Lappiske eventyr og sagn fra Varanger

av Just Qvigstad

[Nr. 161–170]

161. SMÖRKATT RAKKÂDÆME BIRRÂ / Å LAGE SMØRKATT
162. GODDEK AKKU-BAVTEST / VILLRENENE PÅ AKKOBERGE
163. GABBEŠ AN’TE / ANDERS GABRIELSEN
164. BÂSSE OAFFÂRUŠŠÂM-BAIKI GOARADUSÂK / HVORLEDES HELLIGE OFFERSTEDER BLIR UTSKJEMT
165. BÆIVE-VUOLAB I AIGO ÆM’BU SIEIDE MIELÂ DOAR’JOT / BÆIVE-OLAV VIL IKKE MER GJØRE SIEIDEN TIL LAGS
166. BAI’SKO-IJÂ OAŽ’ŽO GULLÂT DILES / PÅSKENATT FÅR EN HØRE SIN SKJEBNE
167. [uten tittel] / PESTEN I PULKEN
168. [uten tittel] / PESTEN
169. MÂN’NE NJAW’DAM-NUOR’TÂLÂŽŽÂK LÆK NUVT UC’CANÂM JÂ GEFUM / HVORFOR NEIDENSKOLTENE ER BLITT SÅ FÅ OG FATTIGE
170. EI’NAVÂÐÂ OAPPES / VEIVISEREN OVER EINAVADDA-FJELLET 161. SMÖRKATT RAKKÂDÆME BIRRÂ.

Suomâ-ænnâmest rakkâdeddjė doluš aigest daw’ja smörkattoid. Dâsâ ân’nujuvvu hui ænnâg-laǥaš rak’kânâsâk. Lai’ge-oai’vatâk bid’djujuvvui oai’ven, snal’do čiel’gen, sawzâ-čoaw’je bid’djujuvvui čoaw’jen, lodde soaddja-davtek juol’gen jâ goas’kem soajak soaddjan. Smörkatt rakkâduvvui âive hellu-duorâstâǥâ dam aige go bap’pâ sar’nestuolost, ige šâd’dâm garvesen ow’dâlgo goalmad hellu-duorâstâǥâ. Smörkatt rakkâduvvui âive sawne sis’te. Go smörkatt læ šâd’dâm garvesen, de bossoluvvu hæg’gâ dâi saniguim: «Šâddâ, šâddâ smörkatt! bæle âddam mu hæggâstâm, bæle âddam mu âǥestâm, jâ bæle âddam mon mâidai mu biel’logusâstâmge. Læǥe fâl os’kaldâs munnjė jâ dâǥâ mâidai buok, mâid mon goččom!» Jærra smörkatt âtte: «Mâid mon gâlgâm guod’det?» Lavėjeddjė âin goč’čot guod’det sikke mielke jâ lavcâ. De rakkâduvvui rog’ge biel’logusâ čoawje vuollai jâ lat’te dâm âlâ jâ rai’ge dâsâ; juokke bâččemest gâlgâi biel’logusâ ærest lei’kėjuvvut dâm rog’gai; dâstgo smörkatt læi dâm sis’te juokke bâččem-aige.

Smörkatt mânâi juokke bæive 7 gir’ko-suokkânâ čâđâ jâ njâmâi gusâid. Go son læi ož’žum njâmmât dievvâ čoawjes, de bođi ruof’tot jâ mânâi miel’ke-vissui jâ vuovsâdi mielke litte sisâ. Go son læi sal’kėm čoawjes, de mânâi âin maŧ’kasis. Son borâi mâidai lavcâge kir’nost, jâ juokke kir’nom-aige vuovsâdi lavcâ æmedes kirno sisâ lodde hamest.

Juokkehâš, gæst smörkatt læi, læi alug jammem-bâllost mâidai; dâstgo jos guttege fatti gid’dâ jâ goddi smörkatt, de jami mâidai dâtge, gi dâm râkkâdâm læi, jâ buok, mi dâsâ bâhan šâddâi, dâm fer’ti mâidai æmedge gil’lat. Smörkatt i sat’tam of’tâge æra rakkâdet ærebgo dât, gi diđi lokkât dâid sanid, mâk dâsâ ân’nujuvvujeddjė.

(Aikio 1890.)


161. Å LAGE SMØRKATT.

I Finnland laget de i gamle dager ofte smørkatter. Dertil bruktes mangeslags greier. Et ullnøste blev satt til hode, en håndtén til rygg, en saumave til mave, vingebenene på en fugl til føtter og ørnevinger til vinger. En smørkatt blev bare laget helgetorsdag mens presten var på prekestolen, og blev ikke ferdig før den tredje helgetorsdag. Den blev bare laget i badstuen. Når den er blitt ferdig, blåses liv i den med de ord: «Bli, bli smørkatt! Halvten gir jeg av mitt liv, halvten gir jeg av min levetid, og halvten gir jeg også av bjellekua mi. Vær mig bare tro og gjør alt det jeg byr!»

Smørkatten spør: «Hvad skal jeg bære?» De pleide alltid å by den å bære både melk og rømme. Så blev der gjort en grop under bjellekuas mave og lagt gulv derover og gjort hull i det. Hver gang de melket, skulde der heldes av bjellekuas melk i den gropen, for smørkatten var der ved hver melking.

Smørkatten gikk hver dag gjennem syv kirkesogn og pattet kyrne. Når den hadde fått pattet maven sin full, kom den tilbake og gikk til melkehuset og spydde melken i et kar. Når den hadde tømt maven, gikk den sin vei igjen. Den åt også rømme av kjernen, og hvergang der blev kjernet, spydde den rømme i sin husmors kjerne i skikkelse av en fugl.

Enhver som hadde smørkatt, var alltid i frykt for døden, for hvis noen fikk den fatt og drepte den, døde også den som hadde laget den, og alt det onde som hendte den, måtte også dens husmor lide. Smørkatt torde ingen annen lage enn den som visste å lese de ord som bruktes dertil. 162. GODDEK AKKU-BAVTEST.

De læi dolėn noai’de dast Njaw’damest. Dât lavi ale godde viež’žât Akkubavtest, goas darbâši. Dušše čorvid gâl bijâi ale Akkubavte čoar’vegar’dâi.

