Vikinger og Skrællinger paa Bygdø

av Henrik Angell

Sjøslaget.

Illustrasjon s. 36, 1908-utgaven

36Av «Sorte Slange» fik John og Atle vite, at hverken Auster- eller Vesterbygdens skrællinger var videre sterke i skibe og paa sjøen. En gammel vastrukken pram var Austerbygdens eneste langskib, en gammel skibsjolle Vesterbygdens. Da fattet John og Atle den dristige plan at dra mot Rutli og Granli over havet og tilby skrællingerne sjøslag.

Skib maatte bygges. Dette var alle vikinger enige i. Alle skulde hjælpe til at bygge, alle skulde komme med det virke, de kunde finde, bjelker, træstammer, bord, planker, kasser, spiker, taugverk og seilduk. Al eiendomsret blev i den anledning erklæret ophævet.

God hjælp blev dem lovet av Torleiv Kaareson. Han skulde være bygmester, men vilde selv ikke 37være med i færden. Han seilet helst sine egne veie og helt ut paa Ginnungagap.

Nede ved sjøen, hvor Hukavende begynder, skulde skibet bygges. Her ligger Drotningarholm (det nuværende «Dronningen»).

8de dagen efter borgens brand laa langskibet færdig. Og det sa alle at saa stort skib hadde aldrig været bygget paa de kanter. De kaldte det derfor uten skam for «Ormen lange». Det var 20 fot langt og 10 fot bredt, bygget som flaate.

Det hadde mast og svært raaseil – samt mange aarer. Det var saa stort at det kunde bære hele vikingehæren med proviant, telte m. v.

Tidlig da det gryet ad dag var allerede mange vikinger samlet ved skibet. Og flere kom uavladelig. Helt fra byen kom navngjetne mænd for at være med. Blandt dem var den vilde berserk Laurentzius Herlofson til Bakkerne, «Lasse» kaldet. Han hadde ikke noget vikingenavn og mange knurret over at ha slik en med. Men han var viden berømt for sin styrke og sit mot – og han hadde med sig et forfærdelig stort stykke elgekjøt som niste (thi faren var vældig veidemand).

Alle kom med proviant, nogen med 5 stykker smørrebrød, andre med 10, ja nogen med 20 stykker. Der var saa meget mat, at ingen ved det hanegal kunde skjønne, hvorledes alt skulde bli fortæret.

Sorte Slange hadde John faat med. Han var vel kjendt som lods. Og han var jo seiersæl.

Da alt var klart, blev seil sat, taug kastet los, og saa styret «Ormen lange» ut paa sin merkelige færd. I løftingen stod John Karleson Odd, ved 38hans side «Lasse», Tormod Skramme, Oddvard av Hanaa samt Haavard Skald. Som stavnbo stod Atle Herbrandson til Krokenhus og «Sorte Slange». Sammen med dem Frithjov Karleson, Erling Vidkunson til Straume og brødrene Osvald og Gunnar Olavssønner til Lidarende. Ved aarerne sat vikinger av mindre navn og lavere byrd. Men fribaarne var de alle.

Samtidig la ogsaa Torleiv Kaareson ut med «Ormen stutte» eller «Padda».

Ut Frognerkilen stod en svak nordlig vind saavidt vandet kruset sig. Ved seil og aarer gled det svære skib raskt frem.

De kom forbi «Odden». Der bodde Gunhild Eiriksdotter Gaute. Hun var Bygdøs kjækkeste jente. Det var saa vist, at det kunde ikke engang bli slagsmaal om den ting. Det var ikke frit for andet end at mange vikinger gjerne vilde ha hende med, og man visste, at hun gjerne var med paa den dristigste færd. Men efter vikingebalken maatte ikke kvinder være med paa hærskib. Kvinder skulde aldrig kjæmpe. Kun naar arnens fred eller selve vikingelandet kom i fare, kunde man opby «folk av huse», ellers var det «mand av huse». Hun hadde ikke stemmeret og var viet til hjemmets og fredens sysler, som at lage mat, skjænke den mødige kriger læskende drik og hele de saar som slaget slaar. – Saa har det været fra umindelige tider og saa maa det være til unævnelige. Det er greit det.

Gunhild hadde sydd det merke som nu stolt vaiet fra Ormens mast. Det var rødt med en hvit orm indsydd i mange bugter. Vikingerne satte i sit vældigste hærrop til ære for hende.

39De kunde nu se ind Langvikbugten til Sjøtun. Der sat Reidar Arneson saaret fra siste slag. Han hilstes ogsaa med høie skrik.

Videre seilet vikingerne. De hadde nu land paa styrbord side helt til solen stod over Hovedøens graabrødrekloster. Da var de ved Bygdønes. Her bøier landet av mot syd. Vinden gav endnu bør og man slap at slite saa haardt med aarerne.

