Lappiske eventyr og sagn fra Varanger

av Just Qvigstad

[Nr. 71–80]

71. [uten tittel] / SPØKERI I KIRKEN
72. BAP’PÂ JÂ LUK’KAR JÂ JAMEŠÂK / PRESTEN OG KLOKKEREN OG DAUINGENE
73. [uten tittel] / SPØKERI PÂ KIRKEGÅRDEN
74. HAWDE ÂLD I GÂLG GUK’KA COK’KAT / PÅ EN GRAV SKAL EN IKKE SITTE LENGE
75. BOARES HAWDI ÂL I GÂLGÂ NOK’KÂT / PÅ GAMLE GRAVER SKAL EN IKKE SOVE
76. RUONA DOLLÂ MÆRÂST / GRØNN FLAMME PÅ SJØEN
77. [uten tittel] / EN DØD VISER SIG
78. [uten tittel] / SKRØMT I SKOGEN
79. [uten tittel] / SKRØMT I EN GAMME
80. GOM’MAS BAIKEK VAR’JÂBÆLD / STEDER HVOR DET SPØKER, PÅ VARANGERSIDEN 71.

Muttomen læiga Gunnar Niilâs jâ Mattiš Mag’ga mâŋŋed ækked gir’ko-aide sist sawzâ viež’žâmen. Læiga occâm dâm sawzâ vâiku gost, muttu æva læm gaw’nâm. Dât saw’zâ læmaš bak’kim oaives Plæimâ gan’dâ-rokke haw’de-rid’dâ-loammai jâ bâk’kâšuvvum dâsâ. De galgâigâ dâm, jâ Mattiš Mag’ga mânâi ruof’tot of’tân sawzâin. Gunnar Niilâs vel basi gir’ko duokkai gir’ko-aide sisâ. De vaz’zeli dâtge ruof’tot; vazzi gir’ko-uvsâ mæd’del; de gulla, go rattek gir’kost. Niilâs mânâi gir’kotrappâ âlâ jâ algi gul’dâlet, âtte gæk læ gir’kost; bijâi bælljes čoawdâ-raige ow’di. De gulla, go hir’muset rattek jâ beš’kek jâ hummek. De sunnjė hirmosen mânâi; son ar’vedi, âtte æi dâk daide læt rivtes ol’muk, jâ de son viekkâli. Go son âin orost, de orro su mielâst, âtte mâŋest gul’lujek boattemen; de son âin viekkâl nu mâid væjja, gid’dâ dâs’sa go ol’mui stoppui bođi.

(Saba 1918.)


71. SPØKERI I KIRKEN.

Engang var Nils Gunnersen og Magga Mattisdatter sent en kveld inne på kirkegården og hentet en sau. De hadde lett efter sauen overalt, men hadde ikke funnet den. Sauen hadde trengt hodet inn i en åpning på gjerdet om Pleyms avdøde gutts grav og var blitt klemt fast der. Så fikk de den løs, og Magga Mattisdatter gikk hjem med sauen. Nils Gunnersen blev igjen på kirkegården bak kirken. Så gikk han også hjemover; han gikk forbi kirkedøren; da hører han at noen ramler inne i kirken. Han gikk op på kirketrappen og begynte å lytte efter hvem som var i kirken; han la øret mot nøkkelhullet. Da hører han at de ramler fælt og smeller og snakker. Da falt der redsel på ham; han skjønte at det vel ikke var riktige mennesker, og så satte han på sprang. Hvergang han stanser, synes han han hører at noen kommer efter. Så sprang han alt det han orket, like til han kom i stuen til folk. 72. BAP’PÂ JÂ LUK’KAR JÂ JAMĖŠÂK.

Jamėšâk jottek ik’ko gir’kost. Muttomin veđigâ bap’pâ jâ luk’kar. Bap’pâ logâi, ɛtte son duos’ta mânnât sar’nedet gir’kui ik’ko. Luk’kar logâi, ɛtte son mâid duos’tâ mânnât ik’ko gir’kui.

