Vikinger og Skrællinger paa Bygdø

av Henrik Angell

Fred og forsoning. Tapperhetsmedaljen.

100Efter det store slag stilnet krigen mellem vikinger, skrællinger og indianere betydelig av for en tid. Det blev saa ekkelt og fugtig i veiret, at det var lite hygge med at slaas. Men da vinteren kom med leikarvoll paa skøitebane og i skibakke tok krigen sig op igjen, og da levertes der slag og da utvistes der heltemot, som rent stiller alle Atle vikings beretninger i skygge. Der kunde fortælles om skrællingernes seier paa Eriesjøens is og om stormen samme kveld paa Konungaro; om S. Slange, da han stjal fra Krokenhus’s tak selve vikingernes romerske keiserbanner, da han i taug firte sig utfor taket paa det høie hus og kom levende ned ad den bratte fjeldvæg i Hukavende; om den gang da S. Slange sammen med 5 vikinger klatret ind gjennem vinduet i 2den etage til Havets Skræk og tok skalpen hans, som hang paa sengestolpen, mens han sov, og derpaa bandt ham, kneblet ham og bar ham ut; om Frithjov, da han paa sit speidertog dumpet gjennem taket paa en skrællingborg og ret ned i fiendernes flok, men allikevel greide sig; om branden av Austerbygdens borg paa Skrællingskjær, da vikingerne laget Ormen 101Lange om til undervandsbaat; om indianernes beleiring av Hovestuborgen i Telemarken, da S. Slange reddet de beleirete ved at krype op gjennem ljoren og vaage dødsspranget fra det høie tak; om den skjulte hule i Kongeskogen osv., osv.

Som man ser øvedes der endnu mange skjønne bedrifter paa Bygdø. Men da Atle viking ikke hadde flere kladdebøker til at skrive runer i, saa staar alt dette kun nedtegnet paa smaa løsrevne pergamentstykker, og det er derfor uraad at sætte det hele sammen.

Til slutning skal kun fortælles om, hvorledes vikinger og skrællinger den vinter kom til fred og forsoning for en tid, takket være en av Torleiv hin sterkes bedrifter. Dette staar ikke hos Atle viking, men findes indskrevet i det Kongelige Norske Indredepartements tykke skindbøker, kaldet dokumenter.

Saa høit i navnkundighet kan nemlig en bygdøviking naa. Og det være sagt til baade vikingers og skrællingers og indianeres ros, at ingen misundte Torleiv hans berømmelse. Men det kan ogsaa sies, at ikke en av hine djerve krigere hadde betænkt sig paa at ha gjort likedan som Torleiv. Slik er det at faa en krigers gode opdragelse.

Saaledes fortælles endnu om Torleiv: Isen laa speilblank ut over Ginnungagap. Den laa der som en eneste stor smilende leikarvoll. Og vikinger og skrællinger saaes daglig tumle sig derute paa skøiter. Snart øvet de sig i kunstløp, snart i kapløp, saa fór de utover til fiskeme for at stirre ned i ishullet, saa fór de langs raakerne, som isbryterne slog, og prøvet hvem der længst kunde danse paa flakene uten at 102plumpe ut i. Det kaldtes at «løpe seier». I den sidste kunst var skrællingerne mestere, og mere end en vaat bukse og trøie med blev hentet mellem isflakene. Skrællingerne var de mest uvørne og var altid der at finde, hvor isen var farligst. Vikingerne hadde nok samme lyst og samme mot, men de hadde strengere love i hjemmene sine, og de love hadde de lovet at følge. En av lovene het: ikke at fare ut paa nattegammel is. Og den lov kunde kun brytes, hvis nogen faldt i isen og man for at hjælpe ham maatte ut paa den tynde is. Selv om det da gjaldt livet, maatte man ut.

Saa var det en dag, at der var slik herlig raak ret ut for Bygdønes. Der var aapent vand langt utover. Men ved den gamle iskant hadde der om natten dannet sig fin nyis. Ved raakkanten stod to fiskere i sine svære vinterklær og passet snørene sine. Saa kommer skrællingen Oscar Letvindten farende paa skøiter. Det gik tungt paa den gamle is. Men der laa jo nyis. Han prøvet den, – jo, den bar; den gynget under ham, – desto større morro. Det er en skam at være dumdristig, men det tænkte ikke Oscar paa.

Fiskerne skrek til ham og bad ham akte sig; men han lot staa til.

Der brast den tynde is – og Oscar Letvindten gik under. Han tok tak i iskanten, prøvde at faa sig op igjen, men isen brast; han spændte i og la sig fremover isen, men han hadde ikke noget at holde sig fast med, – og det bar under paany.