Go dat vuorâs jammegođi, de dâjja bar’nases âtte: «goas godde darbâšâk, de gâlgâk Akkubavtest viež’žât; dušše čorvid gâlgâk bijjât čoar’vegar’dai, goggu oinišâk, âtte vajjeg læ.» Jâ de jami ač’če.

De mânâi muttom ai’ge. De jurdâš dât gan’dâ, âtte ælla son âi’du Akkubavtest âlcės moad’de godde viež’žâmen, oaine âtte lægo dobbe mikkege. Njaǥâi âlaš âlâ; de oai’nage goddid. De baši ovtâ; dât gâl gâččâi. Muttu ærak æi ruottâstâm battârussi, nu mo goddek lavėjėk; muttu bottėk lâǥâbuid vel. De dât olmuš čuožžâsti jâ baši nubbe godde. Muttu âin bottė lâǥâbuid; æi bâlâ. Son baši goalmad; dâm mâid dæivâi. Muttu æra goddek æs’kâ loj’juj, nu âtte birrâ vazzâšėk. De dâm ol’mui mânâi hirmosen; i fuollâm goddin ige čorvin, muttu čali stuorrâ ruossâ baf’tesæi’nai Akkubaf’tai.

Gol’mâ Sallâmest as’se noaide læmaš mâidai sukkâlâm god’debiw’dui Akkubaf’tai; muttu go ai’cė dâm ruossa bavtest, de šâd’dė gæđ’gen. Dak gæđgek goč’čjėk âin dal Noai’degæđgek, jâ læ âi’du Akkubavte buottâ Sallâmbæld nuore. Dâm rajast æi læmaš æm’bu goddek Akkubavtest. Muttu čoar’vegar’de gâl gaw’nu vel, jâ ruos’sâ læ mâidai bavtest gid’dâ.

Akkubaf’te læ boares balvos-sâjje Njaw’dam-vuori’njalmest. Čoar’vegar’de dow’du âin dal burist.

(Saba 1918, Neiden.)


162. VILLRENENE PÅ AKKOBERGET.

I gamle dager var der en noaide her i Neiden. Han pleide alltid å hente en villren fra Akkoberget når han hadde bruk for en. Men hornene la han alltid igjen i horngjerdet på Akkoberget.

Da gamlingen skulde til å dø, sier han til sin sønn: «Når du har bruk for en villren, skal du hente en fra Akkoberget; men hornene må du legge i horngjerdet, der hvor du ser det trenges.» Og så døde faren.

Så gikk der en tid. Da tenkte gutten at han skulde reise til Akkoberget og hente sig noen villrener; så får han se om der er noe der. Han lurte sig op på høiden; da ser han virkelig villren. Han skjøt en og den falt. Men de andre sprang ikke sin vei, slik som villren pleier å gjøre; men de kom enda nærmere. Mannen reiste sig op og skjøt en til. Men de kom enda nærmere og var ikke redde. Han skjøt en tredje; den traff han også. Men da blev de andre villren så tamme at de gikk rundt om ham. Da tok redsel mannen; han brydde sig ikke om renene eller om hornene, men skrev et stort kors i fjellveggen på Akkoberget.

Tre noaider på Skogerøy hadde også rodd ut for å jage villren på Akkoberget; men da de fikk se korset i berget, blev de til sten. De stener kalles ennu Noaidestenene og ligger rett overfor Akkoberget på Skogerøysiden av sundet. Fra den tid har det ikke mere vært villren på Akkoberget. Men horngjerdet finnes ennu, og korset står også i berget.

Akkoberget er en gammel offerplass ved munningen av Neidenfjorden. Horngjerdet sees ennu tydelig. 163. GABBĖŠ AN’TĖ.

(mui’tâluvvum mu vanhemin.)

Gabbėš An’tė læi muttom varâtes olmuš, gutte i fuollâm mâs’tege, gil’lajekkus dât mi gil’laš, jâ bieđ’gânekkus dât mi bieđ’gânæš. Nuorrâvuođâs aigest mânâi son ræŋ’gân muttom lad’delâš lusâ, gutte lavi su dolvutâllât meldes god’debiw’dem-ræisoin. Son læi buorre bis’so-âlmai jâ dæivâi baččet buok, mâid son sif’ti. Muttom bæive mânâigâ soai goab’bâg guw’lui goddid occât, jâ Gabbėš An’te mânâi Akkuvarrai, gost doluš aigest læi god’debiw’di æppe-immei (Ak’ko). Dâmditti goč’čujuvvu âin dalge dât varre Akkuvarren. Son oini dâid mies’kâm čorvid, mâid doluš ol’muk leddjė oaffâruššâm dâm gæđ’gai, mi čuožžoi deǥu olmuš guow’do vare âlaš. De jurdâši son âtte: «Velago son læ âin nuvt famulâš go ow’dâl?» Son čievčâsti dâm gæđge jâ celki: «Jos mon dam varest goddam godde, de oažžok don čor’vuš.» Son vazzi âin owdus 2 kilometer; de oini son guof’te god’desâr’va, gæk læiga doarromen, jâ sun’nu čoarvek leddjė sor’rum gid’dâlâǥâ. Son njaǥâi baččadâkki jâ aigoi baččet; de jur’deli âtte: «Jogo son læ dâmditti, go mon loppedim dâsâ čor’vuš? Im mon gâl dunnjė âdde im mâi’dege.» De gal’gâlæiga jiešâskâ jâ ruottâstæiga erit.

I guk’ka dâstmâŋŋel, go son læi bal’vâlâm ovtâ jâǥe, de nai’tâli son jâ rakkâdi dalo. Son læi viššâl bâr’gât ige maššâm guk’ka oađđet. Muttomin bâddjani gæsseg arrâd iđed jâ mânâi olgus jâ oini hâŋŋaid jawrest. De vieǥâi ai’tai, dop’pi bissos jâ baši jâ vieǥâi fâstâin goattai jâ bajasbovti dalo ol’muid jâ vulgi ruof’tot. Go si hoi’gė fânnâs čaccai, de luođđâ læi mânnâm čâđâ fânnâsa guovte sâje. De fer’ti fâstâin gæsset fânnâsės gad’dai jâ divvot fânnâsės jâ gârrodi hir’muset.

