Lappiske eventyr og sagn fra Varanger

av Just Qvigstad

[Nr. 31–40]

31. DÂT LAIKES JÂ NUOSKES NIEI’DÂ / DEN DOVNE OG SKITTENFERDIGE PIKE
32. MOVT HÆWNE’NE LÆ GADDJUM OL’MU HÆGGÂ / HVORLEDES EN EDDERKOPP FRELSTE ET MENNESKES LIV
33. DON DOL’VUK MU JIF’TE OLGUS, JÂ MON DOALVOM DU ON’NE / DU FØRTE MIG UT IGÅR, OG JEG FØRER DIG UT IDAG
34. SUN’DE, DALOBUOI’GE JÂ GONÂGÂS SIEI’VÂ ÂLMAJEN / FOGDEN, BONDEN OG KONGEN SOM ALMUESMANN
35. SKIIPÂ-ÂL’MAK GÂRRÂ DALKEST / SKIBSFOLKENE I STORMEN
36. SKADDÂR, SKUMAKÂR JÂ GUNNÂBAÐUŠ / SKREDDEREN, SKOMAKEREN OG ASKELADDEN
37. BIRU LÆ AR’GE BÂJAN-DALKEST / FANDEN ER REDD FOR TORDENVÆR
38. RAW’DE JÂ BIRU / SMEDEN OG DJEVELEN
39. FANDEN OG SMEDEN
40. BÂHAS NISSUNIN I BIR’GE BIRUGE / MED EN SLEM KVINNE HOLDER IKKE ENGANG DJEVELEN UT 31. DÂT LAIKES JÂ NUOSKES NIEI’DÂ.

Dâm aige go bakkenâk leddjė same-ænnâmėst, de lavijeddjė ânarâžžâk doal’vot jaw’resul’luidi sin vanhemidesek, go dâk šâddė nu boarrasâk, âtte æi šât væddjam bâr’gât. De læi muttomen of’tâ boares gal’go, gæst læi niei’dâ sikke lai’ke jâ bâha; son i bâr’gâm dalost mâi’dege. Go æn’ne dâjâi sunnjė: «Vuoi, vuoi don lai’ke! ja moge aigušâk don dalo doallât?» de fas’tedi âin niei’dâ: «Mutt læk don bâha; de burist væjak don mu huonotet.»

Go su æn’ne šâddâi nu boares, âtte i šât væddjam bâr’gât æra go goađe âni čor’gâ, de dâjâi æn’ne muttomin suinâ âtte: «dainâ laǥin don ik dalo doalâ.» De suttâi su niei’dâ jâ dâjâi âtte: «im šât bir’gė duinâ æra muđoi go sul’lui doal’vot.» Go æn’ne oažžoi dâm diettet, de dâjâi âtte: «niei’dâšâm, ikgo don dieđe dâm, âtte mâid awkid mon dâgâm?» «Mâid,» jærâi niei’dâ. «Âmâ mon ânam goađe ale čor’gâ; igo dâst læk stuorrâ aw’ke?» dâjâi æn’ne. «Go don læk nu bâha, âtte ale mattak soai’mât nuos’ken jâ vuorjâk mu dâinâ, de mon fer’tim doal’vot du sul’lui,» dâjâi niei’dâ. «Jieš dieđak, dolvušâk jo gis, de gâlgâk don oai’net must suormâid luni sist, go dâk lunid doppijėk,» dâjâi æn’ne. «Dat i læk duottâ,» fas’tedi niei’dâ, jâ de vulgi sul’lui doal’vot. Go soai bođigâ sul’lui, de luiti son su ænnes gad’dai jâ sukkâli ruof’tot. De čuorvoi su æn’ne âtte: «gâl don gâlgâk oai’net fâr’gâ, âtte im šât mon læk du dalo čor’gemen, jâ mânâl dær’vân!»

Go soames bæivek leddjė vassam, jâ luonek leddjė goattai dievvâm, de oini dât niei’dâ suormâid ittâlæmen čâđâ luni. De mui’tai dâm âtte mâid su æn’ne læi dâddjâm; mutt i son dâst huollâm mâi’dege. Son algi jieš goađes raddjât; muttu gâs’kân raddjâm son jo hil’gadi ere jâ dâjâi âtte: «i dât læk mu bâr’gâmest.»

Moadde bæive gæšest šâd’dė fâst luonek goattai, jâ oini fâst suormâid ittâlæmen luni sist. «Ë†Amâ mon dal læm boas’tot bâr’gâm,» jurdâši niei’dâ; «dâstgo im mon dow’dâm dâm awke, mâid son dâǥâi munnjė; dâstgo dât læmâš stuorrâ aw’ke, go æn’nam doalâi čâđâg čor’gâ. Velgo son læ hæggâst, vuolgam mon gæč’čât,» jâ de sukkâli son dam sul’lui, gosâ ænnes læi dol’vum. Son bođi sul’lui jâ oini ænnes væl’lamen roggest, mi læi bes’sijuvvum, jâ boares gal’gorieppo nelgidesguim suormâides gas’kam. «Mon vul’gim du viež’žât,» dâjâi niei’dâ. «Vuoi nieidâšâm,» dâjâi dat boares gal’go; «go mon im læk dok’kim mânenge, de dal gâl im væje šât bâr’gât; dâstgo mon læm jo čâđâ nel’gum. Go jo of’ti dol’vuk mu dei’kė, de dal šât im vuolge mon du meld.» De fer’ti son fâst of’tu goattai vuol’get ige bæssâm rafai, ow’dâlgo goađes čor’gâ ânnegođi.

(Aikio 1888.)


31. DEN DOVNE OG SKITTENFERDIGE PIKE.

På den tid da der var hedninger i Lappland, pleide Enarelappene å føre sine foreldre ut på øer i innsjøer, når de blev så gamle at de ikke mere kunde arbeide. Der var engang en gammel kone som hadde en datter som var både doven og slem; hun gjorde ikke noe arbeide på gården. Når moren sa til henne: «Voi, voi, du latstokk, hvordan vil du holde hus?» pleide datteren å svare: «Men du er slem; du skal alltid klandre mig.»

Da hennes mor blev så gammel at hun ikke mere orket å arbeide annet enn at hun holdt gammen ren, sa moren engang til henne: «På denne måte holder du ikke hus.» Da blev datteren sint og sa: «Jeg berges ikke mere med dig uten å føre dig ut på øen.» Da moren fikk det å vite, sa hun: «Kjære datter, vet du ikke hvad nytte jeg gjør?» «Hvad?» spurte datteren. «Jeg holder jo alltid gammen ren. Er ikke det til stor nytte?» sa moren. «Da du er så slem at du alltid beskylder mig for å være skittenferdig og plager mig med det, er jeg nødt til å føre dig ut på øen,» sa datteren. «Du vet det selv; hvis du fører mig dit, skal du se mine fingrer i bosset, at de griper i det,» sa moren. «Det er ikke sant,» svarte datteren, og så førte hun henne ut på øen. Da de kom til øen, satte hun sin mor i land og rodde tilbake. Da ropte hennes mor: «Du skal nok snart se at jeg ikke mer holder din gård ren, og nu far vel!»

Da noen dager var gått, og gammen var blitt full av boss, så datteren fingrer komme tilsyne gjennem bosset. Da husket hun hvad hennes mor hadde sagt; men hun brød sig ikke noe om det. Hun begynte selv å gjøre rent i gammen. Men mens hun holdt på med det, hørte hun op og sa: «Det er ikke mitt arbeide.»

Noen dager efter blev det igjen boss i gammen, og hun så igjen fingrer komme tilsyne i bosset. «Jeg har nok nu handlet uriktig,» tenkte datteren; «for jeg skjønte ikke den nytte hun gjorde mig; for det var til stor nytte at min mor alltid holdt gammen ren. Jeg vil se efter om hun enda er i live,» og så rodde hun avsted til øen, hun hadde ført sin mor til. Hun kom til øen og så sin mor ligge i en grop som var klædd med never, og den gamle kone stakkar hadde av sult bitt sine fingrer. «Jeg er kommet for å hente dig,» sa datteren. «Voi, min datter,» sa den gamle kone; «når jeg ikke har dudd til noe (før), kan jeg nu nok ikke arbeide mer; for jeg er alt utsultet. Har du engang ført mig hit, vil jeg nu ikke mere følge med dig.» Så måtte hun reise alene til land igjen og fikk ikke fred, før hun begynte å holde sin gamme ren. 32. MOVT HÆWNE’NE LÆ GADDJUM OL’MU HÆGGÂ.

Muttom olmuš læi muttomėn of’tu mæccest vaz’zmen; de ai’cė čuđek su jâ vul’gė su mâŋŋai. Dât olmuš-rieppo viegâi battârussi muttom dieva bâddjel jâ oini, âtte rai’ge mânâi ænnâm sisâ. Dât âlmai čaŋâi dâm raige sisâ. Hæw’ne mânâi raige ow’di jâ gođđeli fierme nuvt vii’daset go rai’ge læi. Go hæw’ne læi gær’gâm fierme gođđemest jâ læi mânnâm erit, de joawdâi čuđđe dâm raige raddjai jâ oini hæwne fierme; de mânâi âin mæd’del su skipparides lusâ.

Dâmditti læ dâi boares sam’melâžžai gâskâst âin dât dii’dâ, âtte i hæwne gâlgâ god’det; dâstgo dât læ ol’mu hæggâ gaddjum.

(Aikio 1893.)


32. HVORLEDES EN EDDERKOPP FRELSTE ET MENNESKES LIV.

En mann gikk engang alene ute i marken; da fikk tsjudene øie på ham og satte efter ham. Den stakkars mann tok flukten og sprang over en bakke og så at der gikk en hule inn i jorden. Han krøp inn i den hulen. En edderkopp kom foran hulen og spant sitt nett så vidt som åpningen var. Da den var ferdig med å spinne sitt nett og var gått bort, nådde en tsjude frem til hulen og så edderkoppens vev; da gikk han forbi videre til sine kameraten

Derfor er der blandt de gamle lapper ennu den tro at en ikke skal drepe edderkoppen; for den har frelst et menneskes liv. 33. DON DOL’VUK MU JIF’TĖ OLGUS, JÂ MON DOALVOM DU ON’NĖ.

