Vaaren

av Sigrid Undset

IX.

256En mørk kveld fjorten dage senere stod Rose og Aksel paa Fredrikshald station og vinket til Doris, som kjørte bort med utenlandstoget.

«Ja,» sa Rose, idet de snudde og gik gjennem stationsbygningen. «Vi kan vel likesaagodt gaa hjem til hotellet og lægge os med det samme – vi maa jo op klokken seks imorgen.»

Aksel nikket.

«Ja – nu er der stængt og øde derute og,» sa han litt efter. «Gud vet hvadfor folk det skal bli der gaar over tærskelen næste gang. Og hvadfor liv der skal leves i fars hus, naar det nu bytter eier.»

«Bare han norskamerikaneren vilde kjøpe det,» sa Rose.

Aksel fortsatte:

«Du har jo forsaavidt været der mere end jeg. Og du har vel kanske – gode minder – derutefra.»

«Det vet du jeg har. Vi hadde det morsomt derute i gamle dage, Torkild og Doris og jeg. – Vi var jo ganske unge allesammen. Og det var de korte sommerferierne mine – bare at ha fri var jo nok for mig til at synes, det var festlig derute –.»


Da de kom til hotellet og var gaat ind i spisesalen for at faa litt aftensmat, husket Aksel pludselig 257at han hadde sittet og spist middag med sin bror netop ved dette samme vindusbordet engang like efter han var kommet til Norge.

De snakket meget litet med hinanden under maaltidet. Da de hadde spist og Aksel vilde gjøre op med opvarteren, avbrøt Rose ham:

«Jeg skal faa betale for en te og tre smørbrød.»

Rose var ikke færdig med sin cigaret, saa de blev sittende efterat opvarteren var gaat. «Hvorfor vilde du endelig betale for dig selv,» spurte Aksel.

«Hvorfor skulde jeg ikke det – jeg pleier altid at gjøie det.»

«Jeg spurte ikke hvorfor du ikke skulde det. – Jeg spurte hvorfor du skulde det. – Er det fordi du vet at Torkild og jeg er uvenner?»

«Naaja. Det ogsaa.» Rose blev rød. «Selvfølgelig kan jeg ikke være din gjest, naar du av en eller anden grund, som jeg ikke kjender, ikke kommer i vort hus mere –.»

«Torkild har altsaa ikke fortalt dig grunden?»

«Nei det har han ikke.»

«Ja at skylden er min, det har han da vel ialfald sagt dig,» spurte Aksel.

«Torkild har ikke antydet det ringeste,» sa hun uvillig. «Hverken om grunden eller skylden. Jeg gik naturligvis ut fra at der var skyld paa begge sider. – Men siden Torkild uttrykkelig lot mig forstaa at han ikke ønsket at fortælle mig noget om det hele, saa maa du selvfølgelig være saa 258snild ikke at forsøke paa nogen forklaring overfor mig du heller.»

Aksel saa ned i sin tekop.

«Du er altsaa overmaade lojal mot din mand?»

«Selvfølgelig er jeg lojal,» sa hun kort. Hun trykket cigaretstumpen ut mot sin asjet og reiste sig. «Klokken er næsten ti alt, Aksel – jeg tror jeg vil si godnat og gaa op og lægge mig nu –.»

«Jeg gaar ogsaa –.»

De fulgtes bortover gangen til hendes dør.

«Har du husket at si fra, saa vi blir vækket? Naaja – godnat da Aksel – –» hun gav ham haanden med et venlig smil og nik og gik ind til sig selv.


Hun tok det vaate tøi av, og i morgenkjole og tøfler satte hun sig bort til ovnen med en bok og en cigaret. – Det var igrunden et ganske hyggelig værelse – av hotelrum da – gammeldags og hjemlig utstyrt.

Hun hadde sittet og læst en times tid. Ilden var brændt ut i oven, rummet fuldt av cigaretrøk. En klokke etsteds i huset slog elleve. Det var nok paa tide at lægge sig.

Rose strakte sig litt i stolen og gjespet. Hun frøs en smule og gruet et grand for at reise sig og lukke op vinduet til den svarte vaate natten. Saa banket det paa døren.

«Rose – er du oppe endda?» spurte Aksels stemme dæmpet.

«Ja jeg er –.»

«Kan jeg faa snakke litt med dig?»