Muttom čâvčâ vulgi son mæc’cai boc’cuides occât jâ valdi dâm biello meldes, mâid son lavi ânnet dal’veg hærge čæppatest. Son suǥâi râs’ta jawre jâ rot’ti gar’bas bâjas ja viekkâli vuowde sisâ. Go son læi viekkâmen, de jorrâli son, jâ biel’lo mânâi gæđge njæi’gâ jâ de cuow’kâni. Son gârrodi sâggâ jâ mânâi ruof’tot.

I son ællam guk’ka naitosvuođâ dilest, ow’dâlgo buoccâgođi jammemdawdâ. Mâŋemuš bæive gæččâi son joawkos âlâ jâ halâi: «Muttu di væddjebettet gâl borrât; mon oainam dâm, âtte di loaf’tebettet buok. Jâ mâid sattânid mongis gâlgâm borrât, go buorranâm?» Jâ ik’ko jami son.

(Aikio 1890.)


163. ANDERS GABRIELSEN.

(Fortalt av mine foreldre.)

Anders Gabrielsen var en uvøren mann som ikke brydde sig om noe, hvem der enn led ondt og hvad der enn spredtes. I sin ungdom tok han tjeneste som dreng hos en kvæn som pleide å ta ham med sig på sine villrenjakter. Han var en god skytter og traff alt det han siktet på. En dag gikk de til hver sin kant for å lete efter villren, og Anders Gabrielsen gikk til Akkofjellet, hvor i gamle dager villrenjegernes avgud (Akko) stod. Derfor kalles fjellet ennu Akkofjellet. Han så de morkne hornene, som folk i gamle dager hadde ofret til stenen, der stod som et menneske midt på fjellhøiden. Da tenkte han: «Mon den ennu er så mektig som før?» Han sparket til stenen og sa: «Hvis jeg dreper villren på dette fjellet, skal du få nornene.» Han gikk videre fremover to kilometer; da så han to renbukker som sloss, og deres horn var viklet fast i hinannen. Han lurte sig på skuddhold og vilde skyte; da tenkte han: «Mon det er fordi jeg lovte den hornene? Jeg gir dig ikke noe.» Da viklet de sig løs og sprang vekk.

Ikke lenge derefter, da han hadde tjent ét år, giftet han sig og laget sig gård. Han var flittig til å arbeide og gav sig ikke ro til å sove lenge. Engang stod han om sommeren op tidlig en morgen og gikk ut og så haveller på innsjøen. Da sprang han til stabburet, grep børsen sin og skjøt, sprang igjen til gammen og vekket gårdsfolkene og vilde sette not. Da de satte båten på vannet, var kuglen gått igjennem båten på to steder. Han måtte da trekke båten sin på land igjen og sette den istand og bante fælt.

En høst gikk han ut i marken for å lete efter renene sine og tok med sig den bjelle han om vinteren pleide å ha om halsen på kjørerenen. Han rodde over innsjøen og trakk båten op på land og sprang inn i skogen. Som han sprang, falt han overende, og hjellen for mot en sten og gikk itu. Han bante meget og gikk hjem.

Han levde ikke lenge som gift, før han fikk helsott. Den siste dag så han på sine husfolk og sa: «Men I kan nok spise; jeg ser at I gjør ende på alt. Og hvad for satan skal jeg spise, når jeg blir frisk?» Om natten døde han. 164. BÂSSE OAFFÂRUŠŠÂM-BAIKI GOARADUSÂK.

Vuostâšæiden nâmâtuvvujėk nissuni bâssâlkættes buf’sâ-hiitâmâk dâihe oamme-buvsâk; dâid æi gâlgâ of’tâge biddjât oaffâruššâm-bai’kai.

Nubbadešši oamme suoi’ne-gâwjâk, dâid mâida æi gâlgâ of’tâge biddjât oaffâruššâm-baikidi.

Goalmad jâ mâŋemuš goaredâm-vuokke læ dop’pâ-gæše-luonek; dâggarâžžâid æi gâlgâ of’tâge sâw’njet oaffâruššâm-baikidi. Dâstgo jos of’tâge gawnâtâllâ, gutte dâggarid læ bâr’gâm, de son gâl’ga gârrâ laǥâ raŋgaštusâ vuollai šâd’dât.

Muttu son, gutte dolâin boal’da bâsse oaffâruššâm-baike, dât i læk goaredâm, muttu billedâm dâihe duššâdâm. Dolâ barâst fer’te billâšuvvât, vâiku læš stuorrâ gæđ’ge; dâstgo dâggar gæđ’ge, mi læ bâsse gæđ’ge, læ ærotuvvum buok geđgi bâddjel. Dâm âlâ læ bid’djujuvvum boc’cui buoidek, jâ dâm lakkai læ vui’dum obbâ gæđ’ge jâ læ čabbâk jâ čabbes oai’net; dâstgo dât læ šovidâm jâ šoavvo.

Dât boares vuojâtuvvâm bâsse gæđ’ge, mâid Vuolabâš boldi – dât stuorrâ dollâ luoddoi stukkâid erit, jâ ol’muk æi æm’bu dok’kitâm dâm gæđge bal’vâlet æige dok’kitâm immelen ânnet. Ænnâgâk, stuorrâ joaw’ko, dâk, guđek dâm bâsse gæđ’gai gul’levâžžâk leddjė, si morâšteddjė guk’ka jâ sâggâ dâm čabbâ bâsse gæđge ditti. Æi si læm morâštet æra geđgid. Vâiku čiešâ dâihe vel æm’bu geđgid livči of’tâge boal’dam dâihe aibâs erit jaw’kâdâm jâ čieŋŋâles jawre bon’nai vuojotâm, de æi si livči uccanâšge morâštâm. Muttu dâm sin jiešâidæsek olles asâtus jâ rakkâduvvum čabbâ bâsse sieide, mâid si æi goččo æm’bu gæđ’gen rakkâdus mâŋŋel, muttu goč’čujuvvu siei’den, dât læ sin immel. Dât læi vela sin rakkesvuottâ buok stuoramus dâsâ, mi morâštɛtti sin, go dât haw’sket rakkâduvvum bâsse siei’de bol’dujuvvui.

