Vikinger og Skrællinger paa Bygdø

av Henrik Angell

Det store slag.

86Da det ryktedes over paa den anden side Frognerkilen, at paa Bygdø var der slag og vaabendaad næsten til hver eneste dag og i alle fald hver søndag eftermiddag, strømmet mange byvikinger over. Mange bad John om at faa være med, saa ogsaa de kunde høste ære og utmerkelse. Det hadde været liten anledning hele sommeren igjennem til at holde sig i øvelsen, thi den store vikingeborg i West-End, hvor man mest slaas, hadde lukket sine porte.

Nu maa tales om denne store borg.

Den kaldtes og heter endnu «Vestheim skole.» Der samles hver eneste yrkedag fra høst til vaar flere hundrede vikinger for at lære av gamle høvdinger hvad krigere trænger. Først og fremst lærer de naturligvis at slaas. 5 gange om dagen blir alle sluppen ut paa et stort tun under høvdingers overledelse for at slaas, og det gjør de saa busta fyker og man kan høre vaabengnyet og kamplarmen som en fossedur langt utover West-End. En time av dagen brukes til at lære at staa i rad og række, samtidig løfte armer og ben, dreie paa hodet o.s.v., alt sammen saare vigtig for en vordende kriger. 87For selve slaget lærer de at staa paa hodet, springe op gjennem væggerne, bøie sig og vride sig, saa de kan bli myke og lette i sine dvaske skrotter.

Noget som var mindre nyttig, og som mange vikinger ikke brød sig noget videre om, det var at lære hvorledes fremmede folkeslag talte. De lærte derfor to slags dansk, dansk-norsk og norsk-dansk med 20 forskjellige retskrivninger (her i denne saga er benyttet den 21de), desforuten tysk, engelsk og fransk. Naar vikingerne ikke længer var vikinger, men var blit gymnasiaster, maatte de ogsaa lære latin, græsk og mesopotamisk.

De gamle høvdinger forklarte, at det var nødvendig at lære alle disse underlige sprog. Det kunde hænde, at en dansker, tysker, franskmand, engelskmand kom hit for at se paa vikingernes land, og da vilde det være flaut ikke at kunne snakke om end aldrig saa litet med dem. Gymnasiasterne kunde komme til at fare til Roma, Miklagard eller Jorsal.

Det var meget som de unge krigere ikke skjønte paa den borg. Men det er altid saa, at det ikke er de unge givet at skjønne det, som de gamle høvdinger i sin visdom har utgrundet. Skjønte de unge det, saa var de gamle ikke saa vise.

Alle gode ting kan overdrives. For at ikke vikingerne skulde slaas altfor meget hadde man fundet paa at la vikingerne læse en hel del i nogen kjedelige bøker. – Denne læsning kaldes pugning; og det er visst at den som puger mest slaas mindst. Men det er ogsaa visst, at de som puget mest var de dummeste idioter paa hele borgen. Saa læsning kunde ogsaa overdrives.

88Naar en viking rigtig hadde utmerket sig paa kamppladsen, f. eks. slaat et øie ut eller en tand ind paa en motstander, som ikke hadde vet til at passe paa slike kostelige gjenstande, blev han høitidelig ført ind paa borgens inderste rum, kontoret eller «kastellet».

Der sat en gammel overhøvding. Vikingen fik da et eller flere slag av et træsverd og blev klappet av den gamle paa skulderen. Jo flere slag jo mere ære. Ofte var den gamle saa bevæget ved at tænke paa sin egen krigerske ungdom, at man saa en taare blinke i hans øie. Vikingen var den dag borgens helt, alle talte om den djerve og ønsket sig selv saa stor ære.