259Hun kastet et blik paa sig selv i speilet. Den mørkfiolette uldkjolen med hvit linkrave og lakbelte saa for uindviede øine næsten ut som en almindelig dagdragt.

«Værsaagod.»

Aksel aapnet døren og lukket den sagte bak sig.

«Aa du sat og læste –. Jeg var ræd du hadde lagt dig alt –.»

«Nei. Jeg skulde netop til at gaa iseng nu.»

Han bladet litt i boken, som hun hadde lagt fra sig paa bordet:

«Hvad er det for no?»

«Aa det er en som Doris laante mig. Hun var saa begeistret for den.»

«Jasaa. Synes du no om den?» sa Aksel adspredt.

«Aa nei. Paa mig virker den nærmest litt ekkel.»

«Si mig en ting,» spurte Aksel sagte, idet han satte sig i stolen ved ovnen – «virket ikke Doris selv paa dig nu – nærmest ekkel?»

«Nei,» sa Rose kort. Og hun tilføiet bebreidende: «Doris har altid været vanskelig stillet stakkar. Og nu var hun ulykkelig og overnervøs. Saa meget trodde jeg virkelig du ogsaa kunde forstaa –»

«Naturligvis. Men det er sandelig ikke morsomt for en mand at se, at hans egen søster virker som – en demimondedame rent ut sagt.»

«Jeg synes ikke du skulde snakke om hende paa den maaten, Aksel.»

260«Kan du ikke sætte dig?» Rose satte sig i sofaen med haanden under kindet og saa alvorlig paa ham. «– Kjender du noget nærmere til denne forlovelsen hendes – denne Lihme, hvad er han for en fyr?»

«Jeg vet ikke stort mere end du. Men nu kommer han jo hitop i næste maaned, saa faar vi se ham. – Forresten, hvis det var det du vilde snakke med mig om, saa har vi jo tiden for os imorgen paa toget. Det er temmelig sent paa kvelden nu saa –»

«Det var ikke om Doris jeg vilde snakke med dig.» Han blev sittende. «Jeg vilde spørre dig – regner du os for at være uvenner, fordi om Torkild og jeg er det?»

«Det synes jeg er overflødig at du spør om,» sa Rose venlig. «Jeg kan ikke tro jeg har opført mig – uvenskabelig mot dig disse dagene vi har været sammen. Vi har jo da aldrig set stort til hinanden, og siden dere ikke er sammen mere, uten dere er nødt til det, saa træffes vi endda sjeldnere for fremtiden. Sandt at si, saa litet vi igrunden kjender hinanden, saa vet jeg ikke, hvordan vi skulde kunne bli uvenner.»

«Har du glemt at jeg engang sa dig, jeg elsket dig,» spurte Aksel. «Har du glemt jeg fridde til dig engang? Jeg husker det.»

Rose sat urørlig et øieblik. Hun kom til at skjælve, hun selv blev ræd ved det. Det var saa utrolig likesom, aldrig hadde nogen vovet det, aldrig hadde hun tænkt sig muligheten av at nogen kunde vove det overfor hende – og nu ante 261hun dunkelt, at Aksel mente at snakke om ting, som hun følte det som en fornærmelse at maatte høre paa.

«Har du glemt jeg er gift?» spurte hun og tvang sig til at tale jevnt og rolig. «Jeg synes det burde være nok for dig. At jeg ikke skulde behøve at minde dig om at jeg er gift med din bror.»

«Mener du virkelig,» sa Aksel langsomt, «at enten Torkild eller jeg har kunnet faa nogen følelse av at vi er brødre. Det er jo netop det, Rose – bror, alt som det ordet kunde bety, det er vi blit ribbet for. De samme to mennesker som satte os begge – os og Doris ogsaa – i verden, negtet os hjem og søskende og farskjærlighet og morskjærlighet og vern og barndomslykke. En fælles ulykke over os alle tre, det er alt vi har hat sammen. Da vi tre søskende lærte at kjende hinanden, var vi voksne. Da vi omsider møttes igjen i vor fars hus, var vi like fremmede for hinanden – jeg ialfald var det overfor mine søskende – som tre ulver, der slumper til at dætte opi samme ulvegrav –»

«Ja jeg forstaar det nok,» sa Rose sagte. Hendes første opblussende vrede var veget for medfølelse, mens han talte.