Muttom âlmai asâi muttom gæi’noguorâst, mân mel’de lavijeddjė jottet hui ollo maŧkalâžžâk. Son doalâi dâidi buok, mâid si darbâšeddjė, jâ fin’ni âlcės ollo sikke ruđâid jâ stuorrâ om’mudâǥâ jâ eli riggesen obbâ su ællemaiges. Sust læi ak’ka ja of’tâ bar’ne, gæn son vuolgâti juo mannan âllâ skuw’li; dâstgo gan’dâ gâlgâi su aččes datto mel’de šâd’dât âllâ hær’ran. Gan’dâ læi hui oappâlâš jâ âni algost huolâ dâsâ âtte oap’pât jâ ow’dani hui burist. Go soames jâgek leddjė gollâm, de riemâi gân’dâ jukkât ige šâtân ânnam avverâ su oap’pâmėstes; dâmditti vuolgâtuvvui gan’dâ ruof’tot oap’pâm gâskâst. Go gan’dâ bođi ruof’tot, de jukkâgođi son âin bâhabut jâ čok’kai juǥâlmest gæšos ijâid. Algost juǥâi gan’dâ âive hærraiguim jâ aigoi ællet hær’ran; dâstgo son dâjâi daw’ja: «Gâl mu aččest sikke ruttâ jâ om’mudâk cæw’za.» Muttu go son i ož’žum ânnui nuvt ænnâg go son dattoi ruđâid, de jukkâgođi son juokkehâžžâin, gutte læi vii’nejuk’ke.

Muttom aige gæšest buoccâgođi su ač’če jammem-dawdâ jâ goččoi barnes lusâs; gan’dâ mânâi dâm lânnji, gost su ač’če læi buoccâmen, jâ čokkani su sæŋgâ gurri. De dâddja su ač’če: «Dal mon jamam, jâ du hal’dui bacca dat dallo, mâid don fâr’gâ duš’šâdâk, nuvt âtte fâr’gâ boatta ođđâ dalo-ised du sâddjai, nuvt âtte go of’tâ dâihe guof’te jâge læk vassam, de don læk šâd’dâm dâm mud’dui, âtte i of’tâge du valde vissusis; muttu juokkehâš hoi’gad du olgus, jâ dâlle læ buoremus mânnât mæc’cebal’ga mel’de dâm boares vii’nevuoš’šâmvissui, gost don oainak badde hæŋ’gamen, mâinâ don gâlgâk jiešâd hârcâstet.» Gan’dâ mânâi moarest olgus. Bal’vâlæd’djek halideddjė diettet, mâid son gulâi aččestes; dâstgo si ar’vededdjė, âtte son rav’vi mâi’dege sunnjė; dâmditti jerrė si: «No, mâid ač’čad duinâ dal halâi?» «Gâl dât âddi dâggar viises ravvâgid, mâid i bænâge višâ gullât,» fas’tedi gan’dâ.

I guk’kage dâstmâŋŋel de jami dalo-ised, jâ gan’dâ šâddâi iseden, gutte jukkâgođi âin bâhabut. Go su æn’ne dâm oini, âtte gan’dâ i satte stan’dit dallodoallâmâ, de vuwdi son dalos jâ mânâi erit. Go jâkke læi vassam, de læi gan’dâ juo čap’pis gæfe, nuvt âtte i sust læm æm’bu, mâid borrât ige ânnet (garvudet).

Muttom ækked algi dât ođđâ ised doallât illoguos’semallasid su gussidesguim; si jukkė viine jâ leddjė ilost. Gan’dâ bođi sisâ jâ anoi ovtâ vii’necærke. Ised valdi su nis’kai gid’dâ su bif’tâsi jâ lai’di su olgus ige âd’dam sunnje mâi’dege. Gan’dâ šâddâi dal olgus. Gan’dâ viggâi sisâ soames vis’tai, muttu i oftâge luoi’tam su sisâ. De jurdâšišgođi gan’dâ jiešâs hârcâstet, nuvtgo su ač’če læi sunnjė rav’vim. Gan’dâ vulgi dâl mæc’cai jâ bođi dâm vieso lusâ jâ mânâi sisâ. Gan’dâ buol’lati čuowgâ jâ imâštâlâi, go son oini bad’degæše hæŋ’gamen. Gan’dâ goarŋoi bâjas jâ čânâi bad’degæše čæppates birrâ, bal’kesti čuowgâ, luiti jiešâs hæŋ’gat. Bad’de bæsâi, jâ gan’dâ gâččâi lat’te âlâ gâlmâs. Gan’dâ ælaski fâstâin jâ algi guolbe rappot jâ gulâi gieđâin, âtte sæk’kâ læi su baldâst. Gan’dâ buol’lati čuowgâ jâ oini, âtte ruđâk leddjė dâm sækkâ dievvâ. Gan’dâ valdi lawkâs jâ dewdi dâm ruđâiguim. Iđedest arrâd mânâi gan’dâ gar’dem lusâ jâ skoalkoti uvsâ, jâ ised luiti su sisâ. Gan’dâ čuožžoi uvsâ guorâst jâ doargesti; dâstgo son læi suor’gânâm. Ised doaivoi, âtte gan’dâ læi goallomen. Dâmditti goččoi son âd’det gan’di ovtâ vii’necærke. «Gii’tus ænnâg goč’čomest! im mon aigo goas’sege šât jukkât; muttu mon læm boattam dei’kė jærrât, ikgo don vuowde munnjė fâstâin dam dalo,» dâddja gan’dâ. Ised jâ guossek boagosteddjė gandâ; dâstgo si gad’dė, âtte gandâst æi læk ruđâk. Guossek gif’tâleddjė sun’nu hui sâggâ gawpe dâkkât, jâ ised viimâg fas’tedi: «Gâl mon vuowdašim dam dalo gowtulâš hâd’dai, jos livči oas’te.» «Cælke munnjė dâm, âtte ollogo don rawkâk obbâ dam dalost; mon aigom dâl’lan maf’set,» jærâi gan’dâ. «Jos don mavsak 20000, de mon vuowdam dam dalo,» fas’tedi dalo-ised. «Oastam gâl, jos don čalak duođâštusgirje vela dâm âla,» dâddja gan’dâ. Bil’kedemin goč’ču guossek, âtte buoremus čal’le sin gâskâst gâl’ga čallet gaw’pegirje. Go gir’je læi gær’gâm, de rajâi gan’dâ girje lum’mâsės, râvâi lawkâ jâ logâi sil’bâruđâid bæwde âlâ. Go ised oini, âtte dallo læ juo mânnâm jâ son i ož’žum obbâ bællehâddege, de čur’vi son moarest: «I dât læm ærago læi’kâgaw’pe!» «Mâid vækket dal æm’bu, go gaw’pe læ šit’tum jâ gaw’peduođâštus mu lummâst?» dâddja gan’dâ. Ised fer’ti ruđâid val’det jâ gan’dâ iseda niskai jâ dâddja: «Jif’tė dol’vuk don mu olgus; muttu on’ne doalvom mon du,» jâ gan’dâ eli likulâž’žân obbâ su ællemaiges dâstmâŋŋel.

(Aikio 1893.)


33. DU FØRTE MIG UT IGÅR, OG JEG FØRER DIG UT IDAG.

En mann bodde ved en vei som svært mange reisende pleide å ferdes ad. Han bragte dem alt hvad de trengte, og skaffet sig både mange penger og meget gods og levet som en rik mann hele sin levetid. Han hadde kone og én sønn, som han alt da han var barn, sendte til høiskolen; for gutten skulde efter sin fars vilje bli en fornem herre. Gutten var meget lærenem og viste i førstningen flid for å lære og gjorde meget gode fremskritt. Da noen år var gått, begynte gutten å drikke og brydde sig ikke mere om å lære; derfor blev han sendt hjem, mens han var i lære. Da han kom hjem, begynte han å drikke ennu verre og satt hele netter i drikkelag. I førstningen drakk han bare sammen med storfolk og vilde leve som storkar; for han sa ofte: «Min fars penger og gods holder nok ut.» Men da han ikke fikk bruke så mange penger som han vilde, begynte han å drikke med enhver dranker.

En tid efter blev hans far dødssyk og kalte sin sønn til sig; gutten gikk til det rum hvor hans far lå syk, og satte sig ved sengen. Da sier faren: «Jeg dør nu, og du blir da rådig over denne gård som du snart setter til, så der snart kommer en ny eier i ditt sted, og når et eller to år er gått, er du kommet så vidt at ingen tar imot dig i sitt hus; men enhver støter dig ut, og da er det best at du går hen ad skogveien til det gamle brennevinsbrenneri; der ser du der henger et taug som du skal henge dig med.» Gutten gikk vred ut. Tjenerne vilde vite hvad han hadde hørt av sin far; for de skjønte at han hadde påminnet ham om noe; derfor spurte de: «Nå, hvad talte nu far din med dig om?» «Han gav mig nok sådanne vise formaninger som ikke en hund engang orker å høre på,» svarte gutten.

Ikke lenge efter døde husbonden, og gutten blev husbond og begynte å drikke ennu verre. Da hans mor så at gutten ikke kunde greie gårdsdriften, solgte hun gården sin og drog bort. Da året var omme, var gutten alt utarmet, så han ikke mer hadde noe å spise eller klæ sig med.