Da vikingerne paa Vestheim fik høre Atle fortælle om de store slag paa Bygdø, lovet de sig selv, at næste søndag skulde skrællingerne og indianerne faa se, hvorledes ordentlig utdannede krigere kunde slaas. Særlig var det to vilde vikinger, som gjerne vilde avsted. Det var Erling Myra og Eyvind Stoga eller Tritunga, saa kaldet fordi han talte tre gange saa fort som andre. De andre vilde gaa under deres merke. Og avtalen var, at hvis skrællingerne og indianerne ikke vaaget sig at lægge til slag, saa skulde de to flokke slaas indbyrdes. Thi man maa skynde sig at lære og nytte hvert øieblik i sin ungdom til at bli sterk og djerv. Snart kommer de onde dage, da stemmen skifter, saa man snart taler som et litet barn, snart som en gammel mand, man konfirmeres, blir gymnasiast, faar dumme klodsete lange poser til bukser, faar stive vonde snipper om halsen, skalk paa hodet, blir lang og skranglet, hulbrystet, slap, søvnig o.s.v.

89Av vikingerne, som skulde fare til Bygdø, bør nævnes Arngrim Thorvaldeson Barfot, Sveinung Aslakson Tele, Kjartan Hjørleivson Rygg og Asgeir Thoroddson til Nes.

Det ryktedes snart over hele Bygdø, at to vældige vikingeflokke vilde komme. Da blev der skaaret hærrør eller hærpil og den gik fra grande til nærmeste grande over hele skrællingeland baade i Austerbygd og i Vesterbygd. Havets Skræk blev valgt til overhøvding. Han sendte bud til Røde Ørn, og denne samlet ogsaa sine krigere. Kommende søndag kl. 5 eftermd. paa prærien mellem Lidarende og Valhal, altsaa lidt i vest for de store sjøer, skulde slaget staa, og Havets Skræk bød alle vikinger der stevne.

Nu rustet man sig paa begge sider til det store slag.

Slagmarken eller valen maa beskrives.

Ute paa prærien mellem Lidarende og de store sjøer ligger den dag idag et vældig rødt hus, saa stort som et vikingehov eller kirke. Det heter nu Pariserhallen, men i vikingetiden het det Valhal. Det var bygget for at der gamle vikinger som var trætte kunde samles og ha det hyggelig. Derfor var Valhal fint utstyrt med «oldnordiske» dragehoder og ormeslyng. Hvalrosser, isbjørne, firfisler, tigre og løver og andre oldgermanske dyr var utskaarne rundt omkring, saa folk kunde tro, de saa selve Norges helligdom Nationaltheatret for sig. Inde i hallen sat dengang en kvinde fra Danevang og slog paa en strengelek (nu kaldes det pianoforte. Strengeleken er endnu at se paa loftet). Hun slog paa 90nationale strenge, saa folk strømmet til helt fra den anden side Ginnungagap. Der sat man og drak en ny slags suttungsmjød som heter Læmænd Sguaaschj, hvis klangfulde navn var en nydelse at ta paa sin tunge.

Mellem Valhal og den mindste av de store sjøer kom slaget til at staa. Det bør nævnes, at tvers over valpladsen gik en dyp grøft halvt fuld av vand. Den gik fra syd til nord og endte tvers av nordost. Grøften er endnu at se og vandet i den likeledes.

Allerede kl. 4½ var John, Erling og Eyvind med sine skarer samlet i Hukavende og rykket nu frem i 3 fylkinger. Da var hele prærien fuld av skrællinger og indianere. Saa mange fiender hadde ikke byvikingerne tænkt sig, ja ikke engang drømt om.

«Her blir det ordentlig slag!» ropte alle 3 høvdinger som en mand.

Selv Erling syntes, at dette oversteg hans dristigste forventninger. Erling var ofte blit utmerket paa Vestheim ved at faa sverdslag paa kontoret, men dette tegnet til end større hæder. En sterk fryd gik gjennem ham, for nu skulde han vise, at han ikke hadde faat sine sverdslag for intet. Han sprat i den anledning flere fot op i luften og da han kom ned igjen, ønsket nok mange vikinger, at de stod under slik en høvding.

