Vikinger og Skrællinger paa Bygdø

av Henrik Angell

«Skøierne».

68Næste søndag hadde alle ventet store begivenheter, stort slag mellem vikinger og skrællinger. Mange spaadde vikingernes undergang.

Det skulde nok bli til kamp den dag, men ikke mellem vikinger og skrællinger.

En ny fiende viste sig paa krigens skueplads, en ny og farlig fiende for de faatallige vikinger.

Det var en indianerstamme, som den dag hadde malet sig med krigsmaling og tat krigsstien fat. Det var «Skøierne». De bodde ved Schøien, inderst inde ved Frognerkilen, var av indiansk æt, næst søskenbarn til skrællingerne. De var ikke mindre tapre og forvovne end skrællingerne; de var store idrætsmænd; dygtige skogsmænd var de næsten alle. Deres største høvding var «Røde Ørn». Andre var «Røde Falk» og «Røde Slange». Petter i Pina, Albert Lakrisstang, Martinius Skrythals og Richard Løverompe var ogsaa vel kjendte krigere. De hadde som krigsfarve: rødt. De hadde røde haarbaand, hvori sat ørnefjær, rødt banner, hvori to tomahavker saaes i kors.

Det var først paa det sidste, at skøierne var begyndt 69at vise sig utover Bygdø. Men nu var de set først henimot Kongsgaarden, saa i skogene der; videre var de trængt frem til Golskirken og Telemarken. Det blev dem sagt av vikingerne, at her hadde de intet at gjøre. Men da hadde de kun fliret og spottet vikingerne og sagt, at de snart skulde lægge under sig selve vikingeland og dænge vikingerne som aldrig nogen før.

De hadde saa nær holdt ord.

De rustet sig under sin store høvding Røde Ørn. Han hadde lovet sine røde krigere, at de skulde faa herje hele Hukavende og ta fine skalper. Og skøierne hadde svunget sine tomahavker og utstødt sine frygtelige indianske hyl: «Ug! ug!» Hvilket vil si «utmærket godt.»

illustrasjon s. 69, 1908-utgaven

Det var nu bare lørdag eftermiddag, men man kunde godt gjøre en hel del ugagn den dag ogsaa. Og «Røde Ørn» hadde forlængst lagt sin krigsplan – den bedste som endnu er utfundet paa Bygdø. Lørdag skulde hans krigere herje mest mulig, tirre og erte vikingerne til raseri. Intet slag skulde holdes. Kun spredt fegtning. Men paa søndag, da 70skulde vikingerne lokkes i bakhold, omringes og rundjules.

Paa lite nær gik denne herlige plan i opfyldelse.

Da vikingerne den lørdags kveld kom hjem efter tog til Granlis og Rutlis æplehager spurte de snart tidender. Skøierne hadde vist sig først ved Ontariosjøen (nu næsten uttørret og heter Øvredammen) og Eriesjøen (nu Museumsdammen), derpaa hadde de i smaaflokke været inde i skogene ved Hukavende og helt nede i Vendernes dal. De faa vikinger de traf, hadde de truet paa livet, sendt pile efter dem; de hadde svunget sine tomahavker og hylet og bæljet frygtelig.

illustrasjon s. 70, 1908-utgaven

Saadant hadde ikke engang skrællingerne vaaget.

Og nu kom Ragnhild Herbrandsdotter og fortalte, at vikingernes stolteste borg «Haatlandaborg» var næsten jevnet med jorden. Taket var først revet ned. Det var laget av siderne paa en pianofortekasse og spikret godt fast til ordentlige tømmerstokker, som var laftet ind i hverandre. Skøierne hadde slæpt baade tak og bjelker op paa aasen og sendt dem utover de stupbratte bakker ned til de store sjøer.

Vikingerne kunde næsten ikke tale av bare sinne. De bare lynte med øinene, bet tænderne sammen og hylte indvendig.

Længe sat de oppe den kveld i raadslagning. 71De blev enige om, at næste dag før messe blev ringet skulde Haatlandaborg atter være opbygget. Det maatte være deres faste tilflugtssted, om skrællinger og skøiere skulde slaa sig sammen. Med skrællingerne vilde de helst leve i fred den dag og skulde ikke tirre dem paa mindste maate. Ingen viking maatte vise sig i skrællingeland.