De mânâi vuost luk’kar gir’kui. Dât valdi gol’mâ gæđge mieldes, ovtâ ol’lerajast, ovtâ gâs’kâ-fiervast jâ ovtâ fier’va-vuođost, jâ de mânâi riŋ’galof’ti. Deǥo šâddâi ijjâ, de botte jamėšâk, gir’kufæs’kar dievvâ. I luk’kar mɛi’dege, ow’dâlgo lof’ti goar’ŋogottė. De fierrâlɛtti ol’lerajagæđge. De gir’delejjė jamėšâk olgus. – Moad’de tiimâ gæšest bottė fâstâin. Dɛlle luk’kar fierrâlɛtti gâs’kâfierva gæđge. De jamėšâk oppet mɛnnė olgus, muttu æi nu jottelet go vuostâs have. Iđedes-ijâ bottė fâst jamėšâk. De luk’kar fierrâlɛtti fier’va-vuođo-gæđge trappâ meld vuolas. Jamėšâk vul’gė olgus algost, muttu jorgetejjė fâst uf’sâboǥest jâ orostejjė gir’kufæs’kari. Luk’kar mielâst orrogođi, ɛtte rip’pâskuwlâmanak dâk læ. Muttu gɛl dât jier’me-olmuš ar’ved, ɛtte jamėšâk dâk læ; dušše sust čɛlme vig’gėk gæi’det. De boattegottė trappâ meld bâjas. Luk’karest i læm æra rađđe go algi riŋ’get. Jamėšâk čuž’žuk jâ geč’ček bil’lui. Nav læi riŋ’gėmen; de luoi’teli biel’lu-badde jâ viekkâli olgus jamėši gâs’kâl. Jâmėšâk bacce bil’lui gæč’čât, gad’dek ɛtte luk’kar toarnâst dât læ âin. Biel’lo go orosti, de gulâi ɛtte jamėšâk vul’gė mâŋŋai; muttu dalle æi juof’sâm šâtâin.

Lavârdâk-ækked mânâi bap’pâ gės gir’kui. Jamėšâk go botte, de mânâi bap’pâ sar’nestowli jâ riemâi sar’nedet. Muttu jamėšâk diet’tâlâs æi fuollâm dâst mɛi’dege, gɛikudejjė dâm bappâ buok duš’šen. Ol’muk go iđedest bottė gir’kui, de æi gaw’nâm mɛi’dege; dušše čoalek lejjė gis’sum birrâ stoalpoi.

(Saba 1920.)


72. PRESTEN OG KLOKKEREN OG DAUINGENE.

Dauingene ferdes i kirken om natten. Engang slo en prest og en klokker vedd. Presten sa at han torde gå om natten inn i kirken og preke. Klokkeren sa at han også torde gå i kirken om natten.

Først gikk klokkeren i kirken. Han tok tre stener med sig, en fra flomålet, en fra midtfjæren og en fra fjæremålet, og så gikk han op på ringelemmen. Da det blev natt, kom dauinger så forgangen blev full. Klokkeren gjorde ingenting, før de begynte å stige op på lemmen. Da trillet han ned stenen fra flomålet. Så fløi dauingene ut. – Noen timer efter kom de igjen. Da trillet klokkeren ned stenen fra midtfjæren. Dauingene gikk ut igjen, men ikke så fort som første gang. Utpå morgensiden kom de igjen. Da trillet klokkeren stenen fra fjæremålet nedover trappen. Dauingene begynte først å gå ut, men snudde igjen i døråpningen og stanset i kirkegangen. Det forekom klokkeren at det var konfirmanter. Men han som var en forstandig mann, skjønte at det var dauinger; de søkte bare å kverve synet på ham. Så begynte de å komme opover trappen. Klokkeren hadde da ikke annen råd enn at han begynte å ringe. Dauingene stod og så på kirkeklokken. Rett som han holdt på å ringe, slapp han klokketauget og sprang ut mellem dauingene. Disse blev stående igjen og så på klokken; de trodde at klokkeren fremdeles var oppe i tårnet. Da klokken stanset, hørte han at dauingene kom efter ham; men da nådde de ham ikke mer.