S. Slange kunde den dag ikke være med, saa ondt det end var. Han hadde to brødre i skrællingernes hær og vilde ikke bære vaaben mot dem. Men da han saa at skrællingerne og skøierne var talrige som havets sand og nattens stjerner, frygtet 91han for, at vikingerne altfor snart kunde komme til at ligge under og kampen altfor fort være tilende. Derfor sprang han avsted efter forsterkning. Det var nu begge Sverressønnerne som manglet; og de var gode for ti.

Da han kom ind paa tunet paa Hov, stod netop begge brødrene og gjorde sig færdig til at seile ut paa Ginnungagap.

«Alle skrællinger og indianere er nu samlet til slag nede ved Valhal,» sa S. Slange.

Sigurd og Finn sa intet.

«Og saa er der kommet 2 hope med byvikinger hit.»

«Da blir her ordentlig slag,» sa Finn.

«Det skulde være morro at se paa,» sa Sigurd.

De klædde sig straks i hærklær og skyndte sig til krigsskuepladsen.

S. Slange sprang ned til Drotningarholm. Der laa Torleiv hin sterke og kapseilet med «Le petit bleu», Brand I, Brand II, Brand III, Magda I, Magda II og Magda X, Nordens hurtigste racere. Torleiv skulde den høst konfirmeres, saa han brydde sig ikke om at slaas med skrællinger, likte bedre at kapseile.

S. Slange ropte:

«Torleiv, hoi!»

Men Torleiv slog netop «Brand III» og hørte intet.

«Padda hoi!»

Da hørte Torleiv og styret til land.

Torleiv var ikke blid over slik at heftes, men sa intet. S. Slange hvisket saa hemmelighetsfuldt som mulig: «Ja, nu faar du skynde dig, for nu er 92det slikt et slag paa prærien at ikke har jeg set det større og ikke faar du se maken.»

Torleiv lyttet.

«Og nu er alle vikingerne fra «Vestheim» komne.»

Da sprat Torleiv op av baaten, kastet fanglinen om en pæl, lot seilene staa og sprang avsted. Nu maatte han være med. Og avsted bar det op gjennem Hukavende. Han var klædt i fine hvite sjømandsbukser, hadde blaa trøie og søndagsslips samt hue med det «Kongelige norske jaktelags» merke. Det var et skjønt skue. Han saa næsten ut som en ægte sjømand.

Da Torleiv kom op til Konungaro saa han hærene fylke sig. Der var saa mange skrællinger og indianere, at han blev rigtig glad over, at han var kommen i god tid.

Men skulde det ikke bli til bare røre og rot, maatte vikingerne ta en bedre stilling end den de hadde. Dette sa han til John, som den der var bedst kjendt. Saa gik alle vikingerne mot nordvest og stillet sig slik, at de hadde ryggen til folkemuseets gjærde; høire fløi var støttet til Valhal, venstre til Eriesjøen. Nu kunde skrællingerne og indianerne ikke komme dem i ryggen eller overfløie dem med sine talrike skarer.

Vikingerne kom videre til at fylke slik, at bygdømændene stod paa høire fløi, Erlings mænd i midten og Eyvinds paa venstre fløi. De sterkeste stod i første række, de andre i anden. Foran gik høvdingerne og brukte store og opmuntrende ord som skik var. Finn og Sigurd Sverressønner gik for sig selv, uvisse om hvor de helst skulde slaa til. 93Men Torleiv saa sig straks ut Havets Skræk som en værdig motstander.

Nu kom skrællingerne og indianerne og stillet sig op foran vikingerne i 3 hope. Austerbygdens mænd stod like mot bygdøvikingerne, Vesterbygdens mot Erlings og skøierne mot Eyvinds sveit.