Næste morgen søndag blev «Haatlandaborg» bygget op paany. Færdig stod den med tind og taarn da klokkerne ringet til messe. Avtale blev saa gjort, at vikingerne skulde samles ved borgen om eftermiddagen kl. 5 for da samlet at rydde kongsgaardskogene for skøiere og by dem kamp, hvor man traf dem.

Men skøierne var dem for snar, og det blev skøierne som angrep – og det er altid heldigst i krig.

Nu er at fortælle om skøierne, at de hadde som vi vet rigtig faat ertet vikingerne op. Det bare gjaldt at holde ved, saa de i sin hidsighet gik like i bakholdet. Dette blev lagt tæt ved det nuværende folkemuseum, inde i skogen tæt ved Sætesdalsstuen. Her tok Røde Ørn med hovedhæren stilling. Røde Falk skulde drage med utvalgte folk vest om Kongsgaarden, gjennem skog og hager søke at komme ned i Vendernes dal og i Hukavende og her herje, plyndre og rundjule slik, at de ivrigste og hidsigste vikinger løp fra middagsbordene og tok til kamp. Røde Falk vilde nok klare sig en stund, men selvfølgelig bli slagen. Det var netop det han skulde. Men han og hans folk skulde nok faa erstatning. Baade ære og berømmelse vilde de hente – og en 72forfærdelig mængde juling vilde de hovne vikinger faa, naar de i sit hovmot forfulgte Røde Falk og saa datt i bakholdet.

Alle skøierne var inde i planen. Og saa ivrige, saa djerve var de, at Røde Falk bare kunde peke paa en kriger, saa var han straks villig. Det var ikke netop de sterkeste Røde Falk valgte. Det var de raskeste, djerveste og de mest haardføre, de som bedst kunde taale hugg og slag og allikevel kunde kjæmpe videre.

Merket skulde Røde Falk ha med. Det vilde bringe vikingerne til at tro, at det var hele hæren de nu kom ikast med, og det vilde bringe vikingerne til at forfølge desto djervere.

Skøierne spiste middag kl. 1–2; men vikingerne spiste ikke før kl. 3½–4, og de sat længe ved bordet. Helst om søndagen; thi da spiste de «istervomme» sig «søndagsmætte», som de sa. Røde Ørn hadde beregnet, at mellem kl. 4 og 5 var vikingerne døsigst, mens skøierne da var paa det bedste. Paa det tidspunkt vilde det ogsaa være vanskelig at faa samlet vikingerne, idet mange endnu sat og slikket sig om munden efter «deserten». Det sidste var en mat som vikingerne var overordentlig glad i, tiltrods for at det var dem forbudt sirupskrukker slikke, blødekager smaske.

Røde Falk drog da ut med sine mænd. De var alle sterkt malet og i krigspuds. Petter i Pina bar merket. Han var frygtelig sterk. Han vasket sig aldrig godvillig paa næverne, thi som han sa: alle sterke gutter er svarte paa næverne. Mange var enige med ham i dette.

73To smaaskøiere blev sendt i forveien som speidere. Den ene het Søren Sur-i-øie og nævnes her ved navn, fordi han paa sin færd kom til at fare høiere i luften end folk flest, naar de blir tat i nakken og samtidig faar et spænd i enden. Sin luftfart kunde han takke Sorte Slange for.

Sorte Slange var altid paa færde. Nu gik han netop og utspeidet nogen stikkelsbærbusker tæt ved Lidarende og et hul som var i gjærdet like ved, da han pludselig faar se to ørnefjær og samtidig de funklende øine fra indianeren Søren Sur-i-øie. En mindre erfaren kriger vilde med engang ha kastet sig i grøften tæt ved eller paa anden maate luret sig bort. Men S. Slange skjønte vel, at han allerede var opdaget, og at han selv maatte se til at faa mere at vite om Sørens veie og hvad der kom bak efter skøieren. S. Slange blev rolig staaende, gjorde som om han spiste stikkelsbær – og forsvandt saa under busken og krøp gjennem hullet i gjærdet ind i hagen paa Lidarende.