«Forstaar du, hvor umulig det er under saanne forhold at forlange, at Torkild og jeg skal føle broderlig for hinanden. Han har sgu aldrig gjort det han heller –»

«Det tror jeg du tar feil i,» sa Rose sagte. «Torkild har svært megen familiefølelse – trods 262alt, siden ikke engang det du der nævnte har kunnet utrydde den i ham. Jeg er sikker paa at Torkild svært gjerne hadde villet, forholdet mellem dere skulde være blit helt anderledes. – Og han har altid længtet netop efter et hjem –»

«Det har jeg ogsaa det, Rose,» avbrøt han. «Og vet du hvorfor det var umulig for os at bli venner? Det var dig det! Du gik der i ulvegraven du – vakker og rolig og mild og sund. Du hadde det i dig, alt vi længtet efter, evnen til at gi os netop alt det vi higet efter. Du kom fra et hjem, det merkedes paa hver mindste ting hos dig – dit du gik blev det hjem, den du elsket den hadde hjemmet i dig – og vi to brødrene blev bare to mandfolk, som slaas om den samme kvinde –»

Rose rystet paa hodet:

«Det du der sier, kan jeg ikke indse holder stik. Blandt andet av den grund, at der gik halvandet aar fra den gang du fridde til mig og til Torkild og jeg blev forlovet. Og i al den tid traf vi to ikke hinanden en eneste gang. Saa du overlot da ialfald Torkild valpladsen uten synderlig motstand –»

«Vil du si, jeg hadde hat nogen chance», spurte Aksel hæst.

«Nei. Det tror jeg neppe du hadde hat.» Hun forsøkte at si det ganske let, men mot hendes vilje kom det litt usikkert. Det dæmret for hende i samme sekund, hvor tilfældig det var, at Torkild hadde blit hendes mand.

Aksel reiste sig.

263«Det er om dig, vi er blit uvenner,» sa han truende.

«Jeg har sagt dig, jeg ønsker ingen forklaring –»

«Men jeg vil forklare mig. Du skal høre paa mig!»

«Skal jeg, saa skal jeg.» Rose trak paa skuldrene. «Men saa faar du sandelig vente til imorgen paa toget. – Blandt andet fordi jeg har et indtryk av at iaften kunde du let komme til at si ett og andet, som du bakefter vilde ønske du ikke hadde sagt.»

«Sæt vi ikke blir alene nogen stund paa toget da?»

«Ja saa la os i guds navn ta anden klasse da – eller første. Saa faar vi vel en kupé for os selv saalænge ialfald, at du kan faa sagt det du endelig vil –»

Aksel stod med lutende hode et øieblik. Saa ropte han pludselig:

«Nei! Jeg vil snakke nu. For du har ret – imorgen har jeg kanske betænkt mig ja! Og jeg vil ha sagt dig det –»

Han gik bort til døren, laaste den og stak nøklen til sig.

Rose saa paa ham. Saa gik hun over til vinduet og aapnet det.

«Hvad er det du vil!» Det kom som et dæmpet skrik.

«Lufte,» sa hun tørt. Hun satte stormkroken paa og vendte sig mot ham igjen: «Hold saa op med de narrestrekerne dine Aksel og gaa din vei, saa jeg kan komme iseng.»

264«Jeg gaar ikke før jeg har sagt det jeg vil.»

Rose satte sig i sofaen, tok en cigaret og tændte:

«Jaja. Du vet selvfølgelig, at jeg har ikke netop lyst til at ringe paa hotellets folk, lave skandale og prostituere mig selv og min svoger. Hvis du vil benytte dig av den omstændighet saa –»

«Ja jeg vil. Tror du ikke jeg vet, at dette er den sidste leilighet jeg har til at faa snakke med dig –»

«Det er det unegtelig,» sa hun koldt.

Aksel gik hen og stillet sig foran hende paa den anden side av bordet.

«Jeg elsket dig og han elsket dig og du valgte ham. Saalænge jeg trodde dere var lykkelige – gud vet jeg undte dere begge det bedste. Du kan tro mig eller la være, som du vil – men jeg gjorde det. Hadde jeg set dig lykkelig med ham – hadde jeg forstaat han hadde vundet hele din kjærlighet, utløst al din evne til at holde av – vorherre skal vite jeg hadde det ikke for godt selv akkurat den tiden, men jeg vet jeg sier sandt, naar jeg sverger, da skulde jeg ikke huse en ond eller misundelig eller ubroderlig tanke mot Torkild i mit hjerte. Men da den dag kom at jeg saa, det hadde han ikke kunnet, at du var ulykkelig i bund og grund –»

«Jeg hadde netop mistet det lille barnet mit,» sa hun sagte.

