Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd

av Petter Dass

Sekundærlitteratur


 • Bibelen 1981 [1978] = Den Hellige Skrift : BIBELEN : Det gamle og Det nye testamente. [Oversettelse ved Det norske bibelselskaps forlag.] [5. opplag 1981.] Oslo.
 • Bruland, Skirne Helg 1991: «Petter Dass og den klassiske litteraturen», i: Alenius, Marianne et al.: Latin og nationalsprog i Norden efter reformationen : Konference 1.–5. august 1987, Biskops-Arnö. København.
 • Bruland, Skirne Helg 2002: «Metaforer og program i Nordlands Trompet», i: Bjørnstad, Hall og Mette Nygård (red.): Overdådighet og død i barokken. Oslo.
 • Curtius, Ernst Robert 1993 [1948]: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. [Elfte Auflage.] Tübingen og Basel.
 • Eriksson, Anders (utg.) 2002: Retoriska övningar : Afthonios’ progymnasmata : av Anders Eriksson : [inledning – översättning – kommentar]. Nora.
 • Hansson, Stina 2000: Från Hercules till Swea : Den litterära textens förändringar. Göteborg.
 • Hansson, Stina [2002]: «Nordlands Trompet i den svenska 1600-talslitteraturens ljus», i: Forfang, Svein Erik og Ivar Roger Hansen (red.): Petter Dass og Norden. Nesna.
 • Hansson, Stina 2003a: «Prolog», i Hansson, Stina (red.): Progymnasmata : retorikens bortglömda text- och tankeform. Åstorp.
 • Lausberg, Heinrich 1990: Handbuch der literarischen Rhetorik : Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft : 3. Auflage 1990 : Mit einem Vorwort von Arnold Arens. Stuttgart.
 • Rådberg, Ingemar 2003: «Krian i Jacob Wallenbergs predikokonst», i: Hansson, Stina (red.): Progymnasmata : retorikens bortglümda text- och tankeform. Åstorp.
 • Seip, Didrik Arup (utg.) 1974: Nordlands Trompet : av Petter Dass : Utgitt ved Didrik Arup Seip. Oslo. [«Femte utgave», egl. opptrykk av 3. utg.]
 • Sejersted, Jørgen 2002a: «Petter Dass’ ansikt og ideologi», i: Michelsen, Per-Arne og Marianne Røskeland (red.): Forklaringer : Litterære tekster lest på nytt. Bergen.
 • Østerud, Svein (utg.) 1997: Horats : Brevet om diktekunsten : Oversatt fra latin med innledning, etterord og kommentarer av Svein Østerud. Oslo. [= Epistula ad Pisones.]

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd

Nordlands Trompet, eller Nordlands Beskrivelse som den også kalles, er Petter Dass' mest kjente verk. Verket ble påbegynt i 1670-årene og sannsynligvis ikke fullført før i 1690-årene. Først i 1739, 32 år etter dikterens død, ble verket trykket.

Utdraget i bokselskap.no er det såkalte «hilsningsavsnittet», antakelig det mest kjente tekstavsnittet i NordlandsTrompet. Hilsningsavsnittet består av fem hoveddeler: Først tiltalen av publikum, så en invitasjon til middag, deretter en tolkning av måltidsskildringens allegoriske betydning, så en metapoetisk betraktning om skrivingen, og til slutt en konklusjon om at alt må legges i Herrens hender.

Teksten i bokselskap.no følger 1739-utgaven av Nordlands Beskrivelse (utgitt i Bergen) og er basert på Hanne Lauvstads ederte versjon i doktoravhandlingen Helicons Bierge og Helgelands schiær, Universitetet i Oslo 2005. Teksten er utstyrt med tekstkritisk apparat og kommentarer.

Se faksimiler av tekstavsnittet i førsteutgaven av Nordlands Beskrivelse fra 1739 (NB digital)

Les mer..

Om Petter Dass

Dikterpresten Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Han blir ofte omtalt som den mest betydelige dansk-norske dikteren ved siden av Thomas Kingo i siste del av 1600-tallet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.