Søren Sur-i-øie var ikke sen med at følge efter for at se hvor S. Slange var blit av. Gjennem Lidarende kunde skøieren skyte benvei – og dermed smat han gjennem hullet i gjærdet han og. Forsigtig smøg han sig langs bærbuskene fremover gjennem hagen.

Dette hadde S. Slange beregnet. Paa Lidarende bodde som gartner en gammel kriger fra Svialand, Pontus Kopparsjerne eller «Pontoppidan» kaldet. Han laa nu og snorket middag, da S. Slange pludselig skrek ham i øret: «Der er en tyv i hagen!» Og op og ut fór Pontoppidan som en utskjuten 74granat. «Der!» sa S. Slange, og pekte paa de to ørnefjær, som saaes av og til vippe op og ned bak buskene. I næste øieblik var Søren Sur-i-øie grepet av to kraftige arme og – førend han hadde anelse om det, var han høit oppe i luften. Med en pinlig fornemmelse i sin mangelfulde opdragelsesanstalt befandt han sig sittende i en berberisbusk paa den anden side av Lidarendes hagegjærde.

illustrasjon s. 74, 1908-utgaven

Kun et øieblik overlot Søren Sur-i-øie sig til indtrykket av sine smerter. Pligten kaldte, og han skyndte sig tilbake til sin høvding, til hvem han avla den rapport, at gjennem Lidarende var det ikke værdt at fare.

Sorte Slange hadde benyttet sig av Pontoppidans midlertidige velvilje til at bli i hagen en liten stund og hadde derpaa kunnet snike sig langs frugtbusker og gjennem en potetaker hen til det sted, hvor han hørte Søren 75Sur-i-øie avgi sin jammerlige beretning. Der fik han se alle Røde Falks mænd, og han skjønte av deres tale og færd, at det gjaldt et overfald paa vikingerne. Han skjønte ogsaa, at skøiernes hele hær ikke kunde være med nu, og at der visselig maatte være noget lureri og fanteri med i spillet.

illustrasjon s. 74, 1908-utgaven

S. Slange fulgte derfor Røde Falks mindste bevægelser. Han saa skøierne sende nye speidere frem mot Vendernes dal og mot Hukavende. Da disse kom tilbake, rykket skøierne frem mot Haatlandaborg. De utfoldet sit merke og gik frem med en dristighet som var meget paafaldende. Snart hørte S. Slange seiershyl fra Haatlandaborg. Der var ingen besætning, og nu tok borgen for anden gang at synke i grus. Skøiernes blodbanner vaiet fra murene.

Dette var det frækkeste og modigste S. Slange hadde set.

Snart saa han ogsaa vikinger komme farende ut fra sine lune blødagtige hjem og mætte og fete om truten, nogen med vaaben, nogen uten, nogen med hærklær,Forfatternote: «Hærklær» vil si utslidte klær, som taaler hugg, stik, søle, blaalere m. m. andre uten, altsaa i sin bedste søndagspuds. Og ind imellem vikingernes forvirrede rop hørtes Røde Falks haanende latter. De røde vilde hoppet omkring, svinget sine tomahavker og truet hver viking de saa med juling saa blodet skulde flyte. Røde Falk hadde et eget slags signalhorn, det lød som vore dages automobilers. Det lød uhyggelig ind mellem braken av bjelker og bord og kasselaak – og de vildes hyl.

76Snart var imidlertid vikingerne saa mange at indianerne fandt, at borgens ruiner maatte opgis – ellers blev de selv fangne. Røde Falk lot hornet gjalde og indianerne samlet sig paa toppen av Hukavende, like ut for Konungaro, der hvor veien gaar til de store sjøer og folkemuseet. Nu skulde Røde Falk vise vikingerne veien til nederlag. Han fylket sine mænd under merket og saa rolig vikingerne komme. Enhver indianer visste, hvad det nu gjaldt – en haard ulike kamp, at juling var at faa for uforskammet tunge og hærverk paa borgen, men ogsaa uhørt ære og berømmelse. Nu maatte hver mand gjøre sin pligt. De var blit rolige allesammen.

illustrasjon s. 76, 1908-utgaven

Det var vikingerne som nu bar sig som rasende. De var som fra sig, hylet og skrek, nogen sprang etter vaaben, andre efter mere mandskap, andre igjen efter sine hærklær. Endelig var en passende hop samlet og John mente, at nu fik vikingerne lære skøierne, hvor kong David Salomonsen kjøpte tyndt øl.

