mest med hinanden om aftnerne og kom selv til det samme resultat som sanatoriegjesterne, at igrunden var de svært lykkelige.


At de i saa høi grad var henvist til hinanden, kunde jo baade være godt og det motsatte. Hvergang de hadde været sammen med andre folk, følte de, hvor de allikevel hørte til hinanden, netop de to. Men det at de aldrig traf paa nogen, de brød sig om at omgaaes større og altid sat alene sammen hjemme hos sig selv, gjorde at de ofte hadde svært litet at snakke om. Bøker, aviserne, haven og huset kunde ikke fylde den uendelige række av dage, hvis monotoni bare blev avbrutt av Torkilds jagtturer. Og i alle de lange timer de tidde sammen, vekslende nogen likegyldige og tilfældige ord nu og da, tænkte de begge det samme – det behøvde vel ikke at være saan. To som elsker hinanden, kjeder sig vel aldrig sammen –.

De reiste ind til byen av og til for at gaa i teatret eller paa en koncert. Men de hadde saa godt som ingen bekjendte derinde. Lund og Helsing kom ut en sjelden gang, men de hadde fremdeles hytten, hvor de holdt til sin meste fritid og det var jo paa en helt anden kant. Iøvrig omgikkes de ikke stort andre end ingeniør Lieds. Rose var stadig sammen med fruen, ikke fordi hun likte hende, men Mary dyrket bekjendtskapet ivrig, fordi Rose lot hende snakke bestandig og selv sa saa svært litet –.


En aften sidst paa vinteren, da Torkild sat inde 241hos Rose, mens hun klædde av sig, sa hun pludselig med enslags smil:

«Mary stakkar har fundet den ene blandt tusen.»

«Naada?»

«Jo – husker du ikke en aften mens Briten var her at hun var kommet nedover til os og hun sat og utviklet sine anskuelser om kjærligheten? Og saa sa hun at det var bare en blandt tusen mænd som kunde elske –.»

«Jo. Jeg husker den aftenen.» Torkild taug stille et øieblik. «Jaja. Det staar jo skrevet, at hvo som søker skal finde –.»

«Mary er nu ikke saa ilde som du tror da,» sa Rose alvorlig. «Stakkar, hun er jo litt av en jaale – men minus alle fraserne og den skrækkelige teatermaaten hun uttrykker sig paa, saa er det nok alvor for hende dette. Hun er virkelig forfærdelig glad i denne fyren sin og hun har det vondt om dagen –.»

Torkild sa ingenting.

«En ting liker jeg hende nu for. Bedrage sin mand, det vil hun ikke. Hun vil skilles, skjønner du. Og hun har ikke turdet snakke om det til Lied endda – og vennen er nok meget heftig forelsket, saa hun har det temmelig vanskelig. Men hun sverger paa det, at hun vil ikke være hans elskerinde, saalænge hun bor under Lieds tak – ikke fordi hun synes hun skylder ham noget, men for sin egen skyld og barnas.»

Torkild smilte uvilkaarlig litt. Han hadde gjort sig dummere end han var og hyklet for sig selv, at han ikke forstod det, da Mary Lied og han selv 242hadde opført en liten travesti av den gamle komedie om fru Potifar og Josef, den vinteren han bodde paa Fensal. Men han sa bare:

«Saa hun synes ikke hun skylder Lied nogen troskap?»

«Du vet jo hun er endel forskruet da, og eftersom hun for længe siden er holdt op at elske ham –. Desuten, saa forfærdelig hyggelig eller hensynsfuld mot hende er han vist ikke altid heller. Du maa da indrømme, han har ofte snakket til hende i en svært ubehagelig tone, selv naar vi har været der. – Ja og saa vet du, dengangen de giftet sig – det kom jo saan litt hodekuls paa og det første aaret maatte de bo hos hans forældre. Mary hadde det svært vondt der – og hun paastaar selv, at dengangen døde hendes kjærlighet til ham, som hun kalder det –.»