Nu saa de langt. Oslo, Harald Haardraades stad, skimtedes under et blaanende berg. Der inde kjæmpet kong Sverre Sigurdson paa selve isen, her tumlet bagler bjerkebeiner, varbælger og tryneskafter ordentlig med hinanden. Alle vilde gjerne ha levet da – eller helst, om de kunde faa vælge, paa Harald Haardraades tid. Dengang var der nordmænd. Da kunde en rask mand ordentlig faa slaas og se sig om, fare til Serkland eller i Bretlandsfærd. Med ham hadde de gjerne seilet like til Vinland. Ja, hvad hadde ikke hændt, om Haralds mænd ved Standford bro hadde været samlet og været i fuld væbning? Hele England, Skotland og Irland norsk. Og dermed de skotske øer, og Færøerne, Island, Grønland, Jamtland, Herjedalen, Bahuslen, Normandi – norsk. Norsk alt ihop! Der skulde blit juling for nogen hver!

De hadde fremdeles landet paa styrbord side, fjorden aapner sig, hele Ginnungagap stod midt imot. De seilet dog videre frem, forbi øer og halvøer, Store og Lille Herbern, de saa vældige skoge, vikingevillaer og skrællingewigvammer.

Ved Store Herbern gaar sjøen salt og frisk, og her hoppet alle mand overbord. De skulde hærdes 40ved svømmeidræt. Koldt var vandet, men desto større ære at være første mand paa hodet.

Sulten tok nu haardt paa dem, og snart var det kun elgekjøttet som hang urørt.

Videre seilet de, forbi Skrællingeskjær og ind det trange sund ved Huk brygge. Ingen fiender var at se, men skrællingelandet laa nu like ved, og vikingerne var visselig forlængst set.

Ved Rutlibakken stevnet «Ormen lange» iland. Her var meget drivtømmer, og landet let at værge. Av tømret bygget de snart op mot en fjeldvæg en god borg. Ved fandt de til ild, vand var i tjernet paa Rutli, og snart var alle leiret ved et vældig knitrende baal. Vakt var naturligvis sat paa høieste pynt. Herfra kunde vakten se ikke alene utover odder og skjær bortover til Austerbygden men ogsaa op gjennem dalene og skogene mot Vesterbygden.

Vikingerne hadde stekepande med og snart var den herligste elgebeaf færdig. Poteter og løk fandt Frithjov paa Granli. Saa sultne var krigerne, at mange spiste kjøttet halvstekt, saa blodvandet randt ut gjennem mundvikerne. Det var noksaa krigersk. Enkelte stekte sit kjøtstykke paa pinde ved ilden.

Kun poteter var tilslut igjen av provianten. Saa stekte de dem i asken. Men da sulten fremdeles herjet dem, tok en del av de flittigste og samlet sine hjelme fulde av blaaskjæl og stekte dem ogsaa i asken.

Det var en indiansk drik som vikingerne desværre hadde vænnet sig til, den var sort og av stygt utseende, kaldes endnu kaffe. Det var ikke frit for andet end at enkelte var vel forsynet med 41det brune grus, som kaffe lages av. Sorte Slange fik tak i kjedel.

Det var allerede ved tredje vaktskifte, at Sorte Slange kom springende tilbake fra speiderfærd og meldte, at hele Austerbygden var under vaaben.

«Nu vil jeg gi dere et godt raad,» sa S. Slange.

«Lat os høre,» ropte alle.

«Alle maa nu holde godt sammen. Sluk ilden, saa ingen skrælling faar se leirpladsen.»

«Har du ikke bedre raad,» sa enkelte haanlig.

«Jo,» sa S. Slange rolig, «vi tænder baal paa to andre steder, ute paa Hukanes og ute paa Skrællingskjær, vi sætter et filletelt ute paa skjæret, kaster fra os matrester og andet skrap. Saa farer de dit og kanske deler hæren sin i to.»

Vikingerne fandt raadet godt, og de skyndte sig sig ut i to partier. Nogen for til Skrællingskjær, andre til Hukanes. Baal blev tændt, tang kastet paa, saa røken blev svær.

Det gik som S. Slange hadde spaadd. Ikke længe efter saa vakten, at et stort langskib kom frem forbi odden, fuldt mandet med væbnede mænd. De satte kurs for Skrællingskjær, gik iland og var der en tid. Nogen eggeskal, æplekart og poteter var alt det de fandt – og et fillet telt. Om en stund saaes en del av dem ta skibet, «Alligatoren» kaldet og ro over til Hukanes, resten vilde bli og steke blaaskjæl.

«Nu har vi splittet skrællingerne i to flokke,» sa S. Slange. «Nu gjælder det at slaa dem før de har faat forenet sig.»

«Men «Alligatoren» seiler fortere end Ormen,» sa en viking.

42«Den«Den] rettet fra: Den tar vi og uten blodsudgydelse,» sa S. Slange. «Giv mig blot den mand, jeg ber om.»

