Venindernes Samtale om Kvindens Underkuelse

av Mathilde Schjøtt

Forord

Mathilde Schjøtts psevdonyme debutarbeid Venindernes Samtale om Kvindens Underkuelse (1871), er ein samtale mellom fire veninner om John Stuart Mills banebrytande arbeid, The Subjection of Women (1868). Schjøtts skrift representerer ein viktig, nesten samtidig diskusjon av Stuart Mills radikale synspunkt. Det er i seg sjølv imponerande. Kvinnene sine holdningar til Stuart Mills framstilling blir nå tilgjengelege i Jorunn Hareides tekstkritiske utgåve. I si akademiske karriere har Hareide arbeidd inngåande med litteratur av kvinner på 1800-talet. Det tekstkritiske arbeidet og innleiinga om Stuart Mills og Mathilde Schjøtts bok, gir lesaren eit godt grunnlag for lesinga.

Mathilde Schjøtt var også ein skjønnlitterær forfattar, men det er allmenn semje om at ho er viktigare som tidleg, kunnskapsrik litteratur- og kulturkritikarar enn som fiksjonsforfattar. Ho var med å stifta Norsk Kvindesaksforening (1884), var kritikar i Nyt Tidsskrift (1882–87) og også bidragsytar i danske og svenske tidskrift.

Kva legitimerer å gi ut Mathilde Schjøtts 150 år gamle bok på nytt i dag? Kanskje er vi meir imponerte over prosjektet hennes i dag, enn samtida var det, for samtidsresepsjonen av Venindernes Samtale om Kvindens Underkuelse var nesten ikkje-eksisterande. For oss i dag er «samtalen» og prosjektet interessant fordi det gir oss reaksjonane til fem samtidige, borgarlege kvinner på Stuart Mills radikale synspunkt; synspunkt som måtte fortone seg utopiske for kvinnene og samfunnet på 1870-talet. Ideologisk liberal, og gjennom slekt, ekteskap, venskap og omfattande lesing, høyrde Mathildde Schjøtt til ein kulturelite i Kristiania. «Samtalen» får sitt preg av hennar liberale holdningar og intellektuelle orientering.

*

Sofie Anker-Møller Damgaard har stått for kollasjonering av tekstene, og Ellen Nessheim Wiger har hatt ansvar for tekstkoding og publisering.

Oslo, april 2021
Steinar Gimnes

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Venindernes Samtale om Kvindens Underkuelse

Mathilde Schjøtts Venindernes Samtale om Kvindens Underkuelse ble utgitt anonymt i 1871. Teksten er skrevet som en samtale mellom fire veninner om John Stuart Mills banebrytande arbeid The Subjection of Women (1868). Schjøtts skrift representerer en viktig, nesten samtidig diskusjon av Stuart Mills radikale synspunkt.

Det klare budskapet i Mills verk er at kvinner og menn bør være fullstendig likestilte på alle områder, både av hensyn til samfunnets beste og av hensyn til kvinners og menns personlige utvikling og lykke. De fire fiktive venninnene Julie, Sophie, Fanny og Elise tar i Schjøtts samtale for seg en del av Mills synspunkter, men snakker også mer generelt om kvinnens kår og stilling.

Les mer..

Om Mathilde Schjøtt

Mathilde Schjøtt var forfatter, litteraturkritiker og kvinnesaksforkjemper.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.