Hos vikingerne var det nu tyst og stille, de saa rolig sine fiender rykke frem og fylke sig. Det var skrællingerne som hadde utfordret dem, de fik begynde. Havets Skræk gik fra den ene flok til den anden og kommanderte og huserte. Olaves Flyndra sa ikke videre, men hadde tat sigte paa John. Derfor var det laget slik at Austerbygden stod like overfor Bygdø. Olaves var endnu ikke rigtig god igjen efter knivstikket og var lidt stiv i det ene bakbenet, men han tænkte, at han nok blev myk igjen, naar han bare fik slaas ordentlig. Og nu skulde han gjø lidt i ørene paa John, for det var vistnok John som hadde ligget i kaninkassen den kveld.

Alle bygdøvikinger var i hærklær (paa Torleiv nær), men det var ikke byvikingerne, og dette kom til at indvirke meget paa slagets gang, ja hadde næsten ført til vikingernes knusende nederlag.

Nede ved Eriesjøen stod skøierne. De var snartænkte og meget krigsvante i terrænget, mens vikingerne og da særlig byvikingerne hadde lite vett paa terrængets rette bruk. Paa de store skoleborge og i de trange borggaarde lærte de ikke at ta hensyn til terrænget. Eriesjøens sumpige bredder med lergrøften laa som skapt foran indianernes føtter. Røde Ørn gav straks befaling til at alle de som stod i bakerste rækker skulde forsyne sig og sine kamerater 94med torvstykker, lerklumper og andre lignende let haandterlige skytssorter.

«For nu vil det vise sig», sa Røde Ørn, «at blekansigterne med søndagsslips og spradebukser ikke taaler indianernæverne for nær».

Eyvind Tritunga og hans folk skjønte endelig, hvad indianerne hadde fore, men da var det for sent at gjøre noget, og da nogen av Eyvinds mænd vilde fare frem, kom allerede de første kugler susende.

Haavard var Eyvinds bedste ven. Han stod bak Eyvinds sveit for at digte om ham. Han hadde allerede laget et vers:

«Nu Eyvind Tritunge
om dine øren vil sjunge
ikke Vestheims fodboller
men indianske lerboller».

I det samme suste den første kugle, og den var rettet mot Eyvind. Men denne huket sig ned og kuglen traf den, som mindst hadde ventet det, og det var Haavard skald. Han stod netop med et nyt rim i halsen, da torvstykket vaadt og svart traf ham midt i planeten. Haavard stupte og digtet ikke mere i dette slag.

Haavard var hærklædt, saa kuglen gjorde ikke saa stor ulykke paa ham endda. Værre var det med Eyvind og hans mænd. Jord, søle, lere, torv suset ned over dem, saa snipper, slips og skjønne utenlandske klær snart var ynkelige at skue. Mange av Eyvinds mænd brøt linjen og vilde unda. Da utstødte indianerne et vældig hærrop og stormet frem med lere i næverne og frygtelige i sin krigsmaling. 95Dette var byvikingerne ikke vante til fra Vestheims krigsskole, og de veg tilbake. Dog ikke længer end til museumsgjærdet, – thi længer kunde de ikke komme. Derfor blev striden her staaende.

Kvinden fra Danevang hadde længe præluderetForfatternote: Hvad det er for noget, vet jeg ikke; men det staar her, for det tar sig saa godt ut i en slagskildring. svenske folkeviser saasom: «Paa solen jag ser». Nu tok hun i med «Finske rytteriet marscherer mot Athen». Det jog som ild de krigerske toner i vikingernes sjæl.

Da John saa Eyvinds flok vike, gik han frem med hele sin sveit; med ham fulgte Sverressønnerne, og nu blev det til forfærdelig men herlig slag over hele linjen.

Hele vikingehæren kom til at svinge frem med sin høire fløi og drog dermed ogsaa en del av centrum med sig. Dette blev til avgjørende held for vikingerne, thi dermed blev tilslut mange av skrællingerne drevne ned mot Eriesjøen. Og da blev det indianerne til skade det som før hadde været dem til held.