Det skulde han faa.

Han bad om at faa Frithjov, og han var straks villig til hvad som helst. «Nu er min plan den,» sa S. Slange, «at klæ Frithjov ut som jente. Søster mi er av samme høide og Frithjov kan godt skape sig til.»

«Jo, det kunde han nok,» mente han.

«Saa gaar frøken Frithjov til Hukanes, tar «Alligatoren» og ror hit med den. Saa har vi splittet skrællingerne. Ute paa Skrællingskjær er de sterkeste og største, de skal bade sig – og da vet enhver at vi har god tid.»

Det var saa godt et raad, at sjelden er bedre git paa Bygdø.

Frithjov og S. Slange skyndte sig avsted.

Illustrasjon s. 42, 1908-utgaven

Ikke en halv time efter saaes en lyslet liten pike komme med en kurv paa armen ned mot Hukanes. Hun plukket en blomst av og til, saa ut over sjøen og hoppet fra sten til sten. Hun var like borte hos skrællingerne, neiet, la hodet paa skakke, blinket med øinene og var saa koket som kun pikebørn i vikingeland kan være. Hun hørte godt hvad skrællingerne talte om. De mente at nu snart maatte 43vikingerne komme tilbake til sine matfat. Da skulde skrællingerne hente kameraterne paa skjæret og saa skulde det bli krig. Det skulde bli sjøslag som hadde vasket sig. Og alle lo fælt.

Men den vesle jenten gik ned til stranden hun og saa paa «Alligatoren». Den laa ganske løst. Hun gik op i den og bort i agterskottet. Da seg den av sig selv fra land.

«La bli «Alligatoren,» ropte en skrælling.

Hun hørte ikke, la bare aarerne ut.

«La bli «Alligatoren», sier jeg, – Jaala!»

Men «Alligatoren» seg ganske rolig ut paa dypet. Den var nu kommet saa langt ut, at den var skudfri. Da sprat Frithjov op paa toften og hylet ut sit vikingerop. Han danset som besat omkring i baaten. Da ulet skrællingerne stygt.

Men Frithjov rodde «Alligatoren» ind i Rutlibugten, der hvor sivene staar tættest. Thi der laa «Ormen lange».

«Nu til angrep!» ropte John.

De grep sine vaaben og fylket sig.

I det samme saaes to smaa skrællinger springe avsted med kaffekjedlen til vikingerne. Det var to speidere, som hadde sneket sig ind i leiren. Men i det samme styrtet ogsaa Tormod Skramme avsted efter dem. Ingen løper fra ham, og han vendte snart tilbake med to fanger og kaffekjedlen.

De to skrællinger blev bundne til hvert sit træ. De trodde, at de skulde pines efter slaget, stekes ved en langsom ild. Men saadant gjør ikke vikinger.

Da satte de to skrællinger i at ule og bælje som om ilden allerede brændte dem led for led.

Illustrasjon s. 44, 1908-utgaven

44«Det er synd at skræmme livet av slike smaa karer, som endnu ikke er krigshærdede,» tænkte S. Slange. Dermed luret han sig bort og sprang gjennem doktor G.s have hen til de to skrællingers hjem. Der sat mødrene til de to og nød sin eftermiddagskaffe, da S. Slange kom listende ind og fortalte om den forfærdelige skjæbne som nu var ivente for Arthur og Petter. Op fra bordet sprang straks baade fru Indianna Kosten og fru Kathinka Labben («dampveivalsen» kaldet) og nu kom de farende som to uveir til Rutlibugten. Allerede en halv mil derfra hørte de sine elskede skrællinger hyle, og saa fort for begge fruerne, at paa 5 minutter var de der. Baandene blev løste og Arthur og Petter er dermed ute av sagaen. De to fruer kom tidsnok til at faa se avslutningen av slaget ved Skrællingskjær. Men at delta i det slag, hvilket S. Slange hadde haapet, kom de ikke til. «Det hadde været et syn,» sa altid S. Slange senere.

Illustrasjon s. 45, 1908-utgaven

Nu er at fortælle, at vikingerne rykket fylking mod de skrællinger som var ved Hukanes. Vikingerne rykket frem spyd med spyd, skjold ved 45skjold, og skrællingerne maatte vige. Mange av deres bedste mænd var paa skjæret, her vilde bli ynkelig nederlag, juling. Men ingen bad om fred, enhver ventet med ro sin skjæbne. De blev trængt ind mot en fjeldvæg, og derfra var ingen utvei.

Da traadte John frem.

«Jeg byr fred paa rimelige vilkaar!»

Skrællingerne sa intet, de bare var færdige til kamp.

«Jeg byr fred og «Alligatoren» tilbake uskadt. Men hver mand lægger vaaben ned og lover med haandslag paa mit sverd «Kvernbit», at han holder fred fra denne stund og i 6 – seks – dage. Rutli og Granli er vikingernes land i denne tid.»

