Lappiske eventyr og sagn fra Varanger

av Just Qvigstad

[Nr. 181–190]

181. HUVVA JOM’PA / HUVVA JOMPA
182. STALLO VÂI LÆIGO ÆRA? / STALLO ELLER VAR DET NOE ANNET?
183. [uten tittel] / STALLO I KARLEBOTN
184. BLÆKKAS / BLÆKKASJ
185. DÂT BÂSSE RIFFAN / DEN HELLIGE RIFFAN
186. IDDJÂJAW’RE VULLES / OLA FRA IDDJAJAVRE
187. [uten tittel] / HOLMGANGEN PÅ SABBENJARG
188. BÆIVAS, MANO, NASTI JÂ GUOWSÂKÂSÂI BIL’KAR / EN SOM SPOTTET SOLEN, MÅNEN, STJERNENE OG NORDLYSET
189. ADDEGIED–SUOL’LÂGÂK / TYVENE PÅ ADDEGIEDDE
190. DÆVOID BIW’DEK / KOBBEJEGERNE 181. HUVVA JOM’PA.

Huvva Jom’pa læi Var’jânjargâ bɛjj-olmuš dolen. Dât lavi gæsseg orudet owdâld Njargâ. Huvva Jom’pa i bæssâm staloin nu guk’ka go leš ællam. Mi âin boatta, dâm âin god’da. Gol’mâ-ovce dal jo goddi.

De læi muttomen jottemen raidoin, gal’go nubbin raidoin. De bođi golmâ âl’ma lud’di. Dâjja gal’gusâs, ɛtte don gâlgâk su raido val’det; son ai’go vuol’get dâm gol’mâs luoddâ meld. Jâ de vulgi. De jođi jâ jođi, dâs’sa go bođi muttom vuow’dai. De oai’na, âtte stuorrâ dollâ buolla; mânna dâm dolâ vuos’ta. De oai’na, âtte gol’mâ âl’ma čok’kajėk dollâgaddest; guovtes læva lâk’kâlâǥâi, goalmad læ nub bæld dolâ. I dal gâlgâši oainetet jiešâs; boatta lâk’kâ; de gulla, âtte hallėk; «It’ten si dam muddo gâl’gėk Huvva Jompa nakke goardâšet. (Jos stallo biđi dâst, gæsâ læi vuolgâtuvvum, de gâlgâi dâst buf’tet hamâ isedâssâs.) Huvva Jom’pa go dâm gulâi, de jur’deli ɛtte: «gi dâm dietta, gævâšgo dâm ditti nu gɛl.» De hoigâi saites suole dolli, divti dâm dobbe, dâs’sago sai’te gumoi de burist, jâ de čug’gi dâm guof’tas čâđâ, gæk lâk’kâlâǥâi læiga. De dâk dušše dâm vela vejigâ dâjjât ɛtte: «giite, giite, go bet’tik sin.» Goalmadest i læm šât vuos’talɛs’tem-vai’mo; dât viekkâli battârussi; Huvva Jom’pa mâŋŋai. Muttu nu læi bɛrok dât stallo, ɛtte mâsa i juovsâ. Na, juovsâi âlmâke jâ buvti dâm stalo dollâgad’dai jâ goddi dâsâ.

Muttu stallui dât sor’mėtâlâi liika, dât Huvva Jom’pa. Muttom gæse go læi mærâ biw’demen væstâbæld Sæwlâ, de mânâi fânnâsėst viež’žât, mâid leš mânnâm viež’žât. De gommani fânâs, jâ Huvva Jom’pa hævvâni dâsâ. Jâ dât diet’tâlâs i læm æra go stallo, gi dâm fânnâs gometi; dât dât gɛl læ ar’vedæmest.

Sæw’lânjar’gâ læ mii’lâbæle oustâbæld Hambierge. Vis’te læ bavte vuold vela.

(Saba 1913.)


181. HUVVA JOMPA.

Huvva Jompa var en fjell-lapp på Varangerneset i gamle dager. Han pleide om sommeren å holde til på forsiden av Varangerneset. Huvva Jompa slapp ikke fri for stalloer, sålenge han levde. Dem som kom, drepte han efterhvert. Tre ganger ni hadde han nu alt drept.

Så var han engang på flytning med en raide; konen var med den andre raiden. Så kom han på sporene efter tre menn. Han sier til sin kone: «Du skal ta min raide; jeg vil gå efter sporene til de tre.» Og så gikk han. Han gikk og han gikk, til han kom i en skog. Da ser han at der brenner et stort bål; han går henimot bålet. Så ser han at der sitter tre menn ved bålet; to er nær hinannen, den tredje på den annen side av varmen. Nu skulde han ikke la sig se; han kommer nær; han hører at de snakker: «Imorgen på denne tid skal vi tørre Huvva Jompas skinn ved varmen.» (Hvis stallo overvant den han var sendt til, skulde han bringe hans skinn til husbonden sin.) Da Huvva Jompa hørte det, tenkte han: Hvem vet, om det går så nettop. Da stakk han hemmelig spydet sitt inn i varmen, lot det bli der til det blev riktig varmt, og så stakk han det gjennem de to som var nær hinannen. De klarte da bare enda å si: «Takk, takk, for du overrasket oss!» Den tredje hadde ikke mer mot til å gjøre motstand, han sprang på flukt; Huvva Jompa efter. Men så snar var denne stallo at det var knapt nok han nådde ham. Nå, han nådde ham allikevel og bragte ham til bålet og drepte ham der.

Men det var allikevel en stallo som fikk livet av Huvva Jompa. En sommer da han rodde fiske på vestsiden av Seglan, gikk han i båten for å hente noe, hvad det nu var. Da kantret båten, og Huvva Jompa druknet der. Det var naturligvis ingen annen enn stallo som veltet båten; det kan en nok skjønne. Seglodden ligger en halv mil østenfor Havningberg. Der står ennu et hus under et berg. 182. STALLO VÂI LÆIGO ÆRA?

Stuorrâ-Pier rokke mâid lokkė stalo god’dam. Mi muttomen mannam læimek Abbušborest Uwla Biettar baikest. De mi vulgimek goađest olgus; dal’ve vel læi. De boatta min owdâld stuorrâ daža; boallok vel čuw’gėk jâ bif’tâsâk nu fii’nak ɛtte. Muođoid æp oai’nam, ɛtte mâggar dâk leš lâm. Mi mânâimek olgus; son mânâi sisâ. Æra manak æi oai’nam, dušše muon oi’nim. Dât dat gel i læm æra go næw’re. Vâi leš lâmgo Stuorrâ Pier stallo?

Stiwrmân Rasmus gɛl mui’tâli, ɛtte sist go læi goatte Goppest, de eli Stuorrâ-Pier sin goađest; si lejjė nokkâdâm ækkedest; ɛi’du lejjė čas’kâdâm lievse. De Stuorrâ-Pier gul’lui hallâmen ɛtte: «dât læi buorre, go lievse læidek bossolâm; muđoi i læm buorre gævvât.»

Stalo go læ god’dam, de dɛlle i duoddo ol’muid oai’net; dɛlle gævva buokâi âlâ. Olmuš læ dɛlle deǥo guovte aimo gâskâst.

(Saba 1920.)


182. STALLO ELLER VAR DET NOE ANNET?

Om avdøde Stor-Per sa de at han hadde drept en stallo.

Vi var engang som barn på AbelsborgEt bosted innenfor Nesseby kirkested. i Petter Olsens gamme. Så gikk vi ut av gammen; det var enda vinter. Da kom en stor nordmann imot oss, knappene glinste og klærne var så fine at –. Ansiktet så vi ikke, hvordan det var. Vi gikk ut, han gikk inn. De andre barn så ham ikke, bare jeg. Det var nok ikke noen annen enn den onde. Eller kanskje det var Stor-Pers stallo?

Rasmus Styrmann fortalte at da de hadde gamme i Klubvik,Et bosted i Nesseby utenfor Mortensnes. kom Stor-Per inn i gammen; de hadde lagt sig om kvelden og nettop slukket lyset. Så hørte de Stor-Per snakke: «Det var bra at dere hadde blåst ut lyset; ellers hadde det ikke gått godt.»

Når en har drept en stallo, tåler han ikke å se folk; da går han løs på alle. Han er da som fra sig selv (egl. mellem to verdener). 183.