En kveld begynte den nye eier å holde et glad lag med sine gjester; de drakk brennevin og var glade. Gutten kom inn og bad om et glass brennevin. Husbonden tok ham i klærne over nakken, leide ham ut og gav ham intet. Gutten blev nu ute. Han vilde inn i noen hus; men ingen slapp ham inn. Da kom han på den tanke å henge sig, som hans far hadde rådet ham til. Han gikk da ut i skogen og kom til huset og gikk inn. Han tendte lys og undret sig, da han så en taugende henge der. Han steg op og bandt taugenden om halsen, kastet lyset og slapp sig. Tauget gikk løs, og gutten falt besvimet på gulvet. Han kom til sig selv igjen og begynte å skrape på gulvet og kjente med hånden at der lå en sekk ved siden av ham. Han tendte lys og så at sekken var full av penger. Han tok skreppen sin og fylte den med penger. Tidlig om morgenen gikk han til gården og banket på døren, og husbonden slapp ham inn. Gutten stod ved døren og skalv; for han var redd. Husbonden trodde at gutten frøs. Derfor bød han å gi ham et glass brennevin. «Mange takk for tilbudet! Jeg vil aldri mere drikke; men jeg er kommet hit for å spørre om du ikke vil selge mig gården igjen,» sier gutten. Husbonden og gjestene lo ad gutten; for de trodde at han ikke hadde penger. Gjestene tilskyndte dem ivrig til å gjøre en handel, og til slutt svarte husbonden: «Jeg skulde nok selge gården til rimelig pris, hvis der var en kjøper.» «Si mig, hvor meget du forlanger for hele gården; jeg vil straks betale,» spurte gutten. «Hvis du betaler 20000, selger jeg gården,» svarte husbonden. «Jeg skal kjøpe den, hvis du også gir skriftlig bevis for det,» sier gutten. Spottende bød gjestene at den beste skriver blandt dem skulde skrive kjøpebrevet. Da brevet var ferdig, la gutten det i lommen, åpnet skreppen og talte sølvpengene op på bordet. Da husbonden så, at gården nu var gått og at han ikke fikk den halve pris engang, ropte han i vrede: «Handelen var bare for spøk!» «Hvad hjelper det nu mer, da handelen er avgjort og kjøpebeviset i min lomme?» sier gutten. Husbonden måtte ta pengene, og gutten tok ham i nakken og sa: «Igår førte du mig ut, men idag fører jeg dig ut,» og gutten levde derefter lykkelig hele sin levetid. 34. SUN’DE, DALOBUOI’GE JÂ GONÂGÂS SIEI’VÂ ÂLMAJEN.

Muttom sun’de læi hir’mâd čæw’lai jâ vækkâvaldalâš. Sust læi of’tâ boares dam’ma. Son fuommaši, âtte muttom dalobuoigest læ of’tâ nuorrâ or’ri (râk’ke hævoš). Sun’de mânâi dâm dalobuoige lusâ of’tânâgâ dammaines jâ dattoi dâm orri lonotet. Dalobuoi’ge i aigo dâm lonotet; muttu sun’de nag’gi sâggâ su lonotet. Sun’de suttâi sâggâ jâ aiti sâggâ su hir’mâd los’sis væroin, jâ mâŋemus’ta loppedi værost luoi’tet, jos son oaž’žo dâinâ dammain sust orri lonotet. De lonoti dât dalobuoi’ge su orris jâ oažžoi 20 rik’sė bâjalâššân. Muttu dât dam’ma læi nu boares: i dâinâ olmuš bârgâ mâi’dege.

Dâm sæmma gæse bođi gonâgâs dâm dalobuoige dallui jâ jærâi iddjâsâje. Dalobuoi’ge loppedi sunnjė iddjâsâje ige diettam, âtte dât læi gonâgâs; dâstgo son læi garvudam davalâžžât; dâm gâl dowdâi, âtte i dât gâl gæfe læk. De jærra gonâgâs: «Igo dust læk of’tâge hævoš vuow’det?» «Livči must gâl of’tâ boares dam’ma-dappe; muttu i dât læk dâm vær’tâ âtte guoddet dâm vuow’det,» fas’tedi dalobuoi’ge. «Mânne i,» jærâi gonâgâs. «Dât læ juo nu boares, âtte i dâinâ bârgâ olmuš i mâi’dege; dâstgo min sun’de fil’li riv’vimin must dâinâ nuorrâ orri,» fas’tedi dalobuoi’ge. «Na; vul’gu moai du damma gæč’čât,» dâddja gonâgâs. «Âle, buorre olmuš, i dât læk dam vær’tâ; muttu ož’žu moai gal ællet gæč’čâmen,» fas’tedi dalobuoi’ge, jâ de mânâigâ soai stal’lji. Go gonâgâs oini damma, de jærâi son: «Ollogo don ož’žuk bâjalâš dâm orristâd?» «Gâl mon ož’žum nu uccan, âtte i dât bâjalâš læk i mikkege dâm ef’tui, mâid mu or’ri mavsi, dâinâgo mon im ož’žum æm’bu go 20 rik’sė,» fas’tedi dalobuoi’ge. «Ollogo don dattok dâm dammast?» jærâi gonâgâs. «Gâl dâm dammast i guoddet hâdde raw’kât.» «Mon âddam 200 rik’sė,» dâddja gonâgâs. «Jieš dieđak,» dâddja dalobuoi’ge, «jos don gaddak læt dâm værtâ.» De mavsi gonâgâs dâm jâ hasti vuol’get sun’de lusâ, vâi son bæssa lonotet dâinâ dammain dâm orri sun’dest. De dâddja dât dalobuoi’ge: «Âle, buorre olmuš! i min sun’de læk dâm vær’dasâš, âtte dâm lusâ darbâš of’tâge mânnât; dâstgo dât læ nu čæw’lai, âtte æi dâm lusâ gâlles bæsâ sagâidi.» «Moai gal’gė vuol’get; dâstgo mon læm æraiguimge bir’gim jâ gaddam vel sun’dinge bir’git,» fas’tedi gonâgâs, jâ sarnoti, gid’dâ dâssaši go viimâg dalobuoi’ge loppedi su meld vuol’get. «Æigo dust læk oamme bar’gu-jor’rek?» «Læ gâl must guovtek, jâ mon âddam dunnjė buoreb jor’rid,» dâddja dalobuoi’ge, jâ gonâgâs valdi boarrasâb jor’rid.

De vulgigâ soai vuoddjet jâ mânâigâ gestgiivari. Gonâgâs guđi dâsâ dammas jâ valdi gestgiivarest satto sun’de raddjai. Go si bottė sun’de gar’dem olgubællai, de dâddja gonâgâs su sattovuod’djases jâ dalobuoi’gai: «Or’ro dast dâm boddâ go mon ælam sun’de saǥâin!» jâ mânâi sisâ. Gonâgâs skoal’kâli sale uvsâ. «Gi dât læ?» čur’vi sun’de. «Mon læm muttom jot’te,» fas’tedi gonâgâs. «Mâid don dattok?» jærâi sun’de. «Mon aigušim duinâ hallât,» fas’tedi gonâgâs. «No, boađe dâl sisâ!» dâjâi sun’de. «Buorre bæi’ve,» dâjâi son. «Immel adde,» fas’tedi sun’de, jâ de jærrâli: «Mi læ dust hallâmuššân?» «Mon læm vuol’gam dust jærrât, ikgo don vuowde munnjė dâm orri, mi dust læ,» dâjâi gonâgâs. «Vuoi hæppân, vai don boađak mu lusâ heppuš oas’tet; dâstgo mon aigom ænnâmhærra lusâ vuol’get gun’nepassâid viež’žât. Mânâ dâl’lan olgus!» dâddja sun’de. «I læk vel hoap’po,» fas’tedi gonâgâs. «Aigokgo don vuos’tai njalme ânnet? Ikgo don gâdde, âtte mon læm ow’dâlge oai’nam dâggar go donge?» jærâi sun’de. «Gâl dât mat’ta vejulâš; muttu âle læge nu goar’gâd; dâstgo gâl mon læm bir’gim vel âlebuiguimge go duina,» fas’tedi gonâgâs. Sun’de njui’ki bâjas jâ gonâgâs niek’kai dop’pi gid’dâ jâ vulgi olgus doal’vot. «Læǥe nu buorre, âtte orost oanekâssi,» dâjâi gonâgâs, jâ râvâsti su olgoldâs bif’tâses jâ jorgeti gonâgâsâ vuos’tai. Go sun’de oini, âtte dât læi gonâgâs, de suor’gâni nu sâggâ, âtte ænnâmi gâččâi. De jærâi gonâgâs: «Ikgo don luoikâ munnjė dâm orri, mi dust læ; dâstgo mon aigom mieđoštet ovtâ nai’tâlæd’dje parâ it’ten gir’kui?» «Don oažžok val’det sikke orri jâ dâm ođđâ vownâ luoikâsen,» fas’tedi sun’de. De viekkâli gonâgâs olgus jâ dâddja sat’tulâž’ži: «Don oažžok mânnât; dâstgo mon læm fin’nim âlcėm æra satto,» jâ mavsi sat’tubalka jâ mânâi fâst sisâ. Gonâgâs jærâi: «Oažžomgo mon dast girje čallet ænnâmhær’rai?» «Oažžok gal,» fas’tedi sun’de. Gonâgâs čali, âtte ænnâmhær’ra gâl’ga sun’dest virge ere val’det, jâ mui’tâli buok, mâid sun’de læi dâkkâm vuos’tai. Go son læi gærgâm čallemest, de mânâi son ræŋgâ lusâ, jâ ræŋ’gâ âddi sunnjė dâm orri jâ dâid ođđâ jor’rid, mâid son læi oas’tam ænnâmhær’ra lusâ vuoddjem ditti. Dâm boddâ go dât dalobuoi’ge gæsasti dâm orri, de jærâi gonâgâs sun’dest: «Ikgo don boađe it’ten dâm nuorrâ naitosparâ gunnėjât’tet?» «Im mon âsta,» fas’tedi sun’de. «Go don ik âstâ, de gâlgâk it’ten boattet mu saǥâidi gir’koluokka âlâ mâŋŋa gâs’kâbæive; muttu ik gâlgâ æm’bu hallât go buore bæive raw’kât, jâ buok, mâid mon jærâm dust, de gâlgâk don oanekâžžât fas’tedet.» Jâ sun’de loppedi dâm dâkkât, jâ gonâgâs goččoi, âtte sun’de gâl’ga boattet su dammain, mi læ gestgiivar lut’te, jâ de njui’ki gonâgâs jor’ri sisâ. De hirmâstuvâi dât dalobuoi’ge jâ dâddja: «Hei, hei! gâl don læk æm’bu go davalâš âlmai, go dɛddė gâl’gik min sun’dest dam varsa fin’nit.» Gonâgâs i dâddjam ærago dâm: «Dât bâi læ imâš, jos mon im gâlgâ fin’nit ol’muin, mâid mon dattom.»