Lørdag aften gikk presten i kirken. Da dauingene kom, gikk han op på prekestolen og begynte å preke. Men dauingene brød sig naturligvis ikke noe om det; de rev presten istykker til ingenting. Da folk om morgenen kom i kirken, fant de ikke noe; bare tarmene var viklet rundt om stolpene. 73.


1.

Of’tė læi Hændâst hæs’tâ mânnâm gir’ko-aide sisâ. Dâst Brii’ta Mar’ja mânâi viež’žât; muttu hævoš i vuolge i gosâge, dušše bosso. Jâ nu i obbâ ož’žumge erit dâm hæstâ. Fer’ti Hæn’dâ jieš mânnât jâ gârrodi hir’muset. De fer’tijejjė jamėšâk luoi’tet dâm hæstâ.

(Saba 1918.)


2.

Erik Mat’te Juhan mui’tali: Son jâ Niilâs Hæn’dârâk mânâigâ owdeb jâǥe murjid čoag’get Sad’dui. Ođđâ gir’ko-ai’de læi dâlle jo val’dum ânnui. Hæn’dârâk mânâi vuolas, jâ son basi of’tu murjid čoag’get. Gir’ko-aide siskabæld muorjek nu ollo, âtte buok čap’pâden. Jâ šon dal nu doap’po nu doap’po mâid væjja, gir’ko-aide čâđâ. De gul’lušgottė nâkkarâk; aigoi son čuož’želet, muttu i væjjam; dâsâ nokkâi. Ođi dâst gæšos bæive. Bođi son ruof’tot; de ækked jo læi. Sin ol’muk lejjė occâm su, mân guk’ka lež’žėk. Diet’tâlâs, go iđedest læi mânnâm murjidi, de ækkedest æs’kâ bođi ruof’tot.

(Saba 1918.)


73. SPØKERI PÂ KIRKEGÅRDEN.


1.

Engang var Henriks hest gått inn på kirkegården. Brita Marja gikk for å hente den der; men hesten vilde ikke noensteds hen, den bare blåste. Og så fikk hun hesten slett ikke derfra. Henrik måtte selv gå og bante fælt. Da måtte dauingene slippe hesten.


2.

Mattis Johan Eriksen fortalte: han og Henrik Nilsen gikk forleden år for å sanke bær på Sanden. Den nye kirkegård var da alt tatt i bruk. Henrik gikk nedover, og han blev igjen og sanket bær. Inne på kirkegården var der så meget bær at det svartnet. Og han plukker nu alt hvad han orker gjennem gjerdet. Da begynte han å bli søvnig; han vilde stå op, men orket det ikke; han sovnet der. Han sov der hele dagen. Da han kom hjem, var det alt kveld. Deres folk hadde lett efter ham lenge. Det var naturlig, da han om morgenen var gått for å sanke bær, og først om kvelden kom han tilbake. 74. HAWDE ÂLD I GÂLG GUK’KA ČOK’KAT.

Bavval Niilâs ač’če læi muttomen Værâst. De læi boattemen Ol’gujoǥâst gawpugi mâŋŋed ækked. Bodi gir’ko-aide gurri; de čokkani muttom gæđge âlâ, valdi vii’neboattâles osâst jâ aigoi juǥestet. De njurgadi dâm gæđge vuold, mân âld son læi čok’kamen; i son lik’kâm. Njur’gi nubbadɛšši; i son vel vuol’gam. Muttu goalmadɛšši go njur’gi, de sad’duk vel bor’gegotte birrâ su. De son de gɛl bâlaski, vieǥâi gawpugi jâ njui’ki muttom haǥâ sisâ. I šât duos’tâm obbâ gattâ meldge vaz’zet.