De læi muttom oammegæč’če gan’dâ Stuorrâvuonâst Hanâ-oaive duokken; de gulâi son njurgadæmen, ja de bođi of’tâ stuorrâ hær’ras âl’mai su lusâ, gæst læi gol’lerâd’de, jâ sarnoi suinâ uccanâš, jâ sust læi of’tâ uccâ bænnâgâš. Son jærâi dušše dâm baike nâmâ, jâ gan’dâ mui’tâli, âtte dâm baike nâmmâ læi Stuorrâvuonnâ, jâ de mânâi stallo. Dat dappatuvâi arvo mel’de 25 jaǥe gæžest.

(Balke 1888.)


183. STALLO I KARLEBOTN.

Der var en gjetergutt i Karlebotn bak Hanafjellet. Han hørte at det fløitet, og så kom en stor herremann med gullbrystD. e. med gullknapper (forgylte knapper) i brystet. hen til ham og talte litt med ham, og han hadde en liten hund. Han spurte bare om navnet på stedet, og gutten fortalte at det het Karlebotn. Så gikk stallo.

Dette hendte for omtrent 25 år siden. 184. BLÆKKAS.

De læi of’tâ âlmai, gæn nâmmâ læi Blækkaš. Son goddi ja borâi manaides buok; duššė of’tâ nuorâmus basi. Muttomėn celki son gal’gusis: «Gâlgâk bâssât mana, dâm boddo go muon finâdâm mæccest.» Gal’go lig’gi čase jâ algi bâssât mana; muttu go son læi bâssâmen mana, de cuoi’gogođi manna: «Čâl’me bil’ka, čâl’me bil’ka.» Æn’ne dâjja: «Go čâl’me bil’ka, de ač’če fâr’gâ boatta, jâ de čâl’me gâl bil’ka dâllė dust.» Muttu manna âin bai’ma, âttė čâl’me bil’ka. De gæččâsti æn’ne jâ oini, âtte čâlmek čuw’gėk dobbė, gost manna cuoigoi. De bođi ač’če, jâ æn’ne mainâsti, âttė čâlmek čuw’gėk vis’tečieǥâst. Blækkaš gæččâi, âttė mi dobbė čuowgâi; de læi guow’žâ of’tân čiwgâidesguim. Blækkaš goddi dâm guowžâ of’tân čiwgâiguim jâ oažžoi borrâmušâid; dâm lakkai bæsâi manna goddatâllâmest dâm have.

Muttomėn bođi su makkâ su lusâ guos’sai. De dâjja Blækkaš: «Makkâm, boađe mu bal’di nok’kât!» Deǥo nokkâi Blækkaš, de dâjja Blækkaš gal’go viel’ljâses: «De gâlgâk vuol’get don battârussi; dâstgo Blækkaš ai’go god’det du.» Son jæǥâdi oabbas jâ vulgi. Blækkaš bâjjani ik’ko jâ dop’pi niibes jâ čug’gi čâđâ roawgo; muttu de fuommaši son, âttė su makkâ læi mânnâm. Su gal’go læi hæŋgâstâm boannjas gammâgid skirdėgi, jâ dâk lejjė buok snorrânâm jâ uc’cum, nu âttė dâk æi jottam su juol’gai. Son dop’pi niibe jâ čuoppâi stukkâid erit julgines jâ bijâi juol’gai gammâgid jâ vulgi doarredet maǥâs. Su gal’go viekkâli mâŋŋai; de gulla son, âttė Blækkaš boatta ruof’tot, jâ go son gulâi boattemen, de čiekkadi son, jâ Blækkaš mânâi mæd’del. De čuož’želi son jâ mânâi vielljâides lusâ. Go Blækkaš oini, âttė su gal’go i læm siidâst, de vulgi son maǥâides lusâ; muttu go son bođi dokku, de su magâk hârcâstejjė su.

(Saba 1891.)


184. BLÆKKASJ.

Der var en mann som hette Blækkasj. Han drepte og åt alle sine barn; bare ett, det yngste, blev igjen. Engang sa han til sin kone: «Du skal vaske barnet mens jeg er ute i marken!» Konen varmet vann og begynte å vaske barnet; men mens hun holdt på med det, begynte barnet å peke: «Øiet lyser, øiet lyser.» Moren sier: «Når øiet lyser, kommer far snart, og da lyser nok øinene dine.» Men barnet gjentar fremdeles at øiet lyser. Da så moren efter og så at øine lyste der, hvor barnet pekte. Så kom faren, og moren fortalte at øine lyste i kroken. Blækkasj så efter hvad det var som lyste der; det var en bjørn med sine unger. Han drepte bjørnen, og ungene og fikk mat. Således slapp barnet å bli drept den gang.

Engang kom hans svoger i besøk til ham. Da sier Blækkasj: «Kjære svoger, kom og legg dig ved siden av mig!» Da Blækkasj var sovnet, sier hans kone til sin bror: «Du skal flykte, for Blækkasj vil drepe dig.» Han adlød sin søster og reiste. Blækkasj stod op om natten, grep sin kniv og stakk den gjennem felden, men så merket han at hans svoger var gått. Hans kone hadde hengt sin manns komager på skjerdingen, og de var skrumpet ganske sammen og blitt så små at de ikke gikk på foten hans. Han grep kniven og skar stykker av føttene sine, tok komagene på foten og satte efter svogeren sin. Hans kone løp efter. Da hører hun at Blækkasj kommer tilbake. Da hun hørte ham komme, skjulte hun sig, og Blækkasj gikk forbi. Så stod hun op og gikk til brødrene sine. Da Blækkasj så at hans kone ikke var hjemme, reiste han til svogrene sine; men da han kom dit, hengte de ham. 185. DÂT BÂSSE RIFFAN.

(Mui’tâluvvum nuor’tâlâžžâst.)


1.

Doluš aigest læi ænnâm âl’de muttom bâsse âlmai, gutte læi soattegiew’râ. Son soađâi alo âive gufit’târiguim, jiettânâsâiguim, staloiguim jâ guwdiguim juokke baikest, gost dâk leddjė. Sust leddjė dâggar sâvekâk, mâiguim son čuoigâi vujutâk-jeggi mel’de. Sust læi mâidai fânâs, mâina son sugâi jawri jâ mærâ mel’de. Riffan mânâi ænnâm mel’de gid’dâ Laǥėsvunni. Dænovuonâst jâ Var’jâgvuonâst dievvâ leddjė guowdek, rawgâk, gufit’târâk jâ jiettânâsâk.

Riffan sukkâli Lâǥėsvuonâst iđedest birrâ Čorgâšnjargâ jâ soađâi dâiguim Dænovuonâst, goddi buok rawgâid, gufit’târid jâ jiettânâsâid. Gâs’kâbæive sukkâli Var’jâgnjargâ birrâ jâ soađâi dâm bæive birrâ Var’jâgvuonâ, jâ ækkedest bođi Dalmaidi. Dâsâ son mânâi gad’dai. Go dâst i læm æra go baf’te, de valdi Riffan lawkâs sis’te gâzzâk. Dâinâ son fâskâsti gal’le, jâ dâsâ šâddâi vakke, mi âin dalge goč’čujuvvu Riffan-vakken.

Nubbe iđed sukkâli Riffan âin olgus dâm riddo gid’dâ Bæccami; dâstgo son mânâi gad’dai Bæccamvunni. Dâst gawnâi son jal’gadâsâ; dâsâ son rakkâdi gir’ko, mi âin dalge goč’čujuvvu bâsse Riffan gir’ko. Dâm girko sisâ viežžâi son bâsse Biettarâ jâ Juhanâsâ liikâid jâ rakkâdi sæŋgâid dâidi, govčâi dâid sil’kelakaniguim. Go Riffan læi god’dam buok dâid, de jami son, jâ Biettarâ ja juhanâsâ vuoiŋâk bijâigâ su seŋ’gi sil’ke-lakani sisâ; dobbe læk si vela on’na dam bæivege. Dam gol’mâ bâsse âl’ma oai’nem ditti dâkkė gukkes ræisoid jâ čog’gė ollo ruđâid dâidi, jâ dalge gutte halid sin oai’net, son fer’tė ruđâ âd’det.

Muttomen aigoi vâšalâš boattet stajedet gir’ko; de val’dė ol’muk erit ruđâid; muttu go si leddjė val’dam ruđâid olgus, de gullė si dâid čierromen, go sin ruđâid olgus val’dė. Dâmditti fer’tejeddjė si fâstâin sisâ doal’vot.