Nubbe bæive vulgi dâm dalobuoige bar’ne nai’tâlet, jâ gonâgâs vulgi dâinâ parrâgoddin gir’kui vuoddjet jâ vuji gid’dâ gir’kotrappâ gurri, jâ dât parrâgod’de čuož’želi jâ mânâi gir’kui. Gonâgâs basi olgus heppuš luoi’tet jâ doalvoi gir’ko duokkai. Go son læi gær’gâm, de mânâi songe gir’kui. Go pap’pâ gær’gâgođi, de mânâi fâst gonâgâs olgus, gæsasti heppuš jâ divoi trap’pi, nu âtte dât parrâgod’de čokkani jor’ri sisâ. Go gonâgâs vulgi ruof’tot vuoddjet, de bođi sun’de owdâld gir’koluokka âld dâinâ dammain, mâid gonâgâs læi oas’tam. «Buorre bæi’ve,» celki sun’de. «Immel âdde,» fas’tedi gonâgâs. «Na, aigokgo don gunnėjât’tet on’ne dâm ođđâ parrâgodde?» jærâi gonâgâs. «Aigom,» fas’tedi sun’de. «Ikgo dâlle âdde dam parrâgod’dai dam orri of’tân dâinâ jor’riguim?» jærâi gonâgâs. «Âddam gâl,» fas’tedi sun’de. «Dal don læk garves vuol’get.»

Go hæjâk leddjė nokkâm, de vulgi gonâgâs âin maŧ’kases ige vel cæl’kam dâm, âtte son læi gonâgâs. Âlmai basi imâštâllât. Sun’de bođi ænnâm-hærra lusâ jâ âddi dâm girje, mâid gonâgâs læi čallam. Go ænnâmhær’ra loǥâi dâm girje, de bijâi sun’de virgestes ere, jâ dâstmâŋŋel oažžoi dât dalobuoi’ge diettet, âtte dât læmaš gonâgâs. Dâmditti dâjâi son: «Gâl mon dâm juo oi’nim, âtte læi æm’bu go davalâš âlmai.

(Aikio 1895.)


34. FOGDEN, BONDEN OG KONGEN SOM ALMUESMANN.

Der var en foged som var overmåte stolt og voldsom. Han hadde en gammel hoppe. Han la merke til at en bonde hadde en ung hingst. Han gikk til bonden med hoppen sin og vilde bytte den med hingsten. Bonden vilde ikke bytte; men fogden nødte ham meget til å bytte. Fogden blev meget sint og truet ham meget med svært tung skatt, og til sist lovte han å slå av på skatten, hvis han fikk bytte til sig hingsten for hoppen. Så byttet bonden bort hingsten sin og fikk 20 riksdaler i mellemlag. Men hoppen var så gammel at med den utrettet en ikke noe.

Samme sommer kom kongen til bondens gård og spurte om natteherberge. Bonden lovte ham det og visste ikke at det var kongen; for denne var klædd som almindelige folk; det skjønte han nok at fattig var han ikke. Da spør kongen: «Har du ikke en eneste hest å selge?» «Jeg kunde nok ha en gammel fillemerr; men den er ikke så meget verd at det lønner sig å selge den,» svarte bonden. «Hvorfor ikke?» spurte kongen. «Den er alt så gammel at med den utretter en ikke noe; for fogden vår narret med makt en unghingst fra mig og gav mig den igjen,» svarte bonden. «Nå, la oss gå og se på hoppen din,» sier kongen. «Nei, min gode mann! Det er den ikke verd; men vi kan nok se litt på den,» svarte bonden, og så gikk de til stallen. Da kongen så hoppen, spurte han: «Hvor meget fikk du i mellemlag for hingsten din?» «Jeg fikk nok så lite at det mellemlaget er ingenting mot det hingsten min kostet; for jeg fikk ikke mere enn 20 riksdaler,» svarte bonden. «Hvor meget vil du ha for hoppen?» spurte kongen. «For den hoppen er det ikke verdt å kreve betaling.» «Jeg gir 200 riksdaler,» sier kongen. «Du vet selv,» sier bonden, «om du tror den er det verd.» Så betalte kongen den og vilde ha ham til å reise til fogden, så han kunde få bytte til sig hos fogden hingsten mot hoppen. Da sier bonden: «Nei, min gode mann! Fogden vår er ikke den slags mann at noen behøver å gå til ham; for han er så stolt at det er ikke mange som får ham i tale.» «Vi skal reise; for jeg har kommet ut av det med andre og tror jeg skal komme ut av det med fogden også,» svarte kongen og overtalte bonden, til denne til slutt lovte å reise med ham. «Har du ikke en gammel arbeidsvogn?» «Jo, jeg har nok to, og jeg skal gi dig den beste,» sier bonden. Kongen tok den eldste vogn.

Så kjørte de avsted og tok inn hos gjestgiveren. Kongen lot hoppen sin igjen der og tok skyss hos gjestgiveren like til fogden. Da de kom utenfor fogdens gård, sier kongen til sin skysskar og til bonden: «Bli her, mens jeg taler med fogden!» og han gikk inn. Kongen banket på saldøren. «Hvem er det?» ropte fogden. Jeg er en reisende,» svarte kongen. «Hvad vil du?» spurte fogden. «Jeg skulde ha lyst til å tale med dig,» svarte kongen. «Nå, kom nu inn,» sa fogden. «Goddag,» sa kongen. «Gud gi det,» svarte fogden, og så spurte han: «Hvad har du å tale om?» «Jeg er kommet for å spørre dig om du ikke vil selge mig den hingsten du har,» sa kongen. «Fy skam dig! Så du kommer til mig for å kjøpe hest. Jeg skal reise til landshøvdingen for å hente skussmål. Gå straks ut!» sier fogden. «Det har enda ikke hast,» svarte kongen. «Vil du bruke munn mot mig? Tror du ikke at jeg før har sett en sådan kar som dig?» spurte fogden. «Det kan nok være mulig; men vær ikke så kry; for jeg har nok kommet ut av det med enda høiere folk enn dig,» svarte kongen. Fogden sprang op og tok kongen i nakken og vilde kaste ham ut. «Vær så snild å stanse litt,» sa kongen, åpnet sin ytterfrakk og vendte «kongen» mot ham. Da fogden så at det var kongen, blev han så redd at han falt ned. Da spurte kongen: «Vil du ikke låne mig den hingsten du har? For jeg vil følge et brudepar til kirken imorgen.» «Du kan ta både hingsten og den nye vognen til låns,» svarte fogden. Da løp kongen ut og sa til skysskaren: «Du kan reise; for jeg har skaffet mig annen skyss,» og han betalte skysspengene og gikk inn igjen. Kongen spurte: «Kan jeg her få skrive et brev til landshøvdingen?» «Javisst,» svarte fogden. Kongen skrev at landshøvdingen skulde ta embedet fra fogden, og fortalte alt det fogden hadde gjort av urett. Da han var ferdig med å skrive, gikk han til drengen, og drengen gav ham hingsten og den nye vogn som fogden hadde kjøpt for å kjøre til landshøvdingen. Mens bonden spente hingsten for, spurte kongen fogden: «Kommer du ikke imorgen for å ære det unge brudepar?» «Jeg har ikke tid,» svarte fogden. «Da du ikke har tid, skal du imorgen efter middag komme på kirkebakken for å tale med mig; men du skal ikke tale mere enn at du byr goddag, og alt det jeg spør dig om, skal du svare på i korthet.» Fogden lovte å gjøre det, og kongen bød at han skulde komme med hans hoppe som stod hos gjestgiveren. Så sprang kongen inn i vognen. Da blev bonden forferdet og sa: «Hei, hei! Du er nok mer enn en almindelig mann, siden du fikk den unghesten av fogden vår.» Kongen sa ikke annet enn: «Det er da underlig om jeg ikke skal få av folk det jeg vil.»

Den næste dag reiste bondens sønn for å gifte sig, og kongen kjørte med brudeparret til kirken og kjørte like hen til kirketrappen, og brudeparret stod op og gikk inn i kirken. Kongen blev utenfor for å slippe hesten løs og førte den bak kirken. Da han var ferdig med det, gikk også han inn i kirken. Da presten skulde slutte, gikk kongen ut igjen, spente hesten for og stillet den ved trappen, så brudeparret satte sig i vognen. Da kongen skulde kjøre tilbake, kom fogden imot ham på kirkebakken med den hoppen som kongen hadde kjøpt. «Goddag,» sa fogden. «Gud gi det, «svarte kongen. «Nå, vil du idag ære det nye brudepar?» spurte kongen. Ja,» svarte fogden. «Vil du da ikke gi det hingsten tillikemed vognen?» spurte kongen. «Jovisst,» svarte fogden. «Nu kan du få reise.»

Da bryllupet var endt, reiste kongen videre og sa enda ikke at han var kongen. Mannen blev igjen med sin forundring. Fogden kom til landshøvdingen og gav ham det brev som kongen hadde skrevet. Da landshøvdingen hadde lest brevet, satte han fogden av fra hans embede, og derefter fikk bonden vite at det hadde vært kongen. Derfor sa han: «Jeg så det nok at det var mer enn en almindelig mann.» 35. SKIIPÂ-ÂL’MAK GÂRRÂ DALKEST.