Mange vikinger knurret, de syntes vilkaarene var for rimelige. Men de syntes ogsaa det var en skam at jule op en saa faatallig skare. Skrællingerne knurret ogsaa … men endelig gik en mand frem. Det var Olaves Flyndra. «Haarde vilkaar tykkes mig dette at være», sa han. «Men de kunde ha været værre. – Jeg tar i vikings sverd, freden er det værd.»

46Han var skrællingernes eneste men ganske dygtige skald.

Mand for mand gik nu frem, la vaaben ned og tok i «Kvernbit». Skrællingerne gik bedrøvet ut av Rutlis og Granlis land.

Nu gjaldt det skrællingerne paa skjæret.

Ormen blev mandet og «Alligatoren» tat paa slæp. De stævnet mot skjæret. Her danset skrællingerne rundt av bare raseri, de hylet og bar sig som rasende. Men de tagnet da lidt efter lidt eftersom Ormen nærmet sig. Kun Charles Sleiven var fremdeles rasende og bad dem komme allesammen. En pil suset i det samme fra Atles bue og sat dypt i det tykke av læggen hos Charles. Han hoppet høit i veiret og blev endnu sintere, da han saa blod flyte. Det saa ut til kamp nu og det av vildeste slags, thi baade Charles og Kal Ormedræper og Søren Casimir Flæsket samt Kræsjan Dundramitten var vældige krigere.

Da ropte John «den fredsæle», som han fra den dag kaldtes:

«Hør krigere! Denne gang har vi været de heldige. Vi ønsker ikke en ulik kamp. Jeg tilbyr fred.»

Skrællingerne tidde stille.

«Hvad byr du da», sa Charles endelig.

«Det som jeg bød de andre», og han fortalte fredsvilkaarene.

«Er «Alligatoren» uskadt?»

«Det er den – og den overleveres her.

«6 dage?» sa Charles, «det var svært længe det.»

47«6 dage fra kl. 5 i ettermiddag», sa John.

«Vi har vel lov til at gaa gjennem Granli og Rutli?»

«I lovlig ærind, ja.»

Endnu betænkte skrællingerne sig, – men gav sig tilslut. De utleverte sine vaaben, tok i «Kvernbit», og fik «Alligatoren» igjen. De rodde hjem og syntes, de hadde været ute paa daarlig færd. Lite hæder var hentet paa det tog.

Med Ormen drog vikingerne tilbake for at nyde seierens frugter og fredens velsignelser.

Men S. Slange hadde igjen været ute paa speiding. Nu kom han og meldte, at vesterbygdsskrællingerne var under samling. De hadde faat spurlag om det store vikingeskib, og nu vilde de erobre det og jage vikingerne hjem igjen med braadne pander og rundjuling. De visste, at Austerbygdens mænd ogsaa var paa krigsstien. Nu skulde vikingerne angripes fra to kanter – og seieren var dem viss.

Da vikingerne fik høre, at vesterbygdsskrællingerne snart var ventendes, lo mange av dem høit av glæde. Mange hoppet og danset, thi fred er godt men kjedelig for friske og raske mænd, som har sundt og rødt blod i sine aarer.

«Glad skal hver mand gaa frem til han finder sin bane.»

Vikingerne satte ut dobbeltpost paa odden nord om Rutlibakken. Derfra kunde signaliseres, naar skrællingerne saaes kommende med sit fine skib «Svanen», hvitmalet og høibordet.

Da Lasse Herlofson til Bakkerne hørte om 48«Svanen», sa han: «Jeg har nu et forslag at gjøre. Her ligger en stor bjelke, meget spids i den ene ende. Den lægger vi paa «Ormen» og benytter den som «spore» eller «vædder» til at støte ind siden paa «Svanen.»

«Men «Ormen» er tungrodd.»

«Det vet jeg, men her er langgrundt. Nu tar hver mand en pallisadestang og staar færdige ombord. Naar signalet gives om at «Svanen» kommer, da stikkes ut. «Ormen» ligger lavt og kan ikke sees, førend fienden er forbi nesset. I det samme sætter alle mand av med pallisaderne saa haardt de kan, faar «Ormen» godt i siig, griper saa til aarer og vaaben.»

Det var godt raad, det skjønte de alle, og glade gik de til «Ormen». Bjelken blev lagt ombord, og alle gik til sine pladse.

Da sa S. Slange: «Sidst i kampen om Borgen saa jeg en baadshake. Den vilde være god nu til at hake «Svanen» fast med.»

Erling Straume sendtes efter den og fandt den.

Vesterbygdsskrællingerne hadde forlængst speidet ut vikingerne, men til angrepsplanen kjendte de intet – og de tok det med ro.