Olaves og John tørnet straks sammen. De fik tak i hinanden og der blev stor kamp, saa trøier revnet og filler føk. Ofte blev kampen staaende mellem dem, men ofte blev den rullende ogsaa. Sigurd og Finn brød vældig frem, skrællingerne likesom trykkedes tilbake. De to brødre væltet og slog ned hvad der kom dem iveien.

Sagaskriveren saa selv dette slag. (Stedet hvor han sat og stod findes endnu. Det var under den 96store furu oppe i Hukavendeaasen). Slaget var saa stort, at han ikke rigtig kan beskrive alle enkeltheter, og man kan ikke bakefter stole utelukkende paa deltagernes fortællinger. Den simple soldat ser lite i et slag. Bakefter vet han bare at han har skudt, stukket ned saa og saa mange fiender. Lægger man saa sammen tallet paa de faldne, saa viser det sig, at hver fiende er skudt ihjel mindst 5 gange og git banehugg mindst 10 gange.

Men hvad sagaskriveren saa selv, det saa han. Han saa, at nu gik Havets Skræk frem. Mot ham stod Erling Myra. Endda Erling saa mange gange hadde været paa kontoret og haapet endnu mange gange at opnaa den ære, saa var det næsten saa det saa stygt ut, da Havets Skræk kom sættendes frem med vilde fagter og med et brøl som en løve. Erling tænkte paa alskens knep og vilde netop spænde ben for Havets Skræk for dermed at faa ham i grøften, da Torleiv hin sterke bryter frem. Ingen anden var værdig til at ta kampen op mot Havets Skræk. Nu skulde det da endelig bli avgjort hvem som var den sterkeste kriger paa Bygdø.

Her kom da dagens haardeste strid at staa. Og her var det let at følge kampens gang; thi Torleivs hvite bukser var længe let at se. Efter som det led blev det værre. Da slaget var forbi, var Torleivs bukser ikke hvitere end de andres, saa da var det vanskelig at se, hvorledes det ret gik til. – Det var som om man hørte et drøn, da de to kjæmper tørnet sammen. Men saa tæt stod nu skrællinger og vikinger mot hinanden og om hinanden, saa ivrige var alle for at komme hinanden ret ind paa 97livet, at det var længe umulig at faa se hvert slag, hvert knep som Havets Skræk og Torleiv gjorde. Kun saaes med en gang at de begge aldeles forsvandt, som om jorden hadde slukt dem. De var gaat i grøften begge to. Men op igjen og ned igjen, op og ned bar det, saa lere, vand, mørje, søle og grønske sprutet høit i veiret.

Det gik da slik, at i midten eller centrum av valen omkring de to dannet sig akkurat som en stor haug, hvilket paa vikingemaal kaldes «mølje». Her saa man kun arme, ben, kroppe, hoder, støvler, sko, knytnæver som i en bundt, og derfra hørtes alle de krigens frygtelige hyl, brøl, lyder og ulyder, bæljing og uling og tuting som kan glæde alle som endnu kan mindes Norges storhetstid. Da kom de ut fra Valhal alle de gamle krigere; de maatte høre de kjendte toner og se sin ungdoms kjæreste billede paany. De blev saa lette av sind, at de saaes trippe op og ned av bare glæde og spænding. Inde i Valhal blev der nu spillet til ære for dagen nordmændenes «oldnordiske» nationalsang: Kong Kristian stod i røg og damp.

Nede ved sjøen sloges de ogsaa bra. Der blev skrællinger og indianere om hinanden drevne mere og mere ut i vandet. Og nu nyttet det ikke mere for indianerne at bruke skytevaaben. Nu var vikingerne blit saa rasende, at de ikke skydde nogen ting, og værst fôr de nu frem som hadde hat de fineste klær. De kunde ikke bli værre end de var, og saa gik de slik frem, at baade Vestheim og deres fædre og mødre kan være stolte af dem.