Muttom skii’pâ vulgi borjâstet appai; mânâdin de gâččâi hir’mâd gârrâ dal’ke, barok mânnâgottė skiipâ bâddjel, jâ skii’pâ læi juo gosi hævvânæmen. Skiipâ-âl’mak vuor’badâllė, gæn aš’še dât gâl’ga. Vuor’be gâččâi muttom âl’ma âlâ; skiipâ âl’mak biddjė su muttom guoros litte sisâ, bun’ce-raige biddjė gid’dâ ja bal’kėsteddjė merri. Lit’te riewdâi muttom gad’dai. Âlmai fierâti litte bâjas jâ nordâi bunce erit. Son guowlâi bun’ce-raige olgus jâ oini ollo sikke gusâid jâ sawzâid; son nâkketi gieđâs bun’ceraige olgus; de bođi muttom gussâ jâ njoallogođi dâm litte. Âlmai vurdi, dâssaši go gussâ jorgeti sunnjė bâdâi, nuvt âtte sæi’bai oažžoi son gid’dâ dop’pit, jâ rot’ti sæibe litte sisâ. Son giessâli juowkâid goammeres birrâ, jâ gussâ ruot’tâgođi bâlostes jâ ruottâi, gid’dâ dâssaši go lit’te bieđ’gâni. Son mânâi sul’lu âlâ, gosâ son læi gad’dai boattam. Sikke gusâk jâ sawzâk leddjė nuvt hirrâsâk, âtte i bæssâm obbâ lâkkânetge, dâinâgo dâk leddjė luođo šivetâk. Son gâikoi væd’daid muttom muorrâ-ruot’tâsin jâ râkkâdi gielâid jâ gielâdi dâid šiveti bal’gai âlâ. De roak’kâsi muttom bæive of’tâ saw’zâ, mâst læi labbes; lab’ba goddi son jâ ænne divti ællet; dâst bâši son âlcės mielke jâ eli nuvt muttom aige.

De oai’na son muttom skiipâ avest boatteme dâm sul’lu vuos’tai. Âlmai šâddâi illui, dâmditti go son doaivoi jiešâs bæssât dâm skiipâ farrui. Skii’pa orosti dam sul’lu gurri; guof’te âl’ma njui’kigâ fânnâsi jâ sukkâlæiga gad’dai. Go fânâs-gæčče gad’dai guoskâi, de njui’ki owdeb âlmai fânnâsest gad’dai jâ hoi’gâdi fânnâsâ faw’lai; jieš viekkâli bâjas. Dât âlmai, gi fânnâsi basi, son vuop’pasti gadde guw’lui jâ njui’ki gad’dai, viekkâlâtti dâm âl’ma, gutte ow’dâl gad’dai bæsâi; sust læi nii’be gieđâst. Dât âlmai, gi sul’lust læi orromen, oini dâm; de rakkâdi son dawges garvesen jâ vurdi, dâssaši go soai viegâigâ nuvt lâk’kâ, âtte son oažžoi baččet dâm âl’ma, gi niibe gieđâstes âni. Go son oažžoi baččet dâm, de viekkâlâtti dâm âl’ma. Âlmai viegâi, dâssaši go juvsâi; muttu æva soai ad’dim goab’bâg guoimeskâ gielâ muđoi go sæve. Soai vulgigâ vaz’zet fânnâsâ lusâ; muttu fânâs læi juo gukkas riew’dâm, nuvt âtte fânâs i šâtan læm juf’sâmest. Dât âlmai, gi æs’kâ gad’dai bođi, i sat’tam vuoddjât; muttu dât, gutte gukkeb læi sul’lust orrum, son gâl matti vuoddjât. Dâmditti sevi dat æs’kâ gad’dai boattam âlmai, âtte son gâl’ga skii’pi vuoddjât. Âlmai njui’ki čaccai jâ algi vuoddjât. Go son lâkkâni skii’pi, de njui’ki hor’te ciellâmin jâ hârrâmin čaccai; dâmditti jorgeti son gad’dai jâ vuojâigâ hortin mâŋŋalâgâi. Dât âlmai, gi sul’lui læi baccam, sevi su fâstâin skii’pi vuoddjât. Il’la son duostâi šâtân vuoddjât; muttu âlmai sevi su oppet vuoddjât. De vulgi son fâstâin vuoddjât jâ mânâi skiipâ sisâ; dobbe valdi son fânnâsâ jâ suǥâi gad’dai. Skiipâst suwdigâ soai bier’gâsid âlcėskâ jâ oroigâ dâm sul’lust, dâssaši go æra skii’pâ borjâsti dâggu mædda. Dâm mel’de mânâigâ soai erit.

(Aikio 1890.)


35. SKIBSFOLKENE I STORMEN.

Et skib seilte ut på havet; da falt der på en forferdelig storm; bølgene begynte å gå over skibet, og det var alt nær ved å gå under. Skibsfolkene kastet lodd om hvis skyld det var. Loddet falt på en mann, og skibsfolkene satte ham i et tomt kar, lukket spunshullet og kastet ham i sjøen. Karet drev iland etsteds. Mannen lot karet trille opover og støtte spunset ut. Han kikte ut gjennem spunshullet og så mange både kyr og sauer; han stakk hånden ut gjennem nullet. Da kom en ku og begynte å slikke på karet. Mannen ventet til kua vendte bakdelen til ham, så han fikk gripe fatt i halen, og rykket halen inn i karet. Han viklet hårene i halen om hånden sin, og kua begynte i sin redsel å løpe og løp til karet gikk itu. Han gikk op på øen, hvor han var kommet iland. Både kyr og sauer var så sky at han ikke fikk komme dem nær; for de var ville dyr. Han rev tæger av noen trerøtter og laget snarer og satte dem ut på dyrenes stier. Da blev en dag en sau som hadde lam, sittende fast; lammet drepte han og moren lot han leve; av moren fikk han sig melk og levet således noen tid.

Da ser han et skib ute på havet komme mot øen. Han blev glad, fordi han håpet at han skulde slippe bort med skibet. Det stanset ved øen; to menn sprang i en båt og rodde mot land. Da båtstavnen rørte ved land, hoppet den ene mann iland fra båten og skjøv båten utpå; selv løp han opover. Den mann som blev igjen i båten, hamlet mot land og hoppet iland og løp efter den mann som først var kommet iland; han hadde en kniv i hånden. Den mann som bodde på øen, så det; da gjorde han buen sin ferdig og ventet til de løp så nær ham at han kunde skyte den mann som hadde kniv i hånden. Da han hadde fått skutt ham, løp han efter den andre mann. Han løp til han nådde ham; men de forstod ikke hinannen uten ved tegn. De gikk avsted til båten; men den var alt reket langt bort, så de ikke mere kunde nå den. Den mann som nylig var kommet iland, kunde ikke svømme; men den som i lengere tid hadde vært på øen, kunde svømme. Derfor vinket den mann som nylig var kommet iland, til ham at han skulde svømme ut til skibet. Han hoppet i vannet og begynte å svømme. Da han nærmet sig skibet, hoppet en stor hund gjøende og knurrende i vannet; derfor vendte han om mot land, og han svømmet med hunden efter. Den mann som var blitt igjen på øen, vinket til ham at han skulde svømme ut til skibet igjen. Han torde neppe svømme mere; men mannen vinket til ham at han skulde svømme videre. Da begynte han igjen å svømme og gikk ombord i skibet; der tok han en båt og rodde iland. Fra skibet hentet de sig hvad de trengte, og blev på øen til et annet skib seilte der forbi. Med det reiste de derfra. 36. SKADDÂR, SKUMAKÂR JÂ GUNNÂBAĐUŠ.

Muttom âl’mast leddjė gol’mâ barne; boarrasâmus læi skaddâr, gâs’kâlâmus læi skumakâr, jâ nuorâmus læi Gunnâbađuš. Go sin ač’če boarasmuvvâgođi, de mânâi son vuost skaddârâ lusâ jâ jærâi: «Movt aigok mu æletet, dâlle go mon boarasmuvâm?» Skaddâr čajeti buok su goarrom-rak’kânâsâides jâ dâddja: «Mon aigom daiguim du æletet.» De mânâi son skumakârâ lusâ jâ jærrâ: «Movt don aigok mu æletet, go mon boarasmuvâm?» Skumakâr čajeti su gamâgoarromrak’kânâsâides jâ dâddja: «Mon aigom daiguim du æletet.» De mânâi son Gunnâbađuš lusâ jâ jærra: «Movt don aigok mu æletet, go mon boarasmuvâm?» Gunnâbađuš læi čok’kamen uw’nâgaddest. Son gesi su hæppâdides olgus jâ dâddja: «Dainâ mon aigom du æletet.» Ač’če suttâi su âlâ jâ čâski geđgin su barnes hæppâdid.

Pap’pâ halidi ræŋgâ oaž’žot. Son mânâi vuost skaddârâ lusâ, jærâi: «Ikgo don aigo munnjė ræŋ’gân mânnât?» «Aigom gâl,» fas’tedi skaddâr. «Aigokgo don dâsâ mieđetet, âtte goab’ba jo halâš hæppâdlâžžât su guoimes vuos’tai, son gâl’ga maf’set 200 rik’sė, jâ ræŋ’gâ gâl’ga erit vuol’get.» «Aigom gâl,» fas’tedi skaddâr. Soai bođigâ pappâ dallui, jâ pap’pâ læi juokke bæive giewkânest, dâlle go ræŋ’gâ bođi borrât. Pap’pâ halâi maŋ’gâ læi’kâ-saǥâid. Muttom bæive bođi ræŋgâ giewkâni borrâm ditti. De bođi pap’pâge dâsâ; pappâst læi of’tâ niei’dâ, gæst leddjė stuorrâ čoarbælek. Dât niei’dâ vazzi su aččes mædda; pap’pâ doaš’kâli su nieidâs bâtti jâ jærra: «Mâid gaddašik don jiešâd dâinâ bâr’gât, jos dât livči dunnjė?» Skaddâr fas’tedi: «Mâid bâi æra, go ânašim.» Pap’pâ dâddja: Dal læk don hallâm hæppâdlâžžât muinâ; mavse dal munnjė 200 rik’sid jâ mânâ erit!» Skaddâr fer’ti maf’set jâ mânnât erit.

Pap’pâ mânâi dâlle skumakârâ lusâ jâ jærra: «Ikgo don munnjė ræŋ’gân mânâ?» «Mânâm mon gâl,» fas’tedi skumakâr. «Æmgo moai nuvt ar’vâl, âtte goab’ba jo halâš hæppâdlâžžât su guoimes vuos’tai, son gâl’ga maf’set 200 rik’sid, jâ ræŋ’gâ gâl’ga erit mânnât,» jærâi pap’pâ. «Oaž’žo gâlle læt nuvt,» fas’tedi skumakâr. Soai mânâigâ pappâ dallui, jâ pap’pâ lavi giewkânest jottet nuvtgo ow’dâlge. De bođi muttomen dât sæmma niei’dâ giewkâni. Pap’pâ doaš’kâli bâtti jâ jærâi, nuvtgo son læi jærrâm skaddârest. Skumakâr fas’tedi sæmma lakkai go skaddârge. Dâmditti dâjâi pap’pâ suinâge nu: «Dal don læk hallâm hæppâdlâžžât muinâ; mavse dal munnjė 200 rik’sid jâ mânâ erit!» Skumakâr fer’ti maf’set jâ mânnât erit.