Ventetiden syntes vikingerne svært lang, og Haavard Skald satte sig da hen for at digte. Aanden arbeider altid lettere, naar store begivenheter forestaar. Nu kvad han et høvdingedraapa:

«Ut paa vældige hav
i vildende kav
farer vikingesnekker
med stavnen saa smekker.
49Ormen hin lange
vær ikke bange
i løftingen agter
viking-John fegter.»

Det var ikke rigtig rim i enden, men ingen kunde klare det bedre. Det blev til: «i løftningen agter staar John med sine fagter», men det likte ikke John.

Saa meget hadde Haavard aldrig digtet paa en gang. Det kom paa ham i mindre end en halv time. Men saa er det: Store tider skaper store mænd med store tanker.

Men det var ikke bare med skaldeskap de drev. Høvdingerne tænkte meget paa slagets vordende gang. Alt maatte gjennemtænkes.

Den lange støtbjelke voldte mange betænkeligheter. Lasse fandt paa noget rent framifraa. En tverstang blev lagt under bjelken forrest i stavnen. Saa skulde efter sammenstøtet Tormod, Osvalde og og han selv gripe i bjelken, føre spidsen under «Svanen» og saa vippe op og overende hele fiendeskibet. Under den forvirring som herved opstod, skulde pile og kastespyd suse over skrællingerne og «Svanen» bli let at rydde. «Men vaate paa føtterne vilde nok enkelte bli», sa Lasse haanende.

«Vi kan vente meget stenkast,» sa John. «Lat os derfor lage skjoldborg og vente med entringen, til de har skudt sig læns.»

I det samme saaes signal fra odden. Skrællingerne kommer.

Alle gik ombord.

Ventestunden blev lang, men endelig saaes 50«Svanen» sige frem. Den var saa lang, at vikingerne aldrig hadde trodd at den kunde være saa lang, og den var saa tæt mandet med krigere, at de ikke hadde trodd der var saa mange skrællinger til hele Vesterbygden. Der saaes mange djerve vel kjendte krigere. Der var «Sorte Panter», «Staalarm», «Rapfot», «Dæljen», «Spikeren», Henry Kaka og Adolf Labben. Men høit i løftingen agter ved roret stod selve «Havets Skræk». Det var den sterkeste og vildeste kriger som vel Bygdø nogensinde har set. Modig og saare vaabendjerv var han, skyende hverken vaadt eller tørt og med en ubændig kamplyst. Faa kunde tygge saa meget tobak paa en dag som han.

«De kommer til at staa hverandre i veien i sjøslaget,» sa John. «Og nu frem!»

De utstødte krigsrop og skrællingerne svarte.

Alle vikingerne stødte fra med stakerne og «Ormen» gled frem. Skrællingerne stanset roingen, de vendte sig alle for at se det vældige krigsskib.

«Kast stakerne! Grip aarerne!» kommanderte John.

Vikingerne saa gjorde.

«Ta i med styrbordsaarer!»

«Styrbord skal være!»

En hagl av sten slog imot dem. Men skjoldbærerne dækket roerne.

«Mere med de styrbords aarer!»

«Styrbord skal være!»

«Vel rodd! Lat siige! – Til bjelken!»

Under den tætteste kugleregn seg «Ormen» frem med sin frygtelige vædder. Men støtet gled av mot 51«Svanens» buede sider. Og «Ormen» var for sen og tungrodd.

«Op med bjelken!» skrek Lasse.

Hans folk grep i, bjelkespidsen blev sænket, og nu vippet vikingerne til alt det de orket. Det saa da stygt ut for «Svanen». Den krænget over og der kom uro mellem skrællingerne. Stenkastene holdt op, vand tok til at strømme ind. Men «Ormen» tok og vand ind. Den taalte ikke det svære pres, den gik under med forenden og alt fløt i vand like til masten. Da fik mange vikinger støvler og sko fulde av vand og uro grep dem ogsaa. I det samme saaes «Havets Skræk» bryte sig vei. Med et frygtelig brøl satte han fra «Svanens» stavn i et eneste sprang ned paa «Ormen». Hadde han faat fotfæste hadde han visselig ryddet hele forskibet med en gang.

Illustrasjon s. 51, 1908-utgaven

Vikingerne kunde jo ha kastet sig over «Havets Skræk», alene som han var, om de bare hadde været forberedt paa angrep, men det hele kom som alle dristige angrep overraskende og lammende.

«Havets Skræk» gik like mot John. Han stod i løftingen; den var laget av 3 margarinkasser. Saa uventet kom angrepet og saa daarlig var løftingen laget av moderne kultur og overcivilisation at det hele røk i filler. Det knaket stygt, da kjæmperne 52bar ihop; løftingen revnet og røk, der var ikke fast spændtak at faa – og John gik bakover i sjøen. Men han hadde saa fast tak i bringen paa skrællingen, at denne maatte bli med til havets dyp.