(Saba 1920.)


74. PÅ EN GRAV SKAL EN IKKE SITTE LENGE.

Nils Paulsens far var engang i Vadsø. Så gikk han fra Ytre-Kvænby til byen sent om kvelden. Han kom forbi kirkegården; så satte han sig på en sten, tok brennevinsflasken sin ut av barmen og skulde til å ta sig en slurk. Da plystret det under den stenen han satt på; han reiste sig ikke. Det plystret annen gang; enda gikk han ikke. Men da det plystret tredje gang, da begynte sanden å fyke om ham. Da blev han redd, sprang til byen og hoppet inn i et gårdsrum. Han torde ikke engang gå på gaten lenger. 75. BOARES HAWDI ÂL I GÂLGÂ NOK’KÂT.


1.

Æi dâk lave galmek suovvât, âtte ol’muk guk’ka čok’kajek sin âld.

Hɛiku Lii’sa, Ræppenėst, læi muttomen Vard-oaiv-goađest orromen arve owdâst gussâ-gæč’čâm-mokkest. Vard-oai’ve læ muttom baf’te Ræppen lâk’kâ; dâst læ rai’ge deǥo goatte. De rot’tėjejjė nâkkarâk; læi oađđemen; de raw’kâli olmuš su jâ dâjja ɛtte: «Ele su dædde!» «De im aiguš!» bak’kudi Hɛiku Lii’sa jâ mânâi olgus gusâi lusâ.

Vard-oaiv-goađest læ boares haw’de, jâ hawde âl i gâlgâ nok’kât.


2.

Muon lejjim muttomen nok’kâm Unjarg-gæččai Laddo dombællai dierme vuollai. Ei’du nâkkarâk lejjė boattam; de raw’kâli mu jâ dâjja darugilli ɛtte: «don gâlgâk dast dal’lan erė vuol’get,» nu gârrâset vel ɛtte. De muon goc’cajim, jâ de muon de čol’gâdim ænnâmi jâ dɛjjim ɛtte: «daggugo mâid læ dâggarâž’žâk.» Jâ de mɛnnim erė.

Dât diet’tâlâs i læm æra go čacce-jam’mek, dolen riew’dâm dâsâ gad’dai jâ šâd’dâm dâsâ čiewrâi sisâ. Dâk æi lave âl’mâ ol’mu bajjât âlâsek vællanet.

(Saba 1920.)


75. PÅ GAMLE GRAVER SKAL EN IKKE SOVE.


1.

Graver pleier ikke å tillate at folk sitter lenge på dem.

Heiku Lisa i Reppen var engang i Vardoaiv-gammen; hun var gått inn der for regn, mens hun gjætte kyrne. Vard-oaive er et berg i nærheten av Reppen;Reppen er en grend i Nesseby på sydsiden av Varangerfjorden. i det er en hule som en gamme. Så sovnet hun av; best som hun sov, var det en som vekket enne og sa: «Trykk mig ikke!» «Nei, jeg skal ikke,» sa Heiku Lisa og gikk ut til kyrne.

I Vardoaiv-gammen er en gammel grav, og på en grav skal en ikke sove.


2.

Jeg hadde engang lagt mig til å sove på Nesseby-odden bortenfor Lillevatnet under bakken. Jeg var nettop sovnet; da vekket en mig og sa på norsk: «Du skal straks gå bort herfrå»; han sa det enda så hårdt at –. Da våknet jeg, og så spyttet jeg på jorden og sa: «Er her også sådanne?» Og så gikk jeg bort.

Det var selvfølgelig ikke annet enn folk som var druknet i sjøen og reket iland der i gammel tid og blitt dekket av grus og småsten. De pleier ikke å tillate at et menneske legger sig på dem. 76. RUONA DOLLÂ MÆRÂST.