«Det var vel ikke hyggeligere for ham end for hende, kan jeg tænke,» sa Torkild tørt. «Men – hun synes vel for sin selvagtelses skyld, hun bør ialfald har oplevet litt skilsmisse saa. – Det er jo ellers bare for barnas skyld jeg har imot skilsmisser. Men i dette tilfælde er vel ungerne til Lieds like vel berget, om moren stryker fra dem. Saa never mind –.»

«Jaja Torkild. Der er nu allikevel en kjerne av noget egte hos Mary, en liten længsel som ikke er til at foragte bare, indenfor alle de ufordøiede fraserne og alt vaaset hendes. Og det har Lied aldrig forstaat, han opfatter altsammen som bare tøis –.»

Det var fan saa vel, tænkte Torkild. Men han sa det ikke.

243«Hun har bedt om,» sa Rose, «naar hun er reist, at hun kunde faa træffe barna sine her i huset av og til. Og det har jeg sagt ja til – forutsat at ikke du har no imot det?»

«Hvis Lied ikke har no at indvende til en saan ordning, saa gjerne for mig. Men uten hans tilladelse maa du selvfølgelig ikke indlate dig paa at arrangere nogen møter mellem hans barn og deres mor. – Apropos, hvem er den ene av tusen forresten?»

«Ja – han hetter Petersen – er journalist i «Fremtidslandet», som du vet Mary har faat nogen stykker ind i. Han er nok litt yngre end hende –.»

«Kan han forsørge hende da?» spurte Torkild.

«Det er nok ikke rart. Men Mary mener jo hun skal kunne skape sig en selvstændig eksistens –.»

«Jeg tror pokker ikke hun reiser, før jeg ser det,» sa Torkild.


Men Mary reiste virkelig. I de følgende to maaneder blev Rose omtrent daglig indkaldt til raadslagning paa Fensal, eller Mary kom ned til hende.

«Jeg begriper bare ikke at du gidder la hende bruke dig til fortrolig –,» sa Torkild en dag.

«Aa – Mary stakkar har det vondt, ser du. Hun er forfærdelig glad i sin Halstein og hun er forfærdelig glad i barna paa sin maate – og hun vil ikke gjøre uret mot sin mand, slik som hun 244ser paa ret og uret. Og Petersen bestormer hende at hun skal gi sig, men hun vil ikke, før hun er fri –. Og kan jeg hjælpe hende litt saa – til at holde fast ved det som hun selv synes er rigtig og trøste hende en smule –.»

Torkild gik bort og kysset sin kone. Du store gud, hun har nok temmelig meget i behold av sin uskyldighet allikevel, stakkars liten, tænkte han –.


Sidst i april blev saa Lieds separeret, og fruen flyttet ind til sin Petersen. Hun bodde sammen med ham, arbeidet sammen med ham i bladet og spiste sammen med ham paa kafé hver dag og de var formodentlig meget lykkelige, for Rose saa ikke stort mere til hende. En gang hadde hun været buden ind for at træffe Petersen. Hun maatte jo indrømme, at fru Lied hadde underdrevet en del, da hun foregav, at vennen var «litt yngre» end hende selv – han saa ut til at være høist to og tyve aar.

Det blev ikke noget av at Mary skulde møtes med sine barn hos Christiansens. Lied hadde tat saken som en moderne frisindet egtemand, han betalte sin kone et temmelig rundelig maanedlig underhold og tillot hende frit at komme og besøke barna i det gamle hjem eller hente dem ind til sig i byen.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vaaren

Romanen Vaaren kom ut i 1914 og leses gjerne i sammenheng med essayet «Det fjerde bud» fra samme år. Temaet er ekteskapets betydning og etiske verdier som plikt, ansvar og trofasthet.

Rose Wegner og Torkild Christensen har kjent hverandre siden de var små. Vennskapet utvikler seg til kjærlighet og de gifter seg. Men etter en dødfødsel drives de fra hverandre.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1914 (nb.no).

Les mer..

Om Sigrid Undset

Sigrid Undset regnes som en av de store norske forfatterne. Hun debuterte med dagboks- og ekteskapsromanen Fru Marta Oulie i 1907, og forfatterskapet består først og fremst av romaner og noveller fra samtiden og historiske romaner fra middelalderen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.