Muttomen leddjė nissunâk dâm gir’ko sis’te ajastallâmen (rokkâdâllâmen); de bođi Striempe Big’ga suole sisâ jâ goaivoi goammeriguim âske dievvâ ruđâid, nuvt âtte ajastal’lek æi diettam dâm. Go son vulgi olgus, de dop’pijeddjė dâk bâsse âl’mak nis’kai, jâ ruđâk râw’gė mâsa buok guol’bai; dušše of’tâ sil’bâ-spɛisėg basi âs’kai. Go son bođi olgubællai, de gulâi son jienâ, celki: «Ik don gâl buok guođđam; muttu dâm, mâid don læk ož’žum oažžok ânnet.» Go son gæčâsti âs’kases, de oini son ovtâ spɛisėgâ âskestes.

Muttomen mânnė bâddje-ol’muk dokku suoladet ruđâid. Go si botte olgubællai, de gullė si jienâ gir’ko sis’te: «Âl’let valde min ruđâid!» Âl’mak mânnė sisâ jâ val’dė ruđâid. Go si bottė olgubællai gir’ko, de gullė si čierromen. Âl’mak vul’gė vuoddjet oarjas guw’lui. Go si leddjė vuoddjemen, de doarrededdjė gol’mâ njuvčâ sin gid’dâ Garek-oai’vai. Dâsâ fer’tėjeddjė si guođđet dâid ruđâid. De jorgeteddjė dâk njuvčâk ruof’tot, jâ dâk ruđâk læk vela on’na dam bæivege dobbe.

(Aikio 1892)


2.

Dalle go Triffan dâgâi dâm loppadusâ, âtte son ai’go dal kristâlâšvuodâ viidedet, de sust læi of’tâ fânâs, mân sis’te i gâl’gâm of’tâge olmuš ællet. Son sugâi birrâ Var’jâg-vuonâ dâinâ jâ aji erit sikke jiettânâsâid jâ gufit’târid jâ gommid. Muttomin læi boattemen dam ræisost; de gâččâi gârrâ nowran jâ doalvoi su fawlabællai Dalmai. Dâst i læk mikkege hammânid. Sust læi gâzzâk farost; dâinâ fâskâsti gal’le, jâ dâsâ šâddâi hammân, mi goč’čujuvvu Triffan vakke.

(Aikio 1925.)


185. DEN HELLIGE RIFFAN.

(Fortalt av en skoltelapp.)


1.

I gamle dager var der på jorden en hellig mann som var en stridskjempe. Han stred alltid bare med govetter, riser, stalloer og sjøormer overalt hvor de fantes. Han hadde sådanne ski at han med dem gikk over søkkmyr. Han hadde også en båt som han rodde med over innsjøer og hav. Riffan gikk langs landet like til Laksefjord. I Tanafjorden og Varangerfjorden var der fullt op av sjøormer, drauger, govetter og riser.

Riffan rodde en morgen fra Laksefjord omkring Nordkyn-halvøen og stred med dem i Tanafjorden og drepte alle drauger, govetter og riser. Om middagen rodde han omkring Varangerneset og stred den dag rundt omkring i Varangerfjorden, og om kvelden kom han til Kjelmøy. Der gikk han i land. Da der ikke var annet enn berg, tok Riffan op av skreppen sin et skrapejern. Med det skrapte han berget, og der blev en båtstø som ennu kalles Riffan-støen.

Den næste morgen rodde Riffan videre utover langs stranden like til Petsjenga; for han gikk iland i Petsjengafjorden. Der fant han en slette; der bygget han en kirke, som ennu kalles den hellige Riffans kirke. Inn i kirken hentet han likene av Sankt Peter og Johannes og laget senger til dem og dekket dem med silkelakener. Da Riffan hadde drept dem alle, døde han, og Peters og Johannes’ ånder la ham i en seng med silkelakener; der er de ennu den dag idag. For å se de tre hellige menn gjorde folk lange reiser og samlet mange penger til dem, og ennu må den som vil se dem, gi penger.

Engang vilde fienden komme og plyndre kirken; da tok folk pengene bort; men da de hadde tatt pengene ut, hørte de dem gråte fordi de tok deres penger ut. Derfor måtte de bringe dem inn igjen.

Engang var kvinner i kirken og bad; da kom Striempe Birgit hemmelig inn og øste med hendene fanget fullt av penger, uten at de som bad, visste det. Da hun gikk ut, grep de hellige menn henne i nakken, og pengene spratt ut over næsten hele gulvet; bare en sølvdaler blev igjen i fanget hennes. Da hun kom utenfor, hørte hun en stemme som sa: «Du lot nok ikke alt bli igjen; men det du har fått, kan du ha.» Da hun så på fanget sitt, så hun en daler i fanget.

Engang gikk noen fjell-lapper dit for å stjele penger. Da de kom utenfor, hørte de en stemme inne i kirken: «Ta ikke våre penger!» Mennene gikk inn og tok penger. Da de kom utenfor kirken, hørte de at det gråt. De kjørte vestover. Mens de kjørte, forfulgte tre svaner dem like til Garek-oaive.Garek-oaive (DK. Kjerringfjell) ca. 14 km. syd for Varangerfjorden på grensen mellem Nesseby og Sør-Varanger. Der måtte de late pengene igjen. Da vendte svanene tilbake, og pengene er der ennu den dag idag.


2.

Dengang da Trifan gjorde det løfte at han vilde utbrede kristendommen, hadde han en båt som intet menneske fikk være i. Han rodde i den rundt Varangerfjorden og fordrev både riser og govetter og skrømt. Engang da han kom fra den reisen, falt det inn med sterk nordenvind, og vinden førte ham til yttersiden av Kjelmøy. Der er ikke noen havn. Han hadde et skrapejern med; det skrapte han i berget med, og der blev en havn, som kalles Trifans båtstø. 186. IDDJÂJAW’RE VULLĖS.

Doluš aigest læi Ânarėst muttom âlmai, gæn ol’muk goččudeddjė Iddjâjaw’re Vullėšen, dâinâgo son asâi Iddjâjaw’re-gaddest. Son læi fawros âlmai jâ neǥulâš far’di. De læiga mâidai guof’te oabbašâk, gæidi dât Iddjâjaw’re Vullėš irgastâlâi, jâ dâk nieidâguovtos halidæiga goabbâšâǥâk nai’tâlet suinâ. Dâmditti bâlâtæiga soai goab’bâg guoimestæska Iddjâjaw’re Vullėš jâ guddigâ vâše goab’bâg guoimeskâ âlâ. Nuorâb læi čab’basub. Dâmditti ai’go Iddjâjaw’re Vullėš nai’tâlet nuorâbuin. Boarrasâb’bu oažžoi dâm diettet; de fil’li son oabbas; âi’du dâlle go soaŋŋo-ai’ge lâkkânišgođi, de dâddja boarrasâb’bu oab’ba: «Iddjâjaw’re Vullėš ai’go vuol’get Dænnogæččai soaŋŋust.» Go nuorâb dâm gulâi, de valdi son buoremus hærgės jâ vuod’djai dokku. De bođi Iddjâjaw’re Vullėš soaŋŋust jâ oini, âtte nuorâb niei’dâ i læk siidâst. Dâmditti jærâi son: «Kost tust oabbi li?» «Tot li monnam mottom Teänukēji ōlgijn nāijađ,» fas’tedi dât niei’dâ. Go Iddjâjaw’re Vullėš gulâi dâm, de al’gė si dâinâ nieidâin soaŋŋuid ânnet jâ čaleteddjė gulâtusâ. Nuorâb niei’dâ vurdi guof’te vâkko Dænnogæšest jâ bođi ruof’tot goalmad vâkkost. De oini son, âtte soai læva jo ol’mui gâskâst nai’tâlâm. Dâmditti šâddâi son unukâs milli jâ mânâi erit. Go goalmad gærde gulâtuvvuigâ, de nai’tâlæiga soai pappâ owdâst. Go al’mug bođi gir’kost olgus, de bođi mâidai naitosparrâge olgus jâ mânnė gođidæsek sisâ.

Ânarâš gandâin læ dât dii’dâ: Jos moar’se læ goallomen, dâllego nai’tâlæmest boatta, dâlle læ næwres likko ow’dâsi; muttu jos moar’se læ bak’kâsest, dâlle ai’go læt sunnuidi buorre lik’ko. De viekkâleddjė gandâk gæč’čât, lægo moar’se goallomen. Si bottė sisâ jâ oinė, âtte moar’se čok’ka dollâgaddest jâ biftâlâ jiešâs; sust leddje goabbâšâǥâin gieđâin sikke lawgâstâk- jâ siw’nât-suor’mâsâk. Go su oab’ba bođi sisâ, đe lawloi son:

«Nyt olen minä voiton pääl,
Ole kiitetty Jesu Krist j. n. v.»