Dal mânâi pap’pâ Gunnâbađušâ lusâ jâ jærâi: «Ikgo don mânâ munnjė ræŋ’gân?» «Mânâm mon gâlle,» fas’tedi Gunnâbađuš. «Æmgo moai nuvt ar’vâl, âtte goab’ba jo halâš hæppâdlâžžât guoimes vuos’tai, son gâl’ga maf’set 200 rik’sid, jâ ræŋ’gâ gâl’ga mânnât erit,» jærâi pap’pâ. «Dât læ uccan; muttu bid’dju moai 2000 rik’sid,» dâddja Gunnâbađuš. Ož’žu moai gâl biddjât,» fas’tedi pap’pâ. Soai mânâigâ pappâ dallui, jâ pap’pâ læi giewkânest, nuvtgo son lavi. De bođi pappâ niei’dâ giewkâni; pap’pâ doaš’kâli su nieidâs bâđâ vuos’ta jâ dâddja: «Mâid gaddašik don dâinâ bâr’gât, jos dât livči dunnjė?» «Dâst boađaši buorre vuoddjem-rækkâ,» fas’tedi Gunnâbađuš. «Movt don dâst aigok ræǥâ sat’tet rakkâdet?» jærâi pap’pâ. «Ikgo don dâm dieđege?» jærâi Gunnâbađuš. «Im mon dieđe; don gâlgâk čajetet,» fas’tedi pap’pâ. «It’ten aigom mon middjidi sawne lig’git, jâ dâlle aigom mon dâst rægâ awnâstet,» dâddja Gunnâbađuš.

Nubbe bæive lig’gi Gunnâbađuš sawne; vulgi saw’nai pap’pâ nieidâines jâ Gunnâbađuš. «Dal don gâlgâk al’get vuoddjemrægâ rakkâdet.» De valdi Gunnâbađuš pappâ nieidâ jâ bijai gavvot. «No, mâid don dal bârgâk?» jærâi pap’pâ. «Miel’gâsid čivtam,» fas’tedi Gunnâbađuš. Gunnâbađuš mânâi âlâ. De jærra pap’pâ: «No, mâid don dal dâǥâk?» «Naw’leraigid aigom bokkât.» De algi Gunnâbađuš furrušet pappâ oainedæidėn. Pap’pâ njui’ki vuolas lawdaš âl’de jâ dâddja: «Vuoi hæppân dal, go furrušâk.» «Dal don læk hallâm hæppâdlâžžât muinâ; mavse dal munnjė 2000 rik’sid, vâi mon bæsâm erit vuol’get,» dâddja Gunnâbađuš. Pap’pâ suttâi sâggâ Gunnâbâđušâ âlâ jâ bælketišgođi su. Dâmditti dâddja Gunnâbađuš: «I hân dât mikkege, âtte moai gâl’gė rii’dâlet; dâstgo æm moai læm soappâm dâǥo âlâ, muttu hallâm âlâ, jâ jos don ik aigo sanad doallât, de im aigo monge fuollât mâi’dege dâst, maid mon goas loppedæsžžâm.» Pap’pâ oroi javotâgâ; algost i jiennâdâm ovtâge sâne, dâssaši go Gunnâbađuš orosti hallâmest. De fas’tedi pap’pâ: «Dât læ gâlle duottâ, âtte mon jerrim dust jif’tė dâinâ oai’velin, vâi don fas’tedivčik nuvt, âtte mon gâl’gim oaž’žot dust ruđâid; muttu dal mon fer’tim dunnjė maf’set dâm, mâid læm loppedâm.» Go Gunnâbađuš læi ož’žum ruđâid, de mânâi son aččes lusâ jâ čajeti dâid 2000 rik’sid jâ dâddja: «Gæččâ dal, imgo mon satte du æletet dâinâ, mâinâ mon loppedim.» Dâstmâŋŋel i šâtân duos’tâm pap’pâ ožžudet ovtâge dâm akortâ âlâ, nuvtgo son lavi ow’dâl dâkkât.

(Aikio 1891, efter finsk.)


36. SKREDDEREN, SKOMAKEREN OG ASKELADDEN.

En mann hadde tre sønner; den eldste var skredder, den mellemste var skomaker og den yngste var Askeladden. Da deres far begynte å eldes, gikk han først til skredderen og spurte: «Hvorledes vil du ernære mig, når jeg blir gammel?» Skredderen viste frem alle sine sysaker og sa: «Jeg vil ernære dig med disse.» Så gikk han til skomakeren og spurte: «Hvorledes vil du ernære mig, når jeg blir gammel?» Skomakeren viste frem sine skomakerredskaper og sa: «Jeg vil ernære dig med disse.» Så gikk han til Askeladden og spurte: «Hvorledes vil du ernære mig, når jeg blir gammel?» Askeladden satt ved ovnen. Han drog sitt lem frem og sa: «Med dette vil jeg ernære dig.» Faren blev sint på ham og slo sønnens lem med en sten.

Presten vilde ha en tjenestedreng. Han gikk først til skredderen og spurte: «Vil du ikke bli dreng hos mig?» «Jovisst,» svarte skredderen. «Vil du gå med på at den av oss som taler usømmelig til den andre, han skal betale 200 riksdaler, og drengen skal reise.» Ja, det vil jeg,» svarte skredderen. De kom til prestegården, og presten var hver dag i kjøkkenet, når drengen kom for å spise. Presten talte mange skjemtord. En dag kom drengen inn i kjøkkenet for å spise. Da kom også presten dit; han hadde en datter som hadde store lår. Piken gikk forbi sin far; presten dasket henne på baken og spurte: «Hvad tror du du vilde gjøre med henne, hvis du hadde henne?» Skredderen svarte: «Hvad annet vel enn å bruke henne?» Presten sier: «Nu har du talt usømmelig til mig; betal mig nu 200 riksdaler og gå vekk!» Skredderen måtte betale og gå vekk.

Presten gikk da til skomakeren og spurte: «Vil du ikke bli dreng hos mig?» «Jo, det vil jeg nok,» svarte skomakeren. «Skal vi ikke gjøre den avtale at den av oss som taler usømmelig til den andre, han skal betale 200 riksdaler, og drengen skal reise?» spurte presten. «Det får nok være så,» svarte skomakeren. De gikk til prestegården, og presten pleide å vanke i kjøkkenet likesom før. Så kom engang den samme piken ut i kjøkkenet. Presten klasket henne på baken og spurte som han hadde spurt skredderen. Skomakeren svarte likedan som denne. Derfor sa presten også til ham: «Nu har du talt usømmelig til mig; betal mig nu 200 riksdaler og gå vekk!» Skomakeren måtte betale og gå vekk.

Nu gikk presten til Askeladden og spurte: «Vil du ikke bli dreng hos mig?» «Jo, det vil jeg nok,» svarte Askeladden. «Skal vi ikke gjøre den avtale at den av oss som taler usømmelig til den andre, han skal betale 200 riksdaler, og drengen skal reise?» spurte presten. «Det er lite; men la oss sette 2000 riksdaler,» sier Askeladden. «Ja, vi får vel det,» svarte presten. De gikk til prestegården, og presten var i kjøkkenet som han pleide. Så kom prestens datter ut i kjøkkenet; presten klasket henne på baken og sier: «Hvad tror du du vilde gjøre med henne, hvis du hadde henne?» «Av henne vilde det bli en god kjøreslede,» svarte Askeladden. «Hvordan vil du kunne lage en slede av henne?» spurte presten. «Vet du ikke det?» spurte Askeladden. «Nei, det vet jeg ikke; du skal vise det,» svarte presten. «Imorgen vil jeg varme op badstuen til oss, og da vil jeg lage henne til en slede,» sier Askeladden.

Næste dag varmet Askeladden op badstuen. Presten med sin datter og Askeladden gikk til badstuen. «Nu skal du begynne å lage en kjøreslede.» Da tok Askeladden prestens datter og la henne på rygg. «Nå, hvad gjør du nu?» spurte presten. «Jeg bøier meier,» svarte Askeladden. Askeladden la sig på henne. Da spør presten: «Nå, hvad gjør du nu?» «Jeg vil bore naglehull.» Så begynte Askeladden å gjøre utukt i prestens påsyn. Presten hoppet ned fra brisken og sa: «Å fy skam dig, at du gjør utukt!» «Nu har du talt usømmelig til mig; betal mig nu 2000 riksdaler, så jeg kan få reise vekk,» sier Askeladden. Presten blev svært sint på Askeladden og begynte å skjelle ham ut. Derfor sier Askeladden: «Det er da ikke mening i at vi skal trette; for vi var ikke blitt enige om gjerning, men om tale, og hvis du ikke vil holde ditt ord, vil heller ikke jeg bry mig om hvad jeg noensinne lover.» Presten tidde; i førstningen mælte han ikke et ord, inntil Askeladden hørte op å tale. Da svarte han: «Det er nok sant at jeg igår spurte dig i den hensikt at du skulde svare så, at jeg skulde få penger av dig; men nu må jeg betale dig det jeg har lovet.» Da Askeladden hadde fått pengene, gikk han til far sin og viste frem de 2000 riksdaler og sa: «Se nu, om jeg ikke kan ernære dig med det som jeg lovte.»

Derefter torde presten ikke mere søke å få noen i tjeneste på det vilkår som han før pleide. 37. BIRU LÆ AR’GE BÂJAN-DALKEST.