(Reppen 1903.)


164. HVORLEDES HELLIGE OFFERSTEDER BLIR UTSKJEMT.

Først nevnes bakstykket i kvinners uvaskede bukser eller deres gamle bukser; dem skal ingen legge på et offersted.

For det annet nevnes høirusk; det skal heller ikke noen legge på offersteder.

Den tredje og siste måte å skjemme ut på er rusk fra en slire; sådant skal ingen ryste ut på offersteder. For hvis en finnes som har gjort sådant, skal han lide den strenge lovs straff.

Men den som med ild brenner et hellig offersted, han har ikke skjemt det ut, men ødelagt det. Med ild må selv en stor sten bli ødelagt, for en sten som er en hellig sten, er utvalgt fremfor alle stener. På den er det lagt renfett, og således er hele stenen smurt og er en vakker ting og skjønn å se til, for den er blitt glinsende og glinser.

Den gamle innsmurte hellige sten som OlavSe nr. 165. brente – den store ilden sprengte stykker av den, og det tektes ikke folk mer å tjene stenen eller ha den til gud. Mange, en stor hop, de som holdt sig til den hellige stenen, de sørget lenge og meget over den vakre hellige sten. De vilde ikke ha sørget over andre stener. Selv om en hadde brent eller ganske skaffet vekk syv eller enda flere stener og senket dem til bunnen av en dyp innsjø, vilde de ikke ha sørget et grand. Men denne deres egen fullkomne innretning og selvlagede vakre hellige sieide, som de ikke mer kaller sten efterat den er stelt til, men som kalles sieide, den er deres gud. Det var deres store kjærlighet til den som gjorde dem sorgfulle, da den hellige sieide som var stelt tekkelig til, blev brent. 165. BÆIVE-VUOLAB I AIGO ÆM’BU SIEIDE MIELÂ DOAR’JOT.

Vuolabâš læi guk’ka bal’vâlâm bâsse sieide, jâ son læi buorre god’deskuttar; muttu mâŋašâssi son i god’dam ollo goddid, jâ de son vuoitatâllâgođi duttâmɛt’tumvutti, jâ dâm duttâmɛt’tumvuođâ bof’te son ânnegođi vâše sieide âlâ. De vulgi Vuolabâš god’debiw’dui, jâ siei’de-lassast vuost ælla oai’nem varas, gos guw’lui siei’de lik’ka. Na, go Vuolabâš bođi sieide lusâ, de gommerdi son of’ti; i siei’de lik’kâm; de gommerdi son nubbadâšši; i siei’de vel lik’kâm; muttu de gommardâlâi son goalmadâšši jâ celki: «Jos dâl ik likkâ čajetâm varas munnjė gæino goddi guw’lui, de mon im aigo boattet æm’bu dam bâsse sieide lusâ goas’sege,» jâ siei’de hal’lâni dâl’lan bæw’žai guw’lui. De Vuolabâš vulgi erė siei’delassast jâ mânâi goddid biw’det dokku, gos siei’de i hal’lânâm, oai’nem varas, mov dobbe gævva, jâ dobbe gævâi nu burist, âtte i goas’sege læm vel nu burist gævvâm. Dâm biw’doræisost son goddi čiešâ godde, jâ son viežžâi ræŋgâs baikest âlcės væk’ken raddjât dâid ollo goddid. Muttu goddečorvid æva soai dol’vum sieidlas’sai jâ ævage vuol’gam vuoi’dât sieide; muttu dâm sâddjai Vuolabâš æm’bu jâ æm’bu suttâi sieide âlâ, jâ dâm sutto bof’te ai’go son sieide buol’latet.

Dâk, guđek sieide bal’vâleddjė, si vuostčæidėn go god’debiw’demrei’sui vul’gėk, de mɛnnėk vuost sieide lusâ oai’nem varas, gosâ guw’lui bâsse siei’de sin goč’čo vuol’get, dât læ, gost gâl’gėk si ollomus goddid gaw’nât. Dât læi âi’du nav: gosâ guw’lui siei’de lik’kâ, de dokku guw’lui god’de-biw’dek gɛl’gėk mânnât, jâ go dobbe mâi’dege fin’nijėk, de gɛl’gėk buf’tet sieide lusâ čab’basumus čorvid, jâ lævsosbuoide gɛl’gėk biddjât sieide âlâ, go bæivaš bai’ta jâ lig’ge dâm buoide, jâ dâm lakkai vuoddjâ gol’ga sieide mel’de vuolas. De duššefâl dâm lakkai læ rivtės bâsse sieide rakkâdus.

Bæive-Vuolab mâida læ ow’dâl nu burist rakkâdâm dâm bâsse sieide; muttu dal ai’go son aibâs æra lakkai rakkâdet.

Bæive-Vuolab vulgi ræŋgâines sukkât siei’delas’sai buol’latâm varas dâm bâsse sieide; muttu go soai læiga dokku sukkâmen, de gâččâi gârrâ vuos’te-bieg’gâ, nu âtte Vuolabâžžâst guf’tuk ai’rok dod’djuig râs’ta, jâ ræŋ’gâ i nâkkašâm gosge sukkât, jâ de fer’tigâ soai mieđas luoi’tet muttem aw’den bai’kai, gost soai æva gaw’nâm mâi’dege dar’bâšid dâihe bier’gâsid ærago dušše ovtâ af’šo; muttu Bæive-Vuolab valdi af’šo jâ rakkâdi hirsâst ai’robæle jâ nubbe hirsâst fâst nubbe ai’robæle, jâ dal læ guf’tuk ai’rok gar’vas, jâ son ræŋgâs čânâi mâŋŋeduf’tui gid’dâ, âmâsgo jaw’rai râw’gât, jâ de son vulgi sukkât gârrâset siei’delassa vuos’ta. De dâddja ræŋ’gâ: «Âle suǥâ mendu gârrâset! Hævâtâk mun’nu.» Vuolabâš celki: «Immel ai’go mun’nu var’jâlet dam ræisost.» Muttu ræŋ’gâ læi sâggâ bâlost jâ oroi javotâgâ; dâstgo son jurdâši nav âtte: «Siei’de læ goastâtâm dâggar gârrâ dalke.» Muttu de joawdâig Vuolabâšguovtes ræŋgâš sieide lusâ.