77Her maa sagaskriveren fortælle noget om sig selv. Han har ikke set alle vikingernes bedrifter med egne øine, men kampen utenfor Konungaro saa han. Og han føler sig glad i hugen den dag idag, naar han tænker paa det slag. Det var en festlig stund. De gamle krokete, skaldete vikingefædre maatte forlate bordene for at se de unge gaa til strid. Og de glædet sig, saa det var rørende at se og vemodig at tænke paa, at de ikke kunne selv faa være med i den vilde kamplek.

illustrasjon s. 77, 1908-utgaven

Særlig glæde vakte Frithjov Karleson Odd. Han hadde nu i en hel uke levet i fred og makelighet, intet oplevet, ikke øvet nogen nævneværdig skøierstrek – og saa stod med en gang en hel hær av de vildeste indianere i al sin stas med skalp og fjær like utenfor hans stuedør – – – og ventet paa at faa slaas, og det med ham! Noget saa morsomt hadde han aldrig oplevet og den unge viking danset rundt og rundt, hoppet ende ret op i luften, skrek og lo om hinanden, slik som kun ganske unge vikinger kan gjøre, hvem glæden overvælder.

78Ja, sagaskriveren maa endnu smile indvortes ved tanken paa den herlige kamp.

Vikingernes flok øket. Men like rolig stod indianerne der freidige, utfordrende. Deres merke stod dog i andenrække.

illustrasjon s. 78, 1908-utgaven

«Skjuler indianerne merket sit nu,» spurte en viking haanlig.

«Er du blind du? Eller skal jeg aapne øinene paa dig,» ropte Røde Falk. «Kom an!»

«Op med merket,» ropte en anden viking.

«Inden sol gaar ned, skal det vaie her over din skalp!»skalp] rettet fra: ska!p

«Gaa hjem og læg dere!» ropte Atle Herbrandson.

«Vi har sovet middag vi, men det høres ikke ut, som dere er vaakne endnu,» svarte en skøier, som het «Tryne», ogsaa Absalon «Sidbukse» eller «Godhjerte» kaldet.

«Byg op igjen borgen vor!» sa John.

«Den var lidt for høi for slike smaagutter. Sjønner du ikke det, da?» sa Røde Falk.

Men nu fik det være nok, syntes vikingerne, nu fik indianerne faa, hvad de trængte og længe nok hadde længtet efter.

79«Her skal dere faa se, smaagutter,» ropte vikingerne som en mand, og dermed stormet de frem.

Saa haardt gik de frem, at det var som om hele indianerhopen gik overende og ned i sandgraven, som laa like bak indianernes stilling. Indianerne slog godt fra sig, men vikingerne hadde ventet andet til kamp efter alt det skryt. Med et jublende skrik satte vikingerne efter indianerne ned i sandgraven og pukstenhaugene som der laa. Her gik det blodigere for sig.Forfatternote: Endnu kan man finde i sandgraven rester av vaaben, som minder om dette slag. Men snart var indianerne atter slagne.

Det hadde bare været skryt fra skøiernes side, det var greit, og vikingerne gik sorgløst videre frem, beruset av sin lette seir. Midt mellem de store sjøer samlet Røde Falk paany sine folk ved at blæse i sit horn, og hans folk lystret med en merkelig mandstugt. Vikingerne kunde ikke andet end beundre indianernes faste lydighet mot sin høvding.

Vikingerne gik paany frem – og indianerne tapte. Paany flygtet indianerne. De tok flugten hen over veien forbi folkemuseet. De stanset gang paa gang, gik frem til smaa angrep, egget og haanet vikingerne alt det de kunde. Og vikingerne drev frem, sættende efter indianerne, som fór avsted til alle kanter, tilsynelatende i uorden.

Nu kommer hele den kjæmpende hop ut for museumsskogen (omtrent ret ut for Sætesdalsstuen). Da er det som om det blev liv bak hvert træ, hver busk, og frem bryter selve Røde Ørn med sine folk i ryggen paa vikingerne.