Muttom ol’must læi goatte Strommavuonâst, ɛi’du Riwnjest. De oai’na dât olmuš muttom ækked, ɛtte ruona dollâ boatta vuonâ sis mærâ meld; su goađe vuos’ta vel orro jottemen. De dât olmuš mânâi goattaai. Arrânėst læi buollemen dollâ. De goi’vi dât olmuš hilâid moai’dugare dievvâ; ar’ved dal jo, ɛtte i dât læk rivtes dollâ, jâ de mânâi vuor’det dâin dollâgarin uskus, naǥo de goattai boatta. Nav læi orromen; de gul’lu: boatta sisâ. Muttu mov uf’sâ læk’kâsi, de nu ɛddi dâin hillâgarin uvsa vuos’ta. De jawketi dât nækkâmɛt’tum. Dât olmuš mânâi olgus gæč’čât, ɛtte mi læi. De oi’nui fâst mânnâmen dât ruona dollâ vuonnâraige olgus, dokku gost læi boattam.

Mi dât leš lâm dolâid, dât i dit’tu.

(Saba 1918.)


76. GRØNN FLAMME PÅ SJØEN.

En mann hadde en gamme i Kongsøfjorden,Kongsøfjorden ligger østligst i Berlevåg herred. nettop i Strømmen. Så ser han en kveld at en grønn flamme kommer på sjøen innover fjorden; den synes enda å stevne mot hans gamme. Da gikk han inn i gammen. På åren brente varme. Så øste mannen et blikkfat fullt av glør; han skjønte nu at det ikke var en riktig flamme, og så gikk han for å vente med det ildmørjefatet ved siden av døren, om det skulde komme inn i gammen. Best som han satt, hører han at det kommer inn. Men straks døren gikk op, kastet han ildmørjefatet mot døren. Da forsvant den usynlige. Han gikk ut for å se, hvad det var. Da såes den grønne flamme igjen gå utover fjorden, dit hvorfra den var kommet.

Hvad det var for en flamme, det vet man ikke. 77.

Aslâk mui’tali: Of’te læi son boattemen Unjargâst; de boatta Addjuš Sammul gan’dâ su owdâld, gi læi jammam ovtâ jâge ow’dal, jâ dâjja: «Buorre bæi’ve, Bavval Niilâs čiw’gâ!» Dâlle son buosai maŋ’gâ vâkko; mâsa de jamma.

(Saba 1918.)


77. EN DØD VISER SIG.

Aslak fortalte: Engang kom han fra Nesseby; da kom Addjusj Samuels gutt imot ham, som var død et år før, og sier: «Goddag, Nils Paulsens unge!» Da var han syk i mange uker og var døden nær. 78.

Of’ti asâi Suovjoǥâst oft âlmai, gæn nâmmâ læi Nilla Las’se; son læi lænsmân’nen Unjarg gieldâst. Son læi dâggar âlmai, âtte son i bâllâm mâs’tege ærebgo ovt have son loǥâi jiešâs hirmastuvvâm, vâik son i oai’nam ige gullâm mâi’dege. Dât gævâi nu, âtte son mânâi loddid baččâlet giđđâg jawridi. Son baši muttom havid jâ goddi moad’de lodde, čânâi dâid sæl’gases jâ vulgi ruof’tot vaz’zet. De girdi giek’kâ jâ sæivoi muttom murri su lâk’kâ jâ algi guk’kât. De jurdâšešgođi son god’det dâm lodde; dâstgo son diđi vis’sâ, âtte go son bačča, de læ visses, âtte dât jamma; dâstgo sust læi stiives giettâ jâ visses bis’so. Dâin mɛinigin (oai’velin) geldi son bissos jâ algi sif’tėt gieǥa âlâ; muttu go son baččâli, de i buol’lam sis; son geldi fâstâin; muttu gævâi sæmma lakkai go owdeb have, jâ son gæč’čali maŋgâ have; mutt bis’so i buol’lam sis. De son fer’ti vuol’get vaz’zet ruof’tot guw’lui, jâ giek basi dâs guk’kât. Muttu go son læi mânnâm oanekis maŧke, de sunnjė šâddâi nu hirmos, âtte son i jiešge diettam, movt son bođi Mæccejoǥâ rajjai. Dâm son gâl muiti, âtte son maŋgâ have jorgeti mâŋŋasis jâ hasti âtte: «Boađe âl’muset, mi ležžėk; âle jođe čikkusest! Gâl mon duoddom oai’net, vâiku mâggar don vel læžžâk.»