Da stilnet al kamplarm, alle stirret ut i sjøen efter de to kjæmper.

Op kom først John. Vandet gik ham til skulderen. Saa kom «Havets Skræk». Og saa bar det paa hinanden. Det var en vanskelig kampplads. Der var gjørme i bunden, og føtterne stod fast. Vandet gik dem til skuldrene, saa de kunde ikke rigtig faa bruke sig. Kun næverne gik. Men i boksing var John, som hadde været i Bretland, mindst like saa god som «Havets Skræk», og kampen blev længe uavgjort.

Vikingerne kunde fra «Ormen» ha kastet sig med spyd og sverd over «Havets Skræk», som stod fast i gjørmen; men det regnes for litet høvelig at bruke vaaben, naar man kjæmper «berserk». Slag blev git og slag blev mottat og længe var kampen uvis. Hvor svære slag der end blev git, kunde man intet se paa krigernes ansigter, thi det er det store ved al kamp: man glemmer sig selv. Og det er sundt. Man biter smerten i sig og sætter viljen ind. Og det er med viljen man seirer.

Men saa træffer John «Havets skræk» midt i næsen. Og for meget er for meget. Da blev «Havets skræk» rasende. Blod og vand og mørje og grønske og fæle skrik stod i et kav og rote. «Havets skræk» fik den ene foten ut av dyndet, grep saa John i vrangstrupen og dermed bar det overende med dem begge to.

53Da hylte skrællingerne av glæde.

Illustrasjon s. 53, 1908-utgaven

Men Frithjov hin frøkne kastet skjold og sverd og satte i et sprang paa sjøen. Han var heldigvis saa liten at han ikke naadde bund, han svømmet et par tak og kom uventet over «Havets skræk», klemte ham om halsen og sat fast som en igle. Da slap «Havets skræk» taket sit. Han vilde vende sig mot sin nye angriper, men magtet det ikke, for han stod fast i gjørmen. Da skjønte «Havets skræk» at slaget var tabt for ham. Han tok til at brøle: Hjælp! hjælp! Men ingen hjælp var at faa. «Jeg skal tryne dere imorgen,» ropte «Havets skræk». Men ingen hjælp kom. Skrællingerne kunde ha kastet med sten, men da kunde de like saa godt ha truffet sin egen høvding som de to fiender. Og paa «Ormen» stod vikingerne med spyd ved spyd.

John var kommet sig paa fot, og nu tok de to brødre og «vasket» Havets skræk slik, at han bare fik puste stundom til og yderst sjelden. Han rev sig løs – og spyttende og sprutende, drivende av vand og gjørme kom han sig iland. John og Frithjov kom med endel besvær op paa «Ormen», hvor de hilstes med jubel.

Skrællingerne hadde ikke vidst hvad de skulde gjøre, men nu tok vikingerne atter til med slaget, og hver skrælling grep til sine vaaben og agtet at 54verge sig vel, selv om høvdingen var dødelig saaret.

Av og til hørte man gjennem slagets larm Havets skræk brøle som vildeste brændings brus.

Nu er at fortælle, at «Svanen» laa med bredsiden til, og «Ormen» med stavnen. Skrællingerne hadde da al fordelen paa sin side. De kunde komme til med flere folk, og uvisst var det hvorledes det var gaat, thi «Svanen» var høibordet. Men Oddvard av Hanaa grep baatshaken og kastet den som stavnljaa over i «Svanen»s stavn og huket til. Det kostet ham og flere baade spydstik og stenkast; men «Svanen» drev da over, og nu laa «Ormen» til med bredsiden.

Da fik skrællingerne kampen haardt at føle. Pile, spyd og sten, kastanjer, poteter, kaalhoder fløi tæt i luften. Osvalde Olavson grep to gange spyd i luften og slynget dem tilbake. Erling Straume grep et kaalhode og drev det i synet paa «Sorte Panter», saa han mistet synet i lang tid. Men Lasse til Bakkerne gik saa nær ind under «Svanen» at han fik banehugg og kunde ikke være med mere i dette slag.

Da sa Atle til John:

«Dette blir der ingen ende paa. Men nu skal vi ta til aarerne og drive baade «Svanen» og «Ormen» hen imot skjæret ved odden. Naar «Svanens» agterdel naar dit bort, er jeg sikker paa, at mange skrællinger hopper iland for at hente sten eller derfra bedre at kunne kjæmpe mot os med pil og bue. Men naar en del er kommet iland, ror vi tilbake og tar «Svanen» med. Saa er skrællingerne ogsaa denne gang splittet.»

55«Det var et herlig raad!»

Da ropte John:

«Vi vil holde ordentlig sjøslag! Ut paa dypet! Roere, til aarerne! Skjolddragere, skjærm roerne og stavnljaaholderne!»

Alt gik som Atle hadde sagt.