80Slikt nederlag hadde vikingerne aldrig oplevet. Forvirring paa alle kanter, al flugt umulig. Slaa sig gjennem? Hvorhen? De saa kun den visse ødelæggelse i øinene. Rundt omkring hylte indianerne, seierssikre, overmægtige. Mand for mand av vikingerne fik nu føle skøiernes svarte næver og rødmalte tomahavker. De rullet rundt de kjæmpende, de reiste sig, de slog omkring sig – og juling fik vikingerne. Men de kjæmpet med fortvilelsens mot og raseri, og mangen indianer fik føle, hvad kampvante vikinger kunde by paa.

Men mere juling hadde vikingerne faat, hvis ikke i dette øieblik hjælp var kommen.

Vi maa da høre om S. Slanges færd.

Han hadde set Haatlandaborg synke i grus, han hadde anet skøiernes hele krigsplan. Saa sprang han avsted for at hente hjælp.

Øverst oppe i Vendernes dal ligger Hov. Her bodde de to vældige vikinger, Sigurd og Finn Sverressønner. Fik han bare de to med. Finn stod paa tunet og saa efter de mange langskibe, som nu styret ut og ind paa Ginnungagap til Gyljanda og til Frysjuaaens vik (nu Bjørviken).

«Nu er det stort slag mellem vikingerne og skøierne», sa S. Slange. «Hører du ikke kamplarmen?»

Finn lydde efter, og ganske rigtig, der hørtes et mægtig vaabengny.

«Hvis jeg ikke vilde regnes for heimføing, gik jeg hen for at se paa,» sa S. Slange haanende. Og dermed sprang han videre. Han visste nok at Finn blev med.

81S. Slange sprang videre og indom Haavard skald. Han hadde ikke anelse om ufred eller fare, han var oppe i en eller anden syvende himmel i digtersyner. Han sat netop ute i svalgangen og «nød» noget umandig noget, det var schelé med krem til.

«Nu er vikingehæren alt fylket og i slag,» sa S. Slange.

«Jeg har ikke faat noget bud,» sa den matgla Haavard.

«Saa faar du det nu da. Og det skal du vite, at aldrig faar en skald et ypperligere emne at digte om.»

Da tok Haavard hin digre sig sammen og med store digtersyner inde i sig fulgte han S. Slange. Men denne sprang fort.

«Her maa alle med som brukes kan,» tænkte S. Slange. Han husket det djerve folk paa Odden. Sprang han saa dit. Og pludselig stod han midt inde paa det fagre tun med de rødgyldne furustammer. Der stod Harald Eirikson hin unge og øvet sig i at skyte grankongler av trætopperne.

Vil du skyte efter bedre maal», sa S. Slange.

«Det vil jeg,» sa Harald og lo. – For skytning var hans største lyst.

«Vil du skyte indianere?»

Da lyste det av Harald hin unges øine.

«Vis mig dem bare.»

«Følg mig!»

Men der kom Gunhild og Liv Eiriksdøtre. De saa bare spørgende paa S. Slange.

«Ja, nu var det bra om alle hjalp til, for nu dræper skøierne hver eneste viking. Følg mig!»

Alle sprang avsted, tok Haavard igjen og saa bar 82det gjennem Trihøgdarborg. Her tok de uten videre Tormod Skramme og Erling Straume med sig.

Ved de store sjøer saaes kun, at en kamp hadde staat. Men bortenfor hørtes vældig slagtummel, støvskyen stod høit, indianske hyl og vikingeskrik hørtes som i en dur.

I det samme kom ogsaa Finn Sverreson springende til.

Men Gunhild Eiriksdotter sprang fortest. Det gule haar flagret i vinden, de blaa øine lyste, kinderne var røde, hun og søsteren saa ut som valkyrjer, som iler til strid.

Det var et saare skjønt syn.

Det var nu næsten ute med vikingerne, juling hadde de faat saa dugelig, at de næsten var færdig. Da saa man hvorledes Gunhild banet sig vei ind mot tætteste flokken eller møljen. Med den ene haand kastet hun merkesmanden til jorden, med den anden grep hun merkesstangen, hun svang den over sit hode, knækket saa stangen og kastet stumperne omkring. Finn, Tormod, Haavard og Erling fulgte efter i striden og slog ned rundt omkring sig. Skøierne fik haarde hugg. Og det var som om de hadde mistet sit gamle mot og, da de saa merket falde.