Fiskerne kom til, de prøvde at gaa ut paa nyisen, – men de var for tunge selvsagt. De vaaget ikke 103krype utover. De saa sig om efter hjælp. Der var jo folk rundt omkring. Saa tok de til at rope: «hjælp! hjælp!» Der kom Eirik Gaute fra Odden springende. Han hadde trukket saa mange op av sjøen. Men der kom Torleiv Kaareson ogsaa. Han var saa glad i salt vand, at selv om vinteren gik han og lugtet paa sjøen …. og saa var han da ogsaa idag nede ved stranden og ruslet henover isen. Han hørte fiskernes rop, saa Eirik springe – og saa fór han avsted som en viking.

Til iskanten kom han, og der laa Oscar Letvindten utmattet og hadde nok med bare at holde armene fremme over den tyn de is. Han holdt paa at miste kræfterne.

illustrasjon s. 103, 1908-utgaven

Hjælpen maatte komme snart, og Torleiv betænkte sig ikke, krøp utover tyndisen, fik tak i Oscar, – men i det samme gik isen itu og Torleiv kom ogsaa i vandet. Men Torleiv var sterk. Med den ene haand hjalp han Oscar med at holde sig oppe, med den anden slog han isen under sig, væltet sig fremover og søkte at naa den faste iskant. Det var ikke længer farlig, folk stod færdig til at kaste ut til dem taug av sammenbundne trøier; en lang stang blev ogsaa langet ut, og da er man berget.

Kort at fortælle: Oscar blev reddet. Hverken 104skrælling eller viking hadde noget ondt av badet. Hærdede krigere taaler altid en liten dukkert. Sygdom ansees som en skam.

Torleivs redningsdaad kom det kongelige norske indredepartementForfatternote: Departement er noget stort noget. Der bor gamle folk som slaas med selve de mænd, som er i den store borg Storthinget. Men der findes Norges største krigere. for øre, og en dag fik Torleiv den store utmerkelse at skulle ind paa Vestheims kastel eller «kontoret». Men kastellet var den dag indrettet i den store vaabensal, og alle høvdinger og krigere var her forsamlet.

Alle ventet de, at Torleiv nu skulde faa mange sverdslag og hædrende omtale. Talen fik han, men intet sverdslag. Overhøvdingen tok frem en liten æske, og der laa noget blankt som en ny tokrone – og med vikingernes egne farver.

Overhøvdingen sa, at det var redningsmedaljen, den hang i rødt-hvidt-blaat, det var verdens vakreste farver. Vikingerne følte sig alle stolte og varme om hjertet, da de hørte det om farverne sine. De saa alle paa overhøvdingen, og de saa, at han hadde blinkende taarer i sine øine av begeistring og glæde over at ha opdraget slik en viking paa sin borg. Den gamle høvding sa ogsaa, at det var det største paa jord at sætte sit liv ind for andre, og det hadde Torleiv gjort som en brav kriger. Hadde det været nødvendig, hadde han som soldaten faldt paa valen. Slik skulde alle vikinger være, djerve og raske og sætte livet ind, om det krævtes.

Vikinger og skrællinger la efter denne historie vaabnerne ned for en tid. Ja, de kom endog sammen 105til stort raadsmøte eller generalforsamling. Med al den rike erfaring som de hadde fra is og vand, besluttet de at sætte op regler for de yngre og mindre erfarne for hvorledes man skal redde den der er falden gjennem tyndis, saa at ikke den skandale skulde hænde, at nogen «blev» i isen.

Det blev straks besluttet: Det er en skandale, om en blir i isen, naar der er nogen i nærheten som kan række en hjælpende haand. Ja, mange stemte for at erklære det som en skandale, om nogen blev i isen, selv om der ingen var i nærheten som kunde hjælpe.

Et ekstraraad blev sat, og i det kunde kun de sitte, som mindst en gang hadde plumpet gjennem isen. Det skulde skrive regler for livberging paa is.

Raadet delte sig straks i to: A) de som var gaat gjennem is og var kommet sig iland ved egen hjælp; B) de som var gaat gjennem is og var reddet ved andre.

Reglerne deres ser da slik ut:

Regler for livberging paa is:

A. Uten andres hjælp:

1. Mist ikke vettet dit; det er ikke saa farlig som det ser ut til.

2. Hvis det ikke er like ved land eller fast iskant, nytter det ikke at slaa i isen og bryte den ned med albuerne. Du bare matter dig ut.

3. Dra tollekniven.

4. Læg dig helst paa ryg, faa nakken over iskanten, armene ut, hugg i med kniven, spænd 106fra med føtterne alt det du orker. Husk paa at isen nylig bar dig, da du stod paa den, den bærer dig nok, naar du ligger flat paa den.