Ræŋ’gâ čuoppâi goi’ke sorvid jâ stoabbâlɛsti dâid sorvid sieide birrâ, nu âtte siei’de buok jawkâi sorvi vuollai. Muttu Vuolabâš valdi stalle-gâs’kâm giettâses jâ gâs’kâgođi dolâ; muttu dollâ i buol’lam. De fer’ti son bâjas bâjedet čâlmides jâ rokkâdâlâi Immelest vække, jâ Vuolabâš oppet gâs’kâgođi dolâ dâm golmâ-oftâlâš Immel nâmmi, jâ dâm golmâ-oftâlâš Immel nâmâ bof’te son oažžoi dolâ. Go son læi ož’žum dolâ, de son læikoi akkalâg’ga vuojâ sorvi jâ sieide âlâ dolâ stuorrodâm ditti. Dâm varas læi akkalâg’ga vuoddjâ val’dum farrui; dâstgo dât læ buliš.

Dâm mui’tâlusâst mainâst vel nav, âtte lakkâ læi dâlle gârâs dâsâ, gutte boares oaffâruššâm-baikid, siidid dâihe bâsse muorâid movtege billedeš; de son gâl’ga bâha ol’mu bof’te hævâtuvvut, dât læ: son gâl’ga noaide bof’te duš’šâduvvut.

Dâl go Bæive-Vuolab læi dolâ bof’te billedâm dâm čabbâ bâsse sieide, de rav’vestâlâi son ræŋgâs jâ celki: «Âle, ræŋgâšâm, mui’tâl ovtâge hæggâlež’ži dâm stuorrâ laǥâlâš aše, mâid moai siei’delassast bar’tedæime!» Vel dâddja Vuolabâš: «Ræŋgâsâm, go čiešâ jâǥe læk ol’lasi nokkâm dâstmâŋŋel, de dâlle oažžok roak’kâ mainâstet âi’du gæs jieš dattušâk. Dâstgo dâlle moai æm darbâš bâllât gæs’tege, æm laǥâst, æm birust jâ æmge noidin; dâstgo dâlle læk buokâk juo famoidæsek mâs’sam.

Bæive-Vuolab læi kiewrâs âlmai. Son i bâllâm dâst, âtte ol’muk leddjė nâkkašet dâihe duos’tât su cam’met; muttu son bâlâi dušše dam majilme stuorrâ šlamâst jâ dâm famulâš biru lagâst, noidin.

(Reppen 1903.)


165. BÆIVE-OLAV VIL IKKE MER GJØRE SIEIDEN TIL LAGS.

Olav hadde lenge tjent en hellig sieide, og han var en god villrenskytter; men tilsist fikk han ikke mange villren, og så blev han betatt av utilfredshet, og på grunn av utilfredsheten begynte han å bære hat til sieiden. Så gikk han på villrenjakt, og han var først ved sieidestenen for å se til hvilken kant sieiden rørte sig. Nå, da Olav kom til sieiden, bukket han sig én gang; sieiden rørte sig ikke; så bukket han sig for annen gang; sieiden rørte sig enda ikke; men så bukket han sig for tredje gang og sa: «Hvis du nu ikke rører dig for å vise mig veien til villrenene, vil jeg aldri mer komme til den hellige sieide,» og sieiden helte straks mot sydost. Da begav Olav sig bort fra sieidestenen og gikk for å jage villren dit hvorhen sieiden ikke hadde hellet, for å se hvordan det vilde gå der, og der gikk det så godt at aldri var det enda gått så godt. På den jaktturen fikk han syv villren, og han hentet drengen hjemmefra for å hjelpe ham med å slakte de mange renene. Men hornene av renene bragte de ikke til sieidestenen og gikk ikke og smurte stenen, men isteden blev Olav mer og mer sint på sieiden, og på grunn av denne vrede vilde han sette varme på sieiden.

De som tjente en sieide, gikk, når de drog ut på villrenjakt, først til sieiden, for å se til hvilken kant den hellige sieide bød dem dra, det er, hvor de skulde finne mest villren. Det var nettop så: til den kant hvorhen sieiden rørte sig, til den kant skulde villrenjegerne gå, og når de der fikk noe, skulde de bringe de vakreste horn til sieiden, og talgbleien skulde de legge på sieiden, når solen skinte og opvarmet fettet, og således rant fettet ned over sieiden. Bare sådan er den rette fremgangsmåte med en hellig sieide.

Også Bæive-Olav har før stelt godt med den hellige sieide; men nu vil han stelle med den på en ganske annen måte.

Bæive-Olav rodde med sin dreng avsted til sieidestenen for å sette varme på den hellige sieide; men da de holdt på å ro dit falt det inn med sterk motvind så begge årene blev brukket av for Olav, og drengen orket ikke å ro noensteds hen, og de måtte holde unda til et øde sted, hvor de ikke fant noe av hvad de trengte, eller noe å hjelpe sig med undtagen bare en øks. Men Bæive-Olav tok øksen og laget av en tømmerstokk en åre og av en annen stokk en annen åre, og nu var begge årer ferdige. Drengen sin bandt han til aktertoften, forat han ikke skulde falle i sjøen, og så gav han sig til å ro sterkt hen mot sieidestenen. Da sier drengen: «Ro ikke altfor sterkt! Du ødelegger oss.» Olav sa: «Gud vil verge oss på denne reise.» Men drengen var meget redd og tidde stille, for han tenkte som så: «Sieiden har sendt sådant uvær til straff.» Men så nådde Olav og drengen frem til sieiden.

Drengen hugget tørfuruer og stablet dem om sieiden, så denne blev ganske borte under furuene. Men Olav tok ildstålet sitt i hånden og begynte å slå ild; men ilden tendte ikke. Da måtte han opløfte sine øine og bad Gud om hjelp, og atter slo han ild i den treenige Guds navn, og ved den treenige Guds navn fikk han ild. Da han hadde fått ild, helte han håkjerringtran på tørfuruene og sieiden for å gjøre ilden større. Derfor hadde han tatt håkjerringtran med; for den brenner lett.