Det hele var med en gang avgjort. Indianerne var og blev slagne. Og nu blev det vikingernes tur til at betale tilbake og med renter hvad de nys hadde faat. Enkelte av de mindste skøiere tok alt paa at liste unda og ind i skogen, flere og flere fulgte efter. Tilslut vendte storhopen sig til flugt. Kun Røde Ørn, Røde Falk og Røde Slange og et par av de tapreste holdt endnu stand. Det var om merket striden nu 83stod. Haavard hadde grepet selve merkesduken. Men pludselig faar han et vældig slag midt mellem øinene, saa han baade saa digtersyner og en hel del moderne fyrverkerisaker som sole, stjerner, planeter, maaner og romerske lys tindre for sine øine. Røde Ørn grep i det samme duken og flygtet. Da fulgte ham alle skøierne som endnu var igjen.

De fór til alle kanter og sjelden saaes to og to sammen, mest en og en og alle var de paa ret vei hjem til deres land Schøien.

illustrasjon s. 83, 1908-utgaven

Det meste av merkesstangen laa igjen. Den var prydet med røde baand og guldnagler og var et kostelig kunstverk. Der hang rester av tagne skalper endnu ved guldnaglerne.

Denne seierstrofæ gav vikingerne til Gunhild Eiriksdotter – og med hende i spidsen rykket vikingerne tilbake til Hukavende. Nogen forfølgelse av skøierne blev det ikke av, vikingerne var fornøiet med den dags kamp.

Resten av dagen stod forresten vikingerne under vaaben. De ventet angrep av skrællingerne. Men S. Slange kom ut paa kvelden fra speiderfærd og kunde fortælle, at alle skrællinger ogsaa var samlet, de 84ventet paa vikingerne. Saa stod de to hære begge og ventet paa hinanden.

Videre er at fortælle, at S. Slange blev meget berømmet for sin færd. Men mest ære fik Gunhild, den hun ogsaa hadde vel fortjent. Ved sit eksempel hadde hun ildnet krigerne til de største heltegjerninger.

Stor jubel blev der, da Haavard kom tilbake fra en tur hjem for at vaske blodet av sig, og han fortalte, at han hadde digtet en draapa til Gunhilds ære.

«Lat høre, lat os høre!» ropte alle.

«Hvor Valkyrjer fremrider
i kampen henskrider
der blegner indianerkriger
i blodet det røde nedsiger.
Gunhild er den ypperste blandt valkyrjer.»

85Det var det ypperste digt, Haavard hadde laget. Og det til ære for en kvinde. Slikt var aldrig hændt før.

Og Gunhild fortjente det.

Men mange hadde den dag ønsket sig skaldegave.

Illustrasjon s. 84, 1908-utgaven


Richard Løverompe og Martinius Skrythals fortæller om sine bedrifter.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vikinger og Skrællinger paa Bygdø

Fortellingen Vikinger og Skrællinger paa Bygdø har undertittelen «skrevet med blod og tegnet med blæk av vikingen Leiv Hugleikson Litle (da han var tretten somre gammel)» og er en underholdende «guttefortelling» om gutter som tilbringer all sin fritid ute i naturen, gjerne «i strid» med andre gutter. Gjengene «Vikingene» og «Skrællingene» har hver sine områder som må forsvares, og det yppes stadig til strid. I boken beskrives de viktigste «slagene».

Fortellingen er skrevet i sagastil og inneholder både skaldekvad og illustrasjoner.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1908 (nb.no)

Les mer..

Om Henrik Angell

Titlene til Henrik Angells bøker viser hvordan krigsvesenet, nasjonalismen og skiidretten går igjen som hovedtemaer i hans forfatterskap. Karakteristiske eksempler er Tegnebog for folkeskolen og nybegyndere, med forklarende text og nationale forbilleder (1893), Gjennem Montenegro paa Ski (1895), Fortellinger fra Grænsevagten 1905 (1905), Norges krigshistorie (1906) og Norsk skilauparsoga (1908), for å nevne noen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.