Begge skib gled ut paa dypet. Tormod og John stelte det slik at «Svanen» gled mot skjæret. Og med en gang sprang næsten halve skrællinghopen iland efter sten.

Men i det samme skrek og John:

«Skaat med aarerne, karer! – alle ta i – ta i!»

Og «Svanen» og «Ormen» gled bort fra skjæret.

Da skrek «Havets Skræk» værre end en ulykke. I raseri kastet han sig i sjøen og svømmet ut til skjæret. Men splittet var og splittet blev skrællingerne. Og nu maatte de som stod paa skjæret se paa, hvorledes «Svanen» blev ryddet, hver mand hugget ned.

Da ropte vikingerne seierskrik.

Da alt var stille, ropte John over til skjæret: «Vil dere ha fred og forlik?»

«Nei,» brølte «Havets Skræk». «Jeg tar ikke fred av dig. Før skal jeg ligge paa havets bund.»

«Han mener nede paa gjørmen,» sa flere vikinger haanende.

Da ropte Atle:

«Tar du mot fred av mig da?»

De to hadde aldrig slaas.

«Det kommer an paa, hvad du kræver og byr.»

«Vi kræver og vi byr det samme som vi krævde 56og bød dine brødre austerbygdsmændene før idag. Ingen behøver at skamme sig over de vilkaar.»

«La høre da.»

«Vi kræver, at Granli og Rutli erklæres fredlyst i 6 dage – seks dage – fra kl. 5 eftermiddag idag, fred sluttes mellem os i den samme tid. Vaaben beholder dere; det fik ikke Austerbygden, thi med dem var der ingen kamp. Og «Svanen» leveres tilbake slik som den er.»

Da skrællingerne hørte det om vaaben og om «Svanen», var de fleste tilbøielige til fred, og de som sa de vilde slaas, mente igrunden ikke stort med det. «Havets Skræk» mumlet noget om at han vilde slaas til sidste filla.

Om skrællingerne er videre at fortælle at de rodde hjemover litet glade i hugen. De herjet frygtelig kysten ved Kongeskogen og satte kursen mot kongevillaerne. De stod tomme nu og var som skapt til at huse hele høsten utover skrællingernes vilde skarer. (Efter det sørgelige Karlstadforlig i 1905 er skrællingerne hjemløse paa de kanter). Gjennem et aapent kjøkkenvindu slap de ind i Villa «Victoria», og snart braste et lystig baal paa den kongelige peis. De trængte at tørke sig efter sjøslaget. «Sorte Slange» som vel kjendte skrællingernes smuthuller, krøp ogsaa ind gjennem samme vindu og la sig under en seng i «kavalerværelset». Døren stod aapen til salonen, og «Sorte Slange» kunde se og høre alt inde hos skrællingerne.

Saa stor morro hadde Sorte Slange sjelden hat, fortalte han, som da han hørte skrællingerne fortælle om sine bedrifter. Alle skrøt og løi, den ene 57værre end den anden. Da hørte han en skrælling, som het Eugen eller Augen Lapskausen, si: «Jeg sigtet og traf Jens i Putten, han som vikingerne kalder Sorte Slange, midt i magen, jeg, og pilen sat saa haardt, at Jens gav sig rent over, satte sig ned, og graat gjorde han saa det randt.» Da lo alle skrællingerne og de syntes det var godt gjort. De sat og talte videre om at Sorte Slange maatte være utenfor fredsbetingelserne, da han hverken var viking eller en av deres.

«Utenfor fredsbetingelserne» er han, det er greit det,» sa Lapskausen, «og jeg skal paata mig at dænge ham ordentlig.»

«Han regnes ikke med i freden,» ropte mange.

«Det er vel det!» sa en kriger, som ingen hadde lagt merke til, der de sat rundt baalet og fordi han hadde staat i skyggen av skjorten til «Havets Skræk».

«Og her skal du faa noget at graate for!» Det var Sorte Slange som sa det. Og i det samme langet han ut efter Lapskausen, først en i synet og saa en i maven.

Og da gik det som Lapskausen hadde fortalt om en anden og slik som S. Slange hadde spaadd: Lapskausen satte sig ned og graat – ja bæljet saa det randt.

Men S. Slange var ute av døren i samme blinken, han slog døren i efter sig og var ute gjennem vinduet førend skrællingerne vel hadde besinnet sig.

Om vikingerne er at fortælle, at de atter la iland i Rutlibugten. De tændte et vældig baal av de ødelagte dele av Ormens løfting, av pallisader, stokker, 58grener m. m. Kaffekjedlen kom paa, og alle syntes de, at de aldrig hadde levet som idag. Det var som om hver og en hadde været i en høiere og renere sphære eller luftlag. De kjendte næsten ikke jorden under sig, de maatte reise sig uavladelig og hoppe i veiret, de knyttet hænderne og saa paa sine vaaben, de stirret ut til odden og skjæret, og en strøm av herlige minder gled dem forbi. Saa rike syntes de aldrig at ha været. Nu kunde de komme hjem og med ære. Selv ved juleblots tider, da glæden staar høit, syntes de ikke det var saa vidunderlig som nu.