«Det hadde jo aldrig levet, Rose. Og du var som et menneske, der har mistet alt – som ikke eier et haab igjen om lykke paa jorden.»

«Saant et litet barn, som man har baaret i alle 265de maanederne og følt vokse og leve –. For mig hadde det levet i maaneder, dag og nat. Det blir tilslut hele verden for sin mor, Aksel. For lange, lange tider ialfald –»

Aksel tidde stille et øieblik.

«Da jeg nu saa dere sammen hernede. Hadde jeg set dere elsket hinanden, hadde du været lykkelig – jeg hadde gaat til Torkildt og bedt ham om forladelse. Jeg vet jeg hadde gjort det. Men du er ikke lykkelig og du elsker ham ikke –»

«Synes du denne tiden vilde være velvalgt til at demonstrere vor forelskelse og lykke i –?»

«Det er ikke det. Tror du ikke jeg hadde skjønt det og følt det, hvis du hadde elsket din mand? Jeg som elsker dig – tror du jeg lar mig narre paa det punkt. Aa nei du, jeg ser nok du er ikke lykkelig; naar du reiser herfra, saa er det ikke til et hjem, hvor al elendigheten og tristheten fra fars hus og hans død og Doris’ elendighet og min sjofelhet mot dig iaften er glemt og ingenting betyr. Det var ikke fra saant et fristed at du og Torkild kom reisende –. Derfor ber jeg ham ikke omforladelse, derfor bryr jeg mig ikke om at du er gift med min bror, som du sier. – Han har ingen ret over dig, som jeg respekterer – i mine øine er du en fri kvinde, siden du ikke elsker ham.»

«Selv om det skulde forholde sig som du antar,» sa Rose dirrende, «at jeg ikke elsker min mand. Saa mener jeg ialfald han har ret til at forlange et og andet av mig. Og at jeg har pligter 266– blandt andet til ikke at høre mere paa dig. Nu har du forklart dig mere end nok og nu faar du gaa.»

«Du skal svare mig paa en ting først – elsker du Torkild? Jeg forlanger at du skal si mig sandheten, før jeg gaar.»

«Og jeg negter at svare nogen paa denslags spørsmaal.»

«Ja det er svar nok,» sa Aksel triumferende.

«Du elsker ham altsaa ikke. Og da er han ikke din mand i mine øine. Han har tat ifra mig dig – det eneste i verden jeg bryr mig om og ikke kunnet holde det fast. Han har ingen ret til at beholde dig, han har ikke mere ret over dig end jeg har og jeg slaas med ham om dig. Du er fri er du – dere har jo ikke engang barn til at holde dere sammen. Han elsker dig ikke længer han heller, han har ialfald ikke mod til at kjæmpe om dig mere. Og jeg gir mig ikke dennegangen – du skal faa se det, Rose. Jeg elsker dig, jeg elsker dig og jeg skal nok faa dig, kan du tro. Du vet det selv – du staar jo og skjælver, du vet jeg har ret – du er ræd for mig er du –»

«Nei jeg er ikke.» Hun hadde reist sig op imot ham. «Og hold nu op med det der. Elsk mig i herrens navn alt du vil, men la være at snakke om det, hvis du vil jeg skal ha den allermindste smule respekt for dig. Du kan ialfald være overbevist om at jeg kommer aldrig til at besvare dine følelser – efter du har opført dig saa litet heldig som iaften – selv om jeg skulde hat dine bekvemme anskuelser om hvad ens eget 267ord til en mand og en mands hjem og ære betyr. Men jeg gjør ikke det.»

«Mener du,» sa Aksel med et litet smil, «at den erklæring du har avgit hos byfogden i Kristiania – og din mands hjem og ære som du kalder det – et hjem uten barn, uten lykke, en mand du ikke elsker og som ikke elsker dig længer – tror du at du selv vilde regne slikt for uovervindelige hindringer for at du grep efter lykken, den dag du saa den for dig – den stod utenfor din dør og vinket paa dig?»

«Ja jeg mener det.»

«Da har du aldrig nogensinde elsket Torkild.

For da vet du ikke hvad kjærlighet er.»