Jâ son oini mâida dâm, âtte i sust læm bænâge olles jirmiguim; dât ruottâi muorâi njæi’gâ jâ čaŋâi mies’tâgi čâđâ. Muttu dâllan go son bæsâi Mæccejoǥâ râs’ta, de bođi son fâst rivtes il’mai. Dâm joǥâst son bâsâi čâlmides jâ de loǥâi sarne dam diettemɛt’tum pɛrson âlâ, gi su læi hirmastut’tam. Hirmastuvvâm son duođai læmaš, go son i diettam dâm, gos sust leš læmaš loddek haš’kâluvvâm sæl’gai, nu âtte baddest lejjė lod’debælek, jâ muttomâk lejjė boaŧ’kânâm čæppati rajja râs’ta jâ dušše oaivek baccam bad’dai. Go son bâl’lai, de son læ lâk’kâ mâs’semen jirmides. Ja i son læm goas’sege ow’dâl bâl’lam go dal, vâik son læ ow’dâl gullâm bâl’dusid.

Dâllego son čok’kai rievânid buwrestes Suovjoǥ bavte âlde, gost âin dal læ su buw’resâjje dow’dâmest, dobbe gulâi son of’ti, go ol’muk hallėk olgubæl’de âtte: «Jos don ik hæite erit dābbe jottemest, de bal’kestep mi du of’tân buwrinâd bâjjel bavte.» Muttu i son bâl’lam ige hæi’tam buwrestes čok’kamest.

(Balke 1888.)


78. SKRØMT I SKOGEN.

Der bodde engang i BergebyBergeby er en grend i Nesseby. en mann som het Lars Nilsen; han var lensmann i Nesseby sogn. Han var en sådan mann at han ikke var redd for noe; men én gang sa han at han blev fælen, skjønt han ikke så eller hørte noe. Det gikk så til at han gikk for å skyte fugl om våren i innsjøene. Han skjøt noen ganger og fikk endel fugl, bandt dem på ryggen og gav sig på hjemveien. Da fløi en gjøk og satte sig i et tre i nærheten og begynte å gale. Han tenkte da på å drepe den; for han visste sikkert at når han skjøt, var det visst at den døde; for han hadde en stø hånd og en sikker børse. I den tanke spente han børsen sin og siktet på gjøken; men da han skjøt, tendte det ikke; han spente børsen igjen, men det gikk likesom første gang, og han prøvde mange ganger, men det tendte ikke. Da måtte han gi sig på hjemveien, og gjøken blev igjen der og galte. Men da han hadde gått et kort stykke, blev han så fælen, at han selv ikke visste hvordan han kom til Mættsejokka.Mættsejokka er en elv som fra øst faller ut i Bergeby-elven. Det husket han nok at han mange ganger vendte sig om og sa: «Kom synlig, hvem du enn er; gå ikke skjult! Jeg tør nok se dig, hvordan du enn er.»