Haavard skald hadde følt stemningen komme saa betagende over sig, at han maatte gaa hen for sig selv og digte. Da baalet tok til at slukne, kom han tilbake og saa kvad han:

«Havet ligger tyst og stille.
Bølger ind mot stranden trille.
Skogen suser,
Stormen bruser,
Vikingsnekken gynger op og ned.»

Det var alle enige om, at Haavard var en større skald end nogen før hadde tænkt. Mange vilde, at han skulde la sine samlede kvad komme i trykken. «Vikingekvad» skulde de hete. Haavard vilde bli endnu mere berømt end han var – og tjene en masse penger.

Da smilte Haavard glad og saa store skaldesyner.

Beskedent sa han, at han ikke skulde ha brukt saa lang tid, om han ikke var kommet bort i et andet kvad samtidig. Han vilde gjerne læse op det digt ogsaa.

59«Paa havet er det stille av og til.
Man hører bølgens spil
og stormens susen gjennem takkelagen
ved natten som ved lyse dagen.»

Om dette opstod en længere literær diskussion eller ordskifte. Ingen syntes at saadan diskussion var morsom, men de maatte ogsaa dyrke lidt kulturen og civilisationen, syntes de.

«Underlig at ha faat fred,» sa en. «Her kan vi sitte uten vakt og uten sverd ved lænd.»

«Ja, det er underlig,» sa en anden.

«Det er godt for en liten stund, men det er fælt kjedelig i længden.»

«Ja, det er visst!» ropte næsten alle som en mand. Igrunden hadde de talt pent om freden, fordi de visste at det var svært paa moden. – Hvad hygge var det vel at være viking, være ung og sterk og saa ikke faa bruke kræfterne sine til rigtig at slaas. Alle glædet sig over, at freden dog ikke kunde komme til at vare længer end 6 dage. Det var meningsløst længe, men John hadde vel hat sine grunde. Man skulde vel høste æplerne paa Rutli og Granli i den uke som kom og da være sikker mot skrællingernes herjinger.

Men gjort var gjort. Og ingen kunde vite, om der ikke blev en liten anledning til fredsbrud; thi avtaler og fredstraktater er altid i historien skrevne for at bli brudt, saa folk kan komme til at faa slaas igjen. I alle de historiebøker som vikingerne hadde læst varte aldrig freden længer end fra den ene side til den anden. – Det kan forresten enhver se sort paa hvidt for.

60I haap om snarlig krig igjen vilde vikingerne avslutte dagen med at danse vaabendansen. Det er den gamle norske folkedans, som endnu danses paa Færøerne og paa Island. Alle tar hinanden i hænderne, brorskapskjede bindes og saa trædes dansen. Paa leikarvollen paa folkemuseet hadde vikingerne ofte set den. De kunde forresten alle sammen baade enkevals og skottisk, wasjington post, daysybell-vals og kvæsarvals, hopsa og fransaise, langsjer og pappiljongpolka, pa dø katter og pa despanje; – for alt saadant hører til vor tids vikingkultur. Men de foragtet sig selv bare ved tanken om enkevals eller pa dø katter paa slik en dag.

«Gladir rida Norigs menn til Hildarting!» sang de til vaabendansen. Saa gik alle mand ombord paa «Ormen hin lange», saa heistes seil, og for en frisk kveldsbris fra syd strøk de seirende vikinger hjem.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vikinger og Skrællinger paa Bygdø

Fortellingen Vikinger og Skrællinger paa Bygdø har undertittelen «skrevet med blod og tegnet med blæk av vikingen Leiv Hugleikson Litle (da han var tretten somre gammel)» og er en underholdende «guttefortelling» om gutter som tilbringer all sin fritid ute i naturen, gjerne «i strid» med andre gutter. Gjengene «Vikingene» og «Skrællingene» har hver sine områder som må forsvares, og det yppes stadig til strid. I boken beskrives de viktigste «slagene».

Fortellingen er skrevet i sagastil og inneholder både skaldekvad og illustrasjoner.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1908 (nb.no)

Les mer..

Om Henrik Angell

Titlene til Henrik Angells bøker viser hvordan krigsvesenet, nasjonalismen og skiidretten går igjen som hovedtemaer i hans forfatterskap. Karakteristiske eksempler er Tegnebog for folkeskolen og nybegyndere, med forklarende text og nationale forbilleder (1893), Gjennem Montenegro paa Ski (1895), Fortellinger fra Grænsevagten 1905 (1905), Norges krigshistorie (1906) og Norsk skilauparsoga (1908), for å nevne noen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.