Muttom olmuš læi jawre biw’demen. De algi bâjan-bâlvâid gag’gât, jâ âr’ve-čâlmek gâččâdešgottė uccanâžžâi. Âlmai sugâi gad’dai, mânâi biw’dogoattases jâ vuoššâi âlcės guole. Go borrâmest læi gær’gâm, de vællani loi’dui guole âlâ. Goatte læi dâs’tan jaw’regaddest. Âr’ve gul’lu ruoččâmen jaw’rai sâggâb jâ sâggâb. Nav læi âlmai velutâd’dâmen. De bođi âmâs dažâ goattai, viekkâm-law’kai, vel law’kâ sælgest. «Hei, mo gul âr’vai,» dâjâi dat jot’te. Jâ de jærra jot’te: «Igo son oažžo dast čok’kat, dâs’sa go âr’ve vassa?» «Oažžok gâl,» fas’tedi âlmai.

Maŧkalâs čowdi lawkâs erit jâ bijâi dâm goatte-čikki uskus; jieš čokkani arrân-gad’dai. Ârvegođi âin sâggâb. Jot’te čok’kastâlâi dâst, mâid læš čok’kam. De bâjan dabbe deǥo čer’gi; de guos’se jawketi olgus uf’sâraige jâ bor’še jaw’rai. I âs’tâm obbâ lawkasge dop’pėt. De læi ar’vedæmest, âtte dât i læm æra go biru.

Law’kâ oroi goattečiegâst muttom aige. De jurdâš âlmai muttomen, âtte mânne son gæččâ i, mi dâm sis’te læ, jâ de âi’du gæččai. De leddje lawkâ dievvâ ruos’tâ-spiikar-lâkkek jâ rovek, dod’djustâd’dâm vuoggâk jâ æra dâggarâk, mâk æi dok’kė mânenge. Biru, oainak, lave lawkâs sisâ čoag’get, mâid ol’muk garoin dâihe morin bal’kestek âldesek erit.

(Saba 1918, Neiden.)


37. FANDEN ER REDD FOR TORDENVÆR.

Det var en mann som fisket i en innsjø. Da begynte det å trekke op med tordenskyer, og regndråper falt så smått. Mannen rodde iland, gikk inn i fiskergammen sin og kokte sig fisk. Da han var ferdig med å spise, la han sig på fleten attpå maten. Gammen var tett attmed innsjøen. En hørte at regnet plasket i vannet mer og mer. Best som mannen lå og hvilte sig, kom en fremmed nordmannFanden er i lappens forestilling alltid som en bedre klædd nordmann (Saba). inn i gammen, han næsten småsprang, og hadde skreppe på ryggen. «Hei, hvor det begynte å regne!» sa han. Og så spør han, om han ikke får lov til å sitte der, til regnet går over. «Sitt bare,» svarte mannen.

Den reisende tok av sig skreppen og satte den i en krok ved døren; selv satte han sig attmed åren (ildstedet). Det regnet mer og mer. Den reisende satt der en stund. Da hørtes et tordenskrall, og den fremmede forsvant ut gjennem døren og plask i sjøen. Han fikk ikke tid til å ta med sig skreppen sin engang. Det kunde en skjønne at det var ingen annen enn fanden.

Skreppen stod i gammekroken en tid. Så tenker mannen engang, at han får vel se efter hvad som er i skreppen, og det gjorde han. Skreppen var full av rustne spikerstykker og klinkeplater, avbrukne angler og annet slikt som ikke duger til noet. For fanden, ser du, pleier å samle i skreppen sin alt hvad folk kaster fra sig med bannskap eller i vrede. 38. RAW’DE JÂ BIRU.

Muttom raw’de lavi vaz’zet gattai mel’de juokke ækked, mâŋŋelgo son læi hæi’tam bæi’vebârgos. Raw’de læi viises saniguim jâ huŧkalâš koanstâiguim; dâmditti i of’tâge duos’tâm suinâ naggatâllât ige mâi’dege goânstâi harrai vættet. Muttom bæive læi son bajest (duoddjeviesost) gæšos bæive. Ækkedest go son loappâti bârgos, mânâi son mæc’cai vaz’zet. Go son læi vaz’zemen, de bođi biru su owdâld jâ jærâi: «Lækgo don dât viises raw’de, gutte læk bæggalmâs sikke čæp’pevuođâst jâ jiermest?» Raw’de: «Læm gâl.» Biru: «Mon mâidai halidivčim dust muttom koanstâ oai’net.» Raw’de: «Gâl don oažžok, jos don dattok; muttu ik bâi oro don læme dâm vær’tâ (værâ) âtte čajetet dunnjė mâi’dege koanstâid.» Biru: «Ikgo don gadde, âtte nub’bege sat’ta koanstâid dâkkât ærebgo don?» Raw’de: «Dongo mâidai gâlgak ram’mut jiešâd goanstâiguim; ik don buvte čâđâ sæinege sisâ čaŋŋât, go mon bogâm mal’ga-navarin sæi’nai raige.» Biru: «Hoh, dât i læk mikkege koanstâid; dâstgo dat læ âive al’kes bâr’go.» Raw’de: «Æmgo moai væđe, âtte ik gâlgâ bæssât sisâ?» Biru: «Ož’žu moai vættet; muttu don vuoitatâlâk.» Raw’de: «Jos mon vuoitatâlâm, de oažžok don mu val’det juo ællenâgâ.»

Biru šâddâi illui, go son gulâi, âtte son ai’go oaž’žot raw’de; dâmditti dâjâi âtte: «Vul’gu moai dal du baje lusâ!» De vulgigâ soai ovtâ farost raw’de bai’kai. Go soai bođigâ baje lusâ, de basi biru olgubællai čuož’žot, jâ raw’de mânâi sisâ. Raw’de bijâi gruvtâid bisso sisâ nu ollo go bis’so gâlgâi gil’lat, jâ de bogâi sæine raigeld, nâkketi bis’solæggâ raige sisâ. Raw’de čur’vi: «No, dal læ rai’ge gar’vasi bok’kujuvvum; čaŋâ dal!» Go biru gulâi dâm, de algi son dâllanâgâ čaŋŋât. Biru: «Âs’sai bâi læǥe hir’sâ.» Raw’de: «Movt bâi æra muđoi gâl’ga čoas’kemâ jækket, jos âs’sai i gâlgâ læt hir’sâ?» Biru: «Dât læ diet’tâlâs.» Biru jærra fâstâin: «Mi hajâid læ dât, mi boatta čâđâ sæine?» Raw’de: «Ikgo don dâm dieđe, âtte raw’de bajest ænnâglaǥaš ruow’de-šlambârâk, jâ dâmditti læ ruos’tâ-ruow’de-haddjâ.» Biru fas’tedi: «Dât læ diet’tâlâs.» Biru čaŋâi âin vela jâ dâddja: «Hei, hei, mân âs’sai læ sæi’ne!» De gulâi raw’de, âtte biru læ juo lâk’kâ laddâ; dâmditti goi’vi hilâi bis’so-bæl’ljeraige âlâ, ja færŋ’gâ-ruvtâk buol’lajeddjė of’tânâgâ dâi ruvtâiguim, mâk bisso sis’te leddjė, jâ biru gir’deli olgus.

Go raw’de oađ’đai, de âlmostâtti biru jiešâš niegost jâ celki âtte: «Dust mon im fuolâ, elišâk dâihe jamišâk. Dâstgo don leddjik biddjâm mu bisso sisâ luođâ sâddjai. Jos dal livči læmaš mikkege gârrâ tirjgâid owdâbæl’de, de mon livčim mânnâm cuowkâs dâm njæi’gâ.

(Aikio 1890.)


38. SMEDEN OG DJEVELEN.

En smed pleide å gå i gatene hver kveld, efterat han var ferdig med sitt dagarbeide. Han var klok i ord og kløktig til påfunn; derfor torde ingen trette med ham eller vedde med ham om kunststykker. En dag stod han i smien hele dagen. Om kvelden da han hadde endt sitt arbeide, gikk han ut i skogen for å spasere. Som han gikk der, kom djevelen imot ham og spurte: «Er du den kloke smeden som er navnkundig både for dyktighet og vett?» Smeden: «Javisst.» Djevelen: «Jeg skulde også ha lyst til å se en kunst av dig.» Smeden: «Det skal du få, hvis du vil; men du ser da ikke ut til å være verd at en viser dig noen kunst.» Djevelen: «Tror du ikke at en annen også kan gjøre kunster foruten dig?» Smeden: «Skal også du skryte av kunster? Du kan ikke engang krype inn gjennem veggen, når jeg borer hull i den med stornaveren.» Djevelen: «Hå, det er ikke noen kunst, for det er bare lett arbeide.» Smeden: «Skal vi ikke vedde om at du ikke slipper inn?» Djevelen: «Vi kan vedde; men du taper.» Smeden: «Hvis jeg taper, kan du ta mig alt i levende live.»

Djevelen blev glad, da han hørte at han skulde få smeden; derfor sa han: «La oss nu gå til smien din!» Så gikk de sammen til smedens bosted. Da de kom til smien, blev djevelen stående utenfor, og smeden gikk inn. Han la krutt i en børse, så meget som børsen kunde tåle, og så boret han hull på veggen og stakk børsepipen inn i hullet. Smeden ropte: «Nå, nu er hullet boret ferdig; kryp nu inn!» Da djevelen hørte det, begynte han straks å krype inn. Djevelen: «Tømmeret er nok tykt.» Smeden: «Hvordan skal en vel ellers holde kulden ute, hvis tømmeret ikke skal være tykt?» Djevelen: «Det er naturlig.» Djevelen spør igjen: «Hvad er det for en lukt som kommer gjennem veggen?» Smeden: «Vet du ikke at i smedens smie er der mangeslags jernskrammel, og derfor er det lukt av rustent jern.» Djevelen svarte: «Det er naturlig.» Djevelen krøp videre inn og sier: «Hei, hei, hvor tykk veggen er!» Så hørte smeden at djevelen alt var nær ladningen; derfor øste han glør på fenghullet, og fengkruttet antendtes tillikemed det krutt som var i børsen, og djevelen fløi ut.

Da smeden sovnet, åpenbarte djevelen sig i drømme og sa: «Dig bryr jeg mig ikke om, enten du lever eller dør. For du hadde satt mig i børsen istedenfor kule. Hvis der hadde vært noe hårdt i veien, var jeg blitt knust imot det.» 39. FANDEN OG SMEDEN.