«Jeg bryr mig ikke om at faa vite det heller. Ikke den slags kjærlighet. Og jeg gidder ikke diskutere det med dig – du kan stole paa at du kan ikke lære mig det.»

«Du sa selv – du visste ikke om det ikke likesaagodt kunde blit mig som ham. Du har ikke elsket ham, du har ikke. Hadde jeg ikke været saa taapelig at gaa min vei, da du viste mig bort første gang – saa dumstolt – du kunde været min nu! Du har indrømmet det selv.»

«Det vet jeg ikke av jeg har sagt.» Hendes øine gnistret. «Men kanske du har ret. La være jeg ikke visste hvad jeg selv følte rigtig, da jeg giftet mig. Kan hænde ja, det kunde likegjerne blit dig. Jeg kjendte dig jo saa litet –. Jeg hadde ikke tænkt, du ikke eiet det som vi – han og jeg – kalder æresfølelse. Nu vet jeg det –»

Da han tok et skridt hen mot hende, bøiet 268hun sig ut over bordet og slog ham paa kindet.

«Vil du saa gaa? Eller skal jeg ringe og la dig kaste ut?»

Aksel førte langsomt sin haand til kindet. Hans øine skiftet uttryk – de lignet et barns som netop er vaagnet.

«Du ogsaa slaar mig,» sa han sagte, som i forundret sorg.

Rose rørte sig ikke.

Han stod endnu et øieblik. Saa vendte han sig mot døren, laaste op og gik sagte uten at se sig tilbake.


I samme sekund hun var blit alene, stupte hun utover bordet i hulkegraat. Nu efterpaa skalv hun i frostbrytninger av sindsbevægelsen. Det var som der var hændt hende en ulykke, hvis omfang hun endda ikke helt kunde overse –.

Det hun følte sterkest og værst var skammen. Uklart hadde hun en fornemmelse av at hun hadde været sin mand utro. Hvad hun hadde sagt selv – og hvad Aksel hadde sagt – det husket hun ikke saa nøie nu. Hun visste bare, hun hadde forraadt noget – ikke rigtig hvad eller hvormeget. Men hun hadde tilstaat – for sig selv og for Aksel – at hun ikke elsket Torkild. At hendes egteskap var begyndt i letsindighet, med et tilfælde – og var endt i ulykke. At hun hadde forraadt det, det var vel utroskap – og det var til en mand, som hun selv slog i ansigtet, ja som hun var glad hun hadde slaat –.

269Og bakom den bitre skam over at hun hadde utlevert sit egteskap slik, dæmret for hende betydningen av selve det, som hun hadde tilstaat. Og derefter angsten – angsten for at komme hjem til Torkild.

Langt om længe tok hun sig sammen, klædde fort av sig og gik iseng. Men hun laa og kunde ikke sove. Stumper og stykker av hvad Aksel hadde sagt og hvad hun selv hadde svart, blev ved at spøke i hendes hjerne. Det var sandt, hvad han hadde sagt – hun hadde aldrig elsket Torkild. Og det var dobbelt forfærdelig at det var sandt, fordi hun hadde maattet høre det av en mand, som hun foragtet, en som var hendes mands fiende – og intet hadde hun hat at svare imot det.

Hun stod ikke op den næste morgen, da de vækket hende, men blev paa hotellet hele formiddagen og reiste først med middagstoget, efter hun hadde forvisset sig om at Aksel var reist før paa dagen.

Under hele turen indover var der en følelse, som blev sterkere og sterkere, alt imens hendes tanker kredset om optrinnet med Aksel – angsten for at møte Torkild igjen. Hun hadde en fornemmelse som om det var umulig at deres samliv kunde fortsætte efter det, der var hændt. –

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vaaren

Romanen Vaaren kom ut i 1914 og leses gjerne i sammenheng med essayet «Det fjerde bud» fra samme år. Temaet er ekteskapets betydning og etiske verdier som plikt, ansvar og trofasthet.

Rose Wegner og Torkild Christensen har kjent hverandre siden de var små. Vennskapet utvikler seg til kjærlighet og de gifter seg. Men etter en dødfødsel drives de fra hverandre.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1914 (nb.no).

Les mer..

Om Sigrid Undset

Sigrid Undset regnes som en av de store norske forfatterne. Hun debuterte med dagboks- og ekteskapsromanen Fru Marta Oulie i 1907, og forfatterskapet består først og fremst av romaner og noveller fra samtiden og historiske romaner fra middelalderen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.