5. Er du ikke kar for at lægge dig paa ryg, da prøv at faa arme og bryst op paa isen. Hugg i med kniven, læg dig saa flat som mulig, spænd i med føtterne og prøv paa at sige ind paa isen. Ta det med ro, du kommer nok ind paa sterkere is.

6. Reis dig ikke paa albuer og knær, om du er kommet et litet stykke ind paa bærende is. Du kan let komme til at trykke den ned og lage et nyt hul. Kryp bortover paa ryg eller mave, eller rul dig bortover, og kom saa lidt efter lidt paa fot. Du hører nok, om isen bærer dig.

Har du ikke tollekniv, da kan du nok klare dig da ogsaa, men med den er du sikker. Bær den som fjeldfolkene paa høire side; hvorfor ligge og famle efter den paa venstre side, det er klodset og hæfter.

B. Skal du hjælpe en kamerat:

1. Spring ikke fra kameraten for inde paa land at søke efter toug, stige eller andet, som du ikke finder før det er forsent. Kan du kaste en stake, en lang stok eller lignende ut til ham og du har den like ved haanden, saa gjør det. En lang stang er god til at lægge over hullet for den som er faldt i; den kan ogsaa være god til at trække i for den som skal hjælpe.

2. Skynd dig ut mot ham. Træk underveis trøien av, gjerne skjorten (det er koldere for ham som 107er i vandet), bind to ærmer sammen, saa har du toug om det end ikke er av det sterkeste. Naar isen tar til at knake for stygt, læg dig da ned, saa flat som mulig, og kryp ut mot ham. Det er ikke farlig for dig, thi isen bar jo netop kameraten, da han stod opreist, og nu ligger du jo flat.

Op med kniven, hugg fast med høire haand og kast med venstre ytterste ærme ut til kameraten. Se ham rolig og smilende i øinene; pas paa ham, saa han ikke napper for haardt til. Ak dig bakover lidt efter lidt, se ham i øinene, si ham, at han ikke skal gjøre noget andet end at spænde i med føtterne. «Læg dig flat!» si – og drag lidt efter lidt indover.

3. Er dere flere, da alle mand ligg ned saa flat som mulig, arme og ben ut – og lag levende toug. Den ene tar i den andens ankel eller skøitejern; ytterste, bedstemanden benyt trøien som før nævnt. Alle drar sig langsomt indover.

Men ikke reis dere for tidlig.

4.Telefoner, spring hjem eller til nærmeste hus for at faa tørre tæpper, opvarmet seng og varm melk.

*

Som sidste regel: Husk paa, at det er din pligt at vaage dit liv for at redde en andens; ellers er du en usling.

«Men om han, som faldt gjennem isen, ikke kan svømme?»

«Her er ingen viking eller skrælling som ikke kan svømme,» blev svaret.

108Det vilde ogsaa være for stor skam, om gutter (og jenter med) ikke kunde svømme. For slike ukyndige tosker er der ikke andet raad, end at de faar bruke de samme regler som de andre – og forresten stole paa, at kamerater sætter livet ind for dem.

Ingen kan mindes, at en viking eller skrælling er druknet eller er kommet i livs skade. Det maa komme av, at de er raske, djerve, raadsnare gutter med godt kameratskap, alt utviklet i mange slag og haarde kampe, ute paa prærien, i de store skoge og paa det vilde hav.

Og med de ord ender vikingernes og skrællingernes saga.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vikinger og Skrællinger paa Bygdø

Fortellingen Vikinger og Skrællinger paa Bygdø har undertittelen «skrevet med blod og tegnet med blæk av vikingen Leiv Hugleikson Litle (da han var tretten somre gammel)» og er en underholdende «guttefortelling» om gutter som tilbringer all sin fritid ute i naturen, gjerne «i strid» med andre gutter. Gjengene «Vikingene» og «Skrællingene» har hver sine områder som må forsvares, og det yppes stadig til strid. I boken beskrives de viktigste «slagene».

Fortellingen er skrevet i sagastil og inneholder både skaldekvad og illustrasjoner.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1908 (nb.no)

Les mer..

Om Henrik Angell

Titlene til Henrik Angells bøker viser hvordan krigsvesenet, nasjonalismen og skiidretten går igjen som hovedtemaer i hans forfatterskap. Karakteristiske eksempler er Tegnebog for folkeskolen og nybegyndere, med forklarende text og nationale forbilleder (1893), Gjennem Montenegro paa Ski (1895), Fortellinger fra Grænsevagten 1905 (1905), Norges krigshistorie (1906) og Norsk skilauparsoga (1908), for å nevne noen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.