Og han så også at hunden hans ikke var ved sitt fulle vett; den sprang mot trærne og smøg gjennem buskene. Men straks han var kommet over Mættsejokka, kom han igjen til sig selv. I den elven vasket han sitt ansikt og så leste han en tale over den ukjente person som hadde gjort ham fælen. Fælen hadde han virkelig vært, da han ikke visste, hvor de fuglene han hadde på ryggen, var blitt forrevet, så at der i tauget hang halve fugler, og noen var slitt av i halsen og bare hodene var igjen i tauget. Da han blev redd, gikk han næsten fra vettet. Og han hadde aldri før blitt redd før dengang, skjønt han før hadde hørt skrømt.

Da han satt i bua si på Bergebyberget, hvor butomten hans ennu er synlig, og lurte på rev, hørte han engang at folk pratet utenfor: «Hvis du ikke hører op med å ferdes her, skal vi kaste dig og bua di ut over berget.» Men han blev ikke redd og hørte ikke op med å sitte i bua si. 79.

Unjarg nissunâk lejjė muttomen mannamen suinid čuop’pât. Ande Mari mânna owdâst; bođi goađe lusâ Suoi’ne-čuop’pâm-jokki, de lækkâsti uvsâ jâ dâjja: «Boarrasâk olgus, ođđâsâk sâjjai!» Muttu de i gær’gâm val’det gieđâs uvsâst luovos nu jottelet go gâlgâi. Dâk nækkâmɛt’tumâk, mâk goađest lejjė, gir’dė njæi’gâ nu, ɛtte Ande Mari mânâi gâlmâs; mâsa i ælask šât.

Valdâtus: Ande Mari læi âin dal ællemen. (1920)

(Saba 1920.)


79. SKRØMT I EN GAMME.

Noen kvinner fra Nesseby gikk engang for å skjære sennegræss. Mari AndersdatterHun lever ennu (1920). gikk foran; hun kom til gammen ved Senneskjærelven, åpnet døren og sa: «De gamle ut, de nye isteden!» Men så fikk hun ikke tid til å ta hånden fra døren så fort som hun skulde. De usynlige som var i gammen, fløi mot henne, så hun falt i svime; det var med nød og neppe hun kom til live igjen. 80. GOM’MAS BAIKEK VAR’JÂBÆLD.

Gal’me-baf’te Bælâkjo-gaddest læmaš gom’mas bai’ke, jâ Aldâtuwnevuonâbælle læ gom’mai. Dɛggu lavėjejjė stuorrâ vuovsak boattet bâjas mærâst ol’mui vuos’ta; muttu go lâk’kâ bottėk, de jaw’kėk. Muttomidi dâk æi boattam bâldosen, dušše muttomidi gɛl, nu ɛtte vuovtâk oai’vai čuož’žlek.

(Saba 1920.)


80. STEDER HVOR DET SPØKER, PÅ VARANGERSIDEN.

Varangersiden er nordsiden av den indre del av Varangerfjorden.

Likberget ved Hammerneselven har vært et sted hvor det spøkte, og på AldadungensAlda er et fjell ved Mæskelv og et gammelt offersted. Aldadungen om fjellet, enten fordi man der kastet avfall fra offermåltidene eller fordi stedet har form av en dunge (Saba). Likberget ved Hammerneselven i Nesseby var efter Isak Olsen et gammelt offersted. vestside spøker det. Der pleide det å komme store okser op av sjøen bent imot folk; men når de kom ganske nær, blev de borte. For noen var de ikke til skremsel, men bare for andre, så hårene reiste sig på hodet deres.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lappiske eventyr og sagn fra Varanger

Boken inneholder 197 eventyr og sagn fra Varanger, i samisk og norsk språkform.

Samlingen ble først utgitt som bind 1 i Qvigstads verk Lappiske eventyr og sagn, som kom ut 1927–29.

Les mer om innsamling og kilder i forordet.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1927 (nb.no).

Les mer..

Om Just Qvigstad

Just Qvigstad var språkforsker, filolog, etnograf, kulturhistoriker, skolemann og politiker. I flere tiår arbeidet han med samisk språk og kultur.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.