Det var engang en smed. Han gjorde den avtale med fanden at hvis han blev flinkere enn de andre smeder, skulde fanden få hente ham om syv år. Det varte da ikke lenge, før alle syntes det var framifrå godt alt det han gjorde, og da gikk det heller ikke lang tid, før han var en velholden mann.

Da de syv år var til ende, tok smeden den største bjørnerifle han hadde i smien og la en ordentlig stor kruttladning i den. Derpå boret han et hull i smieveggen, nettop så stort at riflepipen fylte det ut, og så stakk han riflemunningen i hullet. Tilslutt satte han et tjærekors over døren og gikk inn i smien.

Og så kom fanden. «Er du ferdig?» sa han. «Ja,» sa smeden; «bare kom du og ta!» «Hvorfor har du satt et kors over døren?» «Å, det er bare ungene som farer og kroter overalt,» sa smeden; «men du kan jo komme gjennem et hull som jeg har i smieveggen.»

Så begynte fanden å krype inn gjennem nullet. En hørte han snakket inne i riflen: «Det var en tykk vegg.» «Ja, smieveggen min er tykk,» sa smeden. «Men hvad er det som lukter så fælt?» spurte fanden; han luktet krutt, ser du. «Du skjønner vel det er lukt i en smie,» sa smeden.

Da smeden hørte at fanden var kommet til kruttladningen, tendte han på fengkruttet, og da blev det vel et smell. Og fanden fikk skyss som sa seks. Han kom aldri mer for å hente smeden.

En tid efter hadde noen folk sett den samme fanden i vedskogen. Han så elendig ut. Klærne var bare filler, og halen var av på midten. Og det så ut som han var redd folk; for han blev borte, straks han så mennesker.

(Saba, hørt som barn av Samuel Mikkelsen, Reppen.) 40. BÂHAS NISSUNIN I BIR’GE BIRUGE.

De læi muttomen gal’go jâ boan’nja; mutto gal’go læi nuvt bâha, âtte boan’njai læi oallė fuonne jâ âkked ællet. Muttom bæive læi boan’nja luommanid čoag’gemen; de oai’na, âtte ænnâm sisâ mânna rai’ge, jâ luommanâk vel šâd’dek hirmos ollo dâm raige birrâ. Ruof’tot go bođi, de mui’tâli boan’nja gal’gusâs, âtte son oini raige ænnâm sisâ, jâ luommanâk leddje nu ollo dâm raige birrâ âtte –. «Jâ liika buf’tėk nu uccan luommanid,» lokka gal’go, «njoases tiŋ’gâ! Mutto it’ten son vuol’ga jieš dokku čoag’get; son, gutte læ gær’gâd, val’da vel duge, laikân, farrui.» It’tenâš âi’du, de čoag’geb luommanid dâm raige birrâ. Gal’go kew’re boannjas jottelâbbut čoag’get, vâi nođid oaž’žob, ow’dâlgo ækked boatta. De suttâi boan’njage, go čâđâg bæl’ka gal’go, jâ de hoi’gâdi gal’gos dâm raige sisâ.

De mânâi boan’njâ ruof’tot jâ ælosti rafest muttom aige. Muttu de orrogođi âkked, go of’tu gâl’ga orrot; jurdâš âtte: mânne son i alge ožžudet gal’gos bâjas fâstâin dâm raigest. De bonjâi âlcesâs besdâgâid hirmos ollo, čânâdi dâid mâŋŋalâgâi jâ čânâi gæđge gæččai jâ de algi gurgotet dâm gæđge dâm raige sisâ, gosâ gal’gos læi hoi’gâdâm. Muttu nu læi čieŋâl rai’ge, âtte i ol’lėm bon’ne. De fer’ti âin bonnjât lâse besdâǥâid. Nuvt râsâi, mân guk’ka læš; go âin i ole bon’nai, de âin bonnja lâse besdâǥâid. Besdâ-muorâk jo nokkâgotte dâggu birrâsin; de viimâg ol’li bon’ne. De bâjas algi gæsset; de dow’dâ, âtte læ gâl gid’dâ, mi læš; lossâd vel læge. Gesi jâ gesi, dâs’sa go de iđi. Muttu i dât læm gal’go, nu mo galles læi gad’dam, muttu biru jieš. «Na, mânne su gal’go i boattam?» jærâi boan’nja. Biru lokka, âtte læi dât gâl gul dâtge viekkâlâm, bæssa dop’pėt gid’dâ besdâkki; muttu son dât læi gul jottelâb’bu, jâ buorre dât læige, dânne son bæsâi gul erit dâm bâhas nissun lut’te; dâin i bir’gėm i biruge; muttu gær’gâd dât gâl læi bâr’gât. «Mi dunnjė bal’kan gâl’ga, go su bâjas gessik?» «Na, dâm âtte son oai’na buok, vela oai’nemættomidge.» De riemâi biru čar’vot gonâgâsâst ai’no nieidâ. Mibe biru! Niei’dâ diet’tâlâs buoc’cai. Doaf’tarâk æi satte buoredet. De gulâti gonâgâs, âtte gi su nieidâ sattiš buoredet, dât oaž’žo nieidâ gal’gon jâ riikâst bæle. Dât galles mâid mânâi gonâgâs-gar’demi. Dobbe diettâlâs olles mar’kân; muttu i of’tâge satte buoredet gonâgâs-nieidâ. Galles oai’na, âtte biru dât læ, mi čar’vo. De goččoi, âtte gâl’gek luđėt 12 hakkâ jâ baččet oftân buok jâ nu âin luđėt ođđâsest jâ âin baččet. Deǥo de baw’kegotte hakkâk, de boatta biru dâm âlmâ lusâ jâ jærra âtte: mi baw’ka nu sâggâ? Galles lokka, âtte sun’nu of’tâsâš gal’go dât læ dal bæssâm bâjas raigest jâ de boatta sun’nu occât dâggar jurâin: «Oaw’do jo gâl læ dâggar bawkâs,» loǥâi biru. Jâ de bâlaski biru jâ mânâi vieǥâ raiges lusâ jâ bušketi rai’gai. Jâ dobbe læ dal âin. De dærvâsmuvâi gonâgâs-niei’dâ, jâ âlmai oažžoi su ak’kanes jâ riikâst bæle. De bæsâi lai’bai.

(Saba 1918.)


40. MED EN SLEM KVINNE HOLDER IKKE ENGANG DJEVELEN UT.

Der var engang en kone og en mann; men konen var så slem, at det for mannen var dårlig og kjedelig å leve. En dag holdt han på å sanke multer; da ser han at der går et hull inn i jorden, og omkring nullet vokste der overmåte mange multer. Da han kom hjem, fortalte han konen sin, at han så et hull i jorden og omkring det hullet var der så mange multer at –. «Og allikevel kom du med så lite multer,» sa konen; «du dovne ting! Men imorgen går jeg selv dit og sanker; jeg som er flink, tar også dig, din lating, med.»

Dagen efter sanker de også multer omkring det hullet. Konen driver på sin mann at han skal sanke raskere, så de kan få full bør, før kvelden kommer. Da blev mannen sint, fordi konen alltid skjente, og så puffet han henne ned i hullet.

Så gikk han hjem og levde en tid i fred og ro. Men så syntes han det var kjedelig å være alene. Han tenkte: hvorfor skal jeg ikke forsøke å få konen min op igjen av det hullet? Han vridde sig da svært mange vidjer, bandt dem efter hverandre og en sten i enden, og så firte han stenen ned i det nullet som han hadde puffet konen sin ned i. Men hullet var så dypt at han ikke nådde bunnen. Så måtte han igjen vri flere vidjer. Således strevde han, hvor lenge det nu var; når det ikke nådde bunnen, vridde han flere vidjer. Emnet til vidjer holdt på å slippe op der omkring, da han endelig nådde bunnen. Så begynte han å dra op; han kjente at det var noe som var fast, hvad det nu kunde være; og tungt var det. Han drog og drog, til det viste sig. Men det var ikke konen, som han hadde trodd, men djevelen selv.

«Nå, hvorfor kom ikke kona mi?» spurte mannen. Djevelen sa at hun hadde nok sprunget avsted, hun også, for å få fatt i vidjebåndet; men han var snarere, og godt var det. For han slapp da bort fra det slemme kvinnfolket; med henne kunde ikke engang djevelen greie sig; men rask var hun til å arbeide. «Hvad skal du ha til lønn, fordi du drog mig op?» «Nå, at han kunde se alt, også de usynlige.»

Da begynte djevelen å klemme kongens eneste datter.

Piken blev naturligvis syk. Dokterne kunde ikke gjøre henne god. Da kunngjorde kongen, at den som kunde gjøre hans datter god, han skulde få henne til kone og halvparten av riket. Mannen gikk også til kongsgården. Der var naturligvis fullt av folk som på et marked; men ingen kunde gjøre kongsdatteren god. Mannen ser at det er djevelen som klemmer henne. Da bød han at de skulde la tolv kanoner og skyte alle av på én gang og så la pånytt og atter skyte. Da kanonene begynte å smelle, kom djevelen til mannen og spurte: «Hvad er det som smeller så svært?» Mannen sa at konen som de var sammen om, nu var sluppet op av nullet og kom med sådan larm for å lete dem op. «Et under er det, sådant smell,» sa djevelen, og så blev han redd og sprang til hullet sitt og smatt i en fart ned i det. Og der er han ennu.

Da blev kongsdatteren frisk, og mannen fikk henne til kone og halvparten av riket. Så fikk han levebrød.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lappiske eventyr og sagn fra Varanger

Boken inneholder 197 eventyr og sagn fra Varanger, i samisk og norsk språkform.

Samlingen ble først utgitt som bind 1 i Qvigstads verk Lappiske eventyr og sagn, som kom ut 1927–29.

Les mer om innsamling og kilder i forordet.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1927 (nb.no).

Les mer..

Om Just Qvigstad

Just Qvigstad var språkforsker, filolog, etnograf, kulturhistoriker, skolemann og politiker. I flere tiår arbeidet han med samisk språk og kultur.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.