De bottė gandâk ruof’tot jâ cel’kė: «Tom tun kale veisidih, ete: «nyt olen minä voiton pääl», mutto kuo nievris lukko aigu teividiđ.»

Algost eligâ soai riggesen; muttu go manak sunnuidi bâjas šâd’de, de gæfatuvâigâ soai, jâ mâŋemus’ta šâddâigâ soai nuvt vaivašen, âtte i šât læm mikkege mâid borrât. De goddi Vullėš gal’gos, vuoššâi jâ borâi dâm. Go son læi loappâtâm akkas, de goddi guof’te nuorâmusâ su manaines, jâ nuvt goddi su manaides gid’dâ guovte boarrasâmusâ raddjai (duokkai). De ar’vedi Mat’tė, boarrasâmus bar’ne: «Go ač’če dal god’da mu vielljâ, de god’da mâidai muge.» I guk’ka dâstmâŋŋel dop’pi gid’dâ gandâs; boarrasâb’bu viekkâli battârussi. Go Vullėš læi sat’tam dâm gandâs god’det, de vulgi son Mattė doarredet; muttu Mat’tė vieǥâi bâddjė-ol’mui gođi lusâ jâ mui’tâli, âtte su ač’če læ dal su doarredæmen, jâ son læ dal battâræmen aččes owdâst âmâs suge god’det, nuvtgo son læ god’dam su ænne jâ vielljâid. Go bâddje-ol’muk dâm gullė, de biddjė si gandâ lok’kegerrėsâ sisâ jâ lok’kâdeddjė gid’dâ, dâinâgo si leddjė jot’tastâllâmen dâvas guw’lui.

De bođi mâidai Vullėšge jâ jærâi: «Ijuv mū alge täbbin tiettū?» «Æp mi læk oai’nam du barne,» fas’tededdjė bâddje-ol’muk. «Movt dust manak jieččânæsek bir’gėjėk? âlmâ dust cui’guj gal’go jammam,» jerrė bâddje-ol’muk. «Mi pȧrnȧin li ēttin? Kåkku päde sist ja mäli sēha sist,» fas’tedi Vullėš. De âd’dė si sunnjė biergoid nu ollo go guod’det goas’tâdi, jâ dâddjė: «De mânâ dal du manašidâd lusâ!» jâ jiešâk al’gė gođidæsek gâi’kot jâ gerrėsi sisâ bâr’det. Iddjâjaw’re Vullėš mânâi ruof’tot jâ ælosti goađestes dâm dalve.

Go gæsse šâddâi, de far’rėjeddjė Ânarâžžâk dal’vebaikest (d. 1. gir’kobaikest), mâid si goččudeddjė sin jiešâsek gilli dalvas goađeh (dal’ve-orrom goađek). Si far’rijeddjė gæsse-orromsâjidi. De far’ri Iddjâjaw’re Vullėš sin dal’vebai’kai jâ gâikoi maŋ’gâ aite râvâs jâ suoladi sikke bir’tâsid jâ borrâmušâid; son čoggi âlcės vær’jon buok mâid gawnâi ruow’devær’ken, sikke liššaid, niibid, af’šoid jâ âin æraid.

Muttomin gâs’kâgæse aige vulgi muttom skier’ma niei’dâ dal’vebai’kai viež’žâm varas âlcės bier’gâsid. Son bođi gođi oi’nusi jâ oini suovâ borgestet muttom goađest. De jur’deli son: «Ki täl kas täbbin tūla poalda?» Son mânâi ai’tasis jâ buđâldi dâst dâssaši go gærgâi. De vulgi son gæč’čât dâm, gi dât læ. Son lækkâsti uvsâ; de oini son Iddjâjaw’re Vullėš oađđemen alas loaidost. Son dâppâi uvsâ suolgâi jâ de viekkâli ruof’tot. Son bođi ol’mui lusâ jâ mui’tâli âtte: «Ijjävri Vuolliž li talvas-kođijn; mun oinim sū, et sun lei kiddast (loaidust) piättå oađimin.» De vuolgâteddjė ol’muk sane lænsmân’ni, âtte son gâl’ga boattet jâ val’det gid’dâ Iddjâjawre Vullėšâ.

Go lænsmân dâm gulâi, de goččoi son ræt’târâ lusâs boattet jâ čok’ki loge âl’maid vela âlcės guoi’men jâ mânnė luk’karâ bof’te jâ val’dė gir’kočoaw’dâg. Si bottė jo arrâd iđed gir’ko lusâ jâ mânnė gir’kui, ow’dâlgo Iddjâjaw’re Vullėš goc’cai. Go si gir’ko sis’te čok’kamen, de bâddjani Iddjâjaw’re Vullėš jâ bijâi dolâ jâ eli viež’žâmen âlcės goi’kâduvvum jaw’regulid. Gâs’kâbæive aige mânâi Vullėš nubbe ai’tai jâ viežžâi goi’ke biergo; goalmad aitest viežžâi jafoid, bæssa male vuoš’šât, jâ âl’mak oi’nė buok dâm. Go ækked šâddâi jâ goattai suovvâ fâst iđi, de ar’vededdjė âl’mak, âtte dal læ son vuoš’šâmen âlcės ækkedes mallasâ. Go suovvâ nogâi aibâs, de iđi son alas olgus. Gâs’kâ-ijâ aige mânnė lænsmân jâ ræt’târ jâ dâk âl’mak dam goađe lusâ, gost Vullėš læi. Si mânnė guovte bællai uvsâ faf’tėt, dolago Vullėš boatta olgus. Vir’kumusâk mânnė lâǥâmussi uvsâ. Lænsmân bijâi jo gar’vasi sikke giettâ- jâ juol’ge-ruwdid. Iđedest dii’mo 4 arvo bođi Vullėš alasen olgus. Dâk, guđek leddjė lâǥâmus’ta uvsâ, fâl’lėjeddjė dorno âlâ, jâ ærrasâk dop’pėjeddjė jâ njei’dė ænnâmi. De čuor’vogođi Vullėš: «Lyeštiđ mū luovas! Ō lyeštiđ mu luovas!» «Kal juo li tast kale, kuo ovdil leh luovas orrōm,» fas’ted lænsmân jâ bijâi ruwdid julgidi âmâs bæssât gosâge viekkâlet. «Hei lyeštiđ tij mū tommitkin, ete mun pihtsadangim viežam, pěsam mun kårvudattađ,» dâjâi Vullėš. «Täst lē tommit ulmuh, keäh tunjin pihtsijd viežžih,» fas’tedi lænsmân. «Kijtteđ, kijtteđ, pergaluvvah, kuo eppeđ luȧštȧmgin koatȧn; te mottōm lei kale tist reäigȧniđ,» celki Vullėš, dâlle go son oini, âtte i vækketâm mâi’dege su annomuš. De viež’žė muttomâk bif’tâsid goađest jâ garvuteddjė. Lænsmân valdi su meldes.

Go son læi væd’dam su moad’de vâkko, de rađđadâlâi lænsmân law’de-âl’maiguim, âtte movt si gâl’gė sat’tet oaddjodet Vullėšâ. Dâmditti mânnė si lænsmân bai’kai jâ hallė Vullėšin: «Mi læp ar’vâlâm du birrâ navt, âtte buoremus læ dât, âtte lænsmân luoi’ta du ruwdin erit; dâstgo ik hân don læm dâlle dâm dâkkât, jos don livčik læmaš čiel’gâ mielâst; vâi mâid lænsmân dâsâ dâddja?» «Mon mâidai mieđetâm dâsâ; jos don aigok mânnât munnjė jâkke-ræŋ’gân, de mon mavsam dunnjė balka; dâstgo munnjė læ of’tâ jâ sæmma, gæn mon ræŋ’gân valdam,» fas’tedi lænsmân. Iddjâjaw’re Vullėš loppedi sunnjė ræŋ’gân.

