Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd

av Petter Dass

Utgaver og manuskripterDe tidligste utgavene


Primærutgaver

 • a: Dass, Petter 1739: Nordlands : Beskrivelse/ : Som er : Helgelands/ Saltens/ Lofodens : Westeraalens/ Senniens og Tromsens Fogderier/ med dets Beliggende/ oc hvorudi enhvers Næring og Brug bestaar. : saa og : Hvad slags Fugle i Luften og svemmende Dyr i Havet sig der opholder. : Samt om dets : Horizont/ Elementer og Veyrlig/ : item : Om Finderne og Lapperne. : Forfattet af : Hr: Peder Dass : Sogne-Præst til Alstahaug i Helgelands Fogderie. [«Trykt og tilkiøbs i Kongl: Majests privil: Bogtryckerie i Bergen 1739.»] Bergen.
 • b: Dass, Petter 1739: Nordlands Trompet : Forfattet : af : Herr PEDER DASS : SognePræst til Alstahaug : Udi : Nordlandene. Kiøbenhavn. [«Til Trykken befodret Af Friderich Jacobsen Bruun, Kongl. Majests. priviligerde Boghandler og Bogbinder udi Christiania, og findes hos hannem tilkiøbs.»] Kiøbenhavn.
 • c: Dass, Petter 1763: Beskrivelse : over : Nordlands Amt : i : Tronhiems Stift: : Først udgivet under Titel : Nordlands Trompet, : i Vers forfattet : af : Peter Dass, : Fordum Sogne-Præst til Alstahoug Menigheder i Nordlandene./ Oplagt paa nye, :/og med Anmerkninger : oplyset og forøget : af : Albert Christian Dass. [«Oplagt paa nye, og med Anmerkninger oplyset og forøget af Albert Christian Dass : Kiøbenhavn, 1763 : Trykt og bekostet af Andreas Hartvig Godiche, som første Forlegger, og findes hos hannem tilkiøbs.»] Kiøbenhavn.

1700-tallets sekundær- og tertiærutgaver

 • d: Dass, Petter 1763: Nordlands Beskrivelse, : Som er : Helgelands, Saltens, Lofodens : Vesteraalens, Senniens og Tromsens Fogderier, med dets Beliggende, og hvorudi enhvers Næring og Brug bestaaer. : saa og : Hvad slags Fugle i Luften og svemmende Dyr i Havet sig der opholder. : Samt om dets : Horizont, Elementer og Veyrlig, : item : Om Finderne og Lapperne. : Forfattet af : Hr. Peder Dass : Sogne-Præst til Alstahaug i Helgelands Fogderie. [«Trykt og tilkiøbs i Kongl. Majestæts privil. Bogtrykkerie i Bergen 1763.»] Bergen.
 • e: Dass, Petter 1776: Beskrivelse over Nordlands Amt i Trondhiems Stift: : Først udgivet under Titel: Nordlands Trompet, : i Vers forfattet af Peter Dass, Fordum SognePræst til Alstahoug Menigheder i Nordlandene. : Oplagt paa nye, og med Anmerkninger oplyset og forøget af Albert Christian Dass. [«Nu paa nye oplagt efter den Udgave i Kiøbenhavn 1763, og Trykt i Hans Kongelige Majests. priviligerede Bogtrykkerie, hos H. Dedechens Efterleverske, hvor den og findes tilkiøbs.»] Bergen.
 • f: Dass, Petter 1776: Nordlands Beskrivelse, : Som er : Helgelands, Saltens, Lofodens Vesteraalens, Senniens og Tromsens Fogderier, med dets Beliggende, og hvorudi enhvers Næring og Brug Bestaaer : Saa og : Hva slags Fugle i Luften og svemmende Dyr i Havet sig der opholder. : Samt om dets Horizont, Elementer og Veyrligt, : item : Om Finderne og Lapperne : Forfattet af Peder Dass, SognePræst til Alstahaug i Helgelands Fogderie. [«Bergen 1776.»] Bergen.Manuskripter

Følgende manuskripter er kjent i dag:

 • A: [Trondheim] Gunnerusbibl. (tidl. Vidensk. Selsk. bibl.) 8o, 527. Manuskriptet er en avskrift av en del dikt av Dorothe Engelbrektsdotter og Petter Dass, deriblant av en «Her Petter Dassis Beskrivelse over Nord-Landene». (Erichsen: 4.)
 • B: [København] Det kgl. Bibl., Ny kgl. Saml. fol., 488. «Forsamling af En Deel danske Poeters Wers», inneholder «Buccina Polaris, Nordlandenis Beskrivelse Componeret af Hr Peder Dass» fra s. 63. (Erichsen: 11 – ikke brukt ved Erichsens kollasjonering.)
 • C: [København] Det kgl. Bibl., Gammel kgl. Saml. 4o, 2852. «Buccina Polaris eller Nordlandenes Beskrivelse componeret af Hr. Peder Dass». (Erichsen kjente det ikke.)
 • D1: [København] Det kgl. Bibl., Gammel kgl. Saml. 4o, 2410, I–II. Første hefte inneholder «Buccina Polaris», andre hefte har tittelen «Mag. Peder Dasses Adskillige Danske Vers», inneholder blant annet «Om Finderne og Lapperne». (Seip: D, Erichsen: 6 – ikke brukt ved Erichsens kollasjonering.)
 • D2: [København] Det kgl. Bibl., Gammel kgl. Saml. 4o, 2410, I–II. Jf. forrige punkt.
 • E: [Trondheim] Gunnerusbibl. (tidl.Vidensk. Selsk. bibl.) 4o, 130. Manuskriptet inneholder «Buccina Polaris». (Erichsen: 1.)
 • F: [København] Det kgl. Bibl., Thott fol., 946. Inneholder «Buccina Borealis» (tittelen står på siste side). (Erichsen: 5.)
 • G: [København] Univ.bibl., Rostg. 4o, 129. Inneholder «Nordlands Beskrivelse». (Erichsen: 7 – ikke brukt ved Erichsens kollasjonering.)
 • H: [København] Univ.bibl., Additamenta 4o, 247a. Dette er et samlebind med «Nordlands Beschrivelse av Pet. Dass» fra s. 321. (Erichsen kjente ikke dette manuskriptet.)
 • I: [København] Det kgl. Bibl., Thott 4o, 1390. Dette er et samlebind med «Norlands Beskrivelse af Peder Dass» som nr. 22. (Erichsen kjente ikke dette manuskriptet.)
 • J: [København] Univ.bibl., Additamenta fol., 167. Dette er et samlebind med «Nordlands Beskrivelse af Pet. Dass» fra s. 384. (Erichsen: 12 – ikke brukt ved hans kollasjonering.)
 • K: [København] Univ.bibl., Rostg. 4o, 130 (I). K og L er to Nordlands Trompetmanuskripter bundet sammen, altså to manuskriptversjoner i samme manuskript (med samme signatur). (Erichsen: 8 – ikke brukt ved hans kollasjonering.)
 • L: [København] Univ.bibl., Rostg. 4o, 130 (II). Jf. forrige punkt. (Erichsen: 9 – ikke brukt ved hans kollasjonering.)
 • M: [Oslo] Deichmanske bibliotek 4o, 56. Manuskriptet har tittelen «Buccina Polaris Componeret af Ærværdige hr. Peder Dass 1696» og er datert «Tot. d. 10 Mart. 1706», men ved slutten er det tilføyd: «Toten d. 28 Jan. 21 af Jomf Pil fant.» Muligens avskrift av avskriften fra 1706 (Seip (utg.) 1974:137). Eneste manuskript med eksplisitt datering av avskriften. Fra «Om Lapperne og Finderne» er skrevet med en annen hånd; kanskje stammer dette stykket fra 1721. (Erichsen: 2.)
 • N: [Oslo] NBO (tidl. Univ.bibl.) 4o, 193. Manuskriptet er en avskrift av teksten «Om Lapper og Finderne i Norge», trykt i Oluf Bangs «Samling af Adskillige Nyttige og Opbyggelige Materier saa vel Gamle som Nye» (1745), s. 608ff. (Erichsen: 3.)
 • O: [København] Det kgl. Bibl., Thott 4o, 1524. Dette er et samlebind, hvor s. 151ff. inneholder avsnittet «Om Lapper og Finderne». (Erichsen: 10 – ikke brukt ved hans kollasjonering.)
 • P: [Stavanger] Stavanger byarkiv. Manuskriptet er defekt (mangler de første 80 sidene) og ble funnet av en dr. Aagaard fra Tromsø i et skur på Rikshospitalet i Kristiania etter at Erichsens 1874-utgave var publisert. (Erichsen uten nr., se for øvrig Erichsen (utg.) 1891:136f.)
 • Q: [Oslo] NBO (tidl. Univ.bibl.) 1084 fol. Manuskriptet er det eneste fullstendige, dvs. det som har hele den tekst vi kjenner fra de trykte utgavene (unntatt dedikasjonen). (Erichsen kjente det ikke.)
 • R: [Oslo] NBO Ms. 8o 2000. Dette manuskriptet er en avskrift av c, avskrevet ca. 1765. I likhet med N er dette altså en avskrift etter et trykt forelegg. (Manuskriptet nevnes ikke av Erichsen eller Seip.)
 • S: [Trondheim] Gunnerusbiblioteket qMS 130a. Manuskriptet ble trukket fram i lyset av Støren (1960). (Verken Erichsen eller Seip har kjent dette manuskriptet.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd

Nordlands Trompet, eller Nordlands Beskrivelse som den også kalles, er Petter Dass' mest kjente verk. Verket ble påbegynt i 1670-årene og sannsynligvis ikke fullført før i 1690-årene. Først i 1739, 32 år etter dikterens død, ble verket trykket.

Utdraget i bokselskap.no er det såkalte «hilsningsavsnittet», antakelig det mest kjente tekstavsnittet i NordlandsTrompet. Hilsningsavsnittet består av fem hoveddeler: Først tiltalen av publikum, så en invitasjon til middag, deretter en tolkning av måltidsskildringens allegoriske betydning, så en metapoetisk betraktning om skrivingen, og til slutt en konklusjon om at alt må legges i Herrens hender.

Teksten i bokselskap.no følger 1739-utgaven av Nordlands Beskrivelse (utgitt i Bergen) og er basert på Hanne Lauvstads ederte versjon i doktoravhandlingen Helicons Bierge og Helgelands schiær, Universitetet i Oslo 2005. Teksten er utstyrt med tekstkritisk apparat og kommentarer.

Se faksimiler av tekstavsnittet i førsteutgaven av Nordlands Beskrivelse fra 1739 (NB digital)

Les mer..

Om Petter Dass

Dikterpresten Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Han blir ofte omtalt som den mest betydelige dansk-norske dikteren ved siden av Thomas Kingo i siste del av 1600-tallet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.