I denne fortelling heter det også at loven var dengang streng for den som på noen måte ødela gamle offersteder, sieider eller hellige trær; han skulde ødelegges ved en ond mann, det er, ved en noaide.

Da nu Bæive-Olav med ild hadde ødelagt den vakre hellige sieide, påminte han drengen sin og sa: «Kjære dreng, fortell ikke noen levende den store ulovlige gjerning, som vi ved sieidestenen gjorde oss skyldige i!» Olav sa videre: «Kjære dreng, når der er gått fulle syv år herefter, kan du fritt fortelle det til hvem du vil. For da behøver vi ikke å frykte noen, hverken loven eller djevelen eller noaidene; for da har alle alt mistet sin makt.

Bæive-Olav var en sterk mann. Han var ikke redd for at folk skulde orke eller våge å banke ham; men han var bare redd for denne verdens store larm og djevelens mektige lov, noaidene. 166. BAI’SKO-IJÂ OAŽ’ŽO GULLÂT DILES.

Jos gige ai’go gullât diles, de mænnoduvvu nav: Guovtes mânnâb čok’kat of’ti selgi dâggar aite âlâ, mi læ sir’dum golmâ gærde. Bai’sko-ijâ dâk gâl’gâb dâm bâr’gât. De boatta hirmos stuorrâ aj’ja jâ dâjja: «Or’ro siivost!» Go dâm læ dâjjam, de jaw’ka. Oanekes aige gæšest boatta aj’ja fâst; muttu dɛlle læ ɛldės joaw’ko farost. Dâin læ ruŋgok deǥo ol’muin, muttu oaivek læ deǥo loddin jâ spirin. Gɛlle dâk, gæk læva čokkanâm, æva gâlgâ bâllât. De oaž’žob gullât dileskâ boat’te beivin. Dâstgo ajjagaz’ze hallėk gâs’kânæsek buok dâm birrâ, mi gâl’ga dappatuvvât.

(Saba 1920.)


166. PÅSKENATT FÅR EN HØRE SIN SKJEBNE.

Hvis noen vil høre sin skjebne, går han således frem: To setter sig rygg mot rygg på et stabbur som er flyttet tre ganger. Det er påskenatten de skal gjøre det. Da kommer en forferdelig stor gubbe og sier: «Sit stille!» Når han har sagt det, forsvinner han. Kort efter kommer han igjen; men da har han sitt følge med. Deres kropp er som på mennesker, men hodene som på fugler og dyr. Da skal de som har satt sig, ikke bli redde. Da får de høre sin skjebne i de kommende dager. For gubbens følge snakker sig imellem om alt det som skal skje. 167.

Muttom giepmân mânâi jâ osti galvo âlcis; dâst leddjė maŋgâšlai galvok. Ovtâ gerrės sis’te leddjė lađ’đek jâ æra diwrâs liinek. Go dât læi oas’tam buok, mâid halidi, vulgi ruok’tot. Vuojededdin oai’na, go dâm diwrâs gal’vogerrės sis’te of’tâ bai’ke âin bicco. Jurdašišgođi, mi dât gâl’ga læt. De fuommaši, âtte dobbe dai’da læt varâlâšvuottâ. Dâmditti divoi mâŋemussi dâm gerrės, jâ mađi mânâi ovtâ gorže guor’râl, ja go bođi gorže raddjai, čoaw’deli gerrės luovos ja hoi’gâđi gor’žai. Go gerrės mânâi gorže vuollai, de oini dâm âtte gerrės læi guow’dât luod’dânâm jâ garâstâǥâk râs’ta boaŧ’kânâm. Dâlle ar’vedi, âtte dât læi rot’to, gutte gâikoi dam guow’dât hæggâs owdâst. Rot’to læi dâlle deǥo uccâ manaš.

(Aikio 1925.)


167. PESTEN I PULKEN.

En kjøbmann gikk og kjøpte sig varer; han hadde mange slags varer. I en pulk var klæde og andre kostbare tøier. Da han hadde kjøpt alt han ønsket, reiste han tilbake. Som han kjørte, ser han at i pulken med de kostbare varer er der et sted som alltid blir rimet. Han begynte å tenke på hvad det skulde bety. Da kom han på at det kanskje var en fare der. Derfor stillet han den pulken sist; veien gikk langs kanten av en foss, og da han kom til fossen, løste han pulken og skjøv den ut i fossen. Da pulken for under fossen, så han at den var kløvnet itu og at snørebåndene var slitt av. Da skjønte han at det var pesten som hadde revet den itu for å berge livet. Pesten var da som et lite barn. 168.

Min dalost læi of’tâ bænâ, gutte læi buorre oamme-bænâ, ja læi mâidai biwdar. Gavce nubbe lok čuođe jâ gavce loǥe bođi of’ta gir’desappan bai’kai. Bænâ aicâi dâm, ruottâi dokku jâ dop’pi gid’dâ jâ gaski jamâs. Ol’muk, guđek oi’nė dâm, leddjė dâm gaddost, âtte rot’to læi boattam dâm bai’kai, jâ dâk dâmditti rakkisteddjė dâm bænnâg ja anoteddjė âtte sæs’tet dâm hæggâ dâm sujâst, âtte dât læ gaddjum ol’mui hæggâ, jâ dât læ sar’nomuš gâs’kânæsek: «Jos dat bænâ i livče læmaš, dâlle æp mi livče of’tâge æm’bu hæggâst.»

(Aikio 1925.)


168. PESTEN.

På vår gård var en hund, som var en god buhund, og den gikk også på jakt. I 1880 kom en flaggermus til gården. Hunden fikk øie på den, løp hen og grep den og bet den ihjel. Folk som så det, stod i den tro at pesten var kommet til gården, og derfor elsket de hunden og bad om å spare dens liv av den grunn at den hadde frelst menneskers liv, og de talte sig imellem: «Hvis den hunden ikke hadde været, da var ingen av oss mer i live.» 169. MÂN’NE NJAW’DAM-NUOR’TÂLÂŽŽÂK LÆK NUVT UC’CANÂM JÂ GEFUM.