Mâŋŋelgo son læi luoi’tam Vullėšâ luovos, de goččoi lænsmân su gistoid râkkadet dâidi davtidi, mâid son læi vur’kim, jiešguđege davtid sierrâ. Vullėš rakkâdi gistoid, dâđemel’de go jiešguđestge leddjė davtek. Vullėš šâddâi ilulâž’žân jâ ɛrvoken jâ lawloi ilost. Lænsmân oini dâm; de gildi dâm sust erit jâ celki: «Ik don gâlgâ riemmât law’lot; muttu don gâlgâk læt morâšlâš; dâstgo suddo don læk dâkkâm Immelâ vuos’tai.» Lænsmân ramedi ræŋgâs buokâi gulâdæidėn jâ celki, âtte i son goas’sege læk ânnam nuvt buore ræŋgâ go sust dal læ. Vullėš oroi bâlotâgâ lænsmân lut’te. Muttu 14 bæive ow’dâl gærregâ goččoi lænsmân ræt’târâ âlcės guoi’men jâ bijâi ræŋgâs ruwdidi gid’dâ, jâ aš’še duŧ’kujuvvui gærregest, jâ aš’še dum’mėjuvvui ruoŧâlaǥâ mel’de, âtte olmuš-bor’de gâl’ga vuolgâtuvvut olmušbor’ri gâs’ki. Son oažžoi olles soatteværjoid jâ dol’vujuvvui bænnâgnjunne-turkâi gâs’ki. Go doal’vok jorgeteddjė ruof’tot, de algi Vullėš čierrot jâ bar’got obbâ famostes.

Bâddje-ol’muk dol’vu dâm gandâ Ræisvunni, jâ dât gan’dâ goč’čujuvvui dâstmâŋŋel Kotola-Mat’tė,Av russisk kotël (gryte). d. l. ruitost baccam Mat’tė. Dât nai’tâli jâ oažžoi manaid, jâ dal læ loǥad buol’vâ ællemen Iddjâjaw’re Vullėšâ rajast gid’dâ dâi manai raddjai, guđek dal læk bâjas šâd’dâmen.

(Aikio 1891.)


186. OLA FRA IDDJAJAVRE.

I fordums tid var der i Enare en mann som folk kalte Iddjajavre-Ola, fordi han bodde ved Iddjajavre.Iddjajavre (finsk lijärvi) ligger i den nordlige del av Enare. Han var en vakker mann og hadde en smukk figur. Der var også to søstre som Iddjajavre-Ola gikk på frieri til, og de vilde begge gifte sig med ham. Derfor var de skinnsyke på hinannen og bar hat til hinannen. Den yngste var vakrest. Derfor vilde Iddjajavre-Ola gifte sig med henne. Den eldste fikk vite det; så narret hun sin søster. Nettop da tiden for festermålet nærmet sig, sier den eldste søster: «Iddjajavre-Ola vil reise til Øvre-Tana på frieri.» Da den yngste hørte det, tok hun den beste kjørerenen sin og kjørte dit. Så kom Iddjajavre-Ola for å fri og så at den yngste datter ikke var hjemme. Derfor spurte han: «Hvor er din søster?» «Hun er reist for å gifte sig med en gutt fra Tana,» svarte piken. Da Iddjajavre-Ola hørte det, begynte de å holde festermål med den piken og bestilte lysning. Den yngste pike ventet i to uker i Tana og kom den tredje uken hjem. Da så hun at de alt var gift for folk. Derfor blev hun ilde til mote og gikk bort. Da det var lyst for dem tredje gang, giftet de sig for presten. Da almuen kom ut av kirken, kom også brudeparret ut og gikk inn i sine telt.

Enareguttene har den overtro: Hvis bruden fryser, når hun kommer fra vielsen, da er det varsel om dårlig lykke; men hvis bruden er varm, da vil de få god lykke. Så løp guttene for å se, om bruden frøs. De kom inn og så at bruden satt ved ilden og varmet sig; på begge hender hadde hun både løv- og signetringer. Da hennes søster kom inn, sang hun:

«Nu har jeg vunnet,
Lovet være Jesus Krist» o. s. v.

Så kom guttene tilbake og sa: «Du sang visstnok: Nu har jeg vunnet; men dårlig lykke vil du få.»

I begynnelsen levet de i rikdom; men da barna vokste op for dem, blev de fattige, og til slutt blev de så fattige at de ikke mer hadde noe å spise. Da drepte Ola sin kone, kokte og spiste henne. Da han hadde gjort ende på henne, drepte han de to yngste av barna sine, og således drepte han barna sine på de to eldste nær. Da skjønte Mattis, den eldste sønnen: «Når far nu dreper bror min, dreper han også mig.» Ikke lenge efter tok han gutten sin fast; den eldste rømte unda. Da Ola hadde fått drept gutten sin, satte han efter Mattis; men denne løp til fjell-lappenes telt og fortalte at hans far nu var efter ham og at han nu rømte for sin far, forat han ikke skulde drepe ham som han hadde drept hans mor og brødre. Da fjell-lappene hørte det, la de gutten i en lokkpulk og lukket den til; for de laget sig til å flytte nordover.

Så kom Ola også og spurte: «Vet I ikke om sønnen min er her?» «Vi har ikke sett sønnen din,» svarte fjell-lappene. «Hvordan klarer barna dine sig på egen hånd? Det sas jo at konen din var død,» spurte fjell-lappene. «Hvad nød har det med barna? Der er kake i gryten og suppe (mel) i sekken,» svarte Ola. Så gav de ham kjøtt så meget som han orket å bære, og sa: «Gå nu til småbarna dine!» og selv begynte de å ta ned teltene og legge dem i pulkene. Iddjajavre-Ola gikk hjem og opholdt sig i gammen sin den vinter.

Da det blev sommer, flyttet Enarelappene fra vinterplassen (kirkestedet), som de i sitt sprog kalte vintergammer. De flyttet til sommerplassene. Da flyttet Iddjajavre-Ola til deres vinterplass og brøt op mange stabbur og stjal både klær og mat. Han samlet sig til verge alt det han fant av jernverktøi, både ljåer, kniver, økser og annet sådant.

Engang ved midtsommertid gikk en halt pike til vinterplassen for å hente sig noen saker. Hun fikk gammene i sikte og så røk stige op av en gamme. Da tenkte hun: «Hvem er det vel som nu har varme her?» Hun gikk inn i stabburet sitt og puslet der til hun blev ferdig. Så gikk hun for å se hvem det var. Hun åpnet døren; da så hun Iddjajavre-Ola ligge og sove nøken ved åren. Hun lukket døren sakte og løp hjemover. Hun kom til folk og fortalte: «Iddjajavre-Ola er i vintergammene; jeg så ham, at han lå og sov nøken ved åren.» Da sendte folk bud til lensmannen at han skulde komme og ta Iddjajavre-Ola fast.

Da lensmannen hørte det, bød han sin medhjelper komme til ham; han samlet sig enda ti mann til følge, og de gikk innom klokkeren og tok kirkenøkkelen. De kom alt tidlig om morgenen til kirken og gikk inn, før Iddjajavre-Ola våknet. Mens de satt i kirken, stod Iddjajavre-Ola op, gjorde op varme og gikk og hentet sig tørret innsjøfisk. Ved middagstid gikk han til et annet stabbur og hentet tørrkjøtt; i det tredje stabbur hentet han mel så han kunde koke suppe, og mennene så alt dette. Da det blev kveld, og røk atter sås fra gammen, skjønte mennene at nu koker han sig kveldsmat. Da røken hørte ganske op, kom han nøken ut. Ved midnattstid gikk lensmannen, hans medhjelper og mennene til den gamme hvor Ola var. De gikk til begge sider av døren for å passe på når Ola kom ut. De sprekeste gikk nærmest døren. Lensmannen la både hånd- og fotjern ferdig. Omtrent kl. 4 om morgenen kom Ola nøken ut. De som var nærmest døren, for på døren, og de andre grep ham og kastet ham til jorden. Da begynte Ola å rope: «Slipp mig løs! Å slipp mig løs!» «Det er nu nok med det at du før har vært løs,» svarte lensmannen og satte jern på føttene hans, forat han ikke skulde kunne løpe noensteds hen. «Hei, slipp mig så meget at jeg får hente klærne mine og ta dem på,» sa Ola. «Her er såpass mange folk at de henter klærne til dig,» svarte lensmannen. «I kan takke til, I djevler, at I ikke slapp mig inn i gammen; da skulde en av eder ha fått et hull,» sa Ola, da han så at hans bønn ikke hjalp noe. Så hentet noen klærne i gammen og tok dem på ham. Lensmannen tok ham med sig.

Da han hadde holdt ham bundet noen uker, rådslo han med meddomsmennene om hvordan de skulde kunne gjøre Ola trygg. Derfor gikk de til lensmannens gård og talte med Ola: «Vi har med hensyn til dig besluttet at det er best at lensmannen slipper dig løs av jernene; for du vilde jo ikke dengang ha gjort det, hvis du hadde vært ved din fulle forstand, eller hvad sier lensmannen til det?» «Jeg er også enig i det. Hvis du vil bli årsdreng hos mig, skal jeg betale dig lønn; for det er mig et og det samme hvem jeg tar til dreng,» svarte lensmannen. Iddjajavre-Ola lovte å være dreng hos ham.

Efterat lensmannen hadde sluppet Ola løs, bød han ham lage likkister til benene som han hadde gjemt, benene av hver for sig. Ola laget likkister, eftersom der var ben av hver av dem. Ola blev glad og livlig og sang av glede. Lensmannen så det; da forbød han ham det og sa: «Du skal ikke ta til å synge; men du skal være bedrøvet; for du har syndet mot Gud.» Lensmannen roste drengen sin i alles påhør og sa at han aldri hadde hatt så god dreng som han nu hadde. Ola blev hos lensmannen uten frykt. Men 14 dager før tinget kalte lensmannen sin medhjelper til sig og satte drengen sin fast i jern. Saken blev undersøkt av retten og pådømt efter Sveriges lov at menneskeeteren skulde sendes til menneskeeterne. Han fikk fullt utstyr av krigsvåben og blev ført til trynetyrkerne. Da de som førte ham dit, vendte tilbake, begynte Ola å gråte og skrike av all sin makt.

Fjell-lappene førte gutten til Bugøfjord, og han kaltes siden Kotola-Mattis, d. e. Mattis som ikke kom i gryten. Han giftet sig og fikk barn, og nu lever det tiende slektledd fra Iddjajavre-Ola å regne til de barn som nu vokser op. 187.

Vuostâs gærde go skii’pâ eli Sabbenjargâ hamânest dâihe saŧkost, de skiipâ-âlmai halâi dâi ruoššâiguim, guđek leggje dam baikest gulid biw’demen âtte: «jos di ekket gawnâ âlbma, gutte gâl’ga su vuos’taval’det, de son boatta jâ val’da obbâ dam biw’dobaike âlcis.» Dâk æi diettam dâm have, mâid gâl’ge cæl’ket; mutto si bâlle gâlle liika sust, go si ditte, âtte i sist læk dâggar âlmai gawdnâmest, gutte gâl’ga su vuos’taval’det. De mânâi ruoptot skiip-âlmai su bai’kasis, jos gost læž’ža. Rav’vi son gâlle âtte: «jos ekket gawnâ, dâssači go son boatta, de son val’da obbâ dam njargâ âlcis ænân.» Occe gâlle olbmuk (ruoššâk) dâm gâskâ olbmu, gutte gâlgâi su vuos’taval’det; mutto æi gawdnam dâggar olbmu.

De son bođi nubbe jâǥe, jâ de son oppet riemâi sist jærrât âtte: «jogo læ gawdnum dâggar âlmai, gutte su vuos’taval’dâ.» De æi si vas’tedâm dâsâ æi mâi’dege, go æi læm gawdnâm.

De boatta goalmad jâǥe, jâ dâlle sust leggje ollo âlbmak miel’de. Dâlle bâlle ruoššâk jâ gobmardâlle, âtte jos i luoitaši Ibmel sist erit dam šieǥâ guollebiw’dembaike, jos Ibmel rađe âdna sin owdâst, âtte go sist i gawdnu dâggar âtte gi su vuos’taval’det. De dât ožžudišgođi dam ædnâm, go son gaddi, âtte sust læ fabmo val’det dâm; son vækkâsis oskeldi. De ruoššâk jurdâšišgotte, âtte i sist læk væk’ke obbâ jo riebmâtge su vuos’ta, go si æi diettam famo âldesek.

De læi ovtâ ruoššâ-vâdnâsest 4 âlbma. De dâggja sæf’to-gan’dâ dâin isedines âtte: «riebmâp mi vuos’ta su, jos Ibmel vækket min. Mist i læk æres rađđe æm’bo.» Ised dâggja âtte: «sust i læk dâm mâđe fabmo, go læž’ža dust.» Sæf’to-gan’dâ dâggja dâm âtte: «oažžom mon gæč’čâlet. Sust i læk gâlle vækkâ ollo; mutto jos Ibmel vækket su, de šâd’da sudnji dâlle ollo vækkâ.» Ised dâggja: «Oažžok gâlle gæč’čâlet.» De ruoššâk mânne dokko bâjas hamânest ar’vâlet dâm hæi’bomsâje, goggo gâlgâše gawdnât dâggar jâl’gâ ædnâm, âtte si bessek dâsâ geđgiguim garde dug’gjut jâ dâm sisâ mânnât hæi’bot. De gawdne si dâggar vuogâs baike, âtte go si hei’veteggje rakkâdet hæi’bomsâje. De mânne fâst vuolas dokko mærragad’dai. De cel’ke dâm âlbmai âtte: «dal læ valmâs, go dattučâk mânnât hæi’bot.» «Son læ dat’tum jo ai’gai; dâstgo goalmad jâkke læ jo dal, go dâst læ oppet boattam.»

De si vul’ge bâjas dokko dâm hæi’bom-garde lusâ. De goččoi skiipâ-âlmai dam sæf’to-gandâ mânnât garde guow’do čuož’žot De skiipâ-âlmai riemâi julgi jâ gieđâi âl’de birâs jorrât dâm gandâ vuos’ta jâ julgin su čievčâstet. Son dattoi čievčâstet su jamâs vuostâs have; mutto sæf’to-gan’dâ i lik’kâm sâjestes erit dâm čief’čâm owdâst. De riemâi oppet nubbe gærde sæmma lakkai mo ow’dâl čievčâstet julgiguim dâm sæf’to-gan’dâ râdde vuos’ta. Mutto go son nubbe have čievčâsti, de sæf’to-gan’dâ likkâi uccanâš nubbe sâggjai. De riemâi oppet skiipa-âlmai goalmad have dâm sæmma lakkai mo ow’dâl guovte have julgiguim čievčâstet su râdde vuos’ta. De likkâi sâlâ duokkai. De læi mâŋemuš vuorro dâm skiipâ-âlbmast, nugo sodnost sardnujuvvum læi, âtte goab’bâge golmâ have soai gâl’gâb guoimeskâ vuos’ta čievčâstet.

De mânâi skiipâ-âlmaigis dâm sæmma sâggjai, gost sæf’to-gan’dâ čuožžoi. De riemâi sæf’to-gan’dâ dâm sæmma lakkai, mo dât skiipâ-âlmai owdeb have læi dâkkâm. De vuostâs have sæf’to-gan’dâ birâs jorra gieđâi julgi âl’de su čievčâstâm ditti râdde vuos’ta jâ de čievčâsti. De likkâi son dam sâjestes erit sâlâ duokkai. De oppet nubbe have riemâi sæf’to-gan’dâ čievčâstet su râdde vuos’ta; de râwgâi dât skiipâ-âlmai golm sâlâ erit dâm sâjest, gost son čuož’žome læi. De goalmad have sæf’to-gan’dâ čievčâsti su râdde vuos’ta; de râwgâi son 7 sâlâ duokkai jâ mânâi jamâs dâsanâǥâ. De val’de dâk ruoššâk jâ rog’ge sudnji hawde dâm hæi’bomgarde sisâ jâ biggje dâm skiipâ-âlbma rubmâš dâsâ sæmma garde sisâ, gost soai hæiboigâ.

De mâŋŋa dâst dât sæf’to-gan’dâ vuol’gâlišgođi. De sust ised cæl’ka âtte: «gosâ vuol’gâlâk?» De sæf’to-gan’dâ dâggja dâm isedines âtte: «mi munnji gâl’ga, dâm oažžok don âdnet don jieš; gâlle Ibmel munnji maf’sa.» Jâ de dâst mâŋŋa de sæf’to-gan’dâ vulgi jâ de mânâi, gosâ mânâi, jâ dobbe læ âin dal; mutto ruoššâk æi diettam, gosâ mânâi, ige oidnum goas’sege æm’bo, æŋ’gel son dai’da læmaš.

(Optegnet av Friis 1867 efter Nils Larsen Halt, lapp, Sab’benjar’gâ; se Friis, Reise, s. 133–135 og Lappiske Eventyr, s. 127–131).


187. HOLMGANGEN PÅ SABBENJARG.

Første gang der kom et skib til Sabbenjarg-havn,Sab’benjar’ga, russisk Tsypnavolok på Fiskerhalvøens østside. sa skipperen til de russere som lå og fisket der: «Hvis I ikke finner en mann, som kan ta imot mig, kommer jeg og tar hele fiskeplassen for mig selv.» De visste dengang ikke hvad de skulde si; men de var allikevel redde for ham, da de visste de ikke kunde finne en sådan mann at han kunde ta imot ham. Så reiste skipperen tilbake til sitt hjemsted, hvor det nu kunde være. Han påminte dem: «Finner I ikke (en sådan mann), til jeg kommer, tar jeg hele neset til land for mig selv.» Russerne søkte imens efter en mann som skulde ta imot ham; men de fant ikke en sådan mann.

Så kom han året efter, og da begynte han atter å spørre dem: «Er der funnet en mann som tar imot mig?» De svarte slett ikke noe til det, da de ikke hadde funnet noen.

Så kommer han det tredje året, og da hadde han mange folk med sig. Da var russerne redde og bad til Gud at han ikke skulde la dem miste denne gode fiskeplassen, om Gud hadde råd for dem, siden de ikke fant en mann som kunde ta imot ham. Da begynte han å ta landet, da han trodde han hadde makt til å ta det; han stolte på sin styrke. Russerne begynte da å tenke at de hadde slett ikke hjelp til å ta det op med ham; for de visste at de selv ikke hadde makt.

Da var der på en russebåt 4 mann. Da sier egnergutten til sin husbond: «Vi skal ta det op med ham, om Gud hjelper oss; vi har ikke mer annen råd.» Husbonden sier: «Jeg har ikke såpass makt som du.» Egnergutten sier: «Jeg får prøve. Jeg har nok ikke megen makt; men hvis Gud hjelper mig, da får jeg megen makt.» Husbonden sier: «Du skal få prøve.» Så gikk russerne op fra havnen for å rådslå om kampplassen, hvor de skulde finne sådan slett mark at de kunde bygge et gjerde der av sten og gå innenfor det å kjempe. Da fant de et høvelig sted, så de der kunde lage en kampplass. Derpå gikk de ned igjen til sjøen og sa til mannen: «Nu er det ferdig, når du vil gå hen å kjempe.» «Det har jeg alt for lenge siden villet; for det er nu alt det tredje år jeg atter er kommet hit.»

Så gikk de dit op til gjerdet. Skipperen bød egnergutten gå og stå midt i ringen. Derpå begynte han å gå rundt på hender og føtter mot gutten og å sparke ham med foten. Han vilde sparke ham ihjel første gang; men egnergutten rørte sig ikke av plassen for sparket. Da begynte skipperen igjen for annen gang å sparke ham i brystet med føttene likesom før. Men da han sparket annen gang, rørte egnergutten sig litt til en annen plass. Så begynte skipperen for tredje gang å sparke ham i brystet med føttene likesom to ganger før. Da rørte han sig en favn. Det var siste tur for skipperen, eftersom de hadde avtalt at hver av dem skulde tre ganger sparke mot den annen.

Da gikk skipperen til den plass hvor egnergutten stod. Så begynte denne på samme måte som skipperen før hadde gjort. Første gang gikk egnergutten rundt på hender og føtter for å sparke ham i brystet, og så sparket han til. Da rørte skipperen sig en favn fra sin plass. Atter tok egnergutten for annen gang til å sparke ham i brystet, da spratt skipperen tre favner bort fra den plass hvor han stod. For tredje gang sparket egnergutten ham i brystet; da spratt skipperen 7 favner bort og døde på stedet. Russerne tok og grov ham en grav innenfor gjerdet og la hans lik der innenfor det samme gjerde hvor de hadde kjempet.

Derefter vilde egnergutten reise. Hans husbond sier: «Hvor skal du reise hen?» Da sier han til sin husbond: «Det som tilkommer mig, kan du selv få ha; Gud betaler mig nok.» Og derefter reiste egnergutten og gikk dit han gikk, og der er han ennu; men russerne visste ikke, hvor han gikk hen, og ikke blev han sett mer. Kanskje han var en engel. 188. BÆIVAS, MANO, NASTI JÂ GUOWSÂKÂSÂI BIL’KAR.

Guof’te vielljâsâ vulgigâ muttomen vuoddjet boaso-raŧ’kâgi. Iđedest go bæivaš bâddjani, de juoigâi dât nuorâb:

Bæivaš-galles bai’ta,
mi gâlmâs læ, dâm lai’ta.
Jieŋâid, muot’tâgid dât šol’gė,
jâ giđđodât’ta juokke dolge.

De dâddja dât boarrasâb’bu: «Âle, vielljâšâm, riemâ Immel siw’nadusâid bil’kedet!» I son dâst fuollâm mâi’dege, muttu juoigâi âin jâ lâseti âin æm’bu dâsâ. I guk’kage dâstmâŋŋel, de bođi hui suk’kis muottâ-bor’gâ, jâ bæivaš jawkâi bâlvâ sisâ. Æva soai šât æm’bu bal’lim jottet; soai fer’tigâ lavo ceg’git jâ orrot dâst. – Moad’de bæive gæšest dâgâi fâstâin šieǥâ dalke, jâ manno baiti čiel’gâset (d. l. læi šæradâk). De juoigâsti dât nuorâb:

Manuš, manuš la, la
čok’ka deǥu jâl’lâ,
sew’njis ijâ šæl’ga naina;
buollâš olgus bâčča,
bæivaš dujid lačča j. n. v.

Boarrasâb’bu viel’ljâ giel’da; muttu i son dâst fuollâm mâi’dege. De dâgâi hir’mad suk’kis mierka, dâlle go soai læiga guow’do duod’dâr. Dâst fer’tiga soai orrot gol’mâ birrâlmbæive, dâmditti go soai æva daddjâdâm jottet. De dâddja dât boarrasâb’bu: «Gæč al duo, go rimmik Immel siw’nadusâid bil’kedet; de oainak dal, mo gævva.» Go mier’ka læi vassam, de bođi čabbâ dal’ke; nastek čuw’gė čiel’gâset. De riemâi oppet dât nuorâb juoi’gât:

Nastašâk čuw’gėk ja ja,
livâidek jâ bilhâidek ja.

De bođi doliš jâ dæivâi sust hærge, ja hær’ge gaččâi jamâs. De dâddja su viel’ljâ: «Mi son dunnjė mâŋemus’ta sær’va, go aibâs dâddė mat’tik vildalget? Jos don ik hæite erit, de gâl oainak, âtte mo dunnjė gævva.» Go hær’ge læi jammam, de dâddja dât nuorâb: «Jos of’tâ hær’ge læš jammam, basi vel nub’be; gâl dâggar vâhag læ ow’dâlge oi’nujuvvum.» De vulgigâ soai âin; muttu dât nuorâb fer’ti mânnât gerrės gæse. Ækkedest orosti dât boarrasâb’bu hærges guođotet jâ vielljâs vuor’det.

Son buol’lati dolâ jâ vuoš’šâgođi. Go males læi gær’gâm, de bođi dât nuorâbge. Go soai læiga borrâm, de algi guowsâkâs’tet hui sâggâ. De riemâi oppet dât nuorâb juoi’gât:

Guowsâkâsâk vikkėk, lip, lip, lip,
Buoi’de njalmest, lip, lip, lip,
Væččer gallost j. n. v.
Af’šo sælgest j. n. v.

Su viel’ljâ giel’da; muttu son juoi’gâgođi âin âlebut. De liw’žogottė guowsâkâsâk hirmos gârrâset, nuvt âtte dâk roaš’kegottė muot’tâg vuos’ta deǥo gârrâ nak’ke. Boarrasâb’bu čaŋŋâli gomo gerrėsâ vuollai; muttu guowsâkâsâk čâs’kė dâm nuorâb jamâs jâ bol’dė sust bæskâ. De vulgi dât boarrasâb’bu âin vuoddjet, los’sis mielâin jâ morâš-vaimoin su vielljâs ditti.

Dâmditti læ âin dalge boares sam’melâžžâi gâskâst dât dii’dâ: Æi gâlgâ guowsâkâsâid riemmât bil’kedet, âmâsek guowsâkâsâk sut’tât jâ val’det dâihe boal’det. Dâstgo dâm gandâst mâkka lappui vela rumâšge.

(Aikio 1891.)


188. EN SOM SPOTTET SOLEN, MÅNEN, STJERNENE OG NORDLYSET.

To brødre kjørte engang avsted for å skille ut ren. Om morgenen da solen stod op, joiget den yngste:

Solkallen skinner,
Hvad koldt er, han laster,
is, sne han smelter,
og hver fjær han gir liv.

Da sier den eldste: «Kjære bror, ta ikke til å spotte Guds skapninger!» Han brydde sig ikke noe om det, men joiget videre og la enda mer til. Ikke lenge efter kom svært tett snefokk og solen blev borte i en sky. De kunde ikke mer ferdes; de måtte sette op telt og bli der. Noen dager efter blev det igjen godt vær, og månen skinte klart. Da joiget den yngste:

Lille måne, liile måne, la la,
sitter som en tåpe,
skinner i den mørke natt, naina,
perser frosten ut,
bøter solens arbeider o. s. v.

Den eldre bror forbød det, men han brydde sig ikke noe om det. Da blev det forferdelig tett mørkeskodde, da de var midt på fjellet. Der måtte de bli i tre døgn, fordi de ikke fant vei til å reise. Da sier den eldste: «Se nu der, da du tok til å spotte Guds skapninger; nu ser du hvordan det går.» Da mørkeskodden var over, kom det vakkert vær; stjernene skinte klart. Da tok den yngste igjen til å joige:

Småstjernene lyser, ja ja,
tindrer og blinker, ja.

Da kom en ildkule og traff renen hans, og den falt død om. Da sier hans bror: «Hvad rammer dig vel tilsist, siden du er blitt aldeles vill? Hvis du ikke hører op, får du nok se hvordan det går dig.» Da kjørerenen var død, sier den yngste: «Om en ren er død, blev der en til igjen; sådan skade har en nok sett også før.» Så drog de videre; men den yngste måtte gå og trekke pulken. Om kvelden stanset den eldste for å la renen sin beite og for å vente på bror sin.

Han tendte op varme og begynte å koke. Da maten var ferdig, kom også den yngste. Da de hadde spist, begynte det å bli sterkt nordlys. Da tok den yngste igjen til å joige:

Nordlyset løper, lip, lip, lip,
med fett i munnen, lip, lip, lip,
med hammer i pannen o. s. v.,
med øks på ryggen o. s. v.

Hans bror forbød det; men han begynte å joige enda høiere. Da begynte nordlyset å vifte forferdelig sterkt, så at det small mot sneen som et hårdt skinn (smeller). Den eldste krøp under pulken som han hvelvet; men nordlyset slo den yngste ihjel og brente op pelsen hans. Da kjørte den eldste videre med tungt sinn og sorg i hjertet for sin bror.

Derfor har de gamle lapper ennu den tro: En skal ikke gi sig til å spotte nordlyset, forat det ikke skal bli sint og ta en eller brenne en op. For av den gutten kom endog kroppen bort, blev det sagt. 189. ADDEGIED–SUOL’LÂGÂK.

Addegied’de læ Rissâbavt jâ Baršnjarg gâskâst. Dâst læ dolen assâm suol’lâgâk, gæk lejjė hir’mân ol’muidi. Gost dâk leš lâm boattam, dât i dit’tum; muttu dâm meld go Var’jâvuon-ol’muk dɛid her’mėstɛd’de, de dâk lejjė varra boattam Suob’bâdest. Oainak: Suob’bâd-Hannu vuonnâbâđâst mâid her’mėjejjė dokku sulli.

Bɛjjė-ol’muin dâk god’dė boc’cuid, gost lež’žėk gaw’nâm. «Dâin gɛl, gul, oaž’žo god’det; jiešâk mâid læ, gul, goavek čaccegad-ol’mui vuos’ta. Njalmesta bittača val’dėka, jâ biktasa baggjelėsta nullėka,» dɛjjė âin bɛjje-ol’mui harrai. Var’jâvuon-ol’muk dâin bɛllė, æige servustâd’dâm dâiguim. Dušše of’tâ niso, Gæjja An’na, orudi dâiguim ovtâst.

Muttomen ellė dâk suol’lâgâk bɛjje-ol’muin aitid gâi’komen dom bæld Duod’dâr. De val’de dâl jo dâggar nođid, mâid gâž’žėk goas’tâdâm. Muttu Gæjja An’na âin uccaš; valdi âldes fierâ erė gɛpperėst jâ bijâi goi’ke gusâ-njuof’čâm fierâ sâjjai goarve sis, jâ soabbes bal’kesti erė jâ valdi goi’ke-mielgâ gitti soabbe sâjjai. De læ âin dal juoigâtusâst nav:

Gæjja An’na vazzi, naina,
Skar’fâ-rap’pai bɛjjėl, naina,
gusâ-njuof’čâm-lajoin, naina,
goi’ke-miel’gâ soab’ben, naina.

Gosâ dâk suol’lâgâk lež’žėk šâd’dâm mâŋašɛssi, dât i dit’tu. Addegied’dai læ dušše goattesɛjje baccam dâsa, gost læ orudâm.

Suob’bâd ol’muk, sammen šâd’dâm laddek, læ alo bâr’gâm suolân jâ spæjjaren. Dâi juoigâtus læ âin dal:

Vɛšše-vielljâk, gul, lejjė, naina,
vârrâ-niibek, gul, lejjė, naina.

(Saba 1920.)


189. TYVENE PÅ ADDEGIEDDE.

Addegiedde ligger mellem Gressbakken og Barsnjarg. Der har det før i tiden bodd tyver som var til skrekk for folk. Hvor de var kommet fra visste man ikke; men eftersom folk i Varanger hermet efter dem, var de visst kommet fra Sombio. For ser du, Sombio-Hans i fjordbotn hermet de efter omtrent på samme måte.

Fjell-lappenes ren drepte de, hvor de fant dem. «For dem kan en godt drepe,» sa de; «selv er de også hårde mot strandboerne. De tar biten ut av munnen, og klærne tar de av kroppen,» sa de om fjell-lappene. Folk i Varanger var redde for dem og var ikke sammen med dem. Bare et kvinnfolk, Gæjja-Anna, holdt lag med dem.

Engang var disse tyver på den annen side av landryggen (mellem Enare og Varanger) og brøt op fjell-lappenes stabbur. Så tok de slike bører som de på noen måte kunde bære. Men Gæjja-Anna syntes enda det var for lite; hun tok treklossen ut av huen sin og stakk en tørret kutunge istedenfor klossen inn i huen, og staven sin kastet hun bort og tok et tørret renbryst i hånden istedenfor staven. Derfor nevnes hun ennu i joigesangen således:

Gæjja-Anna vandret, naina,
over Skarfa-rappakEn overgang på landryggen. naina,
med kutunge til hue, naina,
med tørret bryst til stav, naina.

Hvor de tyvene blev av til slutt, vet man ikke. I Addegiedde er der bare en gammetomt igjen der hvor de har bodd.

Folk i Sombio, kvæner som er blitt til lapper, har alltid drevet på å stjele og ødelegge. Joigesangen om dem lyder ennu:

Vrede brødre de var, naina,
blodkniver de var, naina. 190. DÆVOID BIW’DEK.

Dow’lė lavijėjjė sam’melâžžâk mânnât dævoid biw’det Ainaidi. Maŋgâs mânnė dokku, muttu æi boattam ruof’tot. De vulgi of’tâ boares âlmai su golmâin barnines Ainaidi biw’dem ditti dævoid. Si lad’dėjejjė gaddabællai Ainai jâ vaz’zė bâjas ijjâsâjjai. Âlmai celki barnidâssâs: «Di oaž’žobettet nok’kât.» Si lejjė vaz’zam njuol’gâ ijjâsâjjai. De oai’na âlmai, âtte gol’mâ âl’ma bottėk sin lusâ; muttu âlmai i lik’kâm. Son divti sin boattet lâǥâbuid, vâi baččet oaž’žo. Son baši, jâ buokâk jammė. Dâk lejjė dâk âl’mak, gæk lejjė god’dam æra ol’muid. Sist lejjė af’šok, mâiguim si god’dė ol’muid.

(Saba 1891.)


190. KOBBEJEGERNE.

I gamle dager pleide lappene å reise til Henøene for å jage storkobber. Mange reiste dit, men kom ikke tilbake. Så reiste en gammel mann med de tre sønnene sine til Henøene for å jage storkobber. De la i land på landsiden av øene og gikk op til nattplassen. Da ser mannen at tre menn kommer hen til dem; men mannen rørte sig ikke. Han lot dem komme nærmere for å få skudd på dem. Han skjøt, og de døde alle. Det var de menn som hadde drept de andre folkene. De hadde økser som de drepte folk med.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lappiske eventyr og sagn fra Varanger

Boken inneholder 197 eventyr og sagn fra Varanger, i samisk og norsk språkform.

Samlingen ble først utgitt som bind 1 i Qvigstads verk Lappiske eventyr og sagn, som kom ut 1927–29.

Les mer om innsamling og kilder i forordet.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1927 (nb.no).

Les mer..

Om Just Qvigstad

Just Qvigstad var språkforsker, filolog, etnograf, kulturhistoriker, skolemann og politiker. I flere tiår arbeidet han med samisk språk og kultur.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.