Slik holdt de paa, vikinger, skrællinger og skøiere 98– og slik hadde de vist holdt paa om ikke til denne dag saa i alle fald saa længe som de kunde se at tryne og gulve hinanden. Men saa blev det slut, akkurat som de hadde det som bedst.

Meget folk hadde samlet sig for at se paa slaget, og alle glædet sig saare. Men saa kom der nogen ældgamle mennesker (kvinder) ogsaa til. De hadde aldrig været med i slag, kunde i alle fald ikke mindes at de ogsaa engang hadde været unge og ufordærvede, hadde glemt hvilken velopdragende betydning mot, djervhet, haardførhet, vilje, raskhet har for ungdommen. De gav sig til at jamre og bære sig, som om det var de som fik juling og ikke skrællinger, indianere og andre hedninger.

«Er her ikke politi?» ropte de.

Men ingen svarte.

Da kom eieren eller forpagteren av prærien gaaende. Han var ellers forfærdelig sint, naar vikinger og skrællinger drev krig ut over jorderne. Og nu ventet alle, at han skulde kaste sig ind i slaget. Men forpagteren var fra Svialand og av sviarnes stridbare folk. Han tyktes ikke ha set saa megen morro siden han selv var soldat paa Liflinga hed. Han bare lo og gned sig i hænderne.

«Nu faar de, tusan millioner, al den julingen, som de skulde hat for hele sommeren. Jag faar sagtens lægge marken til, naar de besørger julingen sjølve».

Imens sat politiet oppe i Hukavendeaasen faa skridt fra sagaskriveren og lo saa det klukket ham. Han hadde akkurat samme mening som den sviapagter.

99«Politi! politi!» skrek de før nævnte gamle mennesker.

Ja, da maatte jo politiet lette paa sig. Men han gik ikke bent frem. Det gjaldt at vinde tid. Paa politivis ruslet han saa langsomt som mulig først ned til Hukavende og saa – akkurat som ganske tilfældig kom han stigende frem paa valpladsen. Og akkurat som av eget initiativ eller handlekraft ropte han:

«Nu faar dere slutte nu!»

Det kom mildt og rolig.

Men ingen hørte eller vilde høre.

Saa maatte han gaa imellem de kjæmpende og slite dem fra hinanden.

Værst var det at faa skilt Røde Ørn og Eyvind, Havets Skræk og Torleiv, Olaves og John. De røk paa hinanden gang paa gang.

Tilslut var det forresten ikke stor morro at se paa dem længer, for de saa slik ut, at man ikke altid var viss paa hvem var hvilken.

Slik krigsmaling skulde du aldrig ha set.

Havets Skræk trængte at vaske sig endnu mere end sidst søndag, og Torleiv maatte lure sig ind i Valhal og der vente til Tormod Skramme hadde været i Trihøgdarborg og fundet en bukse til ham.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vikinger og Skrællinger paa Bygdø

Fortellingen Vikinger og Skrællinger paa Bygdø har undertittelen «skrevet med blod og tegnet med blæk av vikingen Leiv Hugleikson Litle (da han var tretten somre gammel)» og er en underholdende «guttefortelling» om gutter som tilbringer all sin fritid ute i naturen, gjerne «i strid» med andre gutter. Gjengene «Vikingene» og «Skrællingene» har hver sine områder som må forsvares, og det yppes stadig til strid. I boken beskrives de viktigste «slagene».

Fortellingen er skrevet i sagastil og inneholder både skaldekvad og illustrasjoner.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1908 (nb.no)

Les mer..

Om Henrik Angell

Titlene til Henrik Angells bøker viser hvordan krigsvesenet, nasjonalismen og skiidretten går igjen som hovedtemaer i hans forfatterskap. Karakteristiske eksempler er Tegnebog for folkeskolen og nybegyndere, med forklarende text og nationale forbilleder (1893), Gjennem Montenegro paa Ski (1895), Fortellinger fra Grænsevagten 1905 (1905), Norges krigshistorie (1906) og Norsk skilauparsoga (1908), for å nevne noen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.