Dolen læi Njaw’dam-nuor’tâlâžžâin dal’vesii’dâ vuolabæld Guođašjawre, Vuosse-luobbâl gaddest. Dâst læi vuostâs gir’ko mâidai dobbe guowloin, rakkâduvvum muttom nuor’tâlâžžâst, gæn nâmmâ læi Troffan.

Sæmma baikest lejjė smavvâ raigek ænnâm sisâ; gæsse-ænnâmest dow’dujejjė vela bal’gak dâi raigi gâskâst, raigest rai’gai. Muttu æi nuor’tâlâžžâk diet’tâlâs dâst ânnam mâi’dege avverid, ige boattam mikkege jur’dâgi.

Dâm Vuosse-luob’bâlest dol’lujejjė daw’ja sob’bârâk. Dâsâ bottė ladde-boal’varâk; dâst gaw’pedejjė jâ jukkė jâ dorru, jâ boal’varâk diet’tâlâs dâsâ burist lii’kujejjė, go sist vii’negaw’pe jottelet mânna.

Muttu æi dâm baikest buokâk læk lii’kum dâm riei’modæmmai. Muttomėn go nuor’tâlâžžâk lejjė ovtâk, de botte uccâ alas âl’mašâk, allân gukko, jâ halâdejjė nuor’tâlâžžâiguim. Giellâ vel âldesek nuvt uc’ce, âtte il’la ad’dėhâllė; dâjjėk âtte: «Di gul dast jiei’modekket jâ jukkâvekket jâ doajjovekket. Si æi lii’ku dâsâ. Di gâl’gâvekket gul dast erit far’rit, dânne go di leppet dasâ mâŋŋa boattam go si. Jâ gâl’gâvekket gul hæi’tet erit jukkâmest.» De âi’du sir’dė dâk nuor’tâlâžžâk dâst erit, go vuoǥâs ai’ge bođi, jâ assâgottė Njutejaw’re-gad’dai dal’vai.

Muttomėn de gullėk, âtte Laddest læ vuod boal’var boattemen; muttu rot’to læ farost. Jos dât rot’to bæsâš sii’di, de god’da gâl buokâid. De læi muttom oarbes gan’dâ; dât lokka âtte: «Âd’det sunnjė jiew’jâ hærge jâ čiŋâtekket vel dâm hærge, jâ gerrės! Son vuol’ga boal’var owdâld vuojjet.» «Na, duostâk?» lokkėk ærak. «Na, æi basiš čier’rok,» fas’tedi gan’dâ. De vuoj’jai. Čevek-jawrest bođi boal’var owdâld. Boal’var sat’tulâš sævva, âtte i gâlgâ vuojjet lâk’kâ. Muttu gan’dâ vuojja liika lâk’kâ. Rot’to go de fuommaši gandâ čiŋŋâhærge, de njui’ki boal’var âskest deǥo buoidâ; muttu i dæi’vâm gandâ gerrėsi, gâččâi muottâ-skal’vai jâ dâsâ bawketi jieš buok cuowkâs. De šâd’de gâl illui buokâk, go rot’to dâsâ duššâi.

Boal’var go bođi nuor’tâlâžžâi ođđa dal’ve-sii’di, de dâk mui’tė čakkâ-lâg’gai (alas âl’mai) sane ja æi oas’tam viine æi algâge. De suttâi boal’var jâ ukkedi, âtte dâk 30 dalo gâl’gėk nokkât golmâ dalo rajjai. Jâ nu dât læ gævvâm. Njaw’dam stuorrâ sii’dâ læ mæs’tâ nokkâm buok. Mibe lad’delâš, duot noaides tiŋgâ, go dât ukkedi, de i læk læi’kâ.

Dolen læmaš čakkâlâg’gak æra baikin mâidai dabbe. Lâk’kâ Vaggetâm-jawre læ varre, mi âin dal goč’ču Čakkâlâg-varre.

(Saba 1918, Neiden.)


169. HVORFOR NEIDENSKOLTENE ER BLITT SÅ FÅ OG FATTIGE.

I gamle dager hadde Neiden-skoltene sin vinterby nedenfor Guodasjsjøen ved bredden av Vuosseluobbal. Der var også den første kirke i de egne, bygget av en skoltelapp, som het Troffan.

På det samme sted var der små huller i jorden, og når det var bar mark, så man at der gikk stier mellem hullene, fra hull til hull. Men lappene brød sig naturligvis ikke noe om det og tenkte ikke noe over det.

Ved denne Vuosseluobbal holdtes ofte stevne. Dit kom kvænborgere; der handlet de (skoltene) og drakk og sloss. Og kjøbmennene likte det selvfølgelig godt, at brennevinshandelen gikk strykende for dem.

Men ikke alle på det sted likte denne støi. Engang da skoltene var alene, kom små nøkne menn, en alen lange, og snakket med dem. Sproget deres var som småbarns, så det var så vidt de forstod dem. De sa: «Dere støier her og drikker og slåss. Vi liker det ikke. Dere skal flytte herfra, for dere er kommet hit senere enn vi. Og dere skal slutte med å drikke.» Så flyttet skoltene derfra, da den beleilige tid kom, og bosatte sig ved Njutesjøen om vinteren.

Engang fikk de høre at der atter kom en kjøbmann fra Finnland; men pesten var i følge med ham. Hvis den slapp inn i byen, drepte den nok alle. Så var det en foreldreløs gutt; han sa: «Gi mig en hvit kjøreren og en pulk og pynt renen godt! Jeg skal kjøre kjøbmannen imøte.» «Tør du?» sier de andre. «Å, efter mig blir der ingen igjen som gråter,» svarte gutten. Så kjørte han. Ved Tsjeveksjøen møtte han kjøbmannen. Kjøbmannens skysskar vinket til ham at han ikke skulde kjøre nær ham; men han gjorde det allikevel. Da pesten så guttens pyntede ren, hoppet den lik en røskattMan trodde at pesten kom i skikkelse av et lite nakent barn, en hund eller en røskatt (Saba). ut av fanget til kjøbmannen; men den traff ikke guttens pulk og falt i en sneskavl, og der revnet den med et smell. Da blev nok alle glade, da pesten omkom der.

Da kjøbmannen kom til skoltenes nye vinterby, husket de tsjakkalaggenes (de nøkne menns) ord og kjøpte ikke brennevin, ikke det minste. Da blev kjøbmannen sint og truet: disse 30 familier skal svinne inn til tre familier. Og så har det gått. Neidens store by er næsten ganske øde. En kan skjønne at når en kvæn som er så trollkyndig, truet, da er det ikke spøk.

I gamle dager var der tsjakkalagger også på andre steder her. I nærheten av Vaggetam-sjøen er et fjell, som ennu kalles Tsjakkalagfjellet. 170. EI’NAVÂĐÂ OAPPES.

Muttomėn bottė čuđek fâstâin Njuot’te-jawrai. Guoladâkki dal jottėk, gâl’gėk dal vig’gât vuoi’tet Guoladâǥâ lânne. Læ nuvt ollo, âtte ovtâ vajjeg čiešâ loǥe. Bag’gėjejjė muttom âl’ma Njuot’tejawrest doal’vot sin Guoladâkki. De vul’gė vuoje hergiguim. De šâddâi hirmos muottââl’me. Oappes i vuojege æm’bu rivtes gæino, muttu vuojja bâjas Ei’navâđâ, bâjebuid âtte bâjebuid. Ei’navâđđâ læ hirmos âllâ varre Njuot’tejar jâ Guoladâǥâ gâskâst. Čuđek læ luovos-vuoje buokâk, dušše gieđâlâk-hær’ge, mi oai’vamužžâ gæssa, læ gol’lusest, jâ dât læ god’de, udamâg. Oappes dâm diet’tâlâs varâsti. Deǥo botte âlaši, de dâjja oappes âtte: «dai’da læt buoremus, âtte si buok hergid bijjėk rai’dolâǥâi, âmâs of’tâge lap’put dâggar næwres dal’ken.» Ja čuđek lokkė, âtte dât læ buoremus singe gaddo meld. De goallostâlâi mâŋŋalâǥâi buokâid ovtâ vajjeg čiešâ loǥe, jâ de vuoj’jai. Vuojja dâggar sâjjai, goggu læ âllâ cæggo baf’te jâ juovvâ vuold. Vuojja baf’te-râwdâ muotta-skalve meld, dâs’sa go buokâk de bottė baf’terâwdâ âlâ; de čâski gol’lus râs’ta jâ râw’gi hærges bâjabællai. God’de (udamâg) diet’tâlâs fašketi miette-luok’kai bâjjel bavte jâ rot’ti æraidge farrui; de mânnė buok bâjjel bavte.

De dât oappes vuji ol’mui rajjai, gost læš diettam ol’muid lâǥâmus’ta. Oroi dast 3 bæive. De vuji gæč’čât Ei’navâđâ juovâ: hærgek lejjė lammâšuvvâm, jâ ol’muk lejjė jamâdâm; dušše muttomâk vela bâjadâllė oividæsek. De dâid vel huškoi jamâs. De valdi buok dâi čuđi davver, mâid læš gaw’nâm gerrėsin, jâ de mânâi jâ mui’tâli Guoladâǥâ hærraidi, âtte mâid son læ bâr’gâm. De oažžoi ollo gii’tus dâm bârgostes.

Âin dal læ nuor’tâ-samin dât sannevajâs, go gænge gad’dėk lap’put jâ duššât, âtte: vuolgak Ei’navâđâ čiččad loǥo dæw’det. Dâjjėk dâk dâm læikâi mâidai.

(Saba 1918, Neiden.)


170. VEIVISEREN OVER EINAVADDA-FJELLET.

Engang kom tsjudene igjen til Notozero. De er nu på vei til Kola; de skal nu prøve å ta Kola festning. De er så mange at de er 70 på én nær. De tvang en mann i Notozero til å føre dem til Kola. Så kjørte de avsted med ren. Da blev det et forferdelig snefokk. Veiviseren kjører ikke mer den rette vei, men opover Einavaðða, høiere og høiere. Einavaðða er et fælt høit fjell mellem Notozero og Kola. Alle tsjudene kjørte løse (hver for sig); bare den ren som var nærmest veiviseren og som drog høvdingen, var i slagtøm (bundet til veiviserens slede); den var en villren og utemmet. Veiviseren hadde, kan en vite, sørget derfor. Da de kom op på høiden, sier veiviseren at det er kanskje best at de binder alle renene efter hverandre, så ingen farer vill i sådant uvær. Og tsjudene sa at det var best også efter deres mening. Så bandt han dem alle på rad efter hverandre, 70 på én nær, og så kjørte han. Han kjørte til et sted hvor der var et høit, bratt berg og ur nedenunder. Han kjørte langs en sneskavl på kanten av berget, til alle var kommet op på kanten. Da kuttet han slagtømmen av og styrte i hast sin egen ren opover. Villrenen, som var utemmet, hoppet selvfølgelig nedover bakken ut over berget og trakk også de andre med sig; så for de alle ut over berget.

Så kjørte veiviseren til folk, der hvor han visste folk var nærmest. Han var der 3 dager. Så kjørte han for å se til Einavaððas stenur: renene var slått fordervet, og folkene var døde; bare noen få løftet litt på hodet. Så banket han dem ihjel. Han tok alt tsjudenes gods som han fant i sledene, og reiste så til herrene i Kola og fortalte dem, hvad han hadde gjort. Da fikk han megen takk for denne sin gjerning.

Ennu har skoltelappene det ordsprog, når de tror en vil kjøre sig vill og omkomme: «Du kommer til å fylle ut Einavaððas syvende tier.» De sier det også for spøk.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lappiske eventyr og sagn fra Varanger

Boken inneholder 197 eventyr og sagn fra Varanger, i samisk og norsk språkform.

Samlingen ble først utgitt som bind 1 i Qvigstads verk Lappiske eventyr og sagn, som kom ut 1927–29.

Les mer om innsamling og kilder i forordet.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1927 (nb.no).

Les mer..

Om Just Qvigstad

Just Qvigstad var språkforsker, filolog, etnograf, kulturhistoriker, skolemann og politiker. I flere tiår arbeidet han med